Dnes je 29. září 2022, svátek má Michal, zítra Jeroným.
  • O víkendu (vždy 13-18h) se otevře zámecká sýpka nad Jordánkem. Konají se tradiční dny otevřených ateliérů.
  • Ve středu večer začala nová divadelní sezóna. První představení Lordi nás vzalo do pánského klubu londýnských gentlemanů. V hlavních rolích se představili Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
  • Dětský den s Výchovným ústavem na hřišti Nad Sýpkami se vydařil.
  • Pozor v sobotu bude v Kotvičce z důvodu inventury zavřeno.
  • Některé obchody do 200m2 dnes na státní svátek mohly mít otevřeno, třeba ta u kostela.

Ve Velkém Meziříčí se otevřelo nejmodernější obvodní oddělení v Kraji Vysočina

ZPRÁVY - VELMEZOVKY - 1. 3. 2022 - komentářů 0

Nová moderní budova Policie ČR ve Velkém Meziříčí.
Nová moderní budova Policie ČR ve Velkém Meziříčí.
foto: -kaš-
Slavnostní otevření 1.3.2022.Policisté se přestěhovali do nového sídla.


Policistům a obyvatelům Velkého Meziříčí slouží nová moderní budova obvodního oddělení, která byla dnes – 1. března - slavnostně otevřena za přítomnosti řady významných hostů. Obvodní oddělení ve Velkém Meziříčí se v současné době zařadilo mezi nejmodernější zázemí určené pro policisty v Kraji Vysočina. Policisté  obvodního oddělení se do nové budovy postupně přestěhovali ve druhé polovině února a veřejnosti začala služebna sloužit od 23. února. Ke stejnému datu byla pro veřejnost uzavřena původní budova obvodního oddělení na ulici Zámecká.

 

Tento objekt dlouhodobě nevyhovoval potřebám dnešní doby, kromě jiného zejména z kapacitních důvodů. Na obvodním oddělení Velké Meziříčí, pod které patří policejní stanice Velká Bíteš, je v současné době plánovaných 43 systemizovaných služebních míst a jedno místo občanského pracovníka (33 policistů ve Velkém Meziříčí a 10 ve Velké Bíteši). Aktuálně je jich obsazeno 40, což znamená, že ve Velkém Meziříčí chybí jeden policista a ve Velké Bíteši nejsou obsazené dvě policejní tabulky. Obvodní oddělení Velké Meziříčí patří mezi obvodní oddělení, kde se předpokládá ještě v letošním roce zřízení prvosledových hlídek. V rámci územního odboru Žďár nad Sázavou tyto speciálně vycvičené policejní hlídky budou dislokovány kromě Žďáru nad Sázavou, kde již fungují, ještě ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem.

 

 

Výstavba nového objektu odstartovala symbolickým poklepáním základního kamene 10. prosince 2019 a zhotovitel stavby – velkomeziříčská stavební společnost GREMIS - ji předal Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina koncem prosince loňského roku, aby 11. ledna 2022 mohla proběhnout její kolaudace. Stavební firma tak stavbu předala s několikaměsíčním předstihem oproti původním plánům.

 

„S obrovským potěšením mohu dnes oficiálně prohlásit, že se dílo podařilo a že dneska otevíráme nejmodernější pracoviště určené pro policisty v Kraji Vysočina. Cesta k cíli nebyla nijak snadná a bez aktivního přístupu představitelů Města Velké Meziříčí – obou bývalých pánů starostů - bychom tady dnes nestáli. Komfortem, dispozičním řešením a vybavením nového obvodního oddělení se výrazně zvýší komfort nejen pro službu konající policisty, ale také pro obyvatele a návštěvníky města, kteří budou mít k dispozici vlídné a moderní prostředí pro vyřizování svých záležitostí,“ řekl při slavnostním otevření brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

 

Stavební práce se realizovaly na pozemku, který se nachází v blízkosti centra města za řekou Balinkou. Celkové předpokládané náklady na vybudování nového obvodního oddělení byly původně plánovány v částce 60 milionů korun. Pozemek pro výstavbu na ulici Třebíčská darovalo Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina Město Velké Meziříčí, které místo stavby i připravilo z hlediska vybudování inženýrských sítí. Stavba si nakonec vyžádala celkové investiční náklady ve výši téměř 62 300 000 korun.

 

Návrh budovy, umístěné ve svahu, zpracovala brněnská projekční kancelář, v jejímž čele stojí Ing. arch. Libor Žák. „Hlavní myšlenkou bylo vytvořit návrh budovy pro policii s charakteristickým snadno zapamatovatelným výrazem technicistního charakteru. Celkový výraz budovy koresponduje se špičkovým vnitřním vybavením. Architektonickým záměrem bylo vnesení nekonvenčního přístupu do návrhu tohoto typu veřejné budovy. Suverénně a samozřejmě působí horizontální i nárožní arkýř nekonvenčního řešení fasády s metalickým odleskem velmi světlého mosazného barevného tónu,“ popisuje záměr Ing. arch. Libor Žák.

 

Projektantovi se podařilo vytvořit projekt, který poté zhotovitel vysoce kvalitně realizoval a vznikl tak unikátní, zajímavý a především moderní objekt určený policistům obvodního oddělení, který přesně odpovídá potřebám moderního policejního sboru. „Velikost obvodního oddělení byla vyhodnocena pro možné řešení dispozice bez oddělení dveřmi v jednotlivých podlažích. Požárně bezpečnostní řešení tohoto typu budovy umožnilo vytvořit z hlavních prostor pouze jeden požární úsek pro všechna tři podlaží. Tím se stala dispozice záměrně otevřenou a přehlednou, bez předělů požárně dělícími příčkami a dveřmi. Jedná se zde o nadčasové typologické řešení policejní budovy malé až střední velikosti,“ doplňuje koncept Ing. arch. Libor Žák.

 

Nová budova má tři nadzemní podlaží, která jsou provozně odlišná. Prostřední vstupní podlaží využívá bezbariérového vstupu pro veřejnost. V něm se nachází i centrální pracoviště celé budovy - pracoviště nepřetržité dozorčí služby s nezbytnými navazujícími místnostmi. Vstup pro veřejnost bude otevřenou zónou vůči veřejnosti a je řešený bezbariérově, přátelsky a je doplněný také sociálním zařízením. Druhé nadzemní podlaží je nástavbou nad operativním nepřetržitým provozem dvou spodních podlaží. Jsou zde umístěny převážně kancelářské plochy a vedení obvodního oddělení. Podzemní podlaží bude nezbytným zázemím pro službu konající policisty. Jsou zde vybudovány garáže, šatny, cely a technické zázemí. Ve všech podlažích je dominantním prostorem hala se schodištěm v centrální poloze uvnitř dispozice.

 

„Hlavním motivem architektonického řešení je centrální dispozice se schodištěm umístěným uprostřed pod střešními světlíky. Budova policie dostala ráz administrativního vila domu. Soudobým řešením je použití litých polyuretanových bezespárých podlah v charakteristické pastelové šedomodré barvě,“ doplňuje Ing. arch. Libor Žák.

 

Projektová dokumentace počítala se zajímavou kompozicí prostorového řešení nové budovy, která byla zásadně ovlivněna záměrem vytvořit optimální podmínky pro fungování provozu policie. Proto byly využity možnosti, které poskytoval svažitý pozemek. Záměrem bylo realizovat budovu se vztahem k městskému centru, a to z hlediska celkového architektonického vyznění. S tím souvisí záměr rozšíření centrální části města. Materiálové řešení je charakteristické použitím zavěšeného, provětrávaného lehkého obvodového pláště ve dvou nadzemních podlažích. Součástí architektonického řešení okolí stavby jsou opěrné zdi s atypickým oplocením na hranici pozemku.

 

„Venkovní přestřešení v optimálně dimenzovaných plochách reaguje na drsné podnebí města na okraji Českomoravské vrchoviny. Jako střešní krytina přístřešků nebylo použito bezpečnostní sklo, ale speciální transparentní modrý polykarbonát, který je méně finančně náročný. Nezvyklým je použití banneru s nápisem Policie ve stoupajícím terénu svahu. Jedná se o progresivní prvek, který působí přátelsky a výtvarně nekonvenčně,“ shrnuje Ing. arch. Libor Žák.

 

Objekt je z hlediska zásobování teplem napojen na nově zřízený prostor s plynovými kondenzačními spotřebiči. Druhým významným zdrojem budou klimatizační jednotky, které mohou zajistit významný podíl tepelné dodávky v přechodném období a plnou dodávku chladu v mimo topném období. Značná část objektu bude větrána rekuperačním způsobem pro využití přebytečného tepla znehodnoceného vzduchu.

 

„Stavba měla velice specifické podmínky založení, protože pozemek pro stavbu vznikl demolicí původního průmyslového areálu a výškové rozdíly byly upraveny násypy z různorodých materiálů. Nejobtížnější pro nás jako zhotovitele byla koordinace všech dodávek a technologií v období covidové pandemie, kdy jsme se museli vypořádat s akutním nedostatkem většiny materiálů a navíc nás postupně zasáhla  nejrůznější karanténními opatření,“ uvedl Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti GREMIS, která byla zhotovitelem stavby.

 

Za poměrně neobvyklé prvky na této stavbě označil Ing. Miroslav Štola například řešení zavěšené fasády a kovových konstrukcí, například pororoštů na balkoně, oknech prvního nadzemního podlaží a zábradlí opěrných stěn. Za zmínku stojí také široké využití epoxidových a polyuretanových povrchů podlah v interiéru. „Stavbu jsme realizovali ve městě, kde sídlíme a většina našich dodavatelů jsou místní řemeslníci a firmy z blízkého okolí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a proto jsme dokázali termín dokončení stavby zkrátit,“ dodal jednatel stavební společnosti GREMIS.

 

Náklady a technické údaje stavby:

Celkové investiční náklady: 62 288 885 korun

Z toho konstrukční část: 26 762 000 korun

Technická a technologická část: 9 642 000 korun

Ostatní náklady (sítě, terénní úpravy, opěrné zdi): 12 219 000 korun

 

Administrativní a provozní budova:

zastavěná plocha: 442 m2

podlahová plocha: 1.073 m2

obestavěný prostor: 5.330 m3


Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí oddělení - tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Fotogalerie

-mg-1748.jpg  -mg-1750.jpg  -mg-1754.jpg  -mg-1760.jpg  -mg-1764.jpg  -mg-1770.jpg  -mg-1780.jpg  -mg-1783.jpg  -mg-1786.jpg  -mg-1794.jpg  -mg-1802.jpg  -mg-1804.jpg  -mg-1806.jpg  -mg-1808.jpg  -mg-1810.jpg  -mg-1813.jpg  -mg-1815.jpg  -mg-1816.jpg  -mg-1818.jpg  -mg-1822.jpg  -mg-1823.jpg  -mg-1824.jpg  -mg-1825.jpg  -mg-1828.jpg  -mg-1830.jpg  -mg-1832.jpg  -mg-1833.jpg  -mg-1835.jpg  -mg-1837.jpg  -mg-1838.jpg  -mg-1842.jpg  -mg-1844.jpg  -mg-1850.jpg  -mg-1851.jpg  -mg-1853.jpg  -mg-1854.jpg  -mg-1859.jpg  

Čtěte také

7. 9. 2022 - Výstavba obchodního centra s Lidlem může začít, radní odsouhlasili smlouvu mezi městem a krajem

Radní města na svém zasedání 24. srpna odsouhlasili smlouvu, která umožní vytvoření chodníků od okružní křižovatky k budoucímu obchodnímu centru X PARK.

23. 3. 2022 - Kolik je ve Velkém Meziříčí oficiálně ukrajinských uprchlíků?

Velké Meziříčí zaznamenalo první příhozí uprchlíky z Ukrajiny v sobotu 26. února 2022. Ať už se jednalo o ty, kteří jen projížděli, anebo přijeli za příbuznými, kteří zde pracují.

16. 3. 2022 - Co bylo v bývalé budově policie na Zámecké ulici?

Policie ČR se přestěhovala do nové budovy a hned se vyrojily úvahy, co teď bude v té dosavadní. Zajímavá je ovšem i minulost – co tam bylo původně.

7. 5. 2022 - Po sedmasedmdesáti letech si válku nejen připomínáme, ale i prožíváme

V pátek 6. května se konalo na hřbitově na Karlově pietní setkání a uctění obětí II. světové války a Velkomeziříčská tragédie.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
Dámské KADEŘNICTVÍ - Daniela Pokorná - Měřín
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

AUTOCOLOR: OPERATIVNÍ LEASING
TOPlist