SPORT SERVIS VM - Profesionální SKI & SNB servis ve Velkém Meziříčí
Dnes je 27. listopadu 2020, svátek má Xenie, zítra René.
  • Nová lampa veřejného osvětlení již svítí.
  • Vánoční strom před radnicí je nazdoben.
  • Probíhá úklid listí v Čechákách.
  • Sloup na náměstí trochu povyrostl.
  • Také v Mostištích zářil kostel v červeném.

Strážníci v březnu a dubnu opakovaně kontrolovali dodržování vládních opatření

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 6. 5. 2020 - komentářů 0

Městská policie Velké Meziříčí.
Městská policie Velké Meziříčí.
foto: Zuzana Najtová

Z událostí městské policie - duben 2020 a březen 2020.


Dne 2. 4. 2020 MP upozornila občana na Náměstí ve Velkém Meziříčí na povinnost dodržování opatřeních v souvislosti s nákazou COVID – 19, že je povinen nosit ochranou roušku. Vzhledem k tomu, že občan neměl žádný prostředek k ochraně dýchacích cest, MP mu roušku poskytla.

 

Dne 8. 4. 2020 v 07:00 hod. kontrolovala hlídka MP cestujícího bezdomovce na autobusovém nádraží ve Velkém Meziříčí. Tento neměl žádné ochranné potřeby. Hlídka MP muže vyzvala k nasazení roušky, kterou mu předala.

 

Dne 8. 4. 2020 v 11:05 hod. hlídka MP zjistila za marketem Billa v lokalitě Palouky několik osob, které tam požívaly alkohol a kouřily. MP vyzvala osoby, aby si nasadily roušky a rozešly se. Osoby bez problémů výzvě vyhověly a z místa odešly.

 

Dne 8. 4. 2020 12:30 hod. hlídka MP řešila stížnost v ul. Vrchovecká, kde došlo ke znečištění komunikace, chodníku a soukromého pozemku vč. vozidla. Znečištění pocházelo z rekonstruovaného mostu Vysočina, kdy při oplachu povrchu napadaly nečistoty na uvedené místo. Hlídka kontaktovala stavbyvedoucího, který uvedl vše do pořádku.

 

Dne 8. 4. 2020 v 16:30 hod. vyzvala MP šest osob, které za marketem Billa v lokalitě Palouky popíjely alkohol a kouřily, aby si zakryly dýchací cesty a místo opustily. Výzvě MP bylo vyhověno.

 

Dne 8. 4. 2020 v 19:30 hod. v ul. Zámecká, MP kontaktovala skupinu osob, že na základě vládního nařízení je zakázáno se shlukovat ve větším počtu nad 2 osoby. Skupina MP uposlechla a rozešla se.

 

Dne 10. 4. 2020 v 8:20 hod. provedla MP kontrolu marketu a následně hlídka na místě zjistila nedostatky. V prodejně u automatu na kávu se zdržovala skupina osob mladších 65 let (dělníků) bez roušek, kteří si dělali v automatu kávu. Hlídka všechny upozornila na vládní nařízení, že v provozovně se mohou zdržovat v určitou dobu pouze senioři a musí mít roušku. MP je z prodejny vykázala a upozornila personál marketu, že jsou povinni zajistit dodržování vládního nařízení. Personál marketu MP uvedl, že automat na kávu je jiné společnosti a že jim automat nemůžou vypnout. Hlídka MP personál marketu poučila ve smyslu vládních nařízení a vyčkala na místě do 10:00 hod. Poté již bylo vše v pořádku.

 

Dne 11. 4. 2020 v 12:10 hod. MP provedla kontrolu lokality Palouky za marketem Billa, kde se opět zdržovala skupina šesti osob, které na místě požívaly alkohol, kouřily a v rozporu s vládním nařízením neměly ochranné prostředky. Hlídka všechny na místě vyzvala, aby si roušky nasadily, opustily prostor a neshlukovaly se. Výzvě bylo vyhověno a osoby se z místa vzdálily.

 

Dne 14. 7. 2020 v 7:30 hod. přijala hlídka MP tel. oznámení, že na silnici č. 360 (obchvat) směrem na Třebíč leží sražená liška. Hlídka MP lišku odstranila z komunikace a informovala SUS, která zajistila likvidaci lišky.

 

Dne 14. 4. 2020 v 7:55 hod. přijala hlídka MP oznámení. Oznamovatelka uvedla, že jí sousedka obvinila, že nechala na dětském pískovišti v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí ostrý kuchyňský nůž a že by se mohly její děti o nůž poranit. Hlídka na místě celou věc prověřila a zjistila, že se na pískovišti nůž nenacházel. Dále bylo zjištěno, že celá záležitost vznikla na základě oznámení dětí matce, ale MP neprokázala úmysl oznámené ženě. Hlídka obě ženy na místě poučila ve smyslu občanského soužití.

 

Dne 17. 4. 2020 ve 12:00 hod. řešila hlídka MP dopravní přestupek v ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí. Řidič ponechal stát vozidlo v místě, kde je to zakázáno dopravním značením. Hlídka přestupek s řidičem vyřešila na místě domluvou. Řidič se při projednávání přestupku choval k hlídce MP arogantně a hrubě, vyjadřoval se hrubými výrazy, ale nakonec výzvě strážníků, aby vozidlo přeparkoval, vyhověl.

 

Dne 17. 4. 2020 v 10:35 hod. se na služebnu dostavila oznamovatelka nálezu, která odchytla volně se potulujícího psa. Hlídka MP psa převzala a dle registrovaného čipu, byl zjištěn majitel, který byl tel. vyzván, aby si psa převzal na služebně MP. Po projednání přestupku pokutou příkazem na místě, byl pes majiteli vydán.

 

Dne 17. 4. 2020 v 19:10 hod. v ul. Hornoměstská – Palouky ve Velkém Meziříčí, zastavila hlídka Městské policie Velké Meziříčí šestnáctiletého mladíka bez řidičského oprávnění, který na krosovém motocyklu Honda MGX 125 m3, který nesplňoval podmínky provozu na pozemních komunikacích se proháněl v uvedené lokalitě Palouky. Mladík porušil dopravní značku B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, a když se jej hlídka MP pokoušela zastavit pomocí výstražného, světelného a zvukového zařízení s nápisem STOP, pokusil se jim ujet, což se mu nepodařilo. Po provedení všech nezbytných úkonů MP sdělila mladíkovi z jakých přestupků je podezřelý a že věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Vzhledem k tomu, že se mladík dopustil uvedených přestupků v době nouzového stavu, hrozí mu pokuta až do 5 000 Kč a zákaz činnosti na dobu 2 let.

 

Dne 18. 4. 2020 v 9:15 hod. se na služebnu MP dostavila žena, která hlídce předala nález mobilního telefonu, který nalezla v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí. Hlídka nález převzala do úschovy. Následně byl přijat hovor na nalezeném telefonu, kde byla zjištěna majitelka, které telefon od hlídky MP převzala.

 

Dne 20. 4. 2020 v 7:15 hod. řešila MP znečištěnou komunikaci v ul. Karlov u čerpací stanice MOL. Hlídka na místě zjistila původce znečištění, který byl upozorněn na zjištěný nedostatek a vyzván, aby učinil opatření k odstranění nečistot. Výzvě bylo vyhověno a komunikace byla následně uklizena.

 

Dne 20. 4. 2020 v 15:30 hod. bylo na MP tel. oznámeno poškození veřejného osvětlení v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí, které měl poškodit projíždějící kamion z ul. Novosady do ul. Vrchovecká ve směru na Křižanov. Hlídka MP zjistila konkrétního původce a věc oznámila Policii ČR, odd. dopravních nehod, která si věc na místě převzala k došetření.

 

Dne 20. 4. 2020 v 19:25 hlídka MP zjistila porušování vládních nařízení v ul. Hornoměstská – Palouky za řekou Balinka, za marketem Billa, kde se zdržovalo 6 osob. V místě, bylo zjištěno, že je tam značný nepořádek, neboť se tam opakovaně schází osoby a pořádají oslavy. MP vyzve majitele pozemku, aby si tam udělal opatření a nedocházelo k zakládání skládky nebo dalšího znečišťování.

 

Dne 20. 4. 2020 ve 20:00 hod. v ul. Nad Gymnáziem, upozorňovala hlídka MP skupinu 4 osob na dodržování vládních nařízení a vyzvala je, aby se neshlukovaly. Výzvě strážníků, bylo okamžitě vyhověno.

