30 druhů RUMŮ!
Dnes je 22. srpna 2019, svátek má Bohuslav, zítra Sandra.
  • Krásná barva hladiny Oslavického rybníku.
  • Rostou. Vyfoceno 19. srpna 2019
  • V jazzových rytmech bavil diváky v neděli večer na náměstí Humpoleckých dixieland.
  • Most na Fajťák byl v pořádku usazen.
  • Demolice bývalého statku pokračuje.

Sváteční dny ve znamení oslav 125. výročí založení SDH Níhov

ZPRÁVY - Z OKOLÍ - 17. 5. 2018 - komentářů 0

SDH Níhov.
SDH Níhov.
foto: David Dvořáček.
Dobrovolní hasiči v Níhově oslavili 125 let svého trvání. Program oslav začal již v pátek 11. 5. 2018, kdy v Kulturním domě proběhla slavnostní schůze.


Všichni přítomní vzdali čest památce zesnulých hasičů minutou ticha. Byly předneseny slavnostní projevy a zdravice hostí. Starosta sboru Ing. Josef Hrbek ve svém projevu zhodnotil činnost sboru po stránce spolkové, kulturní a sportovní. Sbor má k dnešnímu dni 61 členů. Velitel sboru Zdeněk Vala ml. přítomné informoval, že zásahová jednotka SDH obce je složena z 22 členů a je zařazena v plošném pokrytí kraje do kategorie JPO 5. Od 1. 1. 2005 náleží k Jihomoravskému kraji, potažmo požární stanice Tišnov, avšak sbor pracuje pod Okresním sdružení hasičů Žďár nad Sázavou. Dnes hasiči disponují 2 požárními stříkačkami PS 12 a PS 16-sport, 1 malou přenosnou motorovou stříkačkou PS-8 a motorovou stříkačkou na podvozku vzor DS-16. V roce 2014 obec pořídila zásahové vozidlo - dopravní automobil FORD TRANSIT 350 EF. Od založení zasahovali nejméně u 50 požárů. V průběhu slavnostního večera byla předána ocenění zasloužilým členům sboru za obětavou práci v požární ochraně. Bylo uděleno 5x čestné uznání sboru, 6x čestné uznání okresního sdružení hasičů, 2x medaile „Za zásluhy“, 2x čestné uznání krajského sdružení hasičů, 2x čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 2x medaile „Za mimořádné zásluhy“. Záslužnou okrskovou medaili Vincence Broži obdrželi Zdeněk Vala st. a Bohumil Jobánek ml. Nejvyšší ocenění „Řád sv. Floriána“ převzal Josef Klíma.

 

 

Josef Klíma se narodil 11. 12. 1957 v Níhově. Za nového člena Základní organizace Svazu požární ochrany byl přijat v lednu 1979. Nejprve jako člen soutěžního družstva se zúčastňoval okrskových cvičení a cvičení při oslavách výročí založení okolních sborů. Angažoval se při údržbě a opravách požární techniky pro zajištění akceschopnosti požárního družstva. Každoročně se účastnil jako člen kontrolních skupin obce požárně technických prohlídek jak v obci, tak v chatařské oblasti spadající do katastru obce Níhova. Od počátků své hasičské kariéry začíná pracovat ve výboru ZO SPO v Níhově. V roce 1982 byl zvolen do funkce místopředsedy sboru a v této funkci místostarosty pracuje do dnešní doby. Brigádnicky se aktivně podílel na výstavbě požární nádrže, výstavbě nové požární zbrojnice, která byla díky aktivitě všech členů postavena během 2 roků včetně sklípku v suterénu zbrojnice a prvního patra. Aktivně se podílel na opravě staré požární zbrojnice a také při budování hasičského areálu pro výcvik PS. Zúčastňoval se všech kulturních akcí, především jako pořadatel tanečních zábav na parketu. Nemalou zásluhou je organizování zájezdů pro hasiče po památkách v ČR i do ciziny. Byl pravidelným dárcem krve v Novém Městě na Moravě a v Brně. Od roku 1992 byl členem zastupitelstva obce Níhova a od roku 1998 vykovává funkci neuvolněného starosty obce Níhov do dnešní doby. Z této pozice se zasazoval o zlepšení materiálního vybavení sboru a o pořízení hasičské techniky. Jeho zásluhou dnes patří JSDH obce Níhov ve své kategorii k  nejlépe vybaveným. Josef Klíma svojí celoživotní prací přispěl k rozvoji dobrovolného hasičstva v rámci obce i Sboru dobrovolných hasičů v Níhově a stal se příkladným funkcionářem.

 

Představitelé SH ČMS obdrželi pamětní plakety a starostové bratrských sborů okrsku Velká Bíteš pamětní listy. Starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman předal sboru medaili „Za zásluhy“ a pamětní list. Okrskový starosta Ludvík Zavřel společně s okrskovým velitelem předali Pamětní list. Slavnostní zasedání pokračovalo volnou zábavou do pozdních nočních hodin.

 

Nedělní program se nesl ve sportovním duchu. Na programu byla okrsková soutěž v požárním sportu. Hodinu po obědě se sjížděla soutěžní družstva z jednotlivých hasičských sborů do sportovního areálu u rybníka. 11 družstev mužů a 1 družstvo žáků z okrsku č. 22 Velká Bíteš se utkalo v požárním útoku, štafetě 4x50 metrů s překážkami a požární teorii. Zahájení vlastní akce provedl okrskový starosta Ludvík Zavřel. Hlavní, a nejatraktivnější částí soutěže je tradičně požární útok. Soutěžilo se podle pravidel požárního sportu, kde v této nejnižší soutěži jsou povoleny některé úlevy. Stroj a veškeré nářadí se musí v časovém limitu pěti minut umístit na základnu o rozměrech 2 x 2 metry. Nádrž na vodu je od základny ve vzdálenosti 4 metry a sestavuje se k ní sací vedení ze dvou savic A110, každá o délce 2,5 metru a sací koš. Útočné vedení sestává ze tří hadic B75, rozdělovač a dva proudy po dvou hadicích C52. Útok je veden na dva nástřikové terče vzdálené 100 metrů, čára pro stříkání je 10 metrů před terči. Vítězství si v kategorii mužů odnesli dobrovolní hasičů z Nových Sadů a v kategorii žáků družstvo z Křižínkova. Všechna cvičení proběhla dobře organizovaně a bez jakýchkoliv komplikací. Příznivci hasičů a místní občané vytvořili dobrou diváckou kulisu a doufáme, že si ve společnosti hasičů užili krásné nedělní odpoledne. Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry. Celé oslavy doprovázelo nádherné horké počasí.

 

Hasičský sbor má v obci dlouholetou tradici a patří mezi nejstarší hasičské župy bývalé 41. župy Velkobítešské. Iniciátorem založení SDH v Níhově byl starosta obce Jan Jašek a zasloužilý hasičský funkcionář Vincenc Broža z Křoví. Z jejich iniciativy bylo svoláno 5. 10. 1893 shromáždění občanů obce, kterého se zúčastnilo 18 členů a bylo usneseno ustavit v obci hasičský sbor. První protokol o práci hasičů byl sepsán dne 5. 10. 1893 a tentýž den byl zvolen i pětičlenný přípravný výbor spolku ve složení předseda Jan Jašek (starosta obce), náměstek starosty a pokladník František Klusák, prohlížitelé účtů František Hamřík a František Chyba a jednatel Jan Vetiška, učitel. 31. 12. 1893 byla svolána ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Níhově a byli zvoleni první funkcionáři: starosta Karel Schveda, náčelník Jan Vetiška, 1. podnáčelník Jan Jašek, 2. podnáčelník František Klusák a další členové výboru Jan Burda, František Chyba a František Sysel. Byl proveden nový nábor členů a získáno dalších 27 členů. V době založení neměl sbor žádnou techniku. V srpnu roku 1894 byla dovezena ruční čtyřkolová stříkačka a 132 metrů konopných hadic, se kterou byl prováděn výcvik i likvidace požárů. O rok později už hasiči trénovali s novou stříkačkou. Stříkačka byla uložena v nové hasičské zbrojnici vybudované obecním výborem v roce 1897 a předána hasičům. Vysvěcena byla dne 26. 9. 1897, obřad vykonal pan P. Josef Pávek, farář ze Březí. Obřadu přihlíželo asi tisíc lidí a 7 hasičských sborů z okolí. V roce 1905 byla zásluhou starosty obce Jana Jaška koupena motorová stříkačka DS 16. V roce 1921 byla prodána dvouproudní stříkačka firmy W. Knaust z Velké Bíteše do Níhova. V roce 1924 zřízena v obci samaritská stráž při hasičském sboru. 1. 6. 1935 byl v Níhově zřízen ženský odbor. V roce 1939 zakoupili hasiči motorovou stříkačku DS 12, bohužel za druhé světové války zažila hasičská činnost útlum, avšak po jejím konci znovu ožila. S ohledem na stav strojů bylo třeba zřídit vyhovující hasičskou zbrojnici. S přípravou plánu výstavby bylo započato v roce 1985. V roce 1986 byla započata výstavba nové požární zbrojnice u kulturního domu spolu s tanečním parketem. Ke konci roku 1987 byla zbrojnice dokončena. Na stavbě odpracovali hasiči 3 680 brigádnických hodin. Na stavbě se dobrovolně podíleli členové mužstva i samotní občané. Od února 1992 se odvíjí nová historie obce. První významnou událostí byla oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. U příležitosti tohoto výročí byla provedena generální oprava staré hasičské zbrojnice.

 

Níhovská stará hasičská zbrojnice, vysvěcená 26. 9. 1897. Sloužila 90 let do března 1988. V roce 1992 proběhla generální oprava staré hasičské zbrojnice.

 

Obec Níhov se nachází na území okresu Brno-venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. V současné době zde žije 229 207 obyvatel. První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy Níhov náležel panství Osovskému. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového Janu Staršímu z Meziříčí. Později přešel od Lacka z Kravař na druhou linii pánů z Lomnice. Od roku 1537 patří Níhov k panství Náměšťskému, ačkoliv ještě v roce 1570 se uvádí páni z Níhova. Počátkem 17. století má Níhov po třicetileté válce 12 domů (z toho 10 obydlených a 2 prázdné) se 76 obyvateli. V roce založení sboru 1893 měla obec 37 domů a 291 obyvatel.

 


Autor: Mgr. David Dvořáček

Publikoval: -kas-

Fotogalerie

dsc01743.jpg  dsc01746.jpg  dsc01747.jpg  dsc01750.jpg  dsc01755.jpg  dsc01756.jpg  dsc01763.jpg  dsc01766.jpg  dsc01767.jpg  dsc01773.jpg  dsc01774.jpg  dsc01775.jpg  

Čtěte také

31. 5. 2019 - POBYTOVÝ PROGRAM V BALINÁCH - CO SE DĚJE V ZAHRADĚ

V loňském roce jsme se zúčastnili soutěže „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj“ pořádanou školským zařízením pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky o. p. s. Soutěž byla podpořena z programu přeshraniční spolupráce...

24. 1. 2019 - Pravidelné kontroly upozornily na zhoršující se technický stav přemostění u třebíčské nemocnice

Poslední hlavní mostní prohlídka objektu ev. č. 351-026, tedy přemostění u třebíčské nemocnice umožňující nadzemní křížení, resp. spojení ulic Sportovní, Hrotovické a Bráfovy třídy a silnice vedoucí pod mostem do objektu První...

15. 4. 2019 - Nález munice u Jabloňova

Policisté integrovaného operačního střediska přijali v sobotu 13. dubna krátce před pátou hodinou odpoledne na linku tísňového volání oznámení o nálezu předmětu připomínajícího munici.

22. 5. 2019 - Budova hasičské zbrojnice a OÚ Martinice se uchází o Cenu veřejnosti v anketě Stavba Vysočiny 2018

Budova hasičské zbrojnice a obecního úřadu v Martinicích, která byla postavena v roce 2018, se uchází o Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2018.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter g+ Youtube
HKP METAL hledá zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Falco computer: Přijmeme IT TECHNIKA
TOPlist