NÁPOJE HOMOLA: 30 druhů RUMŮ!
Dnes je 19. ledna 2019, svátek má Doubravka, zítra Ilona.
  • Katovna se ve 13 hodin otevřela veřejnosti. Až do 18 hodin zde bude přichystán program.
  • Vánoční strom před radnicí je od středy 16. ledna minulostí.
  • Ulice Nádražní je dočasně uzavřena v horní části u jednoty. Autem se dá objet kolem bytovky.
  • Po oblevě se zvedají hladiny řek. Jako třeba Balinka ve VM.
  • Moravské klavírní trio a operní hosté na novoročním koncertě v Jupiter clubu.

Kriminalita se na Vysočině snížila o téměř devět procent

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 31. 1. 2018 -

Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v loňském roce téměř 61,22 procenta.


V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 459 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 527 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 8,80 procenta.Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 342 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,22 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 415 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmto výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 8 761 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 37,7 procenta.

 

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv několik faktorů. Patří mezi ně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

 

V rámci našeho kraje se mírně snížila loni násilná kriminalita, a to o 1,35 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 510 případů násilné kriminality, z nichž 393 se jich podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 77 procent. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem pět zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 35 případů loupeží, což bylo o čtyři méně než v roce 2016. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 62,86 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce.

 

Nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 238 případů, což je o 18 případů více než v roce 2016 – vyjádřeno procenty činí nárůst 8,18 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice přesahující 78 procent. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají, i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů.

 

V loňském roce došlo na Vysočině k poklesu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o dvanáct procent. Loni jsme vyšetřovali 78 případů mravnostních trestných činů a 57 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 73,08 procenta. Ze 78 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 21 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 13 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

 

Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 13,33 procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 080 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 738 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 35,48 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Pokud bychom porovnali nápad majetkové trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 4 567 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 54,5 procenta.

 

Na majetkové trestné činnosti se 543 případy podílejí krádeže vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 1 624 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 66,5 procenta. Na majetkové trestné činnosti se 1 001 případem pak krádeže prosté a 64 případy krádeže dvoustopých motorových vozidel. Celkem 32 krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 50,00 procenta řadí mezi nejúspěšnější v rámci celé České republiky. Dalších osm případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

 

V loňském roce se na Vysočině snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 995, což bylo v meziročním porovnání o 67 případů méně. Loni policisté 782 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 78,59 procenta a dodatečně objasnili dalších 74 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.

 

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 247 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o deset skutků více než v roce 2016. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 90 procent – 90,69 procenta. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematická práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti

 

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 845 trestných činů, což je o 56 méně než za rok 2016. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 6,22 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 62 procent. Dalších 106 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (402 trestných činů), úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

 

„Pokles o čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů. Velkou pozornost věnujme trvale problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 66 097 000 korun a bylo provedeno 654 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

 

Loni jsme v kraji vyšetřovali 259 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

 

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 40 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 56 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 34 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 43 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na čtyřech procentech  nápadu celkové kriminality, na osmi procentech v oblasti majetkové kriminality, na čtyřech procentech spáchané násilné kriminality a na devíti procentech drogové kriminality.

 

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 243 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř 6,5 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska.

 

Srovnání nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Počet trestných činů

8 761

8 107

6 880

5 986

5 459

Objasněno

4 641

4 575

4 103

3 683

3 342

% objasněnosti

52,97

56,41

59,64

61,53

61,22

 

 

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství

policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2017:

 

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

 

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 466

1 098

989

975

931

Objasněno

881

702

612

587

560

% objasněnosti

60,09

63,93

61,88

60,20

60,15

 


Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková vedoucí oddělení - tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

28. 10. 2018 - Občané Velkého Meziříčí si připomněli 100 let staré události

Slavnostním odhalením rekonstruovaného pomníku padlým v parčíku na Lipnici si ve sváteční den 28. října 2018 lidé přišli připomenout významné jubileum státu i našeho města.

30. 8. 2018 - Moštování jablek

Moštovat se začne od 15. září 2018, vždy v sobotu 8:00 - 12:00, cena za 1 kg zmoštovaných jablek je 3 Kč, pro členy ČZS 2 Kč za 1 kg.

17. 7. 2018 - Silnice do Měřína je od pondělí uzavřena

Silnicí II/602 se ze Stránecké Zhoře do Měřína nedostanete. Od pondělí 16. července zde probíhá oprava vozovky.

15. 7. 2018 - Na silnicích Vysočiny zemřelo letos šestnáct osob

Policisté vyjížděli za prvního půl roku k 1 980 dopravním nehodám.


Komentáře ke článku

Vážení diskutující, chceme vám umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazujeme si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti.

Facebook Twitter g+ Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

CHYTKA - přijmeme zaměstnance
TOPlist