 

Dne 21. 4. 2020 v 17:10 hod. přijala MP Velké Meziříčí tel. oznámení ze supermarketu Kaufland, že mají zadrženou osobu podezřelou z drobné krádeže zboží. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jedná o osobu maďarské příslušnosti, která odcizila zboží v hodnotě 490 Kč. Zboží nebylo poškozené, proto bylo vráceno do prodeje. Muž čelí obvinění z přestupku proti majetku. Vzhledem k tomu, že se muž dopustil protiprávního jednání v době nouzového stavu, bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

 

Dne 24. 4. 2020 v 18:55 hod. přijala hlídka MP tel. oznámení, že se na vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí pohybuje po kolejích podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila jeho totožnost a provedla další úkony k jeho osobě prostřednictvím OO Policie ČR. Bylo zjištěno, že se jednalo o muže z Karviné, který se domáhal zapůjčení telefonu, aby mohl zavolat matce, která by si měla pro něho dojet, neboť muž neměl peníze na cestu domů. Hlídka muže poučila, jak se má chovat na drážním tělese a že jeho jednání může být posuzováno jako přestupek. MP dále muže vyzvala, aby opustil nádražní těleso a vyčkal na matku před budovou nádraží.

 

Z událostí městské policie - březen 2020

 

7. 3. 2020 v nočních hodinách projížděla hlídka MP ul. Jihlavská, kde si všimla ležící osoby těsně vedle komunikace. Jednalo se o mladíka, který byl silně v podnapilém stavu, nekoordinoval své pohyby, nebyl schopen stát samostatně na nohou. S hlídkou MP nejprve nekomunikoval, nebylo možné zjistit jeho totožnost. Hlídka MP jej posadila do služebního vozidla, neboť byl prochladlý a přeparkovala na parkoviště před autosalon Opel Dobrovolný, aby neohrožovala bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po provedení orientační dechové zkoušce, kdy bylo u mladíka naměřeno 2,66 prom. alkoholu v dechu, byla na místo přivolána rychlá záchranná pomoc. Rovněž, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR ke zjištění totožnosti mladíka. Po příjezdu rychlé záchranné pomoci mladík procitl a začal komunikovat s lékařem. Po dohodě s mladíkem, že si přivolá osobu, která se o něho postará, byl předán manželce, která pro něho přijela. Případ bude mít dohru u správního orgánu, neboť mladík se vůči strážníkům choval arogantně, vulgárně je urážel a neuposlechl jejich zákonných výzev, aby zanechal protiprávního jednání a k prokázání totožnosti.

 

Dne 10. 3. 2020 kolem 14:30 hod. usměrňovala hlídka MP provoz v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí z důvodu porouchaného nákladního vozidla, které tam blokovalo provoz. Po odstranění závady na vozidle, byl v ulici obnoven plynulý provoz.

 

Dne 11. 3. 2020 hlídka MP přijala tel. oznámení, že v ul. Nad Plovárnou došlo ke kontaminaci komunikace nějakou ropnou látkou. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno od oznamovatele, že v odpoledních hodinách viděl na stejném místě neznámé muže, kteří přečerpávali naftu z jednoho vozidla do druhého. Následně z místa odjeli. Hlídce se nepodařilo zjistit, o jaké osoby se jednalo, proto na místo přivolali Hasiče, kteří na místě provedli dekontaminaci komunikace sorbentem.

 

Dne 12. 3. 2020 v odpoledních hodinách v ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí na zastávce ČD, řešila hlídka MP skupinu osob, která tam kouřila. Hlídka MP všem uložila příkazem na místě pokutu.

 

Dne 17. 3. 2020 v odpoledních hodinách byla hlídka MP požádána o součinnost při pátrání po pohřešovaném muži Policií ČR Velké Meziříčí. Asi po půl hodině bylo Policií pátrání odvoláno, neboť muž byl nalezen v blízkosti bydliště.

 

Hlídka MP zjistila dne 19. 3. 2020 v 15:30 hod. v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí na autobusové zastávce ve směru na Křižanov ropnou skvrnu. Na místě se nikdo nezdržoval, ani nebylo zaznamenáno, žádné odstavené vozidlo, ze kterého by nafta unikla. Na místo byl přivolán HZS ke kontaminaci ropné skvrny sorbentem.

