30 druhů RUMŮ!
Dnes je 18. července 2019, svátek má Drahomíra, zítra Čeněk.
  • Ještě stále není městská policie přestěhována a již je rozbité sklo u pravých vstupních dveří.
  • Je léto, náměstí plné turistů... prostě nejlepší čas na natírání laviček, aby se nedalo kam sednout, povzdechla si jedna starší paní.
  • V úterý v noci přesně o půl dvanácté nízko nad jižním obzorem šlo porozovat maximální fázi částečného zatmění Měsíce.
  • Začátek dálničního mostu Vysočina na straně u Rakůvek kompletně rozebrali.
  • Tu pravou nezapomenutelnou kolonu na D1 najdete u Velkého Meziříčí.

K volbám do krajských zastupitelstev

OSTATNÍ - OD VÁS - 1. 10. 2012 - komentářů 0

Martin Klement.
Martin Klement.
foto: Jiří Michlíček

Kvapem se nám blíží krajské volby a kampaně různých stran vrcholí. Výmysly, polopravdy i vyslovené lži se rozléhají éterem, nebo je lze přečíst v různých tiskovinách.


Pravice se zuby, nehty brání tomu, že se krajské volby stanou referendem o pravicové vládě. Krajská politika prý nemá s tou celostátní pranic společného. Pravdou však je, že celostátní politika určuje podmínky a možnosti té krajské. Tak je tomu v mnoha případech, například školství.


Zřizovatelem středních škol jsou obvykle kraje. Stát však zřizovateli určuje jak školy vést. Prakticky krajům nařizuje školy slučovat, či rušit. Kraje i města se tomuto kroku samozřejmě brání a zcela logicky poukazují na to, že ačkoli dnes klesá počet studentů na středních školách, roste počet žáků na prvním stupni. Tento demografický vývoj se dal očekávat, ale pravicoví „experti“ nás vždy strašili opakem, aby dali vážnost nesmyslným krokům vlády, zvláště pak v oblasti důchodové (de)formy. Jelikož peníze dnes vládnou všemu, nutí stát zřizovatele škol k tomu, aby navyšovali počty žáků a studentů ve třídách, ačkoli jsou odborníci kdekoli ve světě přesvědčeni, že třídy s menším počtem žáků znamenají kvalitnější výuku i mnohem menší riziko šikany. U nás však platí-čím méně žáků, tím méně peněz. Školy tak raději zavírají třídy, nebo propouštějí pedagogy. Kraje by měly mít i jiné možnosti. Když zavírat školu, tak proč střední odbornou s dlouholetou tradicí a vynikajícími výsledky? Neštěstím této doby jsou pro školství školy, které neprodukují odborníky s manuální zručností-tesaře, zedníky či soustružníky. V posledních letech totiž vzniklo mnoho škol, soustředících se na děti, které nemají zájem o odbornou školu. Tito mladí lidé se domnívají, že jim k proplutí životem stačí jakákoli obchodní akademie, nebo víceleté gymnázium. Ovšem po skončení studia se obvykle ocitnou na úřadu práce, kde však nemají se svou „kvalifikací“ šanci o práci zavadit.

 

Velmi podobné je to i ve zdravotnictví. Stát se dohodne se zdravotními pojišťovnami na rušení nemocničních lůžek i celých nemocnic a je na krajích, jak se s tím vypořádají. Pravice dělá vše proto, aby všechny nemocnice zprivatizovala, a neváhá k tomu použít jakékoli prostředky. Spolu s pojišťovnami se jim daří dostávat nemocnice do finančních problémů, a očekávají, že je po případném krachu nejprve převedou na SRO, což je prvním krokem k jejich úplnému odstátnění. Již dnes je pro mnohé lidi (obzvláště v důchodovém věku) zdravotnictví až přespříliš drahé, ale kam vystoupá cena zdraví, když bude pouze soukromé?

 

Jakkoli jsou dnes na tom naši důchodci špatně, hodlá je pravice ještě více zaříznout. Kupní síla lidí v důchodovém věku je stále nižší a bude hůř. Na důchody není a nebude a stát se hodlá zbavit i zodpovědnosti za to, jestli lidé, kterým končí produktivní věk, budou žít, nebo jen přežívat. I proto se rada seniorů (RS) obrátila na prezidenta republiky Václava Klause se žádostí, aby vetoval zákon, který opět snižuje reálnou kupní sílu důchodců. „Snížená valorizace penzí uvrhne statisíce seniorů do bídy. Čeští senioři si klidné a důstojné stáří zaslouží, vytvořili a společnosti předali hodnoty, ze kterých dnes profituje. Svoje penze si předem zaplatili… Nová valorizace by byla nedostatečná. Od ledna se důchodcům měsíčně zvedly životní náklady o 463 korun. Penze ale rostla v průměru o 156 korun.“


Pravice hodlá rozkrást i naši budoucnost a donutit nás k vstupu do soukromých důchodových pojištění. Používá k tomu opět demografický vývoj, který si ovšem „cucá z prstu“. Za dvacet let budování kapitalismu u nás vzrostl počet obyvatelstva o 170 tisíc. Dětí se v posledních letech rodí opět asi 120 tisíc ročně, tedy o třetinu víc, než v roce 1999. Počet osob v produktivním věku (15-64 let) vzrostl za dvacet let o 500 tisíc a počet seniorů (nad 65 let) pouze o 300 tisíc. Kde je tedy ten vývoj, který nás za pár let má dostat do situace, kdy bude na jednoho seniora připadat jen dvojice lidí v produktivním věku? (Podle stálého růstu nezaměstnaných by však mohlo dojít k tomu, že na jednoho důchodce připadnou dva pracující lidé v produktivním věku. Pokud by stát zaměstnal jen polovinu nezaměstnaných, ubylo by sociálních dávek a naopak by narostly odvody zaměstnanců státu na daních, zdravotním a sociálním pojištění.)

 

Stejně, jako je „zajištěno“ Listinou základních práv a svobod získávat prostředky pro své životní potřeby prací, což se po listopadovém rozkradení našich státních podniků stalo nereálným, je v této listině i právo na bydlení. I to se však stává stále více nedostupným. Vezmeme-li v úvahu, že před rokem 1990 se na území ČR stavělo v průměru 50-60 tisíc bytů ročně a jejich výstavba, ale i bydlení v nich bylo masivně podporováno státem, pak se za oněch dvacet let náš stát moc chlubit nemůže. Loni byla podle údajů Českého statistického úřadu zahájena stavba 27 535 bytů, což je meziročně o 2,1% méně. Nejvíce se stavěly byty v rodinných domech, jichž bylo loni 17 060, což je téměř 62% všech zahájených staveb bytů. Obce, které se téměř zbavili svého bytového fondu, se ocitají ve svízelné situaci. Nájemné z bytů, jež se dostaly do soukromých rukou, plyne do těchto kapes, nikoli do obecní pokladny a mnohdy se stává, že nájemné v soukromé sféře dosahuje takové výše, že je pro většinu lidí nedostupné. Chaos v cenách nájemného zavedl zákon č. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného, tedy zrušení regulace nájemného.

 

Politika bydlení je pro KSČM prioritou. Cíle, které v oblasti bydlení KSČM dlouhodobě prosazuje, vycházejí ze znalostí potřeb obyvatelů obcí a měst, z praxe v bytových a obecních samosprávách. Byt a bydlení patří mezi základní potřeby člověka a rodiny. Jejich uspokojování je zájmem nejen soukromým, ale i veřejným. Současný stav dostupnosti bydlení je nevyhovující. Neexistuje konkrétní a ucelená celostátní politika bydlení. Obec bez vlastních bytů nemůže plnit roli, kterou jí ukládá zákon a jakou občané očekávají. Je fatálně porušována rovnost vlastnických forem. Nenávist k družstevnímu vlastnictví bytů se projevuje snahou o rozbití družstev a nuceném převodu bytů do vlastnictví. KSČM proto dlouhodobě prosazuje například:

-          Stanovit zpracování bytové politiky, plánů zajištění bydlení, výstavby bytů a řádné péče o stávající bytový fond, jako povinnou součást rozvojové politiky každé obce. Přitom vyčlenit vhodné lokality pro výstavbu bytů.

 

-          Postavit v ČR ročně 40 000 nových bytů. Jde o evropský standart jen pro zachování stávajícího počtu bytů. Proti současnosti to přináší nejen 45 000 nových pracovních míst, ale také 5 miliard ročně pro státní rozpočet.

 

-          Připravit nové zákony-pro neziskové bytové družstevnictví, upravit zákon o vlastnictví bytů.

 

-          Výstavbu obecních nájemných domů pro určité skupiny obyvatelstva, zvláště tam, kde města své byty rozprodala. Jde o „startovací“ byty pro rodiny, byty pro seniory a sociálně slabé, chráněné bydlení.

 

-          Výhodné podmínky pro stavbu nových či rekonstrukce a dostavby stávajících venkovských staveb, včetně infrastruktury. Přitom řešit i místní zaměstnanost a dopravní spojení.

 

-          Zachování regulace nákladů spojených s bydlením (nájemné, cena elektřiny a plynu, vodné, stočné, odvoz domovního odpadu atd.) Stanovit míru ziskovosti a reinvestic.

 

-          Výrazně cenově zvýhodnit využití sluneční energie pro vytápění a ohřev vody.

 

Trvalé zařazení stavebních prací pro sociální bydlení v nižší sazbě DPH.


Autor: Martin Klement, předseda ZO KSČM Velké Meziříčí a kandidát KSČM do krajského zastupitelstva Vysočiny

Publikoval: -kas-

Čtěte také

12. 2. 2019 - Apokalypsa v lesích

Posílám pár fotek ze sobotní projížďky na běžkách mezi Netínem a Zadním Zhořcem. Je to hrůza a jenom začátek zkázy. Příští tři roky porostou jenom václavky na smrkových pařezech a potom sto...

2. 6. 2019 - Férový příspěvek k nefér jednání na jedné protestní akci

Když jsem se o této akci dozvěděl, napadlo mne, že by nebylo od věci vyslechnout si argumenty těch, jež žádají hlavu premiéra. Nejprve z povzdálí, ale poté i z nejtěsnější blízkosti jsem...

10. 12. 2018 - Není otázkou proč to nikdo neuklidí, ale jak si to někdo vůbec může dovolit

Upozornění od všímavého občana.

16. 4. 2019 - Názor občana: Dopravní situace na ulici Družstevní

Jsem obyvatelkou ulice Třebíčská, maminkou dvou dětí 4 a 2 roky. Starší syn 4 roky chodí na MŠ Velox. Každý den absolvujeme pešky trasu po ulici Družstevní ráno do školky, a ve...


Komentáře ke článku

Počet komentářů 6.

[1] Vložil: Zoretka, 2.10.2012, 10:44:46
Plně s Vámi souhlasím pane Klement.
[2] Vložil: pepé, 2.10.2012, 18:17:16
1,souhlasit nestačí.Je potřeba to tam hodit.
[3] Vložil: george, 2.10.2012, 22:02:02
Souhlasit se dá jen s tím nadpisem - plně vystihuje hodnotu a smysl celého článku!
[4] Vložil: m, 3.10.2012, 21:44:08
George, jen se zeptám, "co tím chtěl básník říct?". Jsem připraven polemizovat s kažým názorem, ale od tebe jsem se žádného názoru nedočkal...
[5] Vložil: george, 9.10.2012, 21:57:13
Můj názor je ten (pro ty hůře chápající), že celý článek je plný výmyslů, polopravd i vyslovených lží, kterými se snaží vaše pochybná strana zlákat nějaké duše! Howgh!
[6] Vložil: pepé, 10.10.2012, 20:26:30
5.Asi jste to ani nečetl.Zkuste ty výmysly dementovat.Pokud tedy víte,co to je.ODS taky slibuje,a neplní.To je větší problém.Chtěli by koryta,nemají na to.
Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter g+ Youtube
SLUŽBY PRO DOMÁCNOST
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist