Šperky z chirurgické oceli
Dnes je 25. května 2022, svátek má Viola, zítra Filip.
  • Stačí aby trošku zapršelo a příjezdová cesta na parkoviště v bývalém areálu Svit si připsala další poklicový skalp.
  • První část happeningu ZUŠ Open se odehrála již v úterý ve velkém sále Jupiter clubu. Představily se taneční a literárně dramatické obory.
  • Auto sjelo z parkoviště u zastávky na Vrchovecké do řeky Oslavy. Více foto najdete na našem Facebooku @NovinyVM.cz .
  • V úterý v 11 hodin stala další nehoda auta a skútru na nepřehledné křižovatce Vrchovecká - Poříčí.
  • O víkendu se v Jabloňově koná akce "Výstava historických traktorů a stabilních motorů v Jabloňově".

Kde je pravda?

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 6. 11. 2017 - komentářů 0

Jiřina Jurdová
Jiřina Jurdová

Dne 18.9.2017 zaslalo 13 zastupitelů města Velké Meziříčí dopis na Českou komoru architektů /dále jen ČKA/, ve kterém byla popsána situace v našem městě po uskutečnění architektonicko-urbanistické soutěže o budoucí podobu Náměstí.


Také v něm byl vznesen dotaz, zda konání ing. Petra Veličky, sekretáře této soutěže, nemůže být v rozporu s Kodexem poradců architektonických soutěží, zejména v bodu 8. Dbát i na ta ustanovení soutěžních podmínek, která upravují posoutěžní postup, a to nejen z pohledu soutěžního řádu, ale i dalších předpisů ČKA-např. Profesního a etického řádu. Tento dotaz vyplynul z toho, že ing. Petr Velička vystupoval na zasedání městského zastupitelstva jako obhájce prvního oceněného návrhu. Tento návrh přišel původně prezentovat ing. David  Mikulášek a jeho tým, nejvíce vstupů však předvedl ing. Petr Velička.  Sekretář soutěže by měl být nestranný, jeho chování a vystupování tomu však nenapovídalo. /celé znění dopisu zveřejněno na www.velkomeziricsko.cz, dne 26.9.2017/

 

Na zasedání zastupitelstva dne 27.9.2017 ing. Petr Velička přečetl dopis ČKA, který uvedl slovy – cituji "To stanovisko vydala Česká komora architektů dneska jako oficiální stanovisko k dopisu, který vás třináct zastupitelů poslalo jménem svým, nikoliv města. To upozorňuji. A já si dovolím přečíst to stanovisko, které je na jedné A4." Tento dopis byl v plném znění ten samý den publikován na internetových stránkách www.velkomeziricsko.cz, www.novinyvm.cz i www.obcasnik.eu.

 

Text ČKA

ČKA nemůže touto formou komentovat vystupování Ing. Veličky (pro řešení podezření z etických pochybení má jiné postupy dané vnitřními řády Komory), přesto považujeme za nutné v obecné poloze některé věci uvést na pravou míru. Sekretář soutěže je jmenován v souladu se Soutěžním řádem ČKA. V průběhu hodnocení soutěžních návrhů se řídí pokyny předsedy poroty a neovlivňuje rozhodování poroty. Protože soutěž o návrh je anonymní, nezná jména autorů soutěžních návrhů. V tomto smyslu podepisuje prohlášení o nepodjatosti a nestrannosti stejně jako porotci, přizvaní odborníci a přezkušovatel soutěžních návrhů. Kodex porotce se na sekretáře nevztahuje. Funkce sekretáře končí spolu s ukončením soutěže a v průběhu JRBU už tuto funkci nezastává a žádné přetrvávající povinnosti týkající se nestrannosti se na něj tedy již nevztahují. To, že autorizovaný architekt hájí výsledky soutěže a vybraný návrh je celkem logické, vyplývá to z jeho profesních závazků. 

 

Pokud má ovšem kdokoliv ze zastupitelů podezření, že člen České komory architektů jedná neeticky, může toto své podezření nechat přezkoumat Dozorčí radou ČKA. To platí obecně i pro jiné situace.

 

Je důležité zdůraznit, že návrh v architektonické soutěži nepředstavuje úplné  detailní řešení předmětu soutěže, nýbrž jeho principy. Počítá se s tím, že autorský tým návrh na jejich základě následně rozvine (v intencích soutěžního návrhu a se zohledněním dalších připomínek a požadavků zadavatele). Porota při hodnocení zvažuje jak kvalitu návrhu, tak i předpoklad schopnosti návrh dopracovat v dalších stupních projektové dokumentace. 

 

Po ukončené soutěži o návrh následuje jednací řízení bez uveřejnění. Zadavatel v něm má jednat primárně s účastníkem, který předložil vybraný, tedy nejvýše oceněný návrh. Takový postup předpokládá Ministerstvo pro místní rozvoj a je to upraveno v Zákoně o zadávání veřejných zakázek. Obsahem jednání jsou zejména záležitosti smlouvy – upřesnění předmětu smlouvy, rozsah služeb architekta, cena, termíny, záruky ap. Není vyloučeno jednat o dopracování návrhu. Ve výjimečných případech se může stát, že se jednání nezdaří a je ukončeno. Důvodem pro ukončení jednání může být například zjištění neschopnosti autorského týmu zajistit zakázku, neshoda na ceně projektové dokumentace ap. Rozhodně ale zadavatel nemůže ukončit jednání z důvodu postoje k návrhu, tedy zda se řešení obsažené ve vybraném návrhu politické reprezentaci líbí či nikoli. Tento krok by mohl být důvodem pro rozhodnutí ÚOHS proti zadavateli. 

 

K posouzení kvality návrhů sloužil proces soutěž o návrh. V průběhu soutěže posuzovala návrhy kvalifikovaná porota, v níž byl zadavatel zastoupen. Doporučením poroty se dle zákona musí zadavatel řídit při rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. I zde samozřejmě existuje výjimka. V případě, že zadavatel zjistí, že při posuzování návrhů a jejich hodnocení porota pochybila ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo k Soutěžnímu řádu ČKA, musí nechat návrhy posoudit a hodnotit novou porotou. Pokud víme, k takovému pochybení nedošlo a soutěž byla řádně ukončena.

 

Tuto „oficiální“ odpověď měla k dispozici všechna místní média, jen ti, co dopis ČKA poslali, neobdrželi nic. Slušné by bylo, aby odpověď dostali pisatelé nejpozději ve stejnou dobu jako média. Proč ne? Co se stalo? Ztratil se dopis na poště?

 

Nezbylo nic jiného, než poslat na ČKA dne 16.10.2017 nový dopis se žádostí o vysvětlení, jak je možné, že dne 27.9.2017 mohl ing. arch. Velička na veřejném zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí číst dopis z ČKA, když pisatelé odpověď neobdrželi a jediná oficiální reakce od dozorčí rady ČKA do datové schránky města Velké Meziříčí došla až dne 9.10.2017 s konstatováním, že dozorčí rada ČKA projednala tento podnět až dne 3.10.2017, kde rozhodla o zahájení disciplinárního zjišťování ve věci“.

 

Tentokrát již oficiální odpověď dorazila. Jaké však bylo překvapení všech 13 zastupitelů, když zjistili, že se vůbec neshodovala s tím, co ing. Velička četl na zastupitelstvu dne 26.9.2017.

 

 

Která odpověď je tedy ta pravá? Určitě nemusí nikdo dlouho přemýšlet. Vždyť pouze jedna je napsaná na oficiálním hlavičkovém papíře s podpisem a oficiálním razítkem ČKA.


Autor: Jiřina Jurdová

Publikoval: -kas-

Čtěte také

3. 3. 2022 - První FarmaFest v Tasově pomůže Domácímu hospici i Ukrajině

Již 1. a 2. dubna můžete navštívit na oblíbené farmě v Tasově hudební festival FarmaFest.

4. 2. 2022 - Kraj hlásí dvě stovky předregistrací na očkování vakcínou Novavax

Informace po zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina.

10. 2. 2022 - Koncept rozvoje lokality Čechovy sady II zveřejněn

Ateliér TAM architekti zveřejnil na svém webu koncepci rozvoje lokality Čechovy sady II

10. 5. 2022 - Letošní meziříčská pouť nabídne zábavu, dechovku, dětské odpoledne i hudební festival

Letošní velkomeziříčská pouť, která proběhne od 17. do 19. června nabídne rozmanitý kulturní program.


Komentáře ke článku

Počet komentářů 36.

[1] Vložil: občan, 6.11.2017, 10:19:10
Myslím že je chování vás všech k zblití tyhle lidi co na sebe jen házej špínu by měli všichni odstoupit i vy paní Jurdová
[2] Vložil: osoba, 6.11.2017, 10:38:39
Když už jste sami sebe najmenovali onom v prapodivném palácovém převratu za účasti přeběhlíků. Umíte vůbec něco vymyslet? Nebo budete pokračovat jen v napadání, pomlouvání a boření? Zajímaly by nás víc vaše konstruktivní myšlenky než osobní hnidopyšské války.
[3] Vložil: seřizovač , 6.11.2017, 10:40:37
Pěkně občane, naprostej souhlas. Běžte všichni třeba dělat seřizovače. To je ještě horší než doprdele! Náměstí si vydláždíme za desetinu ceny.
[4] Vložil: Slunečnice, 6.11.2017, 11:04:44
No ... je opravdu dobře, že se zastupitelé nevzdali a dohledali a vyžádali korespondenci s ČKA. Není to házení špíny, je to argumentace. Opravdu zarážející, že někdo dokáže citovat postoj ČKA navíc prostřednictvím médií bez toho, že by se zveřejnil scan doručeného dokumentu. Samozřejmě souhlasím, že nejdříve by odpověď měl dostat ten, kdo dopis psal. Což se nestalo. Mám takový dojem, že se nám to nějak všechno zamotává... Novému vedení města držím pěsti! Protože věřím tomu, že bývalý starosta i rada kolem sebe budou stále jen kopat a komplikovat práci jiných.
[5] Vložil: Marie, 6.11.2017, 11:10:32
Jo jo - věřte přeběhlíkům, přeběhlicím a samozvaným vládcům.
[6] Vložil: Twok, 6.11.2017, 11:15:52
Seřizovači, jestli se vám vaše profese zdá tak hrozná, tak se do toho dláždění můžete klidně dát. Kolik vás vlastně je, co do toho s vámi půjdou? A kdybyste neměl o dláždění zájem, tak můžete jít třeba někam, kde je to lepší než dělat seřizovače.
Slunečnice, souhlas.
[7] Vložil: Petr, 6.11.2017, 11:25:35
Velicka se vybarvil. Celou dobu taha za nos zastupitele stejne jako lidi
[8] Vložil: Jarka, 6.11.2017, 11:51:40
Mám pocit, že zastupitelé přišli na nějaké nekalosti kolem soutěže a tak se rozhodli jak se rozhodli. Pravděpodobně se jednalo o odklonění nadstandardních rozměrů a tak se už na to nemohli dívat. Uvidíme, co vše se ještě dozvíme.
[9] Vložil: prespolni, 6.11.2017, 14:06:44
Ale chapete velmezaci, že vlasně zastupitele vyhodily vaše peníze do vzduchu a ještě tam sedí a berou za to vase peníze ?

A mrkněte na to město jak vypada .. hruza
[10] Vložil: Jaroslav, 6.11.2017, 14:08:48
Co to jako je - nějaké nekalosti? Tak at s nimi jdou na světlo boží - tady to zatím smrdí jen pomluvami stylu jedna paní povídala. Sami zastupitelé tvrdí, že soutěž byla zcela v pořádku a najednou nějaké nekalosti. A jaké? To je jak to přísloví - "Na každém šprochu pravdy trochu" - touto debilní, ale zcela jistou cestou pomluv se už v historii zlikvidovalo poměrně dost lidí. Není to nic nového, ale také nic, čemu by se dalo tleskat.
[11] Vložil: Pravda je jen jedna, 6.11.2017, 15:01:33
Stokrát opakovaná LEŽ se stává PRAVDOU !!!
[12] Vložil: to : prespolni, 6.11.2017, 15:03:16
Mělo by se to soudně vymáhat po občanské iniciativě co vytvořila REFERENDUM !!!!
[13] Vložil: ww, 6.11.2017, 15:28:56
Taky souhlas se slunečnicí!!!
[14] Vložil: True, 6.11.2017, 15:35:41
Dopis vydávaný panem Veličkou za oficiální vyjádření ČKA byl jeden z velmi častých argumentů, které používala iniciativa. Toto vyjádření mohlo značně ovlivnit referendum, takže se vůbec nedivím tomu, jak se to teď řeší. A abych tak trochu parafrázoval: Kdo jednou lhal, lhal vždycky.
[15] Vložil: fg, 6.11.2017, 15:40:42
Kdo je Velička?

...starosta, radní. Kdo ho volil?
[16] Vložil: Sousedka, 6.11.2017, 15:46:04
No upřímně nevím, co tady paní J. chce dokazovat, ale co vím určitě, že bydlet s nimi v bytovce je utrpení. Různé párty, vajgly poházený, no děs.
[17] Vložil: Soused, 6.11.2017, 19:57:10
Hraje si tady na panicku a radsi kdyby si doma uklidila pred vlastnim prahem madam
[18] Vložil: velmezan, 6.11.2017, 20:03:11
Ach jo, kazdy tyden se tady nekdo potrebuje vytasit se svou pravdou, ale lidi uz to fakt nebavi..
[19] Vložil: taky jeden, 6.11.2017, 20:07:23
Kde je pravda? Ta přece zvítězila spolu s láskou nad lží a nenávistí v listopadu 1989. A je to třeba neustále opakovat, protože mnoho lidí si z toho dělá _!_ .
[20] Vložil: přespolnímu, 6.11.2017, 20:43:51
To je fakt hrůza, první co uvidí každý návštěvník náměstí je uvítací tlupa figurín bez hlav, několik trupů bez rukou a nohou, a pokud bude mít štěstí, tak ho možná nebřinkne halena vlající ve větru na ramínku. Ještě, že jste přespolní.
[21] Vložil: taky soused, 6.11.2017, 20:50:18
Myslím, že není moc normální ani morální vydávat písemnost určenou místním médiím za oficiální dopis.Takový člověk ve mně tedy moc důvěry nevzbuzuje.
[22] Vložil: Jejda, 6.11.2017, 23:42:48
Celá angažovanost ing. Veličky v arch. soutěži je na pováženou. Bývalý starosta zastupitelstvu nabídl, že má odborníka, který městu se soutěží nezištně pomůže. Pan Velička opsal pravidla z Poděbrad a ani si nevšiml, že opsal pravidla pro jinou soutěž (zaměnil ideovou za projektovou). Jako sekretář "zajistil", aby byl vybrán přes nedostatky v návrhu jako první jeho kamarád z Komory architektů. Za tuto službu si pak od města vzal 70 tis. Kč. Následně, když se p. Necidovi s p. Veličkou nepodařilo v zastupitelstvu první návrh prosadit, podílel se na iniciativě, aby návrh protlačil přes referendum. To, že pak vydával nějaký dopis za odpověď Komory architektů členům zastupitelstva, což není pravda, je již jenom korunování jeho působení ve městě.To to není pomluva. Jsou to fakta o aktivitách bývalého starosty a jeho kamaráda p. Veličky. Obrázek si musí udělat každý sám.....
[23] Vložil: Jeník, 7.11.2017, 09:42:45
Tak to je dobrý - jak asi mohl "zajistit", aby byl vybrán kamarád z Komory? Asi opil všechny porotce, ne? Nebo, že by v tom Vávra a spol jeli s ním? Směšné. Ale jinak prý Jejda nepomlouvá, ale předkládá "fakta".
[24] Vložil: Jeníkovi, 7.11.2017, 12:51:57
Jeníku teď jste na to kápl! Ožrali se spolu večer po prvním dnu zasedání poroty. A na druhý den měli vítěze. Dokonce jednomyslně, to je mi ale domluva.
[25] Vložil: pepa, 7.11.2017, 13:08:58
Jejda to odhalil. Proč to asi dělali no aby ztoho něco vyteklo. Divím se veličkovi a celé iniciativě, že si jestě dovolují zneužívat 17 listopad.Jestli se prokáže že ten dopis byl blaf na zastupitele podal bych trestní oznámení.Příští rok sou volby a tak dle mého názoru se pokoušeli zviditelnit za obecní peníze a také kandidovat jako velkomeziříčská iniciatíva. Tito lidé jsou houževnatí a proto kandidovat budou a nejhorší je,že se tu najdou lidé kteří jim hlas dají.
[26] Vložil: Kupec, 7.11.2017, 18:22:44
A ted se velicka jeste rozhodl. Prodat svuj dum u vody naproti poliklinice a ze je to teda peknej luxus zvenku nenapadny ale jinak vkus ma dobrej
[27] Vložil: Volic, 7.11.2017, 18:24:16
No taky mam obavy ze se tam ted narve salas kdyz jeho bejvalka neuspela snad je nikdo uz volit nebude
[28] Vložil: Martin, 8.11.2017, 10:21:47
Hmmmmm - cituji Jeníkovi: "Ožrali se spolu večer po prvním dnu zasedání poroty." - tak to je tedy slušná pomluva. Ono to zrovna temhle lidem jako Vávra nebo Sitta stojí za to, se na něčem domlouvat a špinit si svou výbornou pověst, co??? A jak to, že se shodli jednomyslně i se zástupci města??? Ach jo ...
[29] Vložil: 29, 8.11.2017, 12:24:47
No pomluva to není, to, že se ožrali je fakt. Jestli jim to za to stálo, to si musí odůvodnit sami, třeba si nemysleli, že do toho někdo bude šťourat, jisté je to, že návrh, který označili jako "vítěze" nesplnil věci, které město požadovalo řešit, o nenacenění půlky řešeného prostoru nemluvě. Jednomyslnost rozhodnutí vyplývá ze stylu, jakým se hlasovalo, tedy, že k hlasování se přistupuje až po zodpovězení všech otázek a námitek. Jak moc "objektivní" je tento styl hlasování si popřemýšlej sám. Pokud byla postupná obnova lip na náměstí pro p.Vávru tak důležitá(mluvil o ní už před soutěží), měla být v podmínkách jako stěžejní bod. Namísto toho se dočteme, že je vlastně úplně jedno, co se stromy kdo udělá. Stějně tak všichni porotci říkali, že nechtějí vyloučit dopravu z náměstí, za "vítěze" ale zvolí návrh, který dělá z náměstí pěší zónu s možností přistupu pouze dopravní obsluhy(autorská zpráva) a doporučí mu úpravu dopravního režimu. Podivné.
[30] Vložil: 30, 8.11.2017, 13:55:21
A kdo že se ožral a kdo že tam byl a kdo tam nebyl a měl tam být a kdo nemluví pravdu a kdo mluví pravdu, kdo nechtěl soutěž a kdo chtěl soutěž,kdo nechtěl referendum a kdo chtěl referendum a kdo chtěl vítěze a kdo nechtěl vítěze a kdo sedí na radnici a kdo nesedí na radnici a kdo je chytrej a kdo je blbej a kdo je slušnej a kdo je nemorální a pořád dokola tento fakt je ověřenej z medřičskýho šustí a to je vám pravda za pravdou zvlášť dnešní vydání
[31] Vložil: 31, 8.11.2017, 14:02:59
V tomto případě je dobré si přečíst článek pana Mareše z Občasníku EU třeba se pro mnohé ta pravda vyjeví
www.obcasnik.eu/obca…
[32] Vložil: 32, 8.11.2017, 14:14:04
Vážení spoluobčané to je můj názor a na zdejších objektivních novinách bude viset jako aktualita dokud to všech cca 10000 občanů nepozná ........ kde je pravda ????
nezapomenťe jsem radní takže bacha


12:01 O Malajsii vyprávěl genealogům rodák z Tasova
11:46 Svatý Martin zvládne zavítat na celou Vysočinu
11:26 Vánoční turnaj ve stolním tenise Lhotky
8.11. Výherci soutěže o volné vstupenky na představení Páté přes desáté Ivo Šmoldase a Jany Rychterové
09:58 Pozvání na vernisáž výstavy v Křižanově
7.11. Kompletní výsledky městské ligy po 5. kole
7.11. Žena za volant usedla pod vlivem alkoholu
7.11. Silnice do Osové Bítýšky bude na dva týdny uzavřena
7.11. Předprodej na jubilejní 10.ročník FajtFestu začíná!
7.11. Úsekové měření na dálnici už nachytalo přes dva tisíce řidičů
7.11. Dóza vás zve do předvánoční Prahy
7.11. Házenkáři povolili Brnu pouze čtrnáct branek
7.11. Dorostenci podlehli Žeravicím
7.11. Turnaj házenkářů z Dózy ve Velkém Meziříčí
7.11. Béčko podlehlo v Zástávce 7:2
7.11. Rosické Štiky kousaly až do samého konce zápasu
6.11. Iniciativa děkuje občanům za podporu a zve na setkání 17. listopadu
6.11. Starší dorost zvítězil na domácím ledě. O vítězství rozhodl dvěma góly ve třetí třetině
6.11. Pozvánka na Adventní světýlka
6.11. Chytrý zahradník Kryštof získal princeznu, která ráčkovala
6.11. Setkání seniorů v Martinicích
6.11. Důležitá výhra
6.11. Kde je pravda?
[33] Vložil: 33, 8.11.2017, 14:32:38
28:
No pomluva to není, to, že se ožrali je fakt. Jestli jim to za to stálo, to si musí odůvodnit sami, třeba si nemysleli, že do toho někdo bude šťourat, jisté je to, že návrh, který označili jako "vítěze" nesplnil věci, které město požadovalo řešit, o nenacenění půlky řešeného prostoru nemluvě. Jednomyslnost rozhodnutí vyplývá ze stylu, jakým se hlasovalo, tedy, že k hlasování se přistupuje až po zodpovězení všech otázek a námitek. Jak moc "objektivní" je tento styl hlasování si popřemýšlej sám. Pokud byla postupná obnova lip na náměstí pro p.Vávru tak důležitá(mluvil o ní už před soutěží), měla být v podmínkách jako stěžejní bod. Namísto toho se dočteme, že je vlastně úplně jedno, co se stromy kdo udělá. Stějně tak všichni porotci říkali, že nechtějí vyloučit dopravu z náměstí, za "vítěze" ale zvolí návrh, který dělá z náměstí pěší zónu s možností přistupu pouze dopravní obsluhy(autorská zpráva) a doporučí mu úpravu dopravního režimu. Podivné.
[34] Vložil: ObObyč, 9.11.2017, 06:54:02
Prosím Vás stáhněte již ten spisek z úvodu. Je až trapné jak Vy, údajně nezávislé médium, délkou přítomnosti článku na titulní straně protěžujete a zvýhodňujete jedno stranu proti druhé.
[35] Vložil: REVOLUCE, 9.11.2017, 20:44:59
Táhněte makat rukama!!!do fabriky s váma a těm sociálům po ubytovnách sebrat přízpěvky a vykopat je na mráz...Beránci...Kadaňková...a další verbež z Karlova ať se starají...mě taky nic nikdo nedá....v mezříči jsem žil 20 let...a jsem rád že jsem pryč...akorat pičoviny se vymejšlí...radši postavte další obchoďák...třeba tesco...ať se maji křupani z okolních vesnic o co porvat a narvat svoje pulťáky a komory na 20 let....fakt je mi z dnešní doby na blití...sorry za slovník....
[36] Vložil: zvídavý, 10.11.2017, 06:49:58
Ad 35.Jaká je souvislost s tématem?
Diskuse uzavřena.

Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
Muzikanti dětem 2022
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist