Dnes je 22. září 2021, svátek má Darina, zítra Berta.
  • Kdo jede ráno po obchvatu od Třebíče si při vypnutých semaforech počká.
  • Česká televize dnes natáčí rozhovor se starostou města na téma NÁMĚSTÍ. Reportáž by se měla vysílat dnes Událostech v regionech v 18 hodin.
  • Na náměstí probíhá promo akce k nové prodejně O2 ve Velkém Meziříčí. Ve stánku dostanete kávu zdrama a můžete si zatočit kolem štěstí a vyhrát jednu z okomžitých cen (klíčenka, mikina, čepice atd) navíc bude ve slosování o tablet.
  • Na sražené ceduli u radnice se objevil kužel.
  • Semafory na křižovatce u náměsí jsou stále vypnuté.

Plánované opravy silnic v okrese Žďár n. Sázavou v roce 2021

ZPRÁVY - Z OKOLÍ - 23. 4. 2021 - komentářů 0

Opravy se má na Žďársku dočkat také silnice Dobrá Voda - Vídeň.
Opravy se má na Žďársku dočkat také silnice Dobrá Voda - Vídeň.
foto: -kaš-

V roce 2021 se obdobně jako v předchozích letech chystá na silnicích v Kraji Vysočina velké množství stavebních akcí.


S ohledem na nutné úspory byl sice snížen příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny p.o. (KSÚSV) na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 mil. Kč, ale dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována v podobné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 mil. Kč. K těmto zdrojům se daří získávat další dotace, např. na odstranění nehodových lokalit a je rovněž avizována ze strany SFDI další dotace se zaměřením na rekonstrukce a opravy mostů pro roky 2021-2023. Další velmi významné investice buduje Kraj Vysočina z prostředků evropských dotací IROP a vlastních investičních prostředků.

 

V roce 2021 bude v okrese  Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či zrekonstruováno téměř 30 km silnic II. a III. třídy, z toho cca 25  km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsí a 5 km technologií emulzního  mikrokoberce. Bude provedena úplná rekonstrukce 2 mostů.

 

Z akcí investovaných přímo Krajem Vysočina a spolufinancovaných z evropských dotací bude v prvním pololetí dokončena akce II/357 Jimramov – Strachujov a na stejné silnici bude  zahájena rekonstrukce úseku silnice II/357 mezi Unčínem a Dalečínem. Jde o stavbu plánovanou na 2 roky, v zimním období bude stavba průjezdná.

 

Rovněž bude zahájena výstavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše, který bude také spolufinancován z dotace IROP. I tato stavba je plánována jako dvouletá. Z Krajských prostředků bude v roce 2021 dokončena rekonstrukce opěrné zdi u silnice II/360 ve Velkém Meziříčí pod mostem Vysočina a rovněž ve Velkém Meziříčí proběhne letos i výstavba nové okružní křižovatky v místě křížení silnice II/360 s místní komunikací Třebíčská a komunikací III/36054 do Oslavice. V Novém Městě na Moravě proběhne výstavba okružní křižovatky v místě křížení silnic II/354 a II/360. Akci zajišťuje nejenom Kraj Vysočina, ale podílejí se na ní i další investoři. Jedná se o celkovou urbanizaci území a rekonstrukci všech sítí. Poslední dvě akce, zajišťované Krajem Vysočina ze svého rozpočtu, jsou sanace svahu u silnice II/390 v obci Březí, kde se jedná o výstavbu zárubní zdi v místě havárie svahu a rekonstrukce opěrné zdi na silnici II/352 v obci Sázava.

 

Z akcí investovaných KSÚSV proběhnou nákladné opravy dvou havarijních silnic a to mezi Křižanovem a Vídní (průtah D. Vody bude z důvodu plánované rekonstrukce sítí zatím vynechán) a mezi Měřínem a Netínem. Tyto dvě stavby, každá náklady přesahující 30 mil. Kč, budou hrazeny z dotace SFDI na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd. Z téže dotace SFDI bude hrazena i akce prodloužení životnosti vozovky emulzním mikrokobercem na silnici II/353 mezi Rudolcem a hranicí okresu Jihlava a rovněž bude z dotace SFDI, tentokrát na odstranění nehodových lokalit, bude letos dokončena v roce 2020 započatá stavba II/360 Oslavička – hranice okresu, kde dojde k pokládce 2. vrstvy mikrokoberce.

 

Na dalších, dle systému hospodaření s vozovkou vybraných silnicích, bude provedena oprava povrchu. Vlastními kapacitami KSÚSV proběhne oprava těchto silnic:

 

III/3491 Chlumek – hranice okr Ji. Kryt silnice  bude opraven  asfaltobetonem po předchozím vyrovnání. Akce bude navazovat na stavbu na okresu Jihlava až do Kameničky a bude se provádět za úplné uzavírky.

III/35014 Radostín – Vepřová.  Jde o opravu silnice, částečně dvojitým nátěrem, částečně asfaltobetonem. Akce proběhne za úplné uzavírky.

III/35426 Kněževes – Krásněves. Jde o opravu silnice za použití recyklace za studena, kryt silnice bude z asfaltobetonu. Akce proběhne za úplné uzavírky.

III/3885a Dlouhé-Račice. Jde o opravu silnice, částečně za použití recyklace za studena, případně zesílením podkladních vrstev. Kryt silnice bude z asfaltobetonu. Akce proběhne za úplné uzavírky.

III/3892 Radkovičky - Moravec. Jde o opravu silnice asfaltobetonem. Akce proběhne za úplné uzavírky.

III/35311 úsek Nové Veselí – okružní křižovatka. Jde o opravu krytu silnice asfaltobetonem, v intravilánu po předchozím odfrézování. Zhotovitel v extravilánu bude KSUSV, v intravilánu bude akce zajištěna dodavatelsky v rámci výstavby kanalizace a vodovodu. Akce proběhne za úplné uzavírky.

II/353 Nové Veselí – kryt silnice  bude opraven  asfaltobetonem -  od ulice Ke kapličce po napojení na obchvat. V místě křížení  a ostrůvku bude provedeno frézování. Stavba proběhne při dopravním omezení. 

Poslední plánovanou akcí opravy povrchu je oprava silnice II/354 v průtahu Hlinného.  Půjde o opravu krytu silnice po výstavbě kanalizace a podílet se na ní bude jak investor kanalizace tak KSÚSV, aby po dokončení sítí byl povrch opraven v celé šíři silnice. Nový kryt bude z asfaltobetonu.

KSÚSV zaměří v roce 2021 pozornost i na mosty. Díky zvýšeným prostředkům věnovaných mostům v posledních letech došlo k výraznému zlepšení jejich stavu. V roce 2021 budou zrekonstruovány mosty č. 3793-2 v Březském a 36041-1 v Podolí. Dále bude opraven most 38815-3 pod hrází Vírské přehrady z dotace SFDI. Na pěti vybraných mostech v Borovnici, Vojetíně, Velké Bíteši, Heřmanově a Kadově bude provedena stavební údržba většího rozsahu.

Pro přehled je nutné zmínit ještě stavební akce jiných investorů, a to zejména Ředitelství silnic a dálnic. ŘSD bude v roce 2021 provádět na silnici I/37 celou řadu akcí údržbového či investičního charakteru. Na silnici I/19 je plánována oprava na výjezdu z Nového Města na Moravě.

 

Přehled všech stavebních akcí v roce 2021 a to jak Kraje Vysočina tak KSÚSV a ŘSD, je uveden v přehledné mapové aplikaci na veřejně přístupných webových  stránkách KSÚSV  pod odkazem:

 

https://mapy.kr-vysocina.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=75b9f0d7720d49a59283aa7b8d15cce1

 

Vedení objízdných tras v roce 2021, navržených projektanty jednotlivých staveb s dopravním omezením, budou jako každoročně důsledně projednávány zejména se zájmem minimalizovat dopady na uživatele silnic. Chceme všechny požádat o shovívavost a trpělivost. Veškeré rekonstrukce a opravy jsou realizovány s cílem zlepšení komfortu a bezpečnosti všech uživatelů silnic a bez dopravních omezení je nelze realizovat.

 

Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2021 uvádíme v následujícím přehledu.

 

Pokládka asfaltobetonu:

akce Kraje Vysočina :  

II/360 Nové Město na Moravě II/354 x II/360 okružní křižovatka

II/357 Dalečín – Unčín 2.etapa

II/360 Velké Meziříčí -  křižovatka silnic II/360x III/36054x MK

II/379 Velké Bíteš severozápadní obchvat                          

 

akce KSÚSV, p.o.:     

III/35433 Měřín-Blízkov-Netín 5,095 km

III/36051 Křižanov-Dobrá Voda-Vídeň 4,4 km

II/353 Nové Veselí 0,250 km

III/3491 Chlumek – hranice okr Jihlava 1,829 km

III/35014 Radostín – Vepřová 3,510 km

III/35311 úsek Nové Veselí – okružní křižovatka 1,050 km

III/35426 Kněževes – Krásněves 1,450 km

III/3885a Dlouhé-Račice 1,746 km

III/3892 Radkovičky-Moravec 2,390 km

II/354 Průtah Hlinné 0,500 km

 

Pokládka emulzního mikrokoberce:

II/360 Oslavička – hranice okresu 3,450 km

II/353 Rudolec-hranice okresu 1,996 km

                                             

Rekonstrukce mostů: 

III/3793 Březské - most ev. č. 3793-2

III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1

       

Vedení KSUSV muselo i letos s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci odložit plánovaná informační a koordinační okresní setkání se samosprávami a klíčovými zadavateli silničních staveb. Informace o stavebních aktivitách, i o těch, které jsou konkrétně s obcemi projednávány, budou v přehledné podobě za každý okres rozeslány na oficiální maily samospráv, zveřejněny na webových stránkách KSUSV a sdíleny s médii.


Autor: KSÚS Vysočina

Publikoval: -kas-

Čtěte také

18. 3. 2021 - Čtvrteční ráno ve znamení 14 dopravních nehod

Dnes, v době mezi šestou a osmou hodinou ráno, přijali policisté na Vysočině oznámení o čtrnácti dopravních nehodách. Dále jsme přijali několik oznámení týkajících se komplikací na komunikacích, zejména zhoršené sjízdnosti.

19. 5. 2021 - Návštěvy v novoměstské nemocnici budou povoleny až v týdnu od 24. května

Vzhledem k tomu, že epidemická situace na Žďársku se začíná zlepšovat teprve v posledních dnech a s ohledem na počet hospitalizovaných covid pozitivních pacientů v akutní a intenzivní péči, návštěvy v Nemocnici...

15. 7. 2021 - Kraj připravuje opravu Rajhradské ulice ve Velké Bíteši

Už letos na podzim by mohla být zahájena oprava téměř půlkilometrového úseku Rajhradské ulice ve Velké Bíteši.

10. 9. 2021 - V Bíteši vztyčili májku, hody tak mohou začít

Ve středu 8. září se v 17 hodin zaplnilo náměstí ve Velké Bíteši. Všichni chtěli vidět stavění máje symbol hodů.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
Firma LITAS, s.r.o. hledá zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Draka Kabely, s.r.o. přijme nové zaměstnance
TOPlist