ČARODĚJNÁ AKCE S KOZLEM - PIVO ZA VELKOOBCHODNÍ CENY! Ceník
Dnes je 24. dubna 2018, svátek má Jiří, zítra Marek.
  • Na kostele se chystá výměna informačních desek.
  • Nejspíš ucpaná kanalizace stojí za vznikem obřího jezera před nízkoprahem Wellmez u Billy.
  • Kolem cesty z Martinic na Fajťák byla vysázena alej nových stromků.
  • Hasiči začali se stavbou vatry pod rozlednou. Již v pondělí se pálí čarodějnice.
  • Již o víkendu můžete vyrazit na tradiční mostišťskou pouť. První atrakce dnes vykládali na hřiště.

Co bude s mostem u pošty?

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 10. 2. 2017

Most u pošty.
Most u pošty.
foto: archiv
Foto: Stavba říčního mostu u velkomeziříčské pošty v roce 1972. Mezi krajní a mezilehlou podpěru (kamenný pilíř) jsou uloženy prefabrikované nosníky z předpjatého betonu. Další skupina nosníků je složena na levé straně. Příští hlavní nosná konstrukce mostu bude vytvořena z popsaných nosníků.
Stav mostu k 14. 2. 2017.
Stav mostu k 14. 2. 2017.
Stav mostu k 14. 2. 2017.

Starosta Velkého Meziříčí nabízí motoristům v roce 2017 značné dopravní komplikace při různých příležitostech. I v novoročním poselství Radovana Necida můžeme číst: „Je téměř jisté, že letos kraj opraví most u pošty. Most se opravit musí, je už opravdu na hranici životnosti.“


Životnost mostů v projektech druhé poloviny 20. století byla obvykle předpokládána 100 let. Most u pošty byl dokončen v roce 1972 a měl by se nacházet v polovině životnosti. A skutečně most specifického čísla 602-028 nemá žádné omezení nosnosti celkové, ani pro jedno vozidlo. Mimo evidenčního čísla není most opatřen žádnou značkou nebo kombinací značek, která by stanovovala maximální zatíženost mostu. To znamená, že na něj mohou najíždět všechna vozidla v ČR bez omezení počtu povolená k provozu na komunikacích. Most ve své historii byl zatížen i nadměrnými náklad. Například v loňském roce v úterý 12. Dubna přes něj přejela bez zvláštních opatření loď „Poseidon“ s hmotností s přepravním zařízením přes 65 tun. Jediná zřejmá závada mostu spočívá ve špatném stavu povrchu chodníků zaviněná zanedbanou údržbou majitele mostu – Kraje Vysočina.

 

Důležité údaje o mostu nám přináší tzv. „Bílá kniha dopravy“, k jejímuž autorství se hlásí často starosta města. V ní se dozvídáme: Most je v nevyhovujícím stavu pro budoucí realizaci tzv. Malého obchvatu města propojení ulic Sokolovská a Třebíčská, a to z důvodu malé šířky vozovky na mostě, která dle názoru Kraje Vysočina nevyhovuje pro zřízení odbočovacího pruhu pro levé odbočení na plánovaný malý obchvat. Chodníky na mostě jsou dnes již v téměř havarijním stavu. Celková oprava mostu byla odhadnuta na 4 miliony Kč nákladem Kraje Vysočiny; oprava chodníků 100.000 Kč – nákladem Kraje Vysočina.

 

 

V bílé knize dopravy se píše toto:

 

Logicky se ukazuje, že podnětem k zásahu do mostu nebyl jeho špatný technický stav, ale snaha starosty města prosadit realizaci malého obchvatu. Tato – dle mého názoru až chorobná – snaha trvá dodnes. Starosta si je dobře vědom stavu veřejného mínění ve městě, které jednoznačně malý obchvat odmítá. Proto ing. Necid různě kličkuje, neříká pravdu a snaží se uskutečnění malého obchvatu zaobalit do dílčích akcí nazývaných jinak – v našem případě oprava mostu. Protože dokumentace obchvatu byla předána Kraji Vysočina, získal tam silné spojence k uskutečnění tohoto nesmyslného projektu přeložení malého úseku silnice II. třídy v majetku kraje.

 

Krajští pomocníci i se starostou Velkého Meziříčí nyní přemýšlejí, jak vše spláchnout za dotace Evropské unie. Dílčí myšlenka platí i pro most u pošty.

 

Jihlavští majitelé mostu, majíce k dispozici všechny dostupné podklady o mostu, a to mostní list, hlavní mostní prohlídku, speciální diagnostický průzkum silničního mostu ev. č. 602-028 od firmy Mostní vývoj s. r. o., Diagnostika mostů, Brno i další dílčí dokumenty jako dílčí prohlídky zatížitelnosti, rozhodli, že most bude opraven takto: Odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci včetně hydroizolace, vyrovnání spádového betonu, zábradlí a říms. Stávající nosná konstrukce bude zachována včetně širokých rozměrů. Město Velké Meziříčí požaduje úpravu širokého uspořádání na mostě tak, aby byla umožněna realizace samostatného odbočovacího pruhu bez rozšíření mostu. Projekt této úpravy byl objednán u dodavatelské firmy v dohodnuté ceně 322.949 Kč dle smlouvy.

 

Jak byly využity podklady a výše uvedené původní návrhy není zřejmé z dodatku čerpajícího další statisíce Kč: „Na základě statického posouzení nosné konstrukce, vyplynula nutnost odstranění stávající nosné konstrukce a návrhu nové nosné konstrukce.“

 

Znamená to rozbití a odstranění nosníků z předpjatého betonu z roku 1972. Z původního mostu zůstane snad jen kamenný pilíř. To znamená, že celý současný most, který není v havarijním stavu, nemá žádné omezení nosnosti, se má prakticky stavět jako nový a je možné, že je to téměř jen pro odbočovací pruh malého obchvatu.

 

Z hlediska majitele mostu Kraje Vysočina je to v roce 2017 rozhodnutí více než odvážné. Při přerušení silnice II/602 stavbou „nového mostu“ bude probíhat další modernizace dálnice v úseku Měřín-Velké Meziříčí západ-, bude zahájena modernizace úseku Velké Meziříčí východ-Lhotka. Bude probíhat základní údržba dálnice mezi VM západ a mostem Vysočina. Při této zátěži dálnice je udržení provozu na ní v havarijních situacích jen pěknou pohádkou.

 

Odbočovací pruh, neodbočovací pruh. Nyní je třeba, aby zastupitelstvo města, které je nejvyšším orgánem města, zrušilo existenci malého obchvatu v územním plánu Velkého Meziříčí. K tomu budou třeba ústní či písemné podněty občanů k zastupitelům včetně starosty Necida. Územní plán je k této změně připraven.

 

Dostupné dokumenty:

Smlouva o provedení VZ - PD II/602 Velké Meziříčí most ev. č. 602-028

Smlouva o provedení VZ - PD II/602 - dodatek č. 1

Smlouva o provedení VZ - PD II/602 - dodatek č. 2


Autor: Ing. Antonín Dvořák

Publikoval: -kas-

Fotogalerie

dsc01246.jpg  dsc01249.jpg  dsc01252.jpg  dsc01254.jpg  dsc01255.jpg  dsc01257.jpg  dsc01260.jpg  dsc01261.jpg  dsc01262.jpg  dsc01264.jpg  

Čtěte také

8. 2. 2018 - Karneval a průvod maškar byl veselý i v Martinicích

O víkendu 3. a 4. února bylo velmi veselo v Martinicích u Velkého Meziříčí.

22. 2. 2018 - V Jupiter clubu recitovaly mladé naděje

Oblastní kolo recitační a interpretační soutěže mají za sebou na čtyři desítky mladých nadějí z Velkého Meziříčí a okolí.

25. 3. 2018 - Sáňkování a bobování na Fajťáku

Jedinečnou možnost možná letos naposledy vyzkoušet si radovánky na sněhu byla tuto sobotu večer na svahu Fajtova kopce.

12. 3. 2018 - Letos paní Vesnu probudíme ze snu. Výstava v JC potrvá do středy

Od pondělí 12. března až do středy 14. března od 9 do 17 hodin můžete ve velkém sále Jupiter clubu navštívit jarní velikonoční výstavu Spolku žen.


Komentáře ke článku

Počet komentářů 52.

[1] Vložil: vobčan, 13.2.2017, 12:11:58
Pokud je to pravda, tak ta oprava mostu v téhle podobě je v současné době opravdu pitomost. Ať radši všichni zainteresování prvně napnou veškeré své síly k výstavbě velkého obchvatu, o kterém se mluví už x let.
[2] Vložil: chodec, 13.2.2017, 12:27:57
A až někdo propadne těmi dírami v chodníku, kterými je vidět až na dno řeky tak pak bude zodpovědný kdo .Prostě ten most je havarijní stav nejvyšší nouze . Nebo zas technické služby formou lepancu zalepí díry , které jsou pro chodce smrtelně nebezpečné.
[3] Vložil: Han Solo, 13.2.2017, 12:30:25
Bohužel Pana Dvořáka nikdo z těch, co o všem rozhodují nebere vážně. Opět má naprostou pravdu. Kamarádi už se jistě domluvili, kdo to tentokraát ve výběrovce "vyhraje" a jak se jim to nachysta namiru.
[4] Vložil: sr, 13.2.2017, 12:34:03
to chodec: Kvuli oprave povrchu se nemusi bourat a stavet most nekolik mesícu, staci na stridavý provoz behem pár dnu opravit povrch. Precti si cely clanek, kde je to podrobne vysvetleno a nemusis tady kydat nesmysly.
[5] Vložil: Juryna, 13.2.2017, 12:59:59
A prosím Vás, kdo je ten Ing.Dvořák? Znalec v oboru silniční stavby nebo statika mostních konstrukcí? Že tak odborně napadá závěry institucí zaobírajících se touto problematikou. Dokáže mi to někdo zodpovědět?
[6] Vložil: Dr.No, 13.2.2017, 15:31:38
Lidi z Velmezu budou remcat vždycky buďto, že most je v havarijním stavu a nikdo s tím nic nedělá nebo že naopak dělá a oni budou muset jezdit jinudy je to legrace s váma...
[7] Vložil: Dr.vostep, 13.2.2017, 15:46:44
Ale Dr.No je v lontove spokojenej porad,jednou rukou pise prispevek a druhou drbe cunika pod bradou,akorat hnuj by nemusel tolik smrdet ...
[8] Vložil: Tom, 13.2.2017, 19:12:58
Ten článek zase nabízí několik otázek. Z jaké dokumentace vyplývá, že ten most v havarijním stavu není? Dostačuje k tomu jen to, že na něm není omezená nosnost?
A co je vlastně špatného na malém obchvatu?
[9] Vložil: Twok, 13.2.2017, 22:54:23
Tome, stav mostu necht´ posoudí odborníci. Něco jiného je malý obchvat. Co je na něm dobrého? Od kruháče na místě zbourané katovny na Třebíčskou je to zhruba 200 m. Asi 110 m má stoupání 3 m. Zbytek 14 m. Takže by se musel udělat nějaký zásah do terénu. Místo toho, aby se přemýšlelo o tom, jak z toho plácku udělat klidné místo pro lidi, vedla by tam další silnice. Pomohla by dopravě kdyby došlo ke krizovému stavu? Pochybuji.
[10] Vložil: Tom, 13.2.2017, 23:54:35
Já nevím. Na druhou stranu, nemít přes město jinou alternativu než průtah 602, mi přijde škoda, pokud by byla možnost. Pár let nazpět jsme si zažili několik uzavírek města, kvůli kterým se jezdilo Meziříčím dost špatně.
Ukousne to tak moc z Čechových sadů? Mě se zdá že ne.
Nebo jde jen o tu katovnu? Třeba by se dala křižovatka přepracovat tak, aby katovna zůstala.
Podle mapky mi přijde, že by to Novosadům mohlo pomoct, pokud by se doprava rozložila. Podél obchvatu navíc není nějak extra výrazná zástavba, policie bude mít rychlejší spojnici do východní části města.
Zkrátka tak jednoznačné nevýhody tam nevidím.
[11] Vložil: Klik, 14.2.2017, 04:53:41
Tom: Jestli jste rodak z VM,tak vas nechapu. Presne jak psal kolega vyse,jde o klidova mista,nebo zony. Vzdyt by ten obchvat byl skoro v centru mesta,proboha! Chapu,ze doprava ve meste je katastrofa,ale takhle by se to resit nemelo,takove klidne mista by se mely chranit,sakra.
[12] Vložil: vobčan, 14.2.2017, 07:42:04
11: Souhlas, navíc do východní části VM, jak píše Tom, se z Třebíčské dostanete přes sídliště nebo vrchem po obchvatu. A pak by tu byla další křižovatka v centru a přece díky křižovatkám se zpomaluje průjezd městem, jak někdo dříve psal a chce všude kruháče. Kolik aut vyjíždí dnes z náměstí a kolik by tam vyjíždělo na hlavní potom? Nebo další semafory nebo další kruháč? Bude ten užitek opravdu tak významný vzhledem k nákladům a celkovému řešení místa?
[13] Vložil: rejpal, 14.2.2017, 07:59:50
Do ing. Dvořáka se nestrefujte.Nejenže je místní patriot,ale především ví,o čem píše.To je nesporné.Jeden lobista už proti vůli občanů,prosadil bioplynku.Už se někdo ohřál?Možná pouze vztekem petičníci.Ten obchvat,je další zhovadilost jedince,a jeho věrných.Místo aby se doprava tlačila ven z města,obchvat je pomalu sveden,obrazně,přímo na náměstí.
[14] Vložil: Tomík, 14.2.2017, 08:37:19
Ještě jeden důvod proti malému obchvatu - město je ucpané vždy, když se ucpe dálnice, takže provoz ve směru Brno - Jihlava. Malý obchvat tomu tedy moc nepomůže. A k panu Dvořákovi: Když se projektují mosty na 100 let, tak proč se opravují mosty staré 10 let i mladší? A dál - před 50 roky nikdo nemohl předpokládat dnešní zatížení mostu. Vždyť provoz byl tenkrát možná desetinový. A argument s parníkem - když si spočítáte tlak na jednu nápravu, tak plný domíchávač betonu zatíží most víc.
[15] Vložil: Majda, 14.2.2017, 08:54:08
Pokud někdo hovoří o klidové zóně v Čechových sadech,tak by si jimi měl občas projít-údolí zarostlé keři a přerostlými stromy.Před pár lety tam sva mladí manželé hodně keřů vyřezali,ty však obrostly a opět je to tam velmi neutěšené.Projít těmito místy je spíš o strachu,kdy na vás někdo vyjukne,nebo si zvás pár rozdivočelé omladiny bude dělat srandu,když je budete míjet jak sedí na rozbité lavičce.Tato část města je radními zcela opomíjená a mají ji v rukávu jen jako možnost obchvatu,který by byl lepší,než ta džungle,která tam po léta panuje.
[16] Vložil: dylin, 14.2.2017, 08:55:06
14. Že by to Tom myslel, jakože se dokodrceš v zácpě ke kruháču Hornoměstská/Třebíčská, pak rychle nahoru ke Floridě, pak dolů k poště po miniobchvátku a zase kodrcání dál ke Kozům. Úspora jaxvině.
[17] Vložil: dylin, 14.2.2017, 08:59:11
15.Na chodníku, po kterém kráčíš ale snad keře nerostou nebo jo?
[18] Vložil: Komandir, 14.2.2017, 09:35:36
15. To by byl strasnej problem upravit plochu a zatravnit ji,ze? Jenze z parciku nekouka mala domu,devce,chapes? Lepsi bylo cekat az se najde nejaky investor,ktery poradne podmasti pod rebro. ;)
[19] Vložil: ObObyč, 14.2.2017, 11:38:22
[18]Chlapče, upravit plochu by nebyl až tak veliký problém. Ale v místě kde se schází tzv."mládež", která tam po sobě zanechává jen prázdné lahve od chlastu a kde je nach..no a nas..no za každým stromem, by to byly opravdu vyhozené peníze.
[20] Vložil: Komandir, 14.2.2017, 11:50:56
19: Takze zrusime parky a je to,ze chlapce? Uvazovani nekterych lidi mne fascinuje. Co treba MP,ta je jako k cemu? Tohle je posledni co by se melo resit.
[21] Vložil: Kk, 14.2.2017, 14:56:05
bourat a opravovat most v době oprav dálnice je nesmysl stejnej jako loňská úprava kruháče. Zbrklost unáhlenost drzost a bezbřehá nenávist to jsou vlastnosti nynějšího starosty.
[22] Vložil: rejpal, 14.2.2017, 21:51:30
21.Jak to?Vždyť tu někdo psal,že je nejlepší v celé historii města.
[23] Vložil: Kenda, 15.2.2017, 08:12:23
ONI (Vyvolení)si to rozhodnou jak budou chtít a vašim kecům se jenom smějou, jinak by se k tomu někdo uz vyjádřil se. UK
[24] Vložil: Pepan, 15.2.2017, 09:57:18
Víte někdo jakým způsobem lze odvolat starostu?
[25] Vložil: Tom, 15.2.2017, 13:09:12
16 a předchozí: Pokud se ucpe město kvůli dálnici, nezachrání ho malý ani velký obchvat, semafory, kruháky ani nevím co ještě. Pomohl by jen kompletní obchvat východ-západ, což je kvůli Balinskému údolí fikce. Čemu by ale malý obchvat mohl pomoct, je odvedení části dopravy z Novosadů. Netuším, jak moc by to bylo efektivní, ale počítám, že o tom mluví ta slavná bílá kniha dopravy, která myslím není žádnou novinkou. Malý obchvat už v ní je delší dobu a odpor proti němu se objevuje až teď. Co se tedy změnilo?
Zaznívají tady protichůdné argumenty, které se vzájemně vylučují. Buďto se argumentuje tím, že by se do Čecháků odvedla doprava a narušila klidová zóna. A nebo naopak, že by na malý obchvat nikdo nejezdil. Takže co z toho platí?
Mimochodem - opravdu ta silnice ukousne tolik z té zarostlé klidové zóny? Odhadem by jí vedlo asi 100 m silnice po okraji zeleně. Dopravní špička je ve městě dejme tomu od 6 do 11 hodin a pak od 14 do 16 hodin. Jak moc by to klidovou oblast narušilo?

A ještě připomínka - pokud opravdu ten obchvat někomu vadí a má pro to pádné argumenty, měl by začít sbírat podpisy co nejdřív, jinak bude pozdě bycha honit. Podobně jako v případě bioplynky, kdy se všichni najednou probudili, když se pomalu mělo začít kopat do země.
[26] Vložil: An, 15.2.2017, 16:09:50
Ano,opravdu ta silnice ukousne tolik z klidove zony.Rozbije ten mozny celek napadrt,zacne to silnici,pak kruhacem,v ulici pod strani pojede jedno auto za druhym a lidi budou chodit podchodama/nadchodama/prechodama a budou cuchat smrad z uz tak zasmradenyho mesta.Rodak nejste,to je videt.Mozna by se vam rozsvitilo,kdyby jste se podival na fotografie,jak to tam driv vypadalo,driv nez tam byl svit.Zadna klidova zona neexistuje,ale mohla by.Zacala by od kaplicky za penny a koncila by pod barabiznou floridy,jenze neni zajem.Byznys je byznys.
[27] Vložil: Tom, 15.2.2017, 19:51:54
26: Rodák jsem, ale dokážu vidět víc než jeden pohled na ten problém. Teď třeba vidím, že cca 100 m silnice ukousne pár metrů čtverečních zeleně, která je aktuálně neupravovaná a evidentně se nikdo v poslední době nesnažil tlačit na město, aby se situace změnila.
Naopak si dokážu představit, že by tenhle kousek silnice mohl pomoct lidem na Novosadech. Ale to si tady tak všichni teoretizujeme a fakticky o tom nevíme vůbec nic.
Mimochodem stále tím nevyvracíte všechno to, co jsem o té klidové zóně psal.
[28] Vložil: An, 15.2.2017, 20:09:36
Kenda ma pravdu,je to predem nalajnovany a lidi jako vy tomu taky nepridaji,skoda se rozcilovat. Zbourejte namesti,udelejte parkoviste,magistraly a lidi ze zidarny vam budou do smrti vdecny. A ty vase petice si muzete strcit za klobrc,vite proc,ze? Bezte na ocni,jste regulerne kratkozraky.
[29] Vložil: Mot, 15.2.2017, 20:34:18
Tome, zase jste v opozici a zase mi přijde, že na straně města. Mě by docela zajímalo, co víte vy, konkrétně. Rád se o tom zde s vámi pobavím, pár informací mám, takže nebudeme "vařit z vody"
Mě prostě přijde, že když něco někdo napadne, vy obhajujete.
Ten "malý obchvat " je opravdu paskvil a nesmysl, zasírat centrum města silnicí, už dost na tom, že tam hrozí stavba lidlmarketu.
[30] Vložil: An, 15.2.2017, 20:34:37
Uvedomujete si,ze mizi mista kde si clovek muze v klidu sednout a odpocivat,kde by mohly volne pobihat deti? Na novosadech zije par lidi,ale ty vase nesmysly odnesou vsichni! Ty kecy o kousku silnice si nechte na doma pro papouska,bude to zniceny komplet a nevratne.
[31] Vložil: ww, 15.2.2017, 20:36:12
Tome, lidé ten malý obchvat nechtějí!!! Také ho nechci! Starosta může vypsat referendum o jeho výstavbě a uvidí názory občanů.To by pak mělo být pro starostu závažným podnětem k dalšímu jednání! A pokud nedá na mínění občanů (výsledek referenda), měl by odstoupit! Máme svoje zkušenosti - viz bioplynka. Ještě ti zastupitelé, snad se trochu pochlapí a výstavbu malého obchvatu zamítnou.
Pana Dvořáka si velice vážím, dávno už měl být na radnici!
[32] Vložil: Jakub, 15.2.2017, 22:09:33
Odstěhujte se do města kde vám bude líp když se vám tady tak nelíbí,cokoliv kdokoliv v tomhle městě bude chtít změnit nebo udělat tak stejně se najdou retardovaní lidé co budou mít něco proti! Opravdu nechápu některé názory lidí co nemají očividně stejně co napráci jako já a píši nesmysly do komentářů. Nejlépe aby se naše město vrátilo do původních stavů před X lety a zůstalo tak? Nebo mi to tak jenom přijde z názorů lidí kteří nevytáhli paty z Velkého Meziříčí?? Proto říkám nelíbí se vám tady? Žije se vám tady špatně? Nestěžujte si a začněte s tím něco dělat.
[33] Vložil: Tom, 15.2.2017, 22:50:29
29: Mote, primárně nejsem v opozici proti všemu, co tady zazní. Jenže celkem si všímám rozporů v argumentech nebo úplné absence argumentů - to je obvykle výsada diskusních příspěvků na internetu. Zatím tady zaznívají jen naprosto protichůdné názory. A jsou v silném kontrastu s tím, jak dopadly volby - a to opakovaně. Já osobně nejsem v Meziříčí co se týká voleb příslušný, ale z vnějšku vidím, že asi ten odpor proti starostovi začíná a končí nálepkami a internetovými diskusemi. Ve vedení města už je podruhé? A teď sedí i v krajském zastupitelstvu. Tak vám nevím, asi si ten výsledek nevycucal z prstu.
Pár křiklounů na diskusích obvykle nemůže reprezentovat názor všech voličů, ale jsou víc slyšet. No tak se občas rád ozvu taky.
Co zaznělo k tomuhle problému? Nechceme malý obchvat. Protože naruší klidovou zónu (patrně vyšším provozem), ale současně si myslíme, že přes malý obchvat nikdo jezdit nebude. Tak co z toho platí? Obojí nelze.
Narušení klidové zóny - sami se podívejte do mapy, co je v místě teď, kudy má silnice vést a jak dlouhá bude.
Nezazněl tady vůbec názor lidí na Novosadech, kterým - aspoň podle mého názoru - může obchvat pomoct. To, že lidi nechtějí jezdit až na velký obchvat, jasně dokládá nutnost rozsáhlých dopravních opatření na sídlišti v Čechákách. Malý obchvat by část dopravy proto mohl odvést stranou. Osobně bych nějakým způsobem silnici protáhl až k Penny, ale to by samozřejmě už narušilo obytnou zónu na nábřeží.

Trošku to na mě působí, že sem píšou jen lidi z Čecháků a dělají bouři ve sklenici vody. Jinak už by kolovala nějaká obr petice a něco by se dělo.
Pokud jde o bioplynku, ve výsledku nic nezpůsobila, ale můžete si na ní otestovat občanský aktivismus. Lidi se začali zajímat, až když už bylo rozhodnuto, veškerá předchozí jednání je nezajímala. Počítám, že i v tomhle případě se stěžovatelé rozhoupou až těsně před tím, než se kopne do země.
[34] Vložil: pepan, 16.2.2017, 07:39:20
Tome ty ji opravdu V Ů L
[35] Vložil: An, 16.2.2017, 07:44:55
Tom: Babisovi rikaji OJEB,vam by meli rikat OKEC,konec debaty,mel jste byt politik,psenka by rozkvetla.
[36] Vložil: Jiří, 16.2.2017, 08:05:59
Pro TOma: No právě v tom je ten problém. Město neinformuje lidi co se bude dít. Snaží se to tutlat do poslední možné doby, až už se s tím nedá nic dělat. Proč o bioplynce neinformovali dokud se to dalo nějak zvrátit? Proč není nějaká veřejná diskuse na téma malý obchvat? V tomto městě se rozhoduje o nás bez nás.
[37] Vložil: Tom, 16.2.2017, 08:13:54
36: Tak pokud vim, na stránkách je elektronická kniha přání a stížností, zasedání zastupitelstva jsou veřejná, starosta dělá čajové dýchanky a obchvat je zapsaný už dlouho v té slavné bílé knize dopravy. Každý má možnost se zeptat.
Máme úřední vývěsku, která je dostupná elektronicky. Máme tady nezávislé médium, které ji určitě bedlivě sleduje. Tak jak víc byste to chtěl ještě někde prezentovat?
Jestli vidím někde problém, tak jsou to položky rozpočtu, které jsou někdy stále ne úplně přehledné. Ale tyhle jmenované případy - bioplynka nebo obchvat, nejsou zas takovou novinkou, o které by nikdo netušil, natož aby byly ututlané.

Vám ostatním přeju taky hezký den :-)
[38] Vložil: Twok, 16.2.2017, 09:49:09
Tome, asi by to chtělo větší diskuzi. Takovou, kde by se sešli zastánci i odpůrci a nezávislí dopravní odborníci. Aby bylo něco na papíru. Osobně se na celý nápad dívám pesimisticky. Aby se trochu vyrovnalo převýšení, musel by se udělat násyp. Dovedete si představit, jakou plochu by to monstrum ukouslo z okolních pozemků? Další věc je, že se má rovnat zatáčka na Třebíčské a silnice má vést někudy přes bývalé TS. Je to fakt poněkud složité a tady je spíše prostor prostor pro podivné invektivy.
[39] Vložil: svědomí, 16.2.2017, 11:14:39
Tak se mi zdá že v novinyvm.cz "pracuje" nejspíš nějaký příznivec Necida. Už třikrát se tady objevil příspěvek s polemikou o tom kdo z opravy mostu co má nebo bude mít a druhý den to zmizelo. Ono se o tom nesmí mluvit? Nesmí se objevovat pochyby o čistotě Necidových pohnůtek k nesmyslné opravě mostu která není potřeba??? Taky je opravdu zajímavé že z historie novinyvm.cz zmizely veškeré články co jich jen bylo o Necidových kopancích. Copak se změnilo??? novinyvm.cz dostaly taky "kapsičkovné" od vedení města?
[40] Vložil: Jakub, 16.2.2017, 15:23:45
Mám jednu důležitou otázku která se týká tě skvělé zeleně které říkáte Čechovy sady. Proč se tam lidi boji chodit? Na popud techto komentářů jsem tudy schválně šel a mužů vám říct že za tuhle zeleň by se město mělo spíš stydět. Další věc která se tady řešila je že tady je málo zeleně ve městě,byli jste někdy v zámeckém parku který je kousek od náměstí? Skoro každý den tam jsem a mužů říct že dost často tam nepotkáme ani živáčka takže co tady někteří lidé si stěžují na zeleň tak pochybuji o tom že jste někdy vytáhly pátý z baráku!!! Opravdu žasnu jak dokázou být lidí hloupý.
[41] Vložil: Boubin, 16.2.2017, 15:45:30
Jakube,cechovy sady mely upe jinou podobu nez ted.tahly se udolim az k soucasnemu detskemu hristi,tam byl tusim ryegruv park,uz nevim jak se to pise.To ze je z udrzovaneho parku dzungle,je dilo mesta,at uz tam sedel kdokoli,nechapu co po nas chces.Park v zamku je v soukromych rukach,pokud hrabe bude chtit,tak bude uzavren,chapes?Az dospejes a budes mit deti,ta to doufam pochopis.
[42] Vložil: Jakub, 16.2.2017, 18:49:31
Boubíne,kdyby hrabě chtěl tak park dávno zavřel,tohle není vůbec žádný argument proč do parku nechodit,jak to vypadalo nebo nevypadalo nevím ale doba jde dopredu časy se mění tak to prostě je. Zacne se něco řešit a všichni se ozvou ale proč se teda nikdo neozval jak to tam vypadá a že s tím chce něco udělat? To místo si pamatuji už od dob kdy jsem tudy chodil ze školy každý den a to je hezkých pár let a nebylo tomu jinak a za tu dobu jsem nikdy neslyšel že by tam někdo chtěl něco změnit upravit nebo z toho udělat místo kde by se lidí nebáli alespoň chodit.
[43] Vložil: Boubin, 16.2.2017, 19:31:10
Nekdy v roce 53 se dostavela trat a z parku zbylo jen torzo.Lidi pochopitelne delali dusno,ale byli odbyvani tim,ze nejsou penezni prostredky atd.Pak padli komancheros a vymluvy byly tytez.Kam jsi chodil poslouchat? :)
Pokud si pamatuji,tak lidi se tam bali chodit vzdycky,hlavne zensky.A co jako?
A kdyz pujdu domu z prace a budu si chtit nekde odpocinout,to jako mam letet do parku?Clovece neblbni.Vis co,bez na radnici a rekni jim,ze se ti nelibi stav parku a ze chces aby s tim neco udelali.Presne vim jak dopadnes.
[44] Vložil: Tom, 16.2.2017, 20:08:10
Tak musím uznat, že tady vážně řádí cenzorský šotek. Odpoledne jsem tady napsal něco ve stylu, že jsem odpovídal některým podle pořadových čísel jednotlivých příspěvků, vyhledal jsem si články podle jména "Necid" tady na webu, hezky jsem je sem seřadil jako důkaz toho, že jsou i nadále dohledatelné, ovšem zajdu se teď večer a příspěvek nikde :-) Tedy beru zpět, smazali mi tady naprosto slušný příspěvek bez urážek, reklamy nebo jiné nevhodnosti. Možná se k tomu bude chtít vyjádřit redakce NovinyVM?
[45] Vložil: občanka, 16.2.2017, 22:53:52
Tome, i mně kdysi byly smazány některé příspěvky,taktéž neobsahovaly urážky. A myslím jsem tenkrát nebyla jediná. Jednalo se o nějakou diskuzi k Panoramě.
[46] Vložil: Tom, 17.2.2017, 00:20:55
To je tedy vrchol. No nic, jestliže redakce nastavila nějaká pravidla diskuze, tak budiz. Ale pokud chce svevolne mazat cokoli se ji znelibi, zaridim se podle toho
[47] Vložil: Profesor, 17.2.2017, 18:38:32
Tome, dej Pitzrosovi pusinku. Toť vše.
[48] Vložil: Profesor, 17.2.2017, 18:56:57
Ten zloděj nade mnou - to nejsem já. :) K té cenzuře, je to opravdu tak. Když urážím rejpala o 106, projde to v pohodě. Když napíšu věcný příspěvek bez vulgarismů a čehokoli nevhodného, zmizí. O redakci si nemyslím vůbec nic dobrého. A copak copak, že zmizela diskuze u vítání občánků? Někdo razantně pohrozil, že? Zbabělci ubozí!
[49] Vložil: Profesor, 17.2.2017, 19:11:33
Profesore pod 48, jsi již profláklá osobnost. Najdi jsi zase jiné image.
[50] Vložil: občanka, 17.2.2017, 19:57:30
Já bych skoro řekla, že "zmizení diskuze" k vítání občánků je na místě. Tam se to dost zvrtlo. Dokonce měla nějaká slípka nemístný zájem o konkrétní jméno kvůli facebooku....

Jinak s Profesorem 48 souhlasím. Občasné vulgarity projdou, ale někomu nevhodné názory se mažou. Občas.
[51] Vložil: rejpal, 18.2.2017, 09:43:47
48.Máš sice pravdu,ale konkrétně tvůj příspěvek,kde jsou urážky na moji osobu,kde píšeš,že před 55 léty.....,jsem ti odpověděl,že už mi bylo 9 roků.Třikrát napsáno,třikrát smazáno.Tak nevím,kde je zakopaný pes?Asi blízkost k adminovi.To,že se příspěvky mažou,není žádná novinka.Je přece demokracie,svoboda slova,není cenzůra,odposlechy,atd.Za to jste cinkali klíči,a vykřikovali před radnicí.Policajti do baráku nesmí,ale kdejaký zbytečný úředník,vám může prošmejdit barák,kdy si zamane.
[52] Vložil: Profesor, 18.2.2017, 14:22:58
Hoď se do klidu, už to nesnesitelné příkoří snad nebudeš muset snášet moc dlouho. ;)
Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter g+ Youtube
WIEGEL: Hledáme zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist