SVĚTLÁ - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dnes je 27. listopadu 2022, svátek má Xenie, zítra René.
 • Také po setmění se lidé scházeli u stánků na náměstí a využívali také otevřené kluziště. Více foto na našem Facebooku.
 • V Hroznatíně se dnes konala každoroční vzpomínková akce k uctění památky prezidenta gen. Ludvíka Svobody, od jehož narození uplynulo 127 let.
 • Dnes dopoledne bylo zahájeno bruslení na umělém kluzišti uprostřed náměstí.
 • Na Hornoměstské dnes zúžení kvůli malování nového přechodu.
 • Pojď hrát hokej! Na zimním stadionu se konala akce pro nejmenší děti.

Humpolec je podnikatelským rájem! Posedmé je Městem pro byznys Vysočiny, Meziříčí je až jedenácté

ZPRÁVY - Z KRAJE - 3. 3. 2016 - komentářů 0

Nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost, velký podíl firem a nejvyšší iRating. To vše dělá z Humpolce již posedmé nejlepší místo pro podnikání na Vysočině. Druhé místo obsadil Pelhřimov.


Třetí skončil Pacov. Výzkum Město pro byznys 2015 hodnotí již osmým rokem 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank.

 

Celkové pořadí

1. Humpolec

2. Pelhřimov

3. Pacov

4. Jihlava

5. Světlá nad Sázavou

6. Havlíčkův Brod

7. Žďár nad Sázavou

8. Třebíč

9. Nové Město na Moravě

10. Telč

11. Velké Meziříčí

12. Chotěboř

13. Náměšť nad Oslavou

14. Moravské Budějovice

15. Bystřice nad Pernštejnem

 

Humpolec je dlouhodobě nejlepším místem pro podnikání v regionu a místní radnice i nadále pokračuje v nastaveném trendu. Dokazuje to již sedmý triumf ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. „Když jsme v roce 2008 poprvé vyhráli, bylo to velkým překvapením a my do té doby netušili, jak obrovský máme potenciál. Je hezké zvítězit, ale daleko těžší je obhájit. O to větší z toho mám radost a hlavně mám radost z toho, že se výčtem našich vítězství dokazuje, že to děláme dobře,“ okomentoval vítězství starosta Jiří Kučera.

 

K pozitivům tradičně patří vysoký podíl podnikatelů, firem i velkých zaměstnavatelů. Humpolec se může pochlubit také druhým nejvyšším nárůstem obyvatel a dlouhodobá nezaměstnanost je ve městě dokonce vůbec nejnižší v celém kraji. Místní podnikatelé mohou nabírat odborné pracovníky, protože podíl učňů a studentů odborných škol je velmi vysoký. Humpolecká radnice poměrně dobře hospodaří. Náklady na dluhovou službu jsou na nízké úrovni a v ukazeteli iRatingu, který pracuje mimo jiné se zadlužeností radnice, je Humpolec nejlepší!

 

Druhé místo obhájil Pelhřimov i díky největšímu podílu podnikatelů a druhému největšímu podílu firem. V Pelhřimovském správním obvodu je nejnižší nezaměstnanost a důležitým faktorem je také velký objem získaných dotací z Evropské unie. „Dobrou úroveň podnikatelského prostředí v našem městě přisuzuji především kvalitní spolupráci radnice s podnikateli. Otevřená komunikace umožňuje plnit cíle a požadavky obou stran,“ uvedl starosta František Kučera.

 

Pacov poskočil ze šestého na třetí místo a zásluhu na tom má také největší podíl velkých zaměstnavatelů a největší růst ekonomických subjektů. Místním podnikatelům a firmám pomáhají nízké ceny bytů a nízké ceny stavebních pozemků. „Výsledné ceny jsou kombinací kupní síly a konkurence v regionu. Menší obce mají cenu svých pozemků často nastavenu pod investičními náklady. Důvod je prostý. Chceme, aby se u nás stavělo, a chceme, aby se u nás usazovala a budovala mladá generace. Cílem je zabránit tomu, aby nedocházelo k vylidňování venkova a periferií, což je problém který prochází skrze celou republiku,“ uvedl starosta Pacova Lukáš Vlček. Podnikatele jistě potěší, že poplatek za pobyt a cenu vodného a stočného nastavila radnice na jedny z nejnižších v kraji.

 

Vyhlášení regionálních výsledků výzkumu Město pro Byznys probíhá v letošním roce v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí České republiky. Spolupráce umožňuje otevřeně diskutovat o aktuálních tématech, která se týkají podnikatelů, radnic a obyvatel všech měst a obcí v České republice. Krajské setkání SMO ČR Kraje Vysočina se neslo v duchu seznamování s aktivitami Svazu v legislativě a snahy Svazu o zajištění dostatečné diskuse o tématech, která se jeho členů přímo dotýkají.

 

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Škoda Transportation a.s., odborným garantem CRIF - Czech Credit Bureau, podporovatelem Svaz měst a obcí ČR, zpracovatelem dat agentura Datank.

 

Město pro byznys 2015

Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již sedmým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a ve všech městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Cílem výzkumuje vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Od podobných srovnání, výzkumů a žebříčků se srovnávací výzkum Město pro byznys liší:

 • důrazem na vyhodnocení transparentních a srovnatelných dat
 • automatickým vyhodnocením největšího počtu měst
 • vyhodnocením největšího počtu sledovaných kritérií
 • vyhlášením výsledků za jednotlivé kraje i celou Českou republiku.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 20 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR či největšího online průzkumu platů www.platy.cz. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 34 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

 • Podnikatelské prostředí – 17 kritérií
 • Přístup veřejné správy – 17 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 17 kritérií (50 % hodnocení)

• podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

 • podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy - orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP
 • znečištění ovzduší (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a CO v t/km2); údaj je za celý okres; údaj je za ORP
 • počet lékařů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře); údaj je za celé ORP
 • vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu
 • cena bytů (průměrné ceny bytů v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu
 • nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe
 • nezaměstnanost mladých (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe • dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno
 • konkurence na pracovním trhu (počet uchazečů na 1 volné místo - dosažitelných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je počet uchazečů na jedno pracovní místo, tím lépe je město hodnoceno
 • průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)
 • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé OR

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 17 kritérií (50 % hodnocení)

 • úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu • objem dotací na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu - objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)
 • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)
 • hospodaření radnice - iRating; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)
 • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)
 • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP
 • služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt - ubytování v penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • Cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

Autor: Jakub Splavec

Publikoval: -kas-

Čtěte také

23. 6. 2022 - Pasíř Miroslav Štěpánek je Mistrem tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš předal v minulém týdnu pasíři Miroslavu Štěpánkovi titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Miroslav Štěpánek mimo jiné...

24. 5. 2022 - Silnice mezi Trnavou a Rudíkovem je opět průjezdná v obou pruzích, řidiči ale musí počítat se snížen

O víkendu se podařilo sanovat havárii výpustního zařízení, která si vynutila dopravní omezení na silnici II/360 u odbočky na Nárameč.

20. 7. 2022 - Očkování čtvrtou dávkou proti COVID-19 nabízí pět nemocnic na Vysočině

Ministerstvo zdravotnictví tento týden informovalo o možnosti podání čtvrté dávky očkování proti COVID-19 bez registrace ve vybraných očkovacích místech po celé republice i u zapojených praktických lékařů.

29. 3. 2022 - Plánované opravy silnic na Žďársku se dvakrát dotknou Velkého Meziříčí

V roce 2022 bude v okrese Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či nově vybudováno v rámci obchvatu Velké Bíteše celkem 20 km povrchů silnic II. a III. třídy pokládkou asfaltobetonové směsi a...


Komentáře ke článku

Počet komentářů 3.

[1] Vložil: ObčanVM, 3.3.2016, 13:18:20
Chybí tady průmyslová zóna... ve Velkém Meziříčí se nedá rozvíjet. Upozorňuji že tím nemyslím že za to může současné vedení nebo pan starosta jak se tady s oblibou píše. Průmyslová zóna výkup pozemků to je běh na dlouhou trať. To se mělo řešit před 10-12lety.
[2] Vložil: taky občan, 3.3.2016, 17:19:13
Bylo tady Kablo,Svit,Agromotor,Motorpal,všichni víme,kolik zaměstnávali lidí,a zona nebyla.Nyní je na polích,kde rostlo obilí.Kolik tam pracuje lidí?Tady bych problém nehledal.
[3] Vložil: ObčanVM, 4.3.2016, 07:26:56
S tím souhlasím že tu bylo Kablo ..... ,ale vzhledem k tomu jakou má VM pozici leží přímo na D1 tak jsme nepřišel žádný nový zaměstnavatel mimo wieglu. Průmyslová zóna je plná místních firem .Myslím že město by mělo mít zájem na tom aby zde byl jeden - dva větší zaměstnavatelé...
Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
Dámské KADEŘNICTVÍ - Daniela Pokorná - Měřín
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

MATRIGO: Hledáme technika datových sítí
TOPlist