 

V souvislosti s nákazou COVID-19 a Nařízením Vlády ČR řešila MP několik případů porušení nařízení. Tyto prohřešky byly řešeny na místě domluvou a výzvou k sjednání nápravy. Jednalo se zejména:
20. 3. 2020 18:25 hod. v ul. Uhřínovská, ve Velkém Meziříčí, kde si tři mladíci ve skateparku, který, měl být uzavřen, jezdili na kolech a nebyli vybaveni ochranou rouškou. Hlídka je poučila a vyzvala, aby zařízení uzamkli a opustili. Mladíci byli poučeni o povinnosti nosit roušky, které si nasadili.

 

Dne 21. 3. 2020 ve 14:05 hod v ul. K Novému nádraží byl MP vyzván starší muž, aby si nasadil roušku. Muž nejprve komentoval hlídku slovy, že je to šaškárna, ale po poučení o možných následcích si roušku nasadil.

 

MP přijala tel. oznámení od neznámého oznamovatel, že v ulici Družstevní se na zahrádce občerstvení zdržuje skupina osob a kouří. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že u výdejního okénka je umístěn stůl, kde byl popelník s nedopalky, ale žádné osoby se na místě nezdržovaly. Hlídka kontaktovala obsluhu výdejového okénka občerstvení a vyzvala jej, aby popelník ze stolu odstranila a vyzývala osoby, aby dodržovaly dostatečné vzdálenosti v souvislosti s nákazou COVID-19.

 

Dne 23. 3. 2020 v odpoledních hodinách hlídka MP zjistila na zastávce ČD ve Velkém Meziříčí osobu, která neměla roušku. Po její výzvě bylo zjištěno, že se jednalo o osobu, která je bez domova. Strážníci jí roušku poskytli.
Téhož dne v 16:40 hod. byla upozorněna další osoba, která se pohybovala u supermarketu Kaufland a neměla roušku. Strážníci ji roušku poskytli.

 

MP ve dnech 23. 3. – 24. 3. 2020 provedla kontrolu dodržování povinností vyplývajících z Nařízení Vlády ČR v prodejnách COOP, Penny, Billa, Kaufland. Kontaktovala vedoucí provozoven a seznámila je s dalšími možnými opatřeními jako pravidelné relace v externím rozhlase, vybavení prostoru nákupních košíků jednorázovými rukavicemi a vypnutí nápojových automatů, kde se zdržovalo více osob pohromadě.

 

Dne 24. 3. 2020 v poledních hodinách v ul. Nad Kunšovcem ve Velkém Meziříčí, zjistila hlídka MP pohyb ml. dívky, které utekl z vodítka pes bez ochranné roušky. Vzhledem k tomu, že u sebe žádný ochranný prostředek neměla, byla jí rouška MP vydána.
Následně byla zaznamenána osoba v ul. Hornoměstská bez ochranné roušky. V době, kdy se k osobě hlídka MP přibližovala, roušku si nasadila. Strážníci tuto osobu poučili o postihu, který by mohl následovat v případě opakovaného porušení nařízení.

 

Dne 24. 3. 2020 v podvečerních hodinách řešila hlídka MP stížnost z BD v ul. Kostelní, kde docházelo k narušování občanského soužití, rušení nočního klidu a porušování nařízení v souvislosti se současným stavem. Osoby byly na místě poučeny a vyzvány hlídkou MP, aby se vyvarovaly uvedeného protiprávního jednání a dále byly poučeny ve smyslu případných sankcí a opatření, které mohou nastat, pokud výzev neuposlechnou.


Autor: MP Velké Meziříčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

3. 5. 2020 - Ceny PHM ve Velkém Meziříčí

Z obrazovek televizorů téměř denně slyšíme, jak klesají ceny PHM. Bohužel cenová klesající vlna se nějak před Velkým Meziříčím zastavila.

10. 7. 2020 - Kožní ambulance v Domě zdraví přijímá pacienty

Nová kožní lékařka ordinuje v Domě zdraví.

11. 8. 2020 - V sobotu otevřou nový obchod s potravinami Nad Gymnáziem

Již tuto sobotu 15. srpna se znovu otevře Večerka v prodejně na ulici Nad Gymnáziem.

11. 11. 2020 - V chatce na Fajťáku uhořel člověk

Ve středu po 18. hodině došlo k tragickému požáru v chatové oblasti na Fajtově kopci.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter g+ Youtube
HKP METAL hledá zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist