Dnes je 19. srpna 2022, svátek má Ludvík, zítra Bernard.
  • Na led zimního stadionu k přípravnému utkání proti Vyškovu ve čtvrtek večer vyjel A tým HHK. Po dvou třetinách byl zápas vyrovnaný 2:2.
  • Stavba workoutového hřiště postoupila. Nově se zde objevily tyto kostky.
  • Část nedávno vybudovaného chodníku pod dálničním mostem byla kvůli výstavě odvodnění opět rozebrána.
  • K vodníkovi sedícímu na kameni v řece Oslavě u zimního stadionu nově přibyla jeho družka.
  • Po dobu opravy Vrchovecké ulice byl zprůjezdněn most a průjezd u rybářů od Mostišť na Příkopy.

Z událostí městské policie - květen 2021

ZPRÁVY - KRIMI - 2. 6. 2021 - komentářů 0

Strážníci kontrolují ležícího muže na protipovodňové stěně na Paloukách.
Strážníci kontrolují ležícího muže na protipovodňové stěně na Paloukách.
foto: archiv NovinyVM

Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci květnu 2021.


1. 5. 2021 v 19:10 hod. při obchůzkové službě si všimla hlídka MP v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí skupiny mladíků, kteří jeli na skateboardu směrem ke kruhovému objezdu u Kauflandu. Jeden z mladíků ztratil kontrolu nad skateboardem a sjel z chodníku na silnici č. 602, kde ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci všechny osoby poučili ve smyslu pravidel provozu na pozemních komunikacích. U mladíka byla provedena orientační dechová zkouška s negativním výsledkem. Přestupek byl na místě vyřešen domluvou.

 

3. 5. 2021 15:45 hod v ul. Hornoměstská si hlídka MP všimla dvou mužů, kteří něco nabízeli starší paní. Oba muži byli hlídkou MP osloveni a vyzváni, aby podali vysvětlení, jakou činnost na místě provádí. Muži strážníkům uvedli, že budou mít v dohledné době ve Velkém Meziříčí přístroj na měření úniku tepla a nabízí lidem tohoto měření bezplatně využít. Hlídka oba muže na místě ztotožnila a poučila o vyhlášce, která zakazuje podomní prodej a nabízení služeb. Dále muži byli hlídkou vyzvání, aby činnost ukončili.

 

5. 5. 2021 10:25 hod. MP prověřovala podezření, že v bytě s pečovatelskou službou u starší obyvatelky se zdržuje neoprávněně mladá žena, která by měla využívat obyvatelku a nejméně půl roku u ní bydlet. Při kontrole hlídkou MP bylo zjištěno, že se v bytě zdržuje mladá žena, která tam není hlášená k pobytu a nemá žádný rodinný vztah s obyvatelkou bytu. Na výzvu strážníků, aby prokázala svoji totožnost zareagovala tak, že do strážníků strčila a snažila se z bytu utéct. Hlídka ji zadržela a vzhledem k tomu, že žena neprokázala svoji totožnost a s hlídkou MP nespolupracovala, byla předvedena na OO Policie ČR, kde byla její totožnost zjištěna. Následně byla poučena, že si má z bytu odnést všechny svoje věci a nadále se tam nemá zdržovat. Rovněž byla poučena, že její jednání vůči strážníkům bude oznámeno k projednání ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

 

5. 5. 2021 v 17:10 hod. byla přivolána hlídka MP na MÚ ve Velkém Meziříčí k přepážce Občanských průkazů, kde se měl zdržovat muž, který se měl k úřednicím nevhodně chovat. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde muže poučila, že jeho chování může být kvalifikováno jako přestupek a v případě, že se neuklidní bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu. Vzhledem k tomu, že muž již byl na odchodu a celá věc se uklidnila, obešlo se to bez dalšího řešení.

 

8. 5. 2021 v 19:05 hod. byla přivolána hlídka MP do zahrádkářské kolonie na Fajtově kopci, kdy oznamovatelka strážníkům uvedla, že jim neznámý muž úmyslně poškodil před zahrádkou keř rybízu a stromek švestky, z důvodu jeho podezření, že mu někdo poškrabal vozidlo, které stálo před zahradou oznamovatelky. Hlídka na místě provedla nezbytné úkony a poučila oznamovatelku o dalším postupu. Následující dny bylo MP zjištěno, že paní, která věc oznámila MP, následující den oznámení rozšířila ještě o další poškození bazénu a věc oznámila Policii ČR. Po dohodě MP a PČR si celou věc k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

 

10. 5. 2021 v 17:18 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v kostele na Náměstí ve Velkém Meziříčí se nachází dvě spící osoby. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jedná o dva místní bezdomovce v podnapilém stavu. Oba muži byli z kostela vykázáni a poučeni. Strážníci věc na místě vyřešili domluvou.

 

10. 5. 2021 v 12:00 hod. byla přijata na MP žádost o součinnost od Policie ČR při zákroku v ul. K Novému nádraží, kde se měla nacházet podnapilá žena, která se tam válí po komunikaci. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde provedla zákrok. Žena byla silně pod vlivem alkoholu, ohrožovala své zdraví a život, dále bezpečnost a plynulost silničního provozu a vůči hlídce MP byla agresivní. Provedenou orientační dechovou zkouškou žena nadýchala 3,25 prom. alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána RZS. Po vyšetření lékařem, bylo rozhodnuto o jejím převezením do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Při předání v PZS žena nadýchala stále přes tři promile alkoholu v dechu.

 

11. 5. 2021 v 16:00 hod. byla přivolána hlídka MP oznamovatelkou, která uvedla, že její syn je podnapilý, nadává jí a vyhrožuje ujmou na zdraví a hází jí odpadky do oken. Hlídka se neprodleně dostavila do ul. Komenského ve Velkém Meziříčí, věc se synem projednala, dále byla u něho provedena ODZ s výsledkem 2,1 prom. alkoholu v dechu. Oznamovatelka věc nechtěla oznamovat do správního řízení, pouze požadovala, aby hlídka syna uklidnila, aby měla klid. Strážníci syna vyzvali, aby ze svého bytu nevycházel, vyspal se a nechal matku v klidu.

 

11. 5. 2021 ve 21:45 hod. hlídka MP zjistila spícího muže na vlakovém nádraží v ul. K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí, který ve vnitřním prostoru neměl nasazenou roušku ani respirátor. Z místní znalosti bylo zjištěno, že se jedná o strážníkům známého bezdomovce. Hlídka MP muže vyzvala, aby nádraží opustil a poučila jej ve smyslu vládních nařízení.

 

12. 5. 2021 v 06:43 hod přijala MP Velké Meziříčí oznámení od občana, který uvedl, že na ul. Zd. Vorlové se pohybuje obnažený muž od pasu dolů. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP a ve spolupráci s oznamovatelem muže vypátrala. Muž byla zmatený a choval se divně. Hlídka MP muže po dohodě s OO Policie ČR Velké Meziříčí přepravila na služebnu Policie ČR k provedení dalších úkonů. Na Policii ČR byla provedena u muže polské národnosti orientační dechová zkouška, jak na alkohol, tak na drogy s pozitivním výsledkem. Policie ČR si případ převzala k došetření.

 

13. 5. 2021 v odpoledních hodinách přijala MP Velké Meziříčí oznámení, od oznamovatelky z ul. Krátká ve Velkém Meziříčí, že dochází k dlouho trvajícím sporům se sousedy. Hlídka MP se dostavila na místo a obě strany vyzvala k podání vysvětlení. Ke sporům mezi sousedy dochází již několik let. Oznamovatelka byla hlídkou na místě poučena, jak má v případě dalších konfliktů postupovat. Sousedé byli poučeni ve smyslu přestupků proti občanskému soužití a majetku.

 

14. 5. 2021 v 18:05 hod. přijala MP žádost o součinnost od Policie ČR při prověření oznámení, že se v ul. Bezděkov v bytě oznamovatelů nachází žena, která má soudem zakázaný kontakt s dětmi, který porušila. Hlídka MP na místě s pracovníky OSPOD ženu poučila a hlídka MP ženu předvedla na Policii ČR k dalším úkonům a šetření pro podezření ze spáchání TČ maření úředního rozhodnutí. Policie ČR si případ převzala k dalšímu šetření.

 

15. 5. 2021 v 13:26 hod. byla kontaktována MP Velké Meziříčí oznamovatelkou, že na její zahradě se nachází zatoulaný pes. Strážník MP, který byl na místo vyslán psa převzal a umístil do záchytného kotce MP. Následně, byla kontaktována pracovnice Záchytné stanice Velké Meziříčí, která si psa převzala do péče.

 

17. 5. 2021 v 17:10 hod. zjistila hlídka MP z MKDS, že na dopravním a dětském hřišti v ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí se nachází dva mladíci, kteří tam požívali alkoholické nápoje v rozporu s provozním řádem. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, oba mladíky poučila o provozním řádu a vyzvala, aby alkohol na hřišti nekonzumovali. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

 

17. 5. 2021 v 18:20 hod. bylo prostřednictvím MKDS zjištěn spící muž v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí u vstupu do provozovny. Hlídka MP, která byla na místo vyslána zjistila totožnost muže. Na místě jej poučila ve smyslu přestupku proti veřejnému pořádku a vyzvala jej, aby se šel vyspat do místa bydliště. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

 

Obdobný případ byl i 18. 5. 2021 ve 20:40 hod., kdy na Náměstí ve Velkém Meziříčí ležel na chodníku muž. V době, kdy MP tuto skutečnost zjistila na MKDS byla tel. požádána Policií ČR, aby se na místo dostavila a zjistila podrobnosti. Hlídka MP se na místo dostavila. Na místě již byla přítomna RZS a lékař vyšetřoval muže. Po vyšetření muže, který delší dobu popíjel alkoholické nápoje a poté se mu udělalo nevolno, lékař rozhodl, že muž bude převezen do nemocnice Třebíč k dalšímu vyšetření.

 

K dalšímu obdobnému případu došlo dne 20. 5. 2021 v 17:58 hod., kdy MP přijala oznámení, že v ul. Pod Strání leží nějaký muž. Hlídka se na místo dostavila, z místní znalosti zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný a byl schopen samostatného pohybu byl hlídkou MP vyzván, aby se šel vyspat do místa kde přespává.

 

21. 5. 2021 v 09:50 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Ostrůvek ve Velkém Meziříčí spí na lavičce muž, který byl oblečen na lehko. Hlídka MP provedla veškeré úkony ke zjištění totožnosti a k dalším skutečnostem. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí muži zajistila teplejší oděvy, nějaké hygienické potřeby, jídlo a prostředky na cestu domů, neboť muž byl slovenské národnosti.

 

Za období od 26. 4. 2021 do 25. 5. 2021 MP řešila 223 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení, zejména zákaz stání, stání na parkovištích s parkovacím kotoučem a nezaplacení parkovacího poplatku v centru města Velké Meziříčí.


Autor: Za Městskou policii Velké Meziříčí vedoucí strážník Jan Klikar

Publikoval: -kas-

Čtěte také

16. 3. 2022 - Řidič projížděl po dálnici rychlosti 213 km/h

Přestupek v dopravě bude projednávat místně příslušný správní orgán.

21. 7. 2022 - Policisté řeší denně internetové podvody

„Zpětný podvod“ aneb jak na Internetu prodávat za 100 korun a přijít o 200 000 korun

6. 7. 2022 - Policejní kontroly na hladině Dalešické přehrady: Policisté dnes zjistili osm přestupků

Policisté z obvodního oddělení v Hrotovicích se dnes zaměřili na kontrolu dodržování právních předpisů ze strany osob, které se pohybují na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Připojili se k nim policisté...

20. 2. 2022 - Krádež dřeva na dvou místech Velkomeziříčska

Ke krádeži dřeva došlo na dvou místech Velkomeziříčska.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
MINIBAGR - Malé stroje pro velké chlapy!
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist