Dnes je 20. ledna 2022, svátek má Ilona, zítra Běla.
  • Město aktuálně nechává předělávat bývalý internát zemědělky na byty pro seniory.
  • Oprava kurtů na Areálu zdraví.
  • Policisté pátrají po pachateli, který posprejoval vrata garáže na Bezručově ulici.
  • Ve Lhotkách mají nové multifunkční hřiště, hned jak to počasí dovolí začne sloužit veřejnosti.
  • Stále máte možnost vidět betlém lesních zvířátek předzahrádce domu č.16 ve Lhotkách.

ZUŠ Open přichází s otevřeným termínem až do podzimu

KULTURA - POZVÁNKY - 17. 4. 2020 - komentářů 0


Základní umělecké školy se přesunuly do online světa.


Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ Open připravuje již po čtvrté Nadační fond Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit na zcela jedinečný systém uměleckého vzdělávání, kterým se odlišujeme od ostatních zemí ve světě. Současná situace zásadním způsobem ovlivnila průběh letošního ročníku. Velké společné projekty škol budou realizovány postupně dle časových možností i situace a posunou se až do podzimních měsíců. Pokud tomu situace dovolí, pozvou také základní umělecké školy v rámci ZUŠ Open veřejnost na řadu menších projektů, absolventská vystoupení žáků a závěrečné představení kdykoli během podzimu oproti plánovanému pětidennímu termínu v květnu. „Věříme, že akce ZUŠ Open, kdy za normálních okolností uměním ožívají ulice, parky, náměstí, zámky či kostely, budou navzdory jinému termínu i podobě prvními nositeli radosti z umění a dobré nálady,“ říká hlavní koordinátorka projektu Irena Pohl Houkalová a dodává: „Umění vždy bylo prostředkem pro potěchu duše. Právě v této době ho potřebujeme všichni, včetně dětí.“

 

Letošní slavnostní vyvrcholení ZUŠ Open měla zdobit skladba klavíristy a skladatele Tomáše KačaModlitba pro budoucnost, kterou složil přímo pro tento projekt. Premiéru si však musela odbýt on-line. Nahráli ji stipendisté akademie MenART z řad žáků základních uměleckých škol v uplynulých týdnech doma na mobily. Tomáš Kačo pak smíchal nahrávky stipendistů ve svém domácím studiu v Los Angels. Poselství skladby je v této době více než symbolické. Modlitbu pro budoucnost najdete zde: 

 

 

Současný stav zásadně ovlivnil i základní umělecké školy, které svou výuku a komunikaci s žáky musely přesunout do online prostředí. Důkazem kreativity pedagogů i žáků jsou skvělá videa, prezentující jednak samotný proces výuky na dálku i důležitost uměleckého vzdělávání jako takového. Děti, které tráví několik hodin denně domácí výukou a jsou izolováni od svých vrstevníků, se prostřednictvím umění mohou lépe vyrovnávat s nastalou situací. „V současné situaci posílám svým žákům videa s náměty k tvorbě, ale rozhodně je nenutím, aby mi posílali vytvořené práce mailem. Přeji si, aby pro ně videa byla inspirací, aby povzbudila chuť, zvědavost a elán k tvorbě,“ komentuje například svůj přístup Andrea Borovská, učitelka výtvarky v berounské ZUŠ.

 

Tento stav povede také k hlubší debatě nad řadou témat, které se týkají významu uměleckého vzdělávání. V online světě, který je rychlý a stále aktuální, dobře vynikají Soft Skills (měkké dovednosti), které základní umělecké školy bezpochyby nabízejí a které děti zúročí v dospělosti. Ať už se jedná o kreativitu, týmovou spolupráci, samostatnost a další sociální schopnosti a dovednosti i společenské zodpovědnosti. „Obrovský přínos z mého pohledu vidím v samostatnosti studentů, kteří jsou najednou z ničeho nic postaveni před skutečnost, že se musejí snažit svoji píli aktivovat mnohonásobně víc, než když u nich v přímém kontaktu sedí učitel,“ říká ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto Iva Vrátilová

 

Pro čtvrtý ročník ZUŠ Open původně připravovalo více než 420 škol bohatý program v rámci pětidenního festivalového modelu. Silně v něm rezonovalo téma společenské zodpovědnosti. Na mnoha místech chystaly škol programy ve prospěch potřebných - představení v nemocnicích, domovech seniorů, veřejné projekty ve spolupráci s Charitou ČR apod.

 

ZUŠ jsou také mimořádnou sítí pro vyhledávání talentů. Nadační fond Magdaleny Kožené o mladé talenty pečuje v rámci akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, do kterého se zapojuje řada předních českých umělců. V reakci na současnou situaci byla prodloužena uzávěrka přihlášek do III. ročníku do 30. dubna 2020. Přihlášky jsou k dispozici na www.menart.cz.

 

Více informací na www.zusopen.cz nebo na www.facebook.com/zusopen.

 

ZUŠ Open 2019 – ohlédnutí

 

Do III. ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo neuvěřitelných 420 škol. Na veřejných místech více než 350 měst a obcí poprvé ve dvoudenním termínu od 31. května do 1. června oslava umění nabídla i nespočet možností, jak strávit Den dětí.

 

ZUŠ Open 2019 přineslo plejádu originálních nápadů a opět poukázalo na schopnost škol vytvářet projekty, které se co do obsahu, kvality i profesionality prezentace vymykají běžnému školnímu standardu. Mnohé akce škol spojovala jednotící tematická linka, řada programů propojila celé město, nebo dokonce celý region. Některé školy využily sílu společného sdílení pro pomoc potřebným, čímž jejich projekty získaly další sociální přesah. ZUŠky letos nově představily vždy minimálně jednu velkou společnou prezentaci ve všech krajích ČR a atraktivitu programů umocnilo i zapojení hostů ze zahraničních škol, se kterými české školy spolupracují.

 

Ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem vystoupily děti z Karlovarského kraje v celém centru města. V Prazepestré programy ZUŠ Open odstartovalo představení talentovaných stipendistů programu MenART v rámci MHF Pražské jaro. ZUŠ Open v hlavním městě opět vyvrcholilo programem na půdě Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnské zahradě, do kterého se zapojily hudební soubory, sbory, taneční i divadelní skupiny ze všech krajů ČR.

 

MenART Nadační fond Magdaleny Kožené rozšířil své aktivity o projekt MenART, který je unikátním ročním stipendijním programem mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou zapojit nadaní žáci základních uměleckých škol a jejich učitelé. Ve školním roce 2020/2021 přijalo role mentorů 11 špičkových umělců různých oborů. Pro oblast klasické hudby v mentoringu pokrčují pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek, houslista Jan Fišer a nově také flétnista Jan Ostrý. Muzikálovému zpěvu se bude věnovat zpěvačka Radka Fišarová, saxofon a skladbu bude mít na starosti v premiéře Marcel Bárta. Dalším oborem je také souborová hra, které se bude věnovat výsostný muzikant, dirigent a umělec širokého záběru Radek Baborák. S výtvarníky bude pracovat Tomáš Císařovský a Richard Loskot a mentorem pro tanec bude již podruhé choreograf a tanečník Jan Kodet. Soubor v literárně dramatickém oboru letos povede dramaturgyně a režisérka Dominika Špalková ve spolupráci s Divadlem Drak, která stipendistům umožní vhled do divadelní praxe a vzniku představení. Ti se budou se studenty a jejich pedagogy během školního roku 2020/2021 pravidelně setkávat.

 

Nadační fond Magdaleny Kožené

 

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. Členem správní rady fondu a spolupatronem akce je také generální ředitel České filharmonie David Mareček. „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat," říká světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená.

 

V České republice funguje 496 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 251 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.     Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

 

Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.

 

ZUŠ OPEN pořádá: Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy v ČR Patronka a zakladatelka nadačního fondu: Magdalena Kožená Spolupatron: David Mareček Ve spolupráci: Asociace základních uměleckých škol ČR, Svaz měst a obcí

Garanti: Alice Nellis (literárně dramatický obor), Maxim Velčovský (výtvarný obor) Jan Kodet (taneční obor)

Mecenáš: Julius Prüger

Finanční podpora: MŠMT, Magistrát hl. m. Prahy, Centrální depozitář cenných papírů, Erste Private Banking, Aveton, Veolia, Pražské vodovody a kanalizace

Speciální poděkování: OSA, Státní fond MK, MHF Pražské Jaro, Národní festival Smetanova Litomyšl

 

Záštitu udělili: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz měst a obcí České republiky, kardinál Dominik Duka OP - arcibiskup pražský, Ivana Zemanová - první dáma, Mgr. Jiří Růžička 1. místopředseda Senátu, Milan Štěch - místopředseda Senátu, MUDr. Zdeněk Hřib - primátor Hl. města Prahy

 

Regionální záštity: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová - hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová - hejtmanka Karlovarského kraje, Mgr. Ivana Stráská - hejtmanka Jihočeského kraje, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. - hejtman Královéhradeckého kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. - hejtman Moravskoslezského kraje, Judr. Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje, Martin Netolický - hejtman Pardubického kraje, Martin Půta - hejtman Libereckého kraje, Ladislav Okleštěk - hejtman Olomouckého kraje, Bc. Josef Bernard - hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Čunek - hejtman Zlínského kraje, Oldřich Bubeníček - hejtman Ústeckého kraje, Bc. Hynek Hanza - primátor Statutárního města Teplice

 

 

Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas Mediální partneři: Deník, Harmonie, Katolický týdeník, Týdeník rozhlas, Vlasta, Květy S dětmi v Praze, S dětmi v Brně, Kamsdětmi.com, Regionální vydavatelství

www.zusopen.cz

 

Stipendijní program MenART je realizován díky podpoře společnosti RSJ

Za podpory Nadačního fondu AVAST a Nadace Albatros

Spolupracující instituce: HAMU, UMPRUM, DOX, ZUŠ Kroměříž, ČVUT

 

www.menart.cz

 


Autor: Silvie Marková, Anna Vašátková

Publikoval: -kas-

Čtěte také

8. 6. 2021 - Návštěvníci muzea se mohou těšit na řadu novinek

Nová expozice sbírky zbraní, orientalistiky či kolekce obrazů rytířů Řádu Zlatého rouna. Velkomeziříčské muzeum doznalo v době nuceného uzavření kvůli koronaviru řady změn.

31. 8. 2021 - Kapela MHD zahraje před Water Boulder Games 2021

Pozvánka na netradiční koncert u rybníku pod Fajtovým kopcem.

16. 7. 2021 - Letní fesťák v Balinách

Dolní mlýn Baliny pořádá letní festival Balinka fest 2021

12. 8. 2021 - Katapult v září v Jéčku nevystoupí, ruší celé turné

Již 24. září měla ve velkém sále Jupiter clubu vystoupit legendární kapela Katapult. Bohužel dle prohlášení frontmana Oldy Říhy je turné zrušeno.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
VEMAX: Hledáme zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Draka Kabely, s.r.o. přijme nové zaměstnance
TOPlist