NÁPOJE HOMOLA: 30 druhů RUMŮ!
Dnes je 23. září 2018, svátek má Berta, zítra Jaromír.
  • První pohled na oblouk nového mostu přes Balinku na Třebíčské.
  • Hřiště v údolí pod Kunšovcem dostává obrysy.
  • Rozpustilou pohádku o třech loupežnících a Jazebabě viděly děti v sobotu odpoledne v Jupiter clubu.
  • Očekávaná výhra nad Odrou Petřkovice nepřišla. Fotbalisté FCVM doma opět pouze remizovali 1:1. Utkání přihlíželo 425 diváků.
  • Rostou. Nasbíráno za cca hodinu v Nesměři.

Vyjádření České komory architektů k otevřenému dopisu velkomeziříčských zastupitelů

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 27. 9. 2017

1. oceněný návrh většina zastupitelů odmítla. Teď se jedná o druhém návrhu.
1. oceněný návrh většina zastupitelů odmítla. Teď se jedná o druhém návrhu.

Serveru Občasník se podařilo získat vyjádření České komory architektů k otevřenému dopisu velkomeziříčských zastupitelů


Reakce ČKA na tento dopis: Otevřený dopis zastupitelů Velkého Meziříčí odeslaný České komoře architektů.

 

1.

ČKA nemůže touto formou komentovat vystupování Ing. Veličky (pro řešení podezření z etických pochybení má jiné postupy dané vnitřními řády Komory), přesto považujeme za nutné v obecné poloze některé věci uvést na pravou míru. Sekretář soutěže je jmenován v souladu se Soutěžním řádem ČKA. V průběhu hodnocení soutěžních návrhů se řídí pokyny předsedy poroty a neovlivňuje rozhodování poroty. Protože soutěž o návrh je anonymní, nezná jména autorů soutěžních návrhů. V tomto smyslu podepisuje prohlášení o nepodjatosti a nestrannosti stejně jako porotci, přizvaní odborníci a přezkušovatel soutěžních návrhů. Kodex porotce se na sekretáře nevztahuje. Funkce sekretáře končí spolu s ukončením soutěže a v průběhu JRBU už tuto funkci nezastává a žádné přetrvávající povinnosti týkající se nestrannosti se na něj tedy již nevztahují. To, že autorizovaný architekt hájí výsledky soutěže a vybraný návrh je celkem logické, vyplývá to z jeho profesních závazků.

 

Pokud má ovšem kdokoliv ze zastupitelů podezření, že člen České komory architektů jedná neeticky, může toto své podezření nechat přezkoumat Dozorčí radou ČKA. To platí obecně i pro jiné situace.

 

2.

Je důležité zdůraznit, že návrh v architektonické soutěži nepředstavuje úplné  detailní řešení předmětu soutěže, nýbrž jeho principy. Počítá se s tím, že autorský tým návrh na jejich základě následně rozvine (v intencích soutěžního návrhu a se zohledněním dalších připomínek a požadavků zadavatele). Porota při hodnocení zvažuje jak kvalitu návrhu, tak i předpoklad schopnosti návrh dopracovat v dalších stupních projektové dokumentace.

 

3.

Po ukončené soutěži o návrh následuje jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel v něm má jedna primárně s účastníkem, který předložil vybraný, tedy nejvýše oceněný návrh. Takový postup předpokládá Ministerstvo pro místní rozvoj a je to upraveno v Zákoně o zadávání veřejných zakázek. Obsahem jednání jsou zejména záležitosti smlouvy – upřesnění předmětu smlouvy, rozsah služeb architekta, cena, termíny, záruky ap. Není vyloučeno jednat o dopracování návrhu. Ve výjimečných případech se může stát, že se jednání nezdaří a je ukončeno. Důvodem pro ukončení jednání může být například zjištění neschopnosti autorského týmu zajistit zakázku, neshoda na ceně projektové dokumentace ap. Rozhodně ale zadavatel nemůže ukončit jednání z důvodu postoje k návrhu, tedy zda se řešení obsažené ve vybraném návrhu politické reprezentaci líbí či nikoli. Tento krok by mohl být důvodem pro rozhodnutí ÚOHS proti zadavateli.

 

K posouzení kvality návrhů sloužil proces soutěž o návrh. V průběhu soutěže posuzovala návrhy kvalifikovaná porota, v níž byl zadavatel zastoupen. Doporučením poroty se dle zákona musí zadavatel řídit při rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. I zde samozřejmě existuje výjimka. V případě, že zadavatel zjistí, že při posuzování návrhů a jejich hodnocení porota pochybila ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo k Soutěžnímu řádu ČKA, musí nechat návrhy posoudit a hodnotit novou porotou. Pokud víme, k takovému pochybení nedošlo a soutěž byla řádně ukončena.


Autor: Zdroj: Obcasnik.eu, -red-

Publikoval: -red-

Čtěte také

2. 3. 2018 - Během stavby tribuny budou omezení na spojce mezi obchvatem a Třebíčskou

Od 7. března až do konce roku 2018 bude platit na silnici spojující Třebíčskou ulici a obchvat II/360 omezení kvůli výstavbě tribuny u atletického oválu za 3.ZŠ Školní.

20. 6. 2018 - Služebna strážníků městské policie bude ve spořitelně

Zastupitelé města se usnesli, že s definitivní platností stěhují městské strážníky z nevyhovujících prostor na radnici do budovy spořitelny na náměstí.

30. 7. 2018 - V domově pro seniory připravují projekt s pracovním názvem selská jizba

Zatímco transformace Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou je už dokončena a 73 klientů může využívat 11 nových domků k bydlení, přestavba dvou uličních domů pro klienty Domova Kamélie Křižanov stojících...

5. 5. 2018 - Žáci z Osové Bítýšky suverénně ovládli oblastní kolo soutěže mladých cyklistů

Od pátečního rána až do 11 hodin probíhala za krásného letního počasí na dopravním hřišti na Oslavické ulici a v 2. ZŠ dopravní soutěž mladých cyklistů.


Komentáře ke článku

Počet komentářů 16.

[1] Vložil: Kofoláč, 27.9.2017, 11:48:17
Takže ze sebe vlastně ti zoufalí "vidláci" zvaní zastupitelé VM, udělali ještě větší blbouny, než jsme doufali :) kuuurník, do televize měli jít, aby jejich ostuda byla ještě větší a veřejnější :D Otevřený dopis :D já se podělám :D
[2] Vložil: Karel, 27.9.2017, 11:57:16
Takže když to shrneme, tak ČKA vlastně říká, musí se realizovat ten první návrh jinak bububu, tytyty, jestli ho neodsouhlasíte, tak vám sekretář vyhlásí válku, protože on sestavil porotu, která rozhodla a tenhle návrh je dle těch pánů co žijí úplně někde jinde nejlepší. A pak vám vyhlásí referendum a prostě ten první zrealizujeme za každou cenu. Odsouhlasené podmínky snad zněli jasně, bude se jednat dle pořadí a první návrh zastupitelé neschválili. Pokud zastupitelé neodsouhlasí ani jeden návrh, tak pak by mělo logicky následovat nějaké vyhodnocení, proč nedošlo ke schválení ani jednoho návrhu a následně řešit, jestli se udělá nová soutěž, nebo necháme rozhodnout občany, ale takhle to je jak za komunismu - prostě musíte souhlasit s prvním návrhem.
[3] Vložil: Narovinu, 27.9.2017, 12:40:58
Je jasne ze komora nepujde proti clenum predstavenstva. Treba to sepsal sam Velicka...
[4] Vložil: Doudleba, 27.9.2017, 12:46:19
To je moc slov. Tohle spolek, který nedokáže pochopit význam slova NÁVRH, nemůže pobrat.
[5] Vložil: Honza, 27.9.2017, 13:06:48
Už vlastně nejde o podobu náměstí, ale obě strany řeší své mindráky a honí si ego, ale na starostu Necida a radního Michlíčka, kteří přejmenovali architekta Cikána na "Cigána", nikdo nemá
[6] Vložil: Horák, 27.9.2017, 13:28:54
Můj názor na celou situaci je takový, aby se vše zrušilo a náměstí zůstalo jak je. Aspoň se ušetří.
[7] Vložil: kofoláčovi, 27.9.2017, 13:44:13
Že by architekti neznali svoje práce?Svůj rukopis?Poděbrady 2015 Velička předseda poroty, Mikulášek 3. místo. Archeopark Mikulčice 1. místo Velička, 3. místo Mikulášek. Přeměna části bývalé nemocnice v UH předseda Mikulášek, náhradník poroty Velička. Předsednictvo ČKA - Velička, dozorčí rada - Mikulášek. V tom případě skutečně nepotřebujeme zastupitele, stačí, když máme všude kamarády. A klidně se podělej.
[8] Vložil: abc, 27.9.2017, 14:00:53
Pro 6 souhlas s Vámi, stejně se na náměstí jezdí jen na úřady , obchody tam už skoro nejsou.
A všichni vidíme jak se páni radní nedomluví mezi sebou a to nás mají zastupovat , proto nevolit!!!!!!!!!!!!!!!!
[9] Vložil: Taneda, 27.9.2017, 16:25:42
Tak konečně srozumitelné stanovisko. Jsem za něj ráda, i já jsem (asi dost naivně)předpokládala, že se s autorem vítězného návrhu bude jednat o smluvních podmínkách a v rámci toho i o možných úpravách jeho návrhu. Pokud by je odmítl, jednalo by se s dalším.

Ale v našem zastupitelstvu se o návrhu tak jak se má vlastně nikdy nejednalo, byla to jen záminka, aby se těch 13 zoufalců nějak zviditelnělo a vrátilo radě a zbytku zastupitelů léta utrpení v opozici. Tedy zatím se spíše ztrapnili a asi v tom hodlají i pokračovat.
Postup jednání uvedený ve stanovisku komory je logický a vychází z praxe, měl by tedy mít i právní oporu. Pokud porovnáme postup našich zastupitelů a postup uvedený ve stanovisku komory, pak by šlo postup a dosavadní závěry jednání zastupitelstva úspěšně napadnout žalobou.
Proto buďme rádi za referendum.
Referendum je jednou z forem přímé demokracie. Občan si svobodně zvolí:
a) Jestli podpoří vyhlášení referenda
b) Jestli se zúčastní vyhlášeného referenda
c) Jak odpoví na otázky z referenda

Zatím se potřebný počet občanů ve VM vyjádřil, že referendum chce.
Je to velmi prosté a těch 13 zjistí, bude-li referendum platné, co občané chtějí, výsledkem referenda budou povinni se řídit, bez ohledu na osobní postoj (nebude tedy platit - já jsem zastupitel, kdo je víc). Ti nejhlasitější z nich vykřikují, že jednají v zájmu občanů, tak teď se dozví, co je zájmem občanů. Na druhou stranu, bude-li referendum neplatné, pak my občané musíme strpět vůli většiny v zastupitelstvu a vyčítat jen sami sobě. Teď máme jedinečnou příležitost se vyjádřit.
Pokud oněch zmíněných 13 zastupitelů podá kasační stížnost proti usnesení o referendu, pak je to pro mne důkaz, že jednají proti občanům, chtějí jim znemožnit, aby svobodně vyjádřili svůj názor. Jestli se mezi nimi najde byť jen jeden statečný, který si to uvědomí a nebude s kasační stížností souhlasit, pak klobouk dolů.
Pokud se na dnešním mimořádném zastupitelstvu stane, že třeba odvolají radu a sami se do ní zvolí nebo udělají jiný krok, budou jednat legálně, ale v mých očích je to pouze krok, kterým hladí svoje ego.
A pokud někteří z nich jednali tak, jak je popsáno v úvodníku Velkomeziříčska č.9/2017, měli by na funkci zastupitele rezignovat, nezvládají ji.


[10] Vložil: pepan, 27.9.2017, 17:44:14
Jsem pro referendum ale chci si vybrat z více návrhů a ne pouze z jednoho. Druhá věc je jestli vůbec náměstí rekonstruovat. Spíš bych peníze investoval do řešení dopravní situace,která je zde zoufalá než do předlaždění náměstí. Takže bych se přikláněj k referendu zda vůbec náměstí rekonstruovat. To ale zatím žádnou chytrou hlavu nenapadlo. Pokud bude referendum pouze o jednom návrhu tak můj hlas bude proti.
[11] Vložil: sekretářka, 27.9.2017, 18:30:00
Takže rozumím tomu dobře? Sekretář po ukončení soutěže klidně může spolupracovat s tím kdo vyhrál na dopracování návrhu v dalších stupních projektové dokumentace a vlastně nic nebude porušovat?
[12] Vložil: Patrik, 27.9.2017, 19:38:19
Pro (10):

Otázka v referendu musí být formulována tak, aby na ni bylo možné jednoznačně odpovědět ano/ne. Domnívám se, že tím pádem není možné rozhodovat mezi více návrhy. Kromě toho ale ani není důvod, proč by se mělo rozhodovat mezi více návrhy. Princip tohoto druhu soutěží spočívá v tom, že ten nejlepší návrh vyberou nezávislí odborníci. Přečtěte si vyjádření ČAK...
[13] Vložil: Patrik, 27.9.2017, 19:41:57
Pro (11):

Ano, rozumíte. Pokud jste obeznámen s tím, co funkce sekretáře obnáší, nemůže Vám to vadit. Sekretář není porotce.
[14] Vložil: True, 27.9.2017, 20:59:20
[11]Řekl bych, že tomu rozumíš správně. Jen bych změnil slovo může na bude. To už je všechno beztak domluvený. A razítko a podpis tam může hodit klidně někdo jiný.

[9]Nemáš pravdu. Kdyby ses podívala na zastupitelstvo, tak bys zjistila, že Necid a Komínek říkají, že zastupitelstvo má v celé soutěží zásadní roli, zastupitelstvo rozhoduje co se bude realizovat a že se klidně může vybrat i druhý nebo třetí. Stačí si najít záznam zastupitelstva ze dne 16.12.2015 (www.youtube.com/watc…
Dosavadní počínání zastupitelstva také potvrdilo rozhodnutí soudu, které říká: Autoři vítězného návrhu nemají přitom právní nárok na to aby se jejich návrh realizoval. Rozhodnutí o tom zda se úprava centra města podle vítězného návrhu uskuteční je je na zadavateli soutěže (zastupitelstvo).

[15] Vložil: for Patrik, 27.9.2017, 20:24:39
A přezkušovatel? Ten přece připravuje porotě podklady, na jejichž základě porota rozhoduje nebo ne?
[16] Vložil: 4 Patrik, 10.10.2017, 09:00:56
13 a 15 Pokud se podíváte na arch. soutěž ve VM zjistíte že pan Velička měl v celé soutěži dvojroli. Byl jednak sekretář soutěže, ale byl také přezkušovatel. Podle definice ČKA: Přezkušovatel sleduje formální dodržení soutěžních podmínek a předává návrhy porotě.
Takže vlastně připravuje podklady, které tvoří část rozhodnutí poroty. Je alarmující, že ČKA a tady Patrikovi by vůbec nevadilo, kdyby takový člověk spolupracovat s tím, kdo soutěž vyhrál na dopracování návrhu v dalších stupních projektové dokumentace. Je něco prohnilého v tomto státě.
Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter g+ Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

VOLTE ČSSD Velké Meziříčí
TOPlist