Dnes je 18. října 2019, svátek má Lukáš, zítra Michaela.
  • Ulice Pod Strání je již osazena značkou ZÁKAZ VJEZDU.
  • Omezení pod viaduktem skončilo. Přechod je hotov.
  • Svah před katovnou se mění.
  • Divadlo Járy Cimrmana zavítalo ve středu večer do Velkého Meziříčí. S velkým úspěchem uvedlo hru Záskok.
  • Přechod pro chodce pod viaduktem je již označen.

Kriminalita se na Vysočině loni opět snížila

ZPRÁVY - KRIMI - 1. 2. 2019 - komentářů 0

Ilustrační foto z kriminálních případů na Vysočině.
Ilustrační foto z kriminálních případů na Vysočině.
foto: PČR


Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v loňském roce téměř 60 procent.


V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 312 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 147 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 2,69 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 152 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 59,34 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 384 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celková objasněnost trestné činnosti v rámci našeho krajského ředitelství tak dosáhla 66,56 procenta.

 

„Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 8 107 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 34,5 procenta,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

 

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv stejně jako v předchozích letech několik faktorů. Patří mezi ně poměrně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a trvající poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

 

Za negativní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci našeho kraje loni mírně zvýšila násilná kriminalita, a to o 3,92 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 530 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 77 procent. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 47 násilných trestných činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem tři zločiny vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit.

 

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – dvacetiprocentní - pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 28 případů loupeží, což bylo o sedm méně než v roce 2017. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 78,57 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také dvě loupeže, které se staly v předchozím roce.

 

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 244 případů, což je o šest případů více než v roce 2017 – vyjádřeno procenty činí nárůst 2,52 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 80 procent. Dalších 26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá.

 

V loňském roce došlo na Vysočině k poměrně vysokému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o téměř 49 procent. Loni jsme vyšetřovali 116 případů mravnostních trestných činů a 80 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 68,97 procenta. Ze 116 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 25 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 39 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

 

Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 3,51 procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 007 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 629 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 31,34 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Pokud bychom porovnali nápad majetkové trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 3 971 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 49,5 procenta.

 

Na majetkové trestné činnosti se 515 případy podílejí krádeže vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 1 473 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 65 procent. Na majetkové trestné činnosti se 87 případy podílejí krádeže vloupáním do rekreačních chat, 117 případy krádeže vloupáním do rodinných domů a 962 případy pak krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali 67 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 32 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 47,76 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Dalších šest případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Loni jsme v našem kraji registrovali celkem 123 případů krádeží vloupáním do automobilů a 99 případů krádeží pohonných hmot a dalších součástek motorových vozidel. Celkové mírné snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

 

V loňském roce se na Vysočině mírně zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 027, což bylo v meziročním porovnání o 32 případů více. Loni policisté 812 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 79,07 procenta a dodatečně objasnili dalších 63 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 357 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 178 případů sprejerství.

 

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 263 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 16 skutků více než v roce 2017. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 88 procent – 88,59 procenta. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

 

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 744 trestných činů, což je o 101 méně než za rok 2017. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 11,95 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 61 procent. Dalších 119 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (316 trestných činů), úvěrové podvody (112 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost.

 

„Nárůst o více než čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 56 případů a 25 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 84 484 719 korun a v této souvislosti bylo provedeno 588 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

 

Loni jsme v kraji vyšetřovali 243 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Celkem 97 případů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla téměř 40 procent. Dalších 22 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

 

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 39 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 57 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 40 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 40 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procentech nápadu celkové kriminality, na šesti procentech v oblasti majetkové kriminality, na pěti procentech spáchané násilné kriminality a na osmi procentech drogové kriminality.

 

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 250 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř 7,9 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.

 

Srovnání nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Počet trestných činů

8 107

6 880

5 986

5 459

5 312

Objasněno

4 575

4 103

3 683

3 342

3 152

% objasněnosti

56,41

59,64

61,53

61,22

59,34

Objasněno dodatečně

475

458

464

415

384

Objasněno celkem

5 048

4 561

4 147

3 757

3 536

 

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství

policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2018:

 

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

 

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 488

1 074

957

988

805

Objasněno

849

681

573

594

455

% objasněnosti

57,05

63,40

59,87

60,12

56,52 

 

 

Prezentace PČR k tiskové zprávě - Kriminalita na Vysočině 2018


Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková vedoucí oddělení - tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

22. 5. 2019 - Pomněnkový den - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Policisté v celé České republice každoročně pátrají po stovkách ztracených dětech.

2. 10. 2019 - Muž na dceru řádně nepřispíval

Velkomeziříčští policisté sdělili sedmatřicetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy.

5. 3. 2019 - Krádež dřeva u obce Vídeň

Velkomeziříčtí policisté prověřují případ krádeže dřeva, ke kterému došlo v katastrálním území obce Vídeň.

29. 9. 2019 - Řízení pod vlivem alkoholu na Družstevní ulici

V pátek 27. září okolo půl druhé odpoledne prováděli policisté z obvodního oddělení Velké Meziříčí běžnou silniční kontrolu, při které na ulici Družstevní zastavili osobní automobil Citroen, který řídil šestačtyřicetiletý muž.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter g+ Youtube
EZH, a.s. - hledáme zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist