NÁPOJE HOMOLA: 30 druhů RUMŮ!
Dnes je 19. ledna 2019, svátek má Doubravka, zítra Ilona.
  • Katovna se ve 13 hodin otevřela veřejnosti. Až do 18 hodin zde bude přichystán program.
  • Vánoční strom před radnicí je od středy 16. ledna minulostí.
  • Ulice Nádražní je dočasně uzavřena v horní části u jednoty. Autem se dá objet kolem bytovky.
  • Po oblevě se zvedají hladiny řek. Jako třeba Balinka ve VM.
  • Moravské klavírní trio a operní hosté na novoročním koncertě v Jupiter clubu.

Oddělení policie ve Velké Meziříčí zaevidovalo 320 trestných činů, objasněno jich bylo 50,94 procent

ZPRÁVY - KRIMI - 13. 2. 2018 -

Kriminalita na Žďársku poklesla, objasněnost naopak vzrostla.


V roce 2017 došlo na Žďársku celkem k 989 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 612 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 61,88 %. Ve stejném období v roce 2016 došlo k celkem 1033 trestným činů, z nichž policisté objasnili 604. V letošním roce tak došlo ke snížení nápadu trestné činnosti o 44 trestných činů, a zvýšení objasněnosti.

 

K největšímu poklesu kriminality došlo na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem, a to ve srovnání s rokem 2016 o 49 trestných činů. Toto obvodní oddělení má v loňském roce také nejvyšší objasněnost, a to 72,36%.

 

V loňském roce bylo na Žďársku trestně stíháno celkem 492 osob. Z tohoto počtu se jednalo o 200 osob opakovaně soudně trestaných.

 

K významnému poklesu kriminality v roce 2017 došlo zejména u majetkové trestné činnosti, kdy bylo oproti roku 2016 spácháno o 39 trestných činů majetkové povahy méně.

 

 

Kriminalita v roce 2017 na jednotlivých obvodních odděleních

 

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2017 na území obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 374 trestných činů, z nichž se jim 244 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 65,24%. V roce 2016 policisté prověřovali 375 trestných činů, z nichž 220 objasnili.

 

V teritoriu obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 320 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 163 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Velkomeziříčsku činila 50,94%. V roce 2016 se jednalo o 311 případů, z toho 175 objasněných.

 

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 172 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2017 činila 67,44%, tedy 116 trestných činů. V roce 2016 se jednalo o 175 případů, z toho 99 trestných činů policisté objasnili. Zde došlo ke zvýšení objasněnosti o více jak 10%.

 

Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo ke spáchání 123 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2017 činila 72,36%, tedy 89 objasněných trestných činů. V roce 2016 zde policisté prověřovali 172 případů, z nichž 110 objasnili.

 

Na všech uvedených územích má největší podíl majetková kriminalita, přičemž se nejčastěji jedná o krádeže prosté.

 

Násilná trestná činnost

 

Na Žďársku došlo v loňském roce k 87 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 68 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 78,16%. V roce 2016 se jednalo o 100 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 83 trestných činů.

 

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2017 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 22 případů, z nichž 16 objasnili. Objasněnost činila 72,73 %. V roce 2016 se jednalo o 37 těchto trestných činů, z toho 32 případů policisté objasnili.

 

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin vydírání. V loňském roce se jednalo celkem o 17 případů tohoto trestného činu, přičemž 15 případů policisté do konce roku objasnili. Objasněnost tedy dosáhla hranice 88,24 %. V roce 2016 policisté prověřovali 12 případů.

 

Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin loupeže. V loňském roce policisté zadokumentovali devět případů, z nichž jich do konce roku objasnili pět. Objasněnost tedy činila 55,56%. Zde došlo ve srovnání s rokem 2016 ke snížení nápadu tohoto trestného činu, a to o tři případy. Z dvanácti případů, prověřovaných v roce 2016, jich policisté sedm objasnili.

 

Mravnostní trestná činnost

 

V roce 2017 prověřovali kriminalisté 18 mravnostních trestných činů, z nichž 13 objasnili, což je objasněných 72,22 %. V roce předešlém se jednalo o 11 trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté sedm objasnili.

 

Majetková trestná činnost

 

V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 396 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 148 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 37,37 %. V roce 2016 došlo k 435 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 145 případů objasnili.

 

Zde došlo k poklesu kriminality o 39 trestných činů a zvýšení objasněnosti o více jak čtyři procenta.

 

V 120 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 179 případech o krádeže prosté a 97 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

 

Krádeže vloupáním

 

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté do konce roku zaevidovali 47 případů, ze kterých se jim 11 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 23,40 %. V roce 2016 se jednalo 51 trestných činů, z nichž policisté 14 objasnili.

 

Druhými nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou krádež vloupáním do rekreačních objektů a krádež vloupáním do obchodů, u kterých policisté prověřovali 18 trestných činů.

 

V případě trestného činu krádeže vloupáním do rekreačních objektů policisté v loňském roce prověřovali stejný počet jako v roce 2016, a to 18 případů tohoto trestného činu, z nichž 10 případů objasnili. Objasněnost činila 55,56% a oproti roku předešlému došlo k jejímu navýšení o více jak 33%.

 

U trestného činu krádeže vloupáním do obchodů, policisté z 18 případů objasnili v loňském roce 13 trestných činů, tedy 66,67%. V roce 2016 objasnili pět trestných činů z celkových devíti.

 

Krádeže prosté

 

Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 179 případů, z nichž objasnili 68. Objasněnost tedy činila 37,99 %. V roce 2016 se jednalo o 234 trestných činů, z toho 92 objasněných.

 

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kde za loňský rok došlo k poklesu o 22 trestných činů oproti roku 2016. Policisté v roce 2017 prověřovali 37 případů tohoto trestného činu, z nichž 29 objasnili, tedy 78,38%.

 

Dalším nejčastějším trestným činem jsou krádeže věcí z aut. Policisté v loňském roce prověřovali 40 případů, ze kterých jich objasnili deset. Objasněnost tedy činila 25%. V roce 2016 policisté zadokumentovali 44 trestných činů, z toho sedm objasnili.

 

K nejvyššímu poklesu nápadu tohoto druhu trestné činnosti došlo u trestných činů krádeže jízdních kol a krádeže dvoustopých motorových vozidel. V případě krádeže jízdních kol došlo k poklesu o 13 případů (v loňském roce policisté zadokumentovali 16 trestných činů) a u krádeží motorových vozidel o devět trestných činů (za loňský rok jich policisté prověřovali šest).

 

Hospodářská trestná činnost

 

V loňském roce došlo na Žďársku k 144 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 88 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 61,11 %. V roce 2016 došlo k 153 případům, z toho objasněných bylo 93, tedy 60,78%.

 

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Policisté prověřovali 45 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku 37 objasnili. Objasněnost tak činila 82,22 %. Ve srovnání s rokem 2016, kdy policisté zadokumentovali 33 případů, došlo k nárůstu o 12 trestných činů.

 

Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. Policisté v loňském roce zadokumentovali 23 trestných činů, z nichž 11 objasnili. Ve stejném období roku 2016 to bylo 22 případů, z toho 17 objasněných.

 

K největšímu poklesu trestné činnosti došlo u trestného činu neoprávněného držení platebního prostředku, a to o 25 trestných činů. V roce 2017 policisté prověřovali sedm případů.

 

Ostatní trestná činnost

 

V kategorii ostatní kriminality došlo v roce 2017 k 180 trestným činům, z nichž 150 případů policisté do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 83,33 %. V roce 2016 policisté na Žďársku prověřovali 149 případů, z tohoto počtu 114 případů objasnili.

 

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 15 případů více než v roce předešlém. Policisté za loňské období zadokumentovali 65 případů.

 

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. V roce 2017 policisté prověřovali 49 trestných činů, z nichž 34 objasnili a objasněnost tak činila 69,39%. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu této trestné činnosti o 23 případů, objasněnost se však zvýšila o více než 50% V roce 2016 policisté prověřovali 26 případů, z toho čtyři objasnili.

 

Třetím nejčastějším prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté na Žďársku za loňský rok odhalili 36 těchto trestných činů, což je o čtyři více než v roce 2016.

 

Nejvýraznější pokles v loňském roce v této kategorii je zaznamenán u trestného činu výtržnictví, a to o devět trestných činů. V roce 2017 se jednalo o 14 případů. V roce 2016 se jednalo o 23 případů.

 

Zbývající trestná činnost

 

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 164 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 88,41 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 145 případů. V roce 2016 se jednalo o 185 trestných činů, z toho 162 objasněných.

 

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 53 případů. V roce 2016 se jednalo o 63 případů.

 

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté odhalili 33 trestných činů. V roce 2016 jich zadokumentovali 57.

 


Autor: por. Mgr. Stanislava Miláčková tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

28. 11. 2018 - Z událostí městské policie - říjen 2018

Přinášíme soupis událostí zachycených městskými strážníky za období - říjen 2018.

5. 9. 2018 - Policie žádá o pomoc při pátrání po hledaném muži z Velkého Meziříčí

Kriminalisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po hledaném muži.

31. 7. 2018 - U Žďáru nad Sázavou spadlo rogalo

Dnes po desáté hodině dopoledne jsme přijali oznámení o pádu motorového rogala, ke kterému došlo mezi obcemi Vysoké a Lhotka.

13. 10. 2018 - Poškození vozidla na ulici Krškova

Velkomeziříčtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od sedmé hodiny večer ve čtvrtek 11. října, do dnešní páteční osmé hodiny ráno na ulici Krškova ve Velkém Meziříčí poškodil zaparkované...


Komentáře ke článku

Vážení diskutující, chceme vám umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazujeme si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti.

Facebook Twitter g+ Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist