NÁPOJE HOMOLA: 30 druhů RUMŮ!
Dnes je 23. února 2019, svátek má Svatopluk, zítra Matěj.
  • Na zahradě za spořitelnou se v pátek začalo s kácením dřevin.
  • Bobr zase řádí. Na řece za Motorpalem překousal tento strom na břehu.
  • Kvůli velkému zájmu o fotku Měsíce, zařazujeme ještě detail vycházejícího Měsíce ze včerejšího večera.
  • Unikátní obří červený Měsíc v úplňku dnes vyšel 17:40 nad Fajtovým kopcem.
  • Most přes dálnici se pomalu odstrojuje. Zmizely křoviny i pověšené reklamy a podle neoficiálních informací se má bourat v noci z 13. na 14. dubna. O přesném termínu vás budeme ještě informovat.

Kriminalita se na Vysočině loni opět snížila

ZPRÁVY - KRIMI - 1. 2. 2019 -

Ilustrační foto z kriminálních případů na Vysočině.
Ilustrační foto z kriminálních případů na Vysočině.
foto: PČR


Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v loňském roce téměř 60 procent.


V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 312 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 147 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 2,69 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 152 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 59,34 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 384 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celková objasněnost trestné činnosti v rámci našeho krajského ředitelství tak dosáhla 66,56 procenta.

 

„Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 8 107 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 34,5 procenta,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

 

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv stejně jako v předchozích letech několik faktorů. Patří mezi ně poměrně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a trvající poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

 

Za negativní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci našeho kraje loni mírně zvýšila násilná kriminalita, a to o 3,92 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 530 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 77 procent. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 47 násilných trestných činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem tři zločiny vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit.

 

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – dvacetiprocentní - pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 28 případů loupeží, což bylo o sedm méně než v roce 2017. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 78,57 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také dvě loupeže, které se staly v předchozím roce.

 

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 244 případů, což je o šest případů více než v roce 2017 – vyjádřeno procenty činí nárůst 2,52 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 80 procent. Dalších 26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá.

 

V loňském roce došlo na Vysočině k poměrně vysokému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o téměř 49 procent. Loni jsme vyšetřovali 116 případů mravnostních trestných činů a 80 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 68,97 procenta. Ze 116 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 25 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 39 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

 

Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 3,51 procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 007 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 629 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 31,34 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Pokud bychom porovnali nápad majetkové trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 3 971 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 49,5 procenta.

 

Na majetkové trestné činnosti se 515 případy podílejí krádeže vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 1 473 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 65 procent. Na majetkové trestné činnosti se 87 případy podílejí krádeže vloupáním do rekreačních chat, 117 případy krádeže vloupáním do rodinných domů a 962 případy pak krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali 67 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 32 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 47,76 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Dalších šest případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Loni jsme v našem kraji registrovali celkem 123 případů krádeží vloupáním do automobilů a 99 případů krádeží pohonných hmot a dalších součástek motorových vozidel. Celkové mírné snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

 

V loňském roce se na Vysočině mírně zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 027, což bylo v meziročním porovnání o 32 případů více. Loni policisté 812 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 79,07 procenta a dodatečně objasnili dalších 63 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 357 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 178 případů sprejerství.

 

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 263 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 16 skutků více než v roce 2017. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 88 procent – 88,59 procenta. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

 

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 744 trestných činů, což je o 101 méně než za rok 2017. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 11,95 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 61 procent. Dalších 119 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (316 trestných činů), úvěrové podvody (112 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost.

 

„Nárůst o více než čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 56 případů a 25 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 84 484 719 korun a v této souvislosti bylo provedeno 588 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

 

Loni jsme v kraji vyšetřovali 243 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Celkem 97 případů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla téměř 40 procent. Dalších 22 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

 

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 39 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 57 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 40 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 40 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procentech nápadu celkové kriminality, na šesti procentech v oblasti majetkové kriminality, na pěti procentech spáchané násilné kriminality a na osmi procentech drogové kriminality.

 

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 250 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř 7,9 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.

 

Srovnání nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Počet trestných činů

8 107

6 880

5 986

5 459

5 312

Objasněno

4 575

4 103

3 683

3 342

3 152

% objasněnosti

56,41

59,64

61,53

61,22

59,34

Objasněno dodatečně

475

458

464

415

384

Objasněno celkem

5 048

4 561

4 147

3 757

3 536

 

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství

policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2018:

 

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

 

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 488

1 074

957

988

805

Objasněno

849

681

573

594

455

% objasněnosti

57,05

63,40

59,87

60,12

56,52 

 

 

Prezentace PČR k tiskové zprávě - Kriminalita na Vysočině 2018


Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková vedoucí oddělení - tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

6. 12. 2018 - Pachatel se vloupal do zahradní chaty V Potokách

Velkomeziříčtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se vloupal do zahradní chaty.

21. 1. 2019 - Vloupání do skladové buňky v Ořechově

Policisté z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí pátrají po neznámém pachateli, který se v katastrálním území obce Ořechov na Žďársku vloupal do jedné ze skladových buněk.

18. 9. 2018 - Alkohol za volantem na Rudě

Velkomeziříčtí policisté zastavili v pondělí 17. září krátce před jednou hodinou odpoledne na silnici v katastrálním území obce Ruda osobní automobil Škoda.

16. 1. 2019 - Alkohol za volantem v Křižanově

Žďárští dopravní policisté zastavili v úterý 15. ledna kolem půl deváté večer na ulici Ořechovská v Křižanově vozidlo Land Rover.


Komentáře ke článku

Vážení diskutující, chceme vám umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazujeme si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti.

Facebook Twitter g+ Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Jelínkova vila hledá kuchaře/kuchařku
TOPlist