STAROBRNO MEDIUM
Dnes je 23. března 2019, svátek má Ivona, zítra Gabriel.
  • Odborná přednáška na téma Jak zachránit naše lesy doc. ing. Radka Pokorného z Lesnické a dřevařská fakulty Mendelovy univerzity zaujala. Do velkého sálu přišlo téměř dvě stě lidí.
  • Na skále nad obcí Trnava u Třebíče opět vykvétají koniklece.
  • Česká Wikipedia dnes na protest zčernala.
  • Pozor! Kolem řeky ke Novému Svitu už neprojdete. Cesta byla uzavřena kvůli výstavbě parkoviště za bývalou spořitelnou.
  • Hokejisté HHK doma před zaplněným stadionem vydřeli první finálové vítězství, když zvítězili ve vyrovnaném zápase 5:3 nad Hodonínem. Odveta v pátek venku a v neděli zase na domácím ledě.

Vývoj kriminality na Žďársku: Nejvíc trestných činů bylo ve VM a okolí

ZPRÁVY - KRIMI - 15. 2. 2019 -

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: free pix Pexels

V roce 2018 došlo na Žďársku celkem k 957 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 573 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 59,8 %. Ve stejném období v roce 2017 došlo k celkem 989 trestným činů, z nichž policisté objasnili 612. V loňském roce tak došlo ke snížení nápadu trestné činnosti o 32 trestných činů.


K významnému poklesu kriminality v roce 2018 došlo zejména u hospodářské kriminality, kde rozdíl činí 47 případů oproti roku 2017. Dále výrazně poklesla majetková trestná činnost, a to o 35 trestných činů.

 

Kriminalita v roce 2018 na jednotlivých obvodních odděleních

 

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2018 na území obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 383 trestných činů, z nichž se jim 196 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 51,2%. V roce 2017 policisté prověřovali 320 trestných činů, z nichž 163 objasnili.

 

V teritoriu obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 340 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 235 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Žďársku činila 69,1%. V roce 2017 se jednalo o 374 případů, z toho 244 objasněných.

 

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 124 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2018 činila 58,9%, tedy 73 trestných činů. V roce 2017 se jednalo o 172 případů, z toho 116 trestných činů policisté objasnili.

 

Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo ke spáchání 110 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2018 činila 62,7%, tedy 69 objasněných trestných činů. V roce 2017 zde policisté prověřovali 123 případů, z nichž 89 objasnili.

 

Násilná trestná činnost

 

Na Žďársku došlo v loňském roce k 88 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 72 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 81,8%. V roce 2017 se jednalo o 87 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 68 trestných činů.

 

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2018 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 33 případů, z nichž 27 do konce roku objasnili. Objasněnost činila 81,8 %. V roce 2017 se jednalo o 22 těchto trestných činů, z toho šestnáct případů policisté objasnili.

 

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin nebezpečné vyhrožování. V loňském roce se jednalo celkem o deset případů tohoto trestného činu, přičemž všechny případy policisté do konce roku objasnili. V roce 2017 policisté prověřovali devět případů.

 

Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin vydírání. V loňském roce policisté zadokumentovali devět případů, z nichž jich do konce roku objasnili sedm. Objasněnost tedy činila 77,7%. Zde došlo ve srovnání s rokem 2017 k výraznému snížení nápadu tohoto trestného činu, a to o osm případů. Ze sedmnácti případů, prověřovaných v roce 2017, jich policisté patnáct objasnili.

 

Mravnostní trestná činnost

 

V roce 2018 prověřovali kriminalisté 9 mravnostních trestných činů, z nichž čtyři objasnili, což je objasněných 44,4 %. V roce předešlém se jednalo o osmnáct trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté třináct objasnili.

 

Majetková trestná činnost

 

V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 361 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 117 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 32,4 %. V roce 2017 došlo k 396 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 148 případů objasnili.

 

Zde došlo k poklesu kriminality o 35 trestných činů.

V loňském roce se v 103 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 191 případech o krádeže prosté a 67 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

 

Krádeže vloupáním

 

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté do konce roku zaevidovali 37 případů, ze kterých se jim devět trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 24,3 %. V roce 2017 se jednalo 47 trestných činů, z nichž policisté jedenáct objasnili.

 

Druhými nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou krádež vloupáním do rodinných domů, u kterých policisté prověřovali 21 trestných činů, z toho osm objasněných. V roce 2017 policisté zadokumentovali šestnáct případů.

 

Třetím, nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je vloupání do rekreačních objektů. Policisté v roce 2018 prověřovali 20 případů tohoto trestného činu, z nichž deset objasnili. Objasněnost tedy činila 50%.

 

K velkému poklesu došlo také v případě krádeží vloupání do obchodů, a to o osm trestných činů. V roce 2018 jich bylo deset, z toho tři objasněné.

 

Krádeže prosté

 

Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 191 případů, z nichž objasnili 65. Objasněnost tedy činila 34 %. V roce 2017 se jednalo o 179 trestných činů, z toho 68 objasněných.

 

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kde za loňský rok došlo k 45 trestným činům, z toho policisté 27 objasnili. Objasněnost dosáhla 60 %. V roce 2017 policisté prověřovali 37 případů, z nichž 29 objasnili.

 

Dalším nejčastějším trestným činem jsou krádeže věcí z aut. Policisté v loňském roce prověřovali 34 případů, ze kterých jich objasnili 3. Objasněnost tedy činila 8,8%. V roce 2017 policisté zadokumentovali 40 trestných činů, z toho deset objasnili.

 

Třetím, nejčastěji evidovaným trestným činem v této oblasti jsou krádeže součástek motorových vozidel. V loňském roce se jednalo o 30 případů. Objasněnost činila 26,6%, tedy osm objasněných případů. Za období roku 2017 policisté prověřovali 21 trestných činů, z nichž tři objasnili.

 

Hospodářská trestná činnost

 

V loňském roce došlo na Žďársku k 97 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 50 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 51,5 %. V roce 2017 došlo k 144 případům, z toho objasněných bylo 88, tedy 61,1%.

 

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Policisté prověřovali 21 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku osmnáct objasnili. Objasněnost tak činila 85,7 %. Ve srovnání s rokem 2017, kdy policisté zadokumentovali 45 případů, došlo k poklesu o 24 trestných činů.

 

Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. Policisté v loňském roce zadokumentovali šestnáct trestných činů, z nichž deset objasnili. Ve stejném období roku 2017 to bylo 23 případů, z toho jedenáct objasněných.

 

K nárůstu trestné činnosti došlo u trestného činu neoprávněného držení platebního prostředku, a to o osm trestných činů. V roce 2018 policisté prověřovali patnáct případů.

 

Ostatní trestná činnost

 

V kategorii ostatní kriminality došlo v roce 2018 k 204 trestným činům, z nichž 159 případů policisté do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 77,9 %. V roce 2017 policisté na Žďársku prověřovali 180 případů, z tohoto počtu 150 případů objasnili.

 

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 20 případů více než v roce předešlém. Policisté za loňské období zadokumentovali 85 případů.

 

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V roce 2018 policisté prověřovali 50 trestných činů, z nichž 45 do konce roku objasnili a objasněnost tak činila 90%. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu této trestné činnosti o čtrnáct případů.

 

Třetím nejčastějším prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin sprejerství. Policisté na Žďársku za loňský rok zadokumentovali 32 těchto trestných činů, z nichž sedm objasnili. V roce 2017 jich policisté prověřovali 49.

 

Zbývající trestná činnost

 

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 198 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 86,3 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 171 případů. V roce 2017 se jednalo o 164 trestných činů, z toho 145 objasněných.

 

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 61 případů. V roce 2017 se jednalo o 33 případů.

 

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin zanedbání povinné výživy. Policisté na Žďársku prověřovali 56 trestných činů. V roce 2017 jich zadokumentovali 53.


Autor: por. Mgr. Stanislava Miláčková

Publikoval: -kas-

Čtěte také

20. 8. 2018 - U Borů se v neděli zranil motocyklista

Dopravní policisté z dopravního inspektorátu ze Žďáru nad Sázavou byli v neděli 19. srpna kolem páté hodiny odpoledne vysláni cestou operačního důstojníka k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici třetí třídy...

3. 9. 2018 - Tragická dopravní nehoda v Budišově

V pondělí 3. září přijali policisté před půl osmou ráno oznámení o dopravní nehodě u obce Budišov. Na místo vyjeli ihned zdravotníci, policisté a hasiči.

11. 12. 2018 - Nehoda dvou vozidel si vyžádala jedno lehké zranění

Policisté integrovaného operačního střediska přijali v pondělí 10. prosince krátce po šestnácté hodině oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici II/390 na Žďársku u Křeptovského Dvora ve směru od obce...

5. 3. 2019 - Policisté varují před podvodným prodejem podezřele levné zemědělské techniky přes internet

Při nakupování přes internet buďte obezřetní! Dva případy podvodů ze Ždárska!


Komentáře ke článku

Vážení diskutující, chceme vám umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazujeme si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti.

Facebook Twitter g+ Youtube
SLUŽBY PRO DOMÁCNOST
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist