Dnes je 16. září 2021, svátek má Ludmila, zítra Naděžda.
  • V Radnické ulici dochází k opravě kanalizace.
  • Čerpací stanice Benzina ve Velkém Meziříčí prochází kompletní rekonstrukcí až do 12. října.
  • Další část mostu na Třebíčské byla dnes zalita betonem.
  • Strom na Nádražní byl zbaven suchých větví.
  • Strážníci čistí kamery dohledového systému.

Strážníci městské policie v únoru kontrolovali dodržování vládních opatření

ZPRÁVY - KRIMI - 4. 3. 2021 - komentářů 0

ilustrační foto.
ilustrační foto.
foto: -kaš-

Z událostí městské policie - únor 2021.


1.  2. 2021 v 17:50 hod. přijala MP tel. oznámení, že v prostoru u betonárky se pohybuje středně velký, černý pes s vodítkem. Hlídka MP po příjezdu na místo nezaznamenala žádného psa, který by se v uvedené lokalitě pohyboval. Strážníci provedli obhlídku okolí a na vlakovém nádraží si všimli muže, který se pohyboval s černým psem, kterého měl na vodítku. Dotazem bylo zjištěno, že se jednalo o psa, který se měl pohybovat v lokalitě betonárky. Majitel psa byl strážníky poučen ve smyslu vyhlášky o volném pohybu psů.

 

Dne 1. 2. 2021 z městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS) MP zjistila, že na umělém hřišti v ul. Školní ve Velkém Meziříčí hraje skupina mladíků hokej. Na místo byla vyslána hlídka MP, která mladíky poučila ve smyslu vládních opatření a o tom, že hřiště má svého správce, který organizuje režim sportoviště. Dále hlídka MP mladíky vyzvala, aby místo opustili.

 

2. 2. 2021 v 18:30 hod. zjistila hlídka MP, že v prostoru skateparku v ul. Uhřínovská ve Velkém Meziříčí se nachází osoby. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se tam nacházely čtyři osoby ml. věku, které tam jezdily. Hlídka neprodleně vyrozuměla správce sportovního zařízení, kterého poučila o vládních opatřeních a vyzvala jej, aby prostor uzamkl, aby nedocházelo k jeho využívání v rozporu z vládním opatřením. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

 

3. 2. 2021 v 10:35 hod. přijala hlídka MP oznámení od paní, která si šla vyměnit poškozenou bankovku do pobočky ČSOB, kde jí tato byla odebrána bez náhrady. Hlídka MP se neprodleně dostavila do uvedené banky, kde se zároveň s MP dostavila i hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala k šetření. Hlídka MP pouze asistovala Policii ČR při prováděných úkonech na místě.

 

3. 2. 2021 v 16:15 hod. zjistila hlídka MP, že na zastávce ČD v ul. Družstevní se nacházelo 5 osob, které neměly zakryté dýchací cesty a zdržovalo se jich více než bylo stanoveno vládním opatřením. Hlídka mladíky na místě poučila a vyzvala je, aby se rozešli. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

 

3. 2. 2021 v 17:15 hod. přijala MP oznámení, že v prodejně Billa ve Velkém Meziříčí byla zadržena osoba, která pronesla přes pokladnu lahev destilátu Božkov bez placení. Hlídka MP na místě provedla veškeré neodkladné úkony a vzhledem k tomu, že mladík se již v minulosti dopustil majetkového přestupku v době nouzového stavu, byla mu uložena pokuta příkazem na místě v maximální výši.

 

4. 2. 2021 v 17:15 hod. zjistila hlídka MP v ul. Nad Kunšovcem ve Velkém Meziříčí dvě osoby, které požívaly alkohol na veřejnosti v rozporu s vládním opatřením. Hlídce MP uvedly, že si byly zahrát na hřišti, a když odcházely, tak se pouze napily. Hlídka oba mladíky na místě poučila ve smyslu vládních opatřeních a věc na místě vyřešila domluvou.

 

4. 2. 2021 v 19:10 hod zahlédla hlídka MP skupinu osob, která se dala na útěk před hlídkou MP. Strážníci začali osoby pronásledovat, ale nepodařilo se jim osoby zachytit. Následnou kontrolou lokality se opětovně na místě zdržovala stejná skupina osob, která se dala opět na útěk, ale to se již strážníkům podařilo osoby dostihnout. Vzhledem k tomu, že při pronásledování strážníci použili zákonné výzvy, aby se osoby zastavily a tyto neuposlechly, vzniklo podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku neuposlechnutím výzvy úřední osoby. Strážníci po předchozích úkonech přestupek vyřešili na místě příkazem s citelnou pokutou.

 

5. 2. 2021 v 10:00 hod. MP přijala tel. oznámení, že v ul. Radnické se uvolnila větší část omítky, která spadla na chodník. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě a chodník je v důsledku toho pro chodce nebezpečný. Neprodleně byl vyrozuměn majitel nemovitosti, který byl MP vyzván, aby chodník zabezpečil do doby, než bude omítka nemovitosti uvedena do bezpečného stavu.

 

5. 2. 2021 ve 23:10 hod. řešila hlídka MP další porušení vládních opatření, kdy tři osoby se pohybovaly po veřejném prostranství v době, kdy je to zakázané. Dále tyto osoby měly u sebe alkohol, který ale neměly otevřený. Strážníci osoby poučily ve smyslu vládních opatření a vyzvaly je, aby se co nejrychleji vrátily do místa bydliště.
Ve 23:55 hod. hlídka kontrolovala další osoby v podnapilém stavu, které se dle jejich sdělení vracely do místa bydliště. Rovněž tyto osoby hlídka MP poučila ve smyslu vládních nařízení a vyzvala je, aby se co nejrychleji vrátily do místa bydliště.

 

Hlídka MP prověřovala anonymní oznámení, že v jedné tělocvičně má docházet ke sportovním činnostem v rozporu s vládním nařízením. Hlídka MP provedla kontrolu tělocvičny v odpoledních hodinách a bylo zjištěno, že se tam zdržovaly dvě osoby. Tyto osoby byly na místě poučeny a vyzvány, aby tělocvičnu opustily. Následující den hlídka poučila správce, který má tělocvičnu na starosti, aby si objekt zabezpečil a nemohlo docházet k jeho využívání v době, kdy jsou tyto činnosti zakázané vládním nařízením.

 

Dne 9. 2. 2021 v odpoledních hodinách hlídka MP vyrozuměla provozovatele vozidel parkujících v ul. Nová ve Velkém Meziříčí v rozporu se zákonem o silničním provozu, aby vozidla parkovala na vjezdech případně na místech, kde tím nebudou porušovat dopravní předpisy a nebudou ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Následnou kontrolou MP bylo zjištěno, že provozovatelé vozidel výzvě vyhověli a dopravní situace se v uvedené ulici zlepšila.

 

11. 2. 2021 vyjížděla hlídka MP do ul. Komenského, kde mělo docházet k rodinnému sporu syna s matkou. Strážníci stav na místě uklidnili a obě osoby byly na místě poučeny ve smyslu občanského soužití. Po hodině přijato opětovné tel. oznámení na neshody obou osob. Po příjezdu MP na místo se dostavila i Policie ČR, která si věc převzala k dalším úkonům.

 

Dne 15. 2. 2021 v 11:00 hod. přijala MP oznámení od personálu výchovného ústavu, že jedna z jejich chovanek kouřila v prostorách školního zařízení v rozporu se zákonem na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Hlídka MP byla na místo vyslána, kde podezření z přestupku s dívkou projednala.

 

17. 2. 2021 v 19:45 hod. řešila MP případ, kdy muž středního věku v dopoledních hodinách odešel z místa bydliště a navštívil svého kamaráda u kterého požil větší množství alkoholu a přivedl se do stavu, že ohrožoval své zdraví a život tím, že se nebyl schopen postavit na nohy a nebyl schopen se vrátit do místa bydliště. V době, kdy hlídka MP přijela na místo zjistila, že se tam nacházela manželka muže, která uvedla, že volala záchranku a že její manžel bere nějaké léky a ona sama není schopná se o něho postarat. Lékař záchranné služby, který se na místo dostavil po vyšetření muže rozhodl o jeho transportu do PZS v Jihlavě MP. Hlídka muže na základě všech skutečností přepravila do zmíněného zařízení.

 

18. 2. 2021 v 20:55 hod. zjistila hlídka MP skupinu čtyř osob, přičemž jedna osoba popíjela alkohol a ostatní neměly nasazeny roušky. Hlídka je vyzvala k prokázání totožnosti a následně poučila o vládních nařízení. Všechny osoby si neprodleně nasadily roušky a uvedly, že se vrací domů. Hlídka věc vyřešila na místě domluvou.

 

19. 2. 2021 v 19:30 hod. v ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí oslovil muž hlídku MP s tím, že nalezl Občanský průkaz, který hlídce MP odevzdal. Hlídka MP nález OP následující pracovní den předala příslušnému orgánu.

 

23. 2. 2021 v 18:45 hod. byla městská policie požádána OO Policie ČR o součinnost při likvidaci požáru osobního vozidla v místní části Velkého Meziříčí Hrbově. Hlídka MP na místě usměrňovala provoz a zajišťovala místo události do příjezdu vyšetřovatele HZS a Policie ČR, kteří si šetření požáru přebrali.

 

Městská policie Velké Meziříčí za uvedené období od 1. 2. 2021 do 24. 2. 2021 řešila 118 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušování dopravního značení (neumístění parkovacího kotouče, porušení zákazu stáni a zastavení, stáním na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené), ale i v několika případech o porušení obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích (stání na chodníku, v křižovatkách na silniční vegetaci apod.)


Autor: Za Městskou policii Velké Meziříčí Jan Klikar

Publikoval: -kas-

Čtěte také

8. 2. 2021 - Arogantní muž nametl strážníkovi sníh na nohy

Dne 12. 1. 2021 v 7:05 hodin, Městská policie Velké Meziříčí zjistila z městského kamerového a dohlížecího systému, že dochází k odmetání sněhu ze soukromého pozemku na komunikaci.

18. 3. 2021 - Na Žďársku se stala tragická dopravní nehoda

Ve čtvrtek 18. března, přijali policisté po čtvrté hodině odpoledne oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na úseku komunikace mezi obcemi Pokojov a Znětínek.

30. 4. 2021 - Policejní pyrotechnik zneškodnil trhavinu nalezenou v tělese dálnice u Měřína

Ve čtvrtek 29.4. musela policie řešit nečekanou událost na dálnici D1. Při rekonstrukci dálnice zde dělníci našli zakopanou nevybuchlou trhavinu.

13. 6. 2021 - Střet vozidel u pošty

V pátek 11. června jela po šesté hodině večer třiadvacetiletá řidička vozidla Peugeot ve Velkém Meziříčí po ulici Moraňská, vjela do křižovatky v době, kdy po hlavní silnici projížděl řidič vozidla Škoda...


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist