PANORAMA FITNESS
Dnes je 22. června 2024, svátek má Pavla, zítra Zdeňka.
  • V centru Beauty&Beast se po celou sobotu koná Kmínový festival. Můžete ochutnat speciality pražských šéfkuchařů, zakoupit regionální potraviny. Kromě toho je zde doprovodný kulturní program a vyžití pro děti.
  • Na našem fotbalovém stadionu se hrají tuto sobotu a neděli zápasy chlapců U14 v rámci turnaje Třebíč Open. Také FCVM zde má svůj žákovský tým. Více foto na našem Facebooku.
  • Letos vyšlo otevření koupaliště na tropický den.
  • Jdu do školy. V mateřské škole na Sokolovské proběhlo ve čtvrtek pasování předškoláků s Dózou.
  • 21.6.2024 - Koupaliště PALOUKY otevře své brány v pátek 21. června 2024 v 10 hodin. Jak to na koupališti aktuálně vypadá můžete sledovat na portále www.NovinyVM.cz v pravém sloupci na ONLINE kameře.
  • Lidl už láká zaměstnance přímo na fasádě prodejny.

Mají o náměstí ve Velkém Meziříčí rozhodnout zastupitelé?

- - 14. 7. 2017 - komentářů  0

Tento článek píšeme v reakci na leták, který občané Velkého Meziříčí obdrželi do schránek a pod kterým je podepsáno 13 zastupitelů města a obsahuje faktické nepravdy o vítězném návrhu architektonické soutěže. Proto považujeme za důležité shrnout fakta o sporných bodech. Srovnáváme tři oceněné návrhy a zaměřujeme se především na oblasti, které jsou nejvíce vytýkány vítěznému návrhu z řad těchto zastupitelů.


Napojení Radnické ulice


Vítěz architektonické soutěže je kritizován za „technicky nerealizovatelné“ napojení ulice Radnická na kruhový objezd. Lze souhlasit, že shodné řešení vítězného soutěžního návrhu dnes již nelze zrealizovat. Dokumentace plánovaného kruhového objezdu nicméně účastníkům soutěže nebyla poskytnuta a stejné řešení tak předkládají celkem minimálně 4 soutěžní návrhy, mimo jiné i třetí oceněný. Závěrem konzultace odborné poroty s dopravním inženýrem z průběhu hodnocení je, že napojení na silnici 602 u vítězného návrhu lze vyřešit jiným způsobem, a to při zachování navrženého konceptu dopravy.  


Doprava v Kostelní ulici


Zastupitelé, kteří odmítli vítězný návrh, považují jeho řešení v Kostelní ulici za nepřijatelné s ohledem na bezpečnost chodců. Pokud však srovnáme všechny 3 oceněné návrhy, všechny počítají s dopravou před budou ZŠ. První a třetí v pořadí v této ulici navrhli jednosměrný průjezdný provoz, druhý zde zachovává současný provoz obousměrný a slepou ulici. Zde hlavní argument proti vítěznému návrhu je právě zprůjezdnění ulice Kostelní z ulice Novosady. Fakty ale je, že vítězný návrh počítá s možností zachování omezení vjezdu např. pouze pro rezidenty a zásobování, jak uvedl arch. Mikulášek na zasedání zastupitelstva. Dalšími prvky zklidnění dopravy v tomto místě je rozšíření chodníků, použití zpomalovacích prahů na začátku a konci ulice a samotné zalomení komunikace do písmene „S“ před tělocvičnou. Vítězný návrh tak dle nás přináší bezpečné řešení dopravy v této lokalitě a zároveň odstraňuje zbytečný průjezd celým náměstím, pro řidiče s povolením vjezdu do této lokality. Podobné řešení průjezdu, i když opačným směrem, obsahuje také neoceněný soutěžní návrh 12.


Parkování na náměstí


Už zadání soutěže počítalo – na základě požadavků občanů – se snížením počtu parkovacích míst na samotném náměstí. Všechny tři oceněné studie proto navrhují jejich snížení oproti současnému stavu. Přesto u všech porota doporučila upřesnění počtu parkovacích míst v dalších fázích projektové dokumentace. Současný počet parkovacích míst na vymezeném území je uváděn cca 250, v zadání soutěže jich bylo doporučeno ponechat pouze cca 100. Vítězný návrh počítá s počtem cca 120 parkovacích míst, druhý v pořadí s počtem 103 a u třetího oceněného návrhu přesná hodnota nelze vyčíst, ačkoliv je zřejmé, že celá plocha náměstí je určena především pro pěší. Dostatečnou kapacitu k parkování v centru města zajistí plánované parkoviště za řekou Balinkou, v bývalém areálu společnosti Svit. Toto parkoviště má být vybudováno dříve, než se počet parkovacích míst na náměstí omezí – ať už bude realizován kterýkoliv návrh.


Zeleň na náměstí


Vítězný návrh zachovává původní lipový háj v centru náměstí a počítá s výsadbou 4 nových stromů a postupnou obnovou tohoto háje. V Komenského a Kostelní ulici navrhuje obnovit stromořadí podél fasád školy a přidává dva samostatné stromy v blízkosti kostela. Druhý a třetí oceněný návrh lipový háj
redukují a navrhují výsadbu stromořadí podél horních a dolních fasád domů na náměstí a také v Komenského ulici. Dále navrhují výsadbu několika samostatných stromů u radnice a u kostela.


Podoba a funkce náměstí


Vítězný návrh řeší umístění pódia pro kulturní akce i vzhled zahrádek, jsou řešeny v grafické i textové části dokumentace, což je v přímém rozporu s informací prezentovanou ve výzvě zastupitelů. Je ale pravdou, že neřeší umístění a podobu stánků a pozici vánočního stromu. Návrhy druhý a třetí v pořadí podobu stánků řeší. Umístění Vánočního stromu řeší jen druhý oceněný návrh, třetí v pořadí také ne. Je důležité si uvědomit, že studie je v tomto stupni jaksi ideová a detaily mobiliáře se budou postupně ladit při tvorbě čtyř-stupňové projektové dokumentace, což bude práce pro další desítky odborníků.


 
Jsme apolitická občanská iniciativa a chceme umožnit občanům vyjádřit svůj názor, zda preferují vítězný návrh doporučený odbornou porotou, nebo přijímají rozhodnutí zastupitelů, kteří půl roku od ukončení soutěže neznají základní faktické údaje o všech oceněných návrzích. Náš návrh na konání místního referenda představuje stejně tak demokratický a legální postup, jako je odmítnutí vítězného návrhu ze strany zastupitelstva. Kdo jsme, kdo nás veřejně podporuje a jak se k nám může kdokoliv přidat, lze nalézt na našem webu www.zanamestivm.cz. 


Autor: Autorem je občanská iniciativa Za Náměstí VM

Publikoval: -kas-

Čtěte také

21. 6. 2024 - Správa železnic oznámila letní výluky

Správa železnic oznámila letní výluky
Od 15.7. do 5.8. bude mít výluku trať Velké Meziříčí - Křižanov.

6. 12. 2023 - Pro mikulášskou nadílku se chodilo na Dózu

Pro mikulášskou nadílku se chodilo na Dózu
V úterý 5. prosince navštěvovali rodiče se svými od 16.30 hodin dvůr na Dóze na Komenského ulici.

21. 5. 2024 - V Hrbově mají novou nafukovací atrakci

V Hrbově mají novou nafukovací atrakci
Nový nafukovací skákací hrad se skluzavkou měl premiéru o letošní pouti ve sportovním areálu v místní části Hrbov.

20. 3. 2024 - Vysočina v pohybu. Do týdne sportování zdarma se zapojili fitness centrum a sportovní centrum

Vysočina v pohybu. Do týdne sportování zdarma se zapojili fitness centrum a sportovní centrum
Vysočina v pohybu otevře v termínu od 8. do 14. dubna 2024 sportoviště veřejnosti.


Komentáře ke článku

Počet komentářů 65.

[1] Vložil: K, 14.7.2017, 14:15:46
Dobrý den,
musím přiznat, že mne zaujal úvodní obrázek.
1)Pokud vím, tak samostané Velké Meziříčí má +- 9993 obyvatel (údaj za rok 2016).
2) Uváděná procenta jsou krásná, ale tomu celému se říká zastupitelská demokracie!!!
[2] Vložil: František, 14.7.2017, 20:35:18
Už s tím běžte do pr.ele
[3] Vložil: rocker, 15.7.2017, 03:14:53
Buďme rádi, za to co máme. 2: Souhlasím, ať jdou "až tam", ale až potom, co se rozhodne. 1: Hlas lidu totiž = přímá demokracie. Mohlo by tu být i hůř...
[4] Vložil: rejpal, 15.7.2017, 07:20:36
Když pročítám jména autorů petice,je tam jedno,které mě dost vadí.Jedna paní profesorka.Před listopadem psávala do místního zpravodaje oslavné články na tehdejší dobu.Pak cinkala klíči,byla mluvčí OF,a nyní by opět ráda dělala revoluci.Už kvůli ní,nic nepodepíšu.Takoví farizejové by chtěli rozhodovat,nebo diktovat?Současné zastupitelstvo už ukázalo,co dovedou.Ty pokusy už stály dost peněz.A stejně,nic.Jen plácání.Souhlas s Františkem.A to se snažím být hodně slušný.
[5] Vložil: Radek, 15.7.2017, 09:57:22
Když se dívám na tu šarádu, tak to nemůže dopadnou dobře. Buď věříme zastupitelům, kteří nás zastupují a kterým jsme dali ve volbách hlasy nebo bychom měli uvažovat o předčasných volbách. I když bude referendum o jednom jediném vítězném návrhu (všichni za to vyhodíme 300.000 Kč oknem) a i když bude úspěšné, tak opět rozhodnou zastupitelé, kteří to opět shodí ze stolu. Zbytečná akce a hlavně škoda vyhozených peněz. A to nemluvím o právních dohrách a soudních tahanicích, které z toho všeho mohou vzejít
[6] Vložil: narovinu, 15.7.2017, 14:47:19
[7] Vložil: narovinu, 15.7.2017, 15:06:23
Vážení petenti. Pozorně jsem si přečetl jednotlivé body Vašeho článku a jednoznačně mně vychází, že první návrh je polotovar a je nutné ho v mnoha bodech měnit. Nechápu proč ho tak nekompromisně, do roztrhání těla obhajujete. Z Vaše textu jednoznačně vyplývá, že druhá varianta je v každém bodě lépe zpracovaná.
Váš způsob prosazování prvního návrhu je sice legální, ale v tomto případě zcela nevhodný. Jednou máme řádně a demokraticky zvolené zastupitele a jim přísluší rozhodnout.
Vaše tvrzení, že jste apolitičtí je k smíchu. Většina z Vás jsou podporovatelé toho TPM, nebo členy jiných politických stran a uskupení. A článek, který zde uveřejňujete, je krásným dílem pana Veličky, Vašeho podporovatelé a poradce. Doopravdy apolitičtí. Pprostě k smíchu
[8] Vložil: jana, 15.7.2017, 16:08:54
argument výpočtu % je k smíchu, stejné % osob schvaluje i rozpočet města, ještě nižší % státní rozpočet, zákony atd., toto je legitmní
[9] Vložil: Evička, 15.7.2017, 16:35:33
Pochopitelně tahle iniciativa má sehrát roli "užitečných idiotů". Ani bych se nedivila kdyby to tihle pánové a dámy z "iniciativy" nevěděli. Radek s Petrosem jsou totiž skvělí manipulátoři..
[10] Vložil: kafkabila, 15.7.2017, 18:49:12
O manipulaci je politika. Zlevnil benzin. Zdražilo máslo. A dobrou, vic se nestarejte 😂.
[11] Vložil: Petra, 15.7.2017, 23:09:06
[7] Souhlasím. Starosta avizoval, že ze soutěže vzejde několik úžasných návrhů a že nechce aby se na úpravě návrhu podílelo zastupitelstvo, protože by ho mohlo svými nápady a zásahy zkazit. Je tedy poněkud zvláštní, že vyhraje návrh, který je sám o sobě pouze polotovarem a je takto problematický.
[12] Vložil: NEpetici, 16.7.2017, 00:12:02
Doufám, že spolu s podpisem petice taky vybíráte peníze na referendum. Protože odmítám aby se takový nesmysl, který bude stát dalších 300 tis. platil z městského rozpočtu. Jako by nestačilo, že soutěž už stála 700 tis. a cena za projekt byla panem Veličkou navržena na 3-5 milionu. a pan Mikulášek si řekl o 4,3 mil. Takže už bez referenda jsme na 5 mil. Proč tolik peněz za soutěž a projekt na předláždění náměstí. Když by město bez soutěže vybralo architekta mohly to být když hodně tak 2 miliony. Takže se nabízí otázka nač předražená soutěž a kolik % z těchto peněz jde do kapsy starostovi a Veličkovi.
[13] Vložil: kamaradi, 16.7.2017, 07:27:13
(12) přesně, na co architekta. Předláždění náměstí 😂. Projekt za 4,3 mega. To je ten tunel! Ta cena! Oni vás oblbují auty u škoy, na to se každej chytne. Ptejte se ale na cenu za projekt. Kolik hodin Mikulda maloval čtverečky a kolik za to si účtuje na hodinu!
[14] Vložil: Dalibor, 16.7.2017, 10:16:16
11: Peťo,prosím, odkud je tato informace?
12: Ještě bych doplnil, že stejné podmínky mělo město Poděbrady, tedy navržená cena 3-5 milionů, ale starosta ve videu ze zastupitelstva říká, že nakonec ta cena projektu byla 2,5 milionu.
12,13: Prosím, zdržte se komentářů, že jde pouze o předláždění náměstí, všechny projekty řeší mnohem více věcí. Druhý projekt jde ale dál než ostatní.

Celá soutěž je od začátku koncipovaná stylem zastupitelstvo rozhoduje o všem a nikomu to nevadilo. Dokonce ani nikomu nevadilo, že se nemusí vybrat vítěz. Dle návrhu iniciativy zastupitelstvo nesmí rozhodnout o tom, se kterým návrhem se bude pokračovat, ale připomínky zastupitelů budou určitě do konceptu pana Mikuláška zakomponovány, protože nám nakreslí, co si řekneme. Tím pádem nebude náměstí navrženo odborníky, ale zastupiteli. To si přímo protiřečí s vyjádřením iniciativy. Zastupitelé jsou obviňování ze lží a politikaření, nakonec se udělá rozbor jejich důvodů a zjistí se, že je to vlastně pravda. Oceněné návrhy 1 a 3 nesplňují podmínky,které si město stanovilo na začátku soutěže. Ze spousty návrhů, ze kterých si město může vybírat tak máme vlastně jenom jednu možnost. Za 800 tisíc. Autor druhého návrhu je pozván na září, referendum se uskuteční v říjnu, neřeší tedy ani časovou rovinu věci.
[15] Vložil: Petra, 16.7.2017, 15:52:19
[14]R. Necid: Odmítám se vrátit do doby, kdy jeden architekt nakreslil projekt, zastupitelé a radní jej pak lidovou tvořivostí zkazili... www.velkomeziricsko.…
Příslib několika desítek návrhů z kterých se bude moci vybírat je ze záznamu zastupitelstva z 16.12.2015
[16] Vložil: To Petra, 17.7.2017, 08:44:03
Záměr vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž za účelem nalezení nejkvalitnějšího návrhu na rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic, respektive centra města, dali zastupitelé patnáct hlasů. Nepodpořili ho Marie Ripperová, Pavla Kamanová a Stanislav Kratochvíl (nezávislí zastupitelé za KDU-ČSL) a Jiří Kaše (nezávislý za ČSSD), který odešel z koalice.

V diskusi, která hlasování předcházela, řešili zúčastnění zejména vhodné načasování soutěže, oblast, kterou by měli architekti řešit, a samozřejmě finance.

Pavla Kamanová připomněla další investice do budoucna a čas, kdy bude vůbec možno akci realizovat. Pak sdělila stanovisko celého klubu KDU-ČSL: "Soutěž ano, ale v současné době to není prvotní." Zastupitel Jiří Kaše připomněl, že úprava centra je důležitá a ovlivní další generace. Zaslal proto starostovi deset otázek s požadavkem písemné odpovědi a přečetl je zastupitelům. "Odpovědi přečtu na zastupitelstvu za dva měsíce," dodal. Dotazy se týkaly se možnosti odkupu zbývajících pozemků bývalého areálu Svitu, změny územního plánu v bodě malého obchvatu, financí a časového harmonogramu. "Jsem proti tomu, aby se soutěž týkala jenom Náměstí," řekl Jiří Kaše. Marie Ripperová zmínila nutnost rekonstrukce vodovodu a kanalizace, která zatím není v plánu a bez níž nelze náměstí opravovat. Předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny Stanislav Rosa připomněl, že komise nebyla k projednávání tohoto bodu přizvána. Dostal od starosty příslib, že někdo z komise bude v porotě.

No a na jejich postupu bojkotovat soutěž se vůbec nic nezměnilo prostě jsou ze zásady proti takže o náměstí jim fakt nejde a vybíralo se v soutěži ze 16 návrhů a porota kde byli i zástupci města vybrala jednomyslně vítěze
[17] Vložil: Pro16, 17.7.2017, 11:52:35
Naopak bych tyto čtyři zastupitele vyzdvihl, protože mají svůj názor a dokáží si za ním stát a navíc mají racionální argumenty, které předložili. Centrum města se musí řešit komplexně! A až se bude vědět co LIDL - bude - nebude? Jestli to ostatní zastupitelé nevidí, tak fakt nevím, ale to je asi způsobeno manipulací ze strany starosty a pana Veličky, kteří na zastupitelstvu jen povídají pohádky a odpovědí se nedočkáte. To je samé hmmm..., asi... možná... požádám pana Kozinu a ten taky neví... A když se dočkáte nějaké relevantní odpovědi, tak kdyby to nebylo natočeno na videu, tak to po roce dalšími pohádkami zase zametou pod stůl, že to tak nebylo a že to nikdy neřekli. Je jasné, že je potřeba rekonstrukce sítí pod náměstím, ale je třeba řešit fungování celého centra a ne jen náměstí!
[18] Vložil: Martin, 17.7.2017, 14:12:48
Zejm. Pro Rejpala: Alespoň sám vidíte, že referenda nedávají smysl, protože lidi v nich prakticky nikdy neodpovídají na položenou otázku (viz názor na jednotlivce stojící za referendem či proti referendu versus referendum samé)
[19] Vložil: rejpal, 17.7.2017, 19:24:52
Martine.Pokud mi někdo předloží nějaký návrh,musím mu taky věřit.Převlékači kabátů,nemají u mně šanci.Žijeme prakticky na vesnici,takže se známe navzájem.Těmito lidmi se opravdu nenechám manipulovat.
[20] Vložil: a, 17.7.2017, 20:15:06
Já bych tam postavil PRIOR ..šaráda....
[21] Vložil: Klokan Kapsa, 17.7.2017, 21:21:57
Kozinu..? tak to jo.. To je ten největší zmrd...
[22] Vložil: občan v.m., 17.7.2017, 21:49:54
Asi by to chtělo nejprve zavést na našem náměstí obvyklý parkovací pořádek. To znamená, platit parkování, nikoliv průjezd. Po náměstí rozmístit 2-4 parkovací automaty a účtovat hodinové sazby. Klidně jen 5-10Kč/hod, vyjma soukromých rezidentů samozřejmě. Pak by se ukázala skutečná potřeba parkovacích míst. Od toho by se mohlo pak vycházet, jak využít náměstí chodci vs. auta. To, co se děje na náměstí dnes (jedno velké parkoviště), nemá v Česku obdoby. Hlavně, že se vybírá za průjezd.
[23] Vložil: LoveVM, 17.7.2017, 22:55:56
[16] O náměstí jim jde, kdybys dával pozor zjistil bys že:
1. Náměstí rekonstruovat chtějí, ale až potom co bude jasné jak to bude s pořádným parkovištěm ve Svitu. Protože někde ty auta co se vyženou z náměstí parkovat musí. A také poukazovali, že se stále splácí úvěr za rekonstrukci J-clubu a městká kasa na tom není nejlépe.
2. Jsou i jiné možnosti než architektonická soutěž jak dostat kvalitní návrh. Soutěž totiž prodražila celkově projekční práce asi tak trojnásobně!
[14] A to měli v Podběbradech taky architektonickou soutěž, na jaké částce bychom byli bez ní? V Poděbradech při stejném zadání soutěže 2,5 milionu, ve VM 4,3 milionu (spolu s náklady na soutěž 5 milionu). Přitom reálné náklady za projekční práce ve VM odhaduji do 2 milionu a to nebudu žádný velký skrblík. Takže kdo si tohle chce vzít na triko?
[24] Vložil: True, 17.7.2017, 23:35:54
Chtěl bych jen upozornit na další zavádějící a lživé informace v letáku podporující referendum.
Cituji: O TOM JAK BUDE VYPADAT NÁMĚSTÍ PRO NAŠE DĚTI ROZHODLO 23 ZASTUPITELŮ (Pokud vím tak zastupitelstvo zatím o ničem nerozhodlo. Neuzavřelo smlouvu s žádným architektem a vše se bude teprve projednávat. Takže nerozhodlo. Zastupitelstvo ovšem bude rozhodovat VŽDYCKY o tom s kým se smlouva uzavře a to bylo všem jasné už před soutěží.)
BEZ OHLEDU NA DOPORUČENÍ ODBORNÉ POROTY (odborná porota ocenila 3 návrhy, které dle poroty přinášejí pro naše město nejlepší možná řešení. V září se bude jednat s dalším z této trojice, takže jaké bez doporučení odborné poroty.
[25] Vložil: rejpal, 18.7.2017, 07:02:11
Na celé šaškárně chybí,a na to nepřišel nikdo,umístění lavičky Václava Havla,když už se nepodařilo přejmenovat celé náměstí.Nejlépe na místo památníku obětem války.To byla samozřejmě ironie.Jen jsem čekal,kdo s tím vyleze.23.Autor jasný.Poděbrady nelze srovnávat.Tam nevláne Kim,ale normální starosta,který naslouchá občanům.
[26] Vložil: Dalibor, 18.7.2017, 07:23:56
To LoveVM: Ano i v Poděbradech proběhla architektonická soutěž. Nevím, kdo si to chce vzít na triko, ale vím, kdo nechce.
[27] Vložil: to True, LoveVM atd., 18.7.2017, 08:58:59
z dopisu porotců...........Vítěz v návrhu představil nejkvalitnější vizi pro město Velké Meziříčí, zvolenou jako nejvhodnější k pokračování v dialogu v rámci projektové přípravy. Vítězný návrh je nejenom realizovatelný, ale nadto představuje citlivý přístup z hlediska kulturní a historické autenticity velkomeziříčského náměstí a přilehlých ulic. Vhodně zachovává stávající stromový háj v srdci náměstí a předkládá názor na jeho kontinuitu. Dopravní systém je zcela jistě realizovatelný, po odborném dialogu schopný dalšího vývoje. Návrh je ekonomicky přiměřený....
a toto doporučení se obhajuje oproti ignoraci těch třinácti spravedlivých
[28] Vložil: Dalibor, 18.7.2017, 09:21:46
Nesplnil podmínky soutěže čili se jí, byť je sebekvalitnější, neměl účastnit.
[29] Vložil: to dalibor, 18.7.2017, 09:34:56
zase keci dalibore
[30] Vložil: Arkitekt, 18.7.2017, 10:11:50
Ale prdlačky. Vítězný návrh nesplnil zadání a měl být vyřazen. V odevzdaných materiálech mělo být, kde bude vánoční strom, kde budou trhy atd. je toho víc a né jako navrhněte si sami kam si ho dáte. Mikulášek měl doladit všechny niance a pak zastupitelé by se vyjádřili, jestli by se nenašlo lepší místo nebo lepší řešení, ale určitě ne, dodělejte si to sami.
[31] Vložil: To 27, 18.7.2017, 10:18:16
27 Kecy, kdyz se ví ze to jde udělat pod 2 mil. tak to asi neni nejlevnější a asi ani ekonomicky přiměřené. A porotcum uz bohuzel nevěřím nic, kdyz si ani nevšimnou ze návrhy nesplnily zadaní, nemají a nemohou mit moji důvěru.
[32] Vložil: Dalibor, 18.7.2017, 10:26:12
30 Umístění trhů tam je, nikoliv však jejich podoba. Umístění podia tam je, nikoliv jeho podoba. Parkovací místa neuvádí. Podoba zahrádek tak nějak napůl. Umístění stromu tam není. Když o tom tak uvažuju, jeho poloha před kostelem mi naopak přijde lepší už jen z podstaty věci(návrh č.2).
[33] Vložil: Pro Dalibora, 18.7.2017, 12:12:04
"Umístění stromu tam není.", takže první návrh nesplnil zadání a měl být vyřazen! KONEC! TEČKA! Co dělal sekretář soutěže Velička, že si toho nevšiml? Penízky si určitě přepočítal do poslední korunky. Nezkušenost sekretáře, možná nezkušenost trojice architektů, ale takhle to prostě chodí. Za chyby se platí.
[34] Vložil: kroutím hlavou, 18.7.2017, 12:26:38
33 naštěstí jste o tom nerozhodoval vy, ale odborná porota. Pro ni umístění vánočního stromu bohu dík není důvod vyřadit návrh:-)) a pro zastupitele taky ne. Těch 13 hledá pouze záminku, jak celou soutěž shodit ze stolu a v dalším volebním období si začít návrh náměstí šmrdlat po svém..doufejme, že se toho nedočkáme..
[35] Vložil: faktužnevím, 18.7.2017, 12:45:36
Pokud bych si zaplatil za vypracování X bodů tak bych taky striktně vyžadoval všech X bodů vypracovaných a předložených. Neměli by se tedy tím pádem snížit odměny, když se navrhovalo jen něco ze zadání? Proč se tedy dělalo zadání, když předložený vítězný návrh odpověděl jen na vybrané otázky?
[36] Vložil: To 31, 18.7.2017, 13:13:09
jo a kdo z expertu ví, že se to dá udělat pod 2 miliony asi zas ti co ví že nejlepší není nejlepší
[37] Vložil: At ti neupadne, 18.7.2017, 13:34:25
34 a další. Kdo z vás když si něco objedná a nedostane to, za to zaplatí a nechá to být? Myslím že nikdo.
36 Zeptej se architektů. Zjisti si kolik zatím město stál projekt od Kokeše a v jaké fázi je. Porovnej ceny s ostatními městy. Pod 2 miliony úplně s klidem .
[38] Vložil: Voda do bot, 18.7.2017, 14:16:34
Zkrátka a dobře se stalo to, že 13 zastupitelů konečně našlo důvod se zviditelnit. Vůbec se jim nedivím, protože pro spoustu z nich je to poslední šance cokoliv pro město udělat, ať už dobrého, či špatného Popořadě - paní Jurdová, pan Komínek Fr. by nikdy v zastupitelstvu nebyli (již několikrát v minulosti kandidovali z dobrých míst) nebýt uskupení TPM (zřejmě dobrý tah, ale špatně postavená kandidátka). Pan Lavický je matador, ten je vlastně samostatná jednotka Lidovci (nezávislý) pan Ráček, paní Kamanová, paní Ripperová a pan Kratochvíl vždy hlasovali proti všemu co vymyslí (dnes už bývalá) koalice, protože to tak chtěl pan Bradáč a teč vlastně pan Rosa (obdiv - svého šéfa nezradili ) To proč vždy půjde pan Rosa proti snad nemusím ani psát... Pana Lancmana a Pokorného nebudu hodnotit, jsou ze strany, která hodnoty nemá... No a poslední trojice?? Pan Kaše v posledních třech volbách kandidoval vždy za jinou stranu (hlasy dostával, klobouk dolů). Zřejmě konečně našel stranu, kde se stane lídrem a konečně prosadí ten bazén Náměstí by rozpočet bazénu mohlo nabourat. Pan Blažek je opravdu kapitola - se starostou hlasoval jen když šlo o fotbal nebo nákup vybavení pro školku (proč, protože na tom měl zájem skrze vlastní děti) jinak vždycky proti!! Škoda, chyběly tři hlasy v minulých volbách a nemusel se tolik angažovat Jedinému, komu fakt nerozumím je pan Vrána... No snad pro to má důvody být v tomto uskupení... No myslím, že opravdu pár lidem z výše zmíněných teče do bod a příště si už neškrtnou. Tak snad jim to teď klapne
[39] Vložil: Řecký troll, 18.7.2017, 15:14:28
To 38) Martakidisi, ty nejsi na léto v Recku? Už tě ani tam nechtějí? Nebo škodis i odsud?
[40] Vložil: x, 18.7.2017, 16:45:17
38)hlavně aby ty sis škrtnul
[41] Vložil: narovinu, 18.7.2017, 19:41:32
to 38) Vážený pane, paní. Urážíte lidí, aniž je znáte. Na rozdíl od zbývajících zastupitelů je jasné, že právě těmto 13 zastupitelům jde právě o náměstí i za cenu, že se jak píšete v příštích volbách neprosadí. Je to právě těchto 13 zastupitelů, kteří i proti stranickým befelům (Necid, J. Komínek) hájí zájmy občanů. Místo špetky uznání na ně v těchto diskuzích někteří plyvete. Co jste dokázal Vy? Kdy jste našel ve svém srdíčku špetku odvahy a veřejně řekl a prosazoval svůj názor?
[42] Vložil: Petroš, 18.7.2017, 22:48:11
38 Nesmysly a zbožná přání TPM, která se ale nevyplní. Kdo má v hlavě špetku rozumu vidí jak se věci mají. Městu totiž škodí úplně někdo jiný. Voda do bot naopak teče panu starostovi a jeho věrným poskokům a s nimi tím pádem i panu Martakidisovi. I na něj jednou dojde.
[43] Vložil: pro narovinu, 18.7.2017, 23:44:58
Pro narovinu a ostatní
zpět k věci
zveřejněno pro občany VM pseudoobčanskou aktivitou některých zastupitelů na jejich stránkách s poznámkou co je a co není součástí vítězného návrhu
Body, které nebyly v návrhu řešeny:
- Trhy definovat podobu a místo pro každodenní užití v sezóně (cca 6 subjektů)- na panelech vítězného návrhu je definováno
- Letní zahrádky (definovat podobu)- na panelech vítězného návrhu je definováno
- Vymezit místo pro vánoční strom - na panelech vítězného návrhu je vymezeno místo pro strom
- krátkodobé parkování cca 100 parkovacích míst - je vítězným návrhem vymezeno
- Řešit koncept pěšího propojení s prostorem za řekou Balinkou - je vítězným návrhem řešeno
- Řešit koncept slavnostního osvětlení - je vítězným návrhem řešeno


Návrh dopravního řešení, které z hlediska dopravních předpisů nelze dle návrhu realizovat. - dopravní specialista dal stanovisko že lze realizovat

Tak teda nevím kdo tady v Mezu lže, je poskok a koho
[44] Vložil: Voda do bot, 19.7.2017, 00:39:35
Nikoho jsem neurazil a neurážím, jen konstatuji.. Jsou to jen čísla a doložitelná fakta... Je důležitý, aby každý zastupitel i občan měl svůj vlastní názor a neměl obavy ho říct... Ale to se dělá trošku jiným způsobem než přes média... To je dnešní móda... Chápu, že když se vše odhlasuje valnou většinou, tak je to nuda Takže jak jsem psal výše, chápu těch 13 zastupitelů, oč ji běží :-) Určitě to nějak dopadne, když ne dobře, tak blbě určitě.. Jen škoda těch přestřelek přes články na internetu Měl jsem tu čest se seznámit osobně skoro se všemi a proto jsem přesvědčen, že se mohou v klidu domluvit i bez těchto trapností... Bohužel je zde několik jedinců, kteří se bavit odmítají. A tím opravdu nemyslím pana starostu
[45] Vložil: Doudleba, 19.7.2017, 08:12:14
Už to není ani sranda. Zbyla už jen ta trapnost.
[46] Vložil: Honza, 19.7.2017, 08:23:45
43: Pane Veličko, které panely myslíte? Ty panely, které byly vystaveny v Jupiter klubu? Ty panely, které druhý v pořadí napadnul, že je Mikulášek dodělal po soutěži? Ty panely, které se následně kvůli tomu zakrývaly? Tyhle panely myslíte?
Vítězný návrh řeší propojení s parkovištěm a zpřístupnění nábřeží, druhý návrh nastiňuje propojení a pro koho a třetí jde dokonce ještě dál a řeší šírší vztahy kolem celého centra.
Osvětlení nerozlišuje mezi slavnostním a normálním - není definováno, jestli radnice, kostel.. budou nasvíceny trvale nebo jen při slavnostech. Parkovací místa v počtu, který uvádíte vítězným návrhem není specifikováno číselně a nelze tyto místa ani napočítat ve vizualizacích. Dopravní specialista dal stanovisko, že v dané podobě(napojení na kruháč) realizovat nelze.
V hodnocení třetího návrhu se dočteme, že autor redukuje stávající lipový háj na jednu solitérní lípu, v návrhu jsou však vidět 3.
Nevím, proč je druhému návrhu doporučováno zvýšit počet parkovacích míst, když podmínku cca 100 mist splňuje(celkem 103 míst), grafická podoba a celkové výtvarné vyznění jsou standardní, trochu bez jedinečnosti a okouzlení - co jsou tedy Mikuláškovy černobílé obrázky?
[47] Vložil: Do bot nateklo TPM, 19.7.2017, 08:55:02
Vopička (Velicka) a Lžidis (Martakidis) jsou ti kterym teče do bot. Tuhle habaduru se soutěží vymysleli a skoro dva roky jim to vychazelo. Projekt mel dostat Mikulášek kterej je krytim pro Vopicku. Stejne tak nateklo do bot celemu To prave Meziříčí. Proto ta jejich hysterie.
[48] Vložil: Petr Velička, 19.7.2017, 09:34:39
Dobrý den,
Honzovi 46 a jemu podobným
Vaše zdejší příspěvky a příspěvky konspirační včetně mého přejmenování je pouze vaše hysterie, která nemá nic společného s řádným průběhem a výsledkem soutěže. Veškeré obvinění vítězného návrhu a jeho údajné dodělávání po soutěži je jen a jen absolutní nepochopení z vaší strany (nebo snad strany kterou hájíte?). Vůči soutěži, soutěžícím, porotě i mně jako sekretářovi soutěže je vaše činění pomlouvačné. Konspirační teorie slaboduchých o mém propojení s vítězem či kýmkoliv dalším kdo se účastnil anonymní veřejné architektonické soutěže jako soutěžící nebudu radši ani komentovat. To co píše přispěvovatel č. 43 k panelům odevzdaným v soutěži, kdy jsem uvedené skutečnosti na návrzích odevzdaných v soutěži znovu prošel mohu jen potvrdit.
Nevyjadřuji se ve zdejší přestřelce, ale tak jak jsem již párkrát pod svým plným jménem vystoupil, budu činit veřejně kdykoliv kdy vaše absurdnosti, vytrhávání jednotlivostí a skládání mozaiky, která má vést k manipulaci občanů VM dosáhnou míru, která překračuje pravidla slušnosti.Jsem kdykoliv ochoten zodpovědět veškeré dotazy týkající se mé práce pro město Velké Meziříčí stejně tak mohu sdělit a odpovědět na otázky k průběhu architektonické soutěže a pravou občanskou aktivitu směřující k referendu budu v tomto plně respektovat a podporovat.
S přáním klidných dní Petr Velička
[49] Vložil: Honza, 19.7.2017, 13:36:48
"Autor druhého návrhu označil prezentaci vítěze za nekorektní

Přímo na vernisáži výstavy se proti vítěznému návrhu architekta Mikuláška prezentovanému na výstavě ohradil architekt Miroslav Cikán, který se s Radkem Novotným v soutěži umístil na druhé příčce. Podle něj je nekorektní umístění vizualizací vítězného návrhu na výstavě i v katalogu. Nebyly totiž součástí toho původního, který Mikulášek odevzdal do soutěže. „Ale my jsme vítěze vybrali na základě toho, co odevzdal do soutěže, nikoliv na základě později dodaných vizualizací,“ namítli porotci Kuba a Vávra.

„Osobně považuji vyjádření pana docenta Cikána za nešťastné, byť jsem vlastně rád, že může veřejně každý vyjádřit svůj názor, což v podstatě podtrhuje transparentnost celého procesu. Aby nedocházelo k další mylné interpretaci věcí minulých, je nutné uvést, že vizualizace vítězného návrhu, o které v této věci jde, vznikly až po ukončení soutěže na základě doporučení poroty právě a výhradně pro účely této výstavy. Porota podle nich tedy nerozhodovala a v době hodnocení soutěže neexistovaly. Jejich vystavení pouze a výhradně zpřístupňuje ideu vítěze širší veřejnosti a nijak nesnižuje relevantnost a váhu odborného rozhodování – spíše naopak,“ potvrdil sekretář soutěže Petr Velička.

Podle M. Cikána však vystavení doplňujících vizualizací na vernisáži soutěžních návrhů porušuje etiku soutěže. "Vernisáž soutěžních návrhů je má prezentovat bez jakýchkoli doplňků a vylepšení. To, co soutěžící skutečně v termínu odevzdal, s čím soutěžil a co jej jako autora reprezentovalo v soutěži. Ne to, co po soutěži doma vyrobil, na vernisáž dodal, čím se jeho návrh dál vylepšuje, aby mu bylo rozumět. Ostatní soutěžící to do vernisáže udělat nemohli, jsou prezentováni tím, co odevzdali, říká M. Cikán a dodává: "Vizualizace může pan Mikulášek dodělávat na základě doporučení poroty, ale až po uzavření soutěže a po uzavření smlouvy."

www.velkomeziricsko.…

Někde jsem ještě četl, že pro účely prezentace veřejnosti byly panely zakryty.
Proč tedy nebyly dané podklady předloženy zastupitelům jako důkaz?
[50] Vložil: Boží soud, 19.7.2017, 10:56:02
Petře z toho se už nevykecáš.....
[51] Vložil: Jiří Ryneš, 19.7.2017, 13:29:19
Tak tohle je fakt hnus. Pod pláštíkem anonymity tady urážíte politiky, architekty, zkrátka každého, kdo dělá viditelné - veřejné věci. To je mi ale hrdinství. To je morálka. Řídit se heslem: můžu tak kopnu, nebo můžu tak flusnu. Ubohé a strašně malé a tolik České... Je mi hanba že jsem odsud.
[52] Vložil: narovinu, 19.7.2017, 15:11:07
to 43 a 48) Vážení, Vaše tvrzení, že 13 zastupitelů se vydává za nějakou pseudoiniciativu je lživá. Nikdy se tito zastupitelé ve svých vyjádřeních neschováváli za žádnou iniciativou. Vždy svá prohlášení podepsali svými jmény. Leták i blog o kterém píšete je prezentován jako leták a blog těchto zastupitelů. To že se pane Veličko takto vyjadřujete o zastupitelích, je pro mě pokles na úplné dno slušnosti. Sám přiznáváte ve svých vyjádřeních, že podporujete a budete podporovat iniciativu pro referendum. Neměl by jste to být právě Vy, který bude do roztrhání těla ctít a obhajovat pravidla architektonické soutěže? Místo toho podněcujete a podporujete referendum. Kam se poděla Vaše stavovská čest?
Ať si o Vaší osobě v účasti na architektonické soutěži udělá obrázek každý sám.
Co se týče upřesňujících podmínek zadání tak byly ze strany prvního splněny okrajově, neúplně. Co píše 43) je lež.
[53] Vložil: narovinu, 19.7.2017, 17:57:13
Pro Vás pane Veličko, viz můj příspěvek č. 7. Znovu si ho pozorně přečtěte. Vaše veškerá vyjádření mě potvrdila, že celé uskupení pro referendum není apolitické. Už jen to, že bylo oficiálně představeno a vzniklo na Vámi a panem starostou Necidem organizovaném setkání na Náměstí (na malé scéně JC) znamená, že se jedná o promyšlený tah, jak za každou cenu prosadit návrh č. 1. Kdyby toto uskupení vzniklo spontánně neměli by vytištěné a připravené dokumenty k podpisu. Toto o sobě přímo tato iniciativa tvrdí a píše což je v rozporu s logikou. Jak může něco vzniknout a zároveň mít nachystané texty referenda a texty k podpisu vzniku iniciativy? Myslím si, že Vaše role sekretáře i role hodnotící komise skončila. Teď je to doopravdy v rukách zastupitelů, jaký návrh bude vybrán. Je to již jejich zodpovědností ne Vaše. Oni za to budou v budoucnu velebeni, nebo kritizováni. S pozdravem a krásné prožití slunných dnů NaRovinu.
[54] Vložil: Patrik, 20.7.2017, 00:14:38
"Inteligence", kterou tu naprostá většina diskutujících přímo srší, mě donutila uvažovat nad smyslem demokracie v naší zemi. Dospěl jsem k názoru, že volební právo by nadále nemělo být všeobecné. Občané by - v případě, že chtějí volit - měli projít krátkým testem inteligence, aby se zabránilo tomu, že o osudu společnosti budou rozhodovat lidé neschopní samostatného uvažování a spojování logických souvislostí podobní Vám. Soudě dle Vašich reakcí na možnost referenda, by Vám tento způsob uskutečňování moci vyhovoval - jak jinak si vysvětlit, že namísto referenda, jediného způsobu, kterým lze docílit zaručené prosazení názoru většiny obyvatel našeho města (ať už je ten názor jakýkoliv), upřednostňujete možnost, kdy za Vás rozhodne skupina místních šašků vzešlá z komunálních voleb považující sama sebe za polobohy?

Vyvracet Vaše mylné domněnky a chybné úsudky nemá smysl -
nevím, jestli jste mentálně natolik omezení, že to pochopit nedokážete, nebo to prostě jen pochopit nechcete, každopádně je to boj s větrnými mlýny. Přesto bych se chtěl zastat pana architekta Veličky. Obdivuji, že dokáže snášet neopodstatněné útoky na jeho osobu a přitom se snažit vysvětlit zabedněným Meziříčanům, že průběh soutěže byl skutečně v pořádku. Kdosi tu napsal toto:"Prosazování prvního návrhu je sice legální, ale v tomto případě zcela nevhodný. Jednou máme řádně a demokraticky zvolené zastupitele a jim přísluší rozhodnout," což však není pravda. Obecně u soutěží tohoto typu platí, že vítězný návrh je ten, který se později realizuje. K jednání s druhým a třetím návrhem dochází, když se město s architektem nedohodne na financích a podobných věcech, nikoliv však v případech, kdy se skupina kocourkovských radních rozhodne na vítězném návrhu hledat mouchy a vymýšlet neexistující překážky. Naprosto nevhodný je tedy naopak postup prosazovaný našimi zastupiteli. V architektonickém světě se samozřejmě o frašce, kterou ze seriózní soutěže naši radní udělali, ví a pokud ve Velkém Meziříčí podobná soutěž ještě někdy bude, žádný pořádný architekt se do ní nepřihlásí, protože si řekne, že ta práce nestojí za to, aby pak přišel nějaký "Brouk Pytlík" ze zastupitelstva, který za politickými účely proti návrhu bude systematicky brojit, konspirovat a vymýšlet lži. Pan Velička se pouze snaží, aby byl - tak jak je zvykem - realizován nejlepší (=vítězný) návrh, aby město z této frašky vyšlo alespoň trochu důstojně, aby budoucnost náměstí nebyla ovlivněna politickými boji.

Tvrzení, že není apolitický je naprosto zcestné. On přece žádným způsobem nevstupuje do naší komunální politiky, nepodporuje žádné z politických uskupení, nemá ambice jakkoliv měnit dění v Meziříčí, je pouze na straně poroty a snaží se, aby byl realizován odbornou porotou vybraný nejlepší návrh.

Já se Vám, pane Veličko, za všechny urážky od mých spoluobčanů hluboce omlouvám a zároveň Vám děkuji, že jste ochotný veřejně podporovat nejlepší možné řešení.

Bohužel se obávám, že pokud je zde mezi diskutujícími nějaký reprezentativní vzorek voličů, vítězný návrh stejně nemá šanci ani v případě referenda, manipulace už udělala svoje. "Je to marný, je to marný... Je to marný..."

Kdyby tu nežila moje rodina, řekl bych, ať si to náměstí uděláte celý po svým, Vy chytráci. Řekl bych, ať si to celý vyasfaltujete, namalujete parkovací místa, pokácíte stromy, vybouráte prostřední část s kašnou a místo ní postavíte velkej památník třinácti statečnejch, můžete třeba vytesat do kamene jejich podobizny, něco jako Mount Rushmore. Taky by se tomu mělo přestat říkat náměstí, měli byste to přejmenovat na Parkoviště třinácti statečných. Namalovat by to samozřejmě měl někdo ze zastupitelstva, ideálně Rosa, to je stavař a to je přece skoro architekt... Panečku to by bylo, že? Hlavně, že Vám nevadí fotbalový kabiny za třicet milionů, Vy tukani...
[55] Vložil: rejpal, 20.7.2017, 06:14:59
Patriku.Ještě jste zapomněl na pozlacené záchody na radnici,funkční bioplynku,a další úspěchy těch pravých,co se schovávají za ODS.Na ty,zase zapomněl ten předešlý,co jmenoval některé členy zastupitelstva v bodu 38.Jinak v celku reálný pohled na vzniklou situaci.
[56] Vložil: narovinu, 20.7.2017, 07:17:37
to 54) Proč zase a zase urážíte. Nelíbí se Vám jak se někteří vyjadřují a sám děláte to samé. Jednou máte zvolené zastupitele a Ti budou rozhodovat, ať se Vám to líbí, nebo ne. To chcete dělat pokaždé, kdy se Vám nebude něco zamlouvat referendum?
Zase další lež. Obecně právě platí, že zastupitelé vybírají z několika návrhů, které se umístili dle pořadí. Podívejte se do jiných měst, kde proběhla architektonická soutěž. Nikde hned nebrali prvního, vždy měli možnost vybírat z několika návrhů a nikde neproběhlo referendum. To jen pár aktivistů z Velmezu za podpory právě pana starosty Necida a pana Veličky prosazují referendum. Zastupitelstvo se s prvním nedohodlo. Pokračují v jednání s druhým. Přesně podle pravidel soutěže, které sám pan Velička nachystal jako sekretář soutěže a teď on sám je nectí.
Jak jsem již psal pan Velička není a ani být nemůže apolitický. Je politikem přinejmenším komunálním. Proč? Byl na kandidátce za TPM. Ve volebních letácích jednou z hlavních osobností podporujících TPM a pana starosty Necida. Patří mezi aktivní členy TPM, aktivně se účastní jejich jednání.
Co se týče manipulativniho jednání, tak na to má skupina kolem pana starosty nejlepšího v oboru Martakidise.
Jak vidno z Vašeho textu. Vyjadřujete se k něčemu a nemáte základní informace.

[57] Vložil: Honza, 20.7.2017, 11:02:10
54 Patriku, na tomto odkazu je možné si najít to, co došlo do soutěže.
www.velkemezirici.cz…
Nechám na vašem posouzení, můžete odkaz i šířit mezi lidmi z architektonického světa, aby si udělali sami obrázek, co je nám podsouváno a který z autorů řeší náměstí a přilehlé ulice komplexněji a důkladněji. Zvítězil návrh, který oproti dvěma dalším v pořadí působí polovičatě až odfláknutě. Jako liché se dokonce ukazuje i to, že třetí návrh některé aspekty neřeší(podium). Tím pádem zůstává návrh, který vyhrál, jediným ze třech oceněných, který NESPLNIL zadání. A vy, pane Veličko, jste tímto usvědčen ze lži.
Z daného uvedeného a událostí, které se zde dějí - besedy "POD LÍPAMI" tak dochází k manipulaci s obyvatelstvem, že práve to jediné, co řeší vítezný koncept - rozšiřuje háj lip, je to nejdůležitější, co máme chtít.
Jak jsem začal pochybovat o tom, jestli mají zastupitelé pravdu nebo ne, tak toto mě přesvědčilo, že mají, a nebylo nám doporučeno skutečně nejlepší rešení.
[58] Vložil: Honzovi 57 aostatním, 20.7.2017, 17:06:03
A vy, pane Veličko, jste tímto usvědčen ze lži.

Dobrý den, a v této diskuzi naposled.
Děkuji Honzo za odkaz, který sice dobře znám, ale jak jste vyzval jsem si otevřel, dále jsem otevřel panel číslo tři (který mimochodem na stránkách třinácti zastupitelů za velké meziříčí na svou obhajobu přímo nezveřejňují) A tam jsem našel pozici stromu jak v ptačí perspektivě tak v řezu, našel jsem tam definici i podobu zahrádek u restaurací, našel jsem tam i osm stánků pro trhovce a při zvětšení jsem tam našel i svatbu před kostelem. Vaše usvědčení ze lži je asi určeno pro jiné a ne pro mě. I po předložení tohoto důkazu žalující stranou jsem přesvědčen, že nejlepší návrh zůstává nejlepším a porota se nemýlila. Co se týče zastupitelů o-pravdu někteří mají pravdu a někteří ne, proto podporuji referendum, které ve větším vzorku než 23 zastupitelů spor svobodně a každý za sebe rozhodne.
Dále se nebudu vyjadřovat a ještě jednou Honzo díky, že si teď Vaše tvrzení může i s Vaším doporučením ověřit každý sám bez manipulace.
Děkuji těm co se nebojí bez nicků zde zveřejnit svůj názor je to uklidňující, že ještě nejsme před rokem 89.
S přáním klidnějších dní Petr Velička
[59] Vložil: Marta, 20.7.2017, 17:15:52
Jak ve Velkém Meziříčí fungují výběrová řízení, když je dopředu všem jasné kdo to bude dělat? Jen namátkou:

Už dopředu se vědělo, že redaktorem Velkomeziříčska se stane Martakidis. Už dopředu se vědělo, že sekretářem AU soutěže bude Velička a také se vědělo, že fotbalové šatny bude stavět Building atd. atd.

Nepřijde vám to nějak moc náhod za sebou? A vsadím se, že centrum města bude rekonstruovat Kontent nebo Atyka :)
[60] Vložil: narovinu, 20.7.2017, 18:46:19
To 58) Zase a zase lži.
1) Na blogu 13 zastupitelů tento odkaz je viz zde: Architektonická soutěž: www.velkemezirici.cz… Jde o odkaz, který směřuje ke všem informacím ohledně architektonické soutěže ve VM. Kdo alespoň zná trochu způsob fungování odkazů, tuto informaci si na jedno kliknutí na tomto odkazu najde. Právě tento obecný odkaz ukazuje, že těchto 13 zastupitelů dává k dispozici veškeré informace a ne pouze účelově zveřejněné informace.
Definice vánočního stromu na tomto dodělaném panelu je velice ledabyle znázorněna. Spíše je to májka než vánoční 🌲. Asi chyba v archicadu (pro neznalé SW na tvorbu projektů)😀. Zahrádky a trhy definovány neúplně, ledabyle. Trhy nesplnily zadání. Měly být definovány krátkodobé i dlouhodobé, což nebylo. Osm slunečních deštníků je doopravdy amatérský přístup. Na závěr postrádám na panelech znázornění pódia. To je popisováno pouze ve správě. Opět ledabyle, nepřesně. Jak jsem již psal, celý návrh č. 1 je polotovar nedodělek.
Pro všechny doopravdy naposled. Sundejte růžové klapky z očí a začněte přemýšlet. Chcete vší silou prosazovaný polotovar, nebo necháte v klidu a s rozvahou pokračovat v jednání s dalším v pořadí. Co je na tom špatného vyslechnout druhého, případně třetího a pak si v klidu vybrat. Myslíte, že to nejde? Jde. Můžeme se po vyslechnutí všech tří vrátit klidně k prvnímu. Kdo tomu nevěří, nechť se dotáže třeba na právní oddělení komory architektů, nebo jiné právní instituce.
Považuji referendum za mrhání financí z městského rozpočtu a v tomto okamžiku za zbytečné.
PS: Domácí úkol pro pana Veličku. Kolik architektonických soutěží následně skončilo referendem v ČR, tak jak Vy pane Veličko prosatujete (zkuste dát dohromady poměr AS/ukončení referendem) Děkuji za odpověď. S pozdravem NaRovinu
[61] Vložil: Andrea, 20.7.2017, 18:56:02
1.navrh přidal 4 lípy, predlazdil náměstí a vyrobil 2 jednosmerky. To nepovažuji za žádnou změnu k lepšímu. Dopravu nejlépe řeší 2. navrh ( průjezd ulic ponechává). Naopak 3. navrh řeší nejlépe cele široké okolí náměstí a zlepšil by kvalitu života ve VM , i když zachovává ráz mesta( stín podél domu i lipová háj, k radnici dává informační tabule, řeší přístup k řece, cyklostezka podél Balinky, terasy u vody, průchody na Novosady pres hradbu domu, využití Lutheranskeho gymnázia pro lidi, pitka, moderní prvky: lavice - možnost nabíjení telefonu. Oproti tomu je první navrh opravdu chudý. Nic nového nepřináší. Proc ho tak prosazujete je fakt záhada.
[62] Vložil: Katka, 20.7.2017, 22:33:53
Chci poděkovat za úsilí a komentáře všem, kteri projevili vlastní rozum- proti referendu. Proti zvůli starosty! Člověku se uleví, když si to přečte a zjisti, ze jste a že se nedáte "opít rohlíkem". Jste to vlastně všichni výše, kromě Martakidise- všechny urážlivé a demagogické příspěvky, Veličky a Patrika. Diky
[63] Vložil: Rok 89, 21.7.2017, 10:19:00
58 Roku 89 se u nas ve VM postupně blížime uz několik let. A to tim jakou demokracii tu předvádí pan Necid a jeho věrni. Je to doba kdy se vsechno snaží rozhodovat jeden muž a ti kdo mají jiný názor jsou trestáni. Zašlo to tak daleko ze zastupitele s jiným názorem jsou urážení, je jim vulgárně nadávano a je jim vyhrožováno. To vse totiž děla TPM a pan Martakidis.
[64] Vložil: skeptik, 21.7.2017, 20:24:18
Díky Patriku, veliké díky. Popsal jste přesně, co si myslím i já. Asi jsem byla velmi naivní, když jsem si myslela, že smlouvu město podepíše s autorem vítězného návrhu a pouze v případě, když se nedohodnou na smluvních podmínkách, bude město jednat s autory dalších návrhů.
O vítězi rozhodla tak renomovaná porota, že snad lepšího složení nebylo možné dosáhnout. Za to patří Ing. Veličkovi velké poděkování. Domnívala jsem se, že autorita a odbornost poroty bude respektována. Ono skutečně rozhodnutí odborné poroty nelze zastupitelstvem napadnout . Ta rozhodla jak rozhodla. Lze o něm diskutovat, ale to je vše.
No, nepočítala jsem s tím, že se rozhodování o podpisu smlouvy stane záminkou
pro opoziční zastupitele posílené odbojnými členy ODS, k tomu, aby si kompenzovali opoziční strádání, někteří i svoje pošramocená EGA. A že si to užili! Ovšem byli nepřipraveni, jejich námitky byly víceméně úsměvné, jaksi mimo mísu, ale účel splnily, zasily zrníčka pochybností. A kolik se díky tomu vyrojilo spikleneckých teorií !
Řešit jako základní věc, kde bude stát např. podium, vánoční strom nebo prodejní stánky....kdo na to přišel ? Jsou to movité věci, ty mohou být každý rok jinde, pokud si někdo myslí, že budou vždy tam, kam je architekt namaloval…….U arch.návrhů jde přece o něco zcela jiného, ale to by bylo dlouhé psaní.
I já jsem, Patriku, zvědavá, co těch 13 kocourkovských radních vymyslí v září. Jedna z mých teorií se téměř rovná vaší. Ten architekt druhý v pořadí to vzdá, protože se nebude chtít stát terčem vysoce odborných námitek a dotazů, třetí prý nevyhovuje. Nakonec se nevybere žádný návrh, opraví se sítě pod Náměstím, to se předláždí, namalují se parkovací čáry, lípy to buď vydrží nebo je vykácí a Náměstí bude od května do srpna liduprázdné, protože bude tak rozpálené, že tam nikdo nevydrží. Ovšem, aut tam bude víc.
Tohle město si architektonickou soutěž zatím nezasloužilo. A pokud budou v příštích volbách opět zvoleni stejní lidé, volám s Vámi Patriku..Je to marný, je to marný, je to marný.
A i ode mne veliká omluva členům poroty , arch.Mikuláškovi i arch. Veličkovi.
[65] Vložil: True, 21.7.2017, 22:06:42
[64] Milá Skeptičko, kdybyste méně dala na řeči okolo a více a kriticky si nastudovala všechna fakta zjistila byste, že rozhodnutí poroty se dá velmi snadno napadnout. Protože návrh pana Mikuláška nesplňuje všechny body zadání (neřeší všechny uložené body a některé jen částečně) a přináší napojení na kruhový objezd, které nelze realizovat. To jestli přináší pro město nejlepší možné řešení dopravy je taky s otazníkem.
Nevím proč to všechno porota přehlédla, a zda se tím vůbec zabývala a nechci to radši ani vědět.
Co vím, je že všichni byli za svoji ne úplně dobře odvedenou práci zaplaceni, takže díky za nic!
Diskuse uzavřena.

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Hotel U Bílého koníčka: Hledáme spolehlivého kolegu na pozici číšník/servírka
TOPlist