Dnes je 29. září 2022, svátek má Michal, zítra Jeroným.
  • O víkendu (vždy 13-18h) se otevře zámecká sýpka nad Jordánkem. Konají se tradiční dny otevřených ateliérů.
  • Ve středu večer začala nová divadelní sezóna. První představení Lordi nás vzalo do pánského klubu londýnských gentlemanů. V hlavních rolích se představili Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
  • Dětský den s Výchovným ústavem na hřišti Nad Sýpkami se vydařil.
  • Pozor v sobotu bude v Kotvičce z důvodu inventury zavřeno.
  • Některé obchody do 200m2 dnes na státní svátek mohly mít otevřeno, třeba ta u kostela.

Z událostí městské policie - únor 2022

ZPRÁVY - KRIMI - 3. 3. 2022 - komentářů 0

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: -kaš-

Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci únoru 2022.


26. 1. 2022 v 11:21 hodin řešila hlídka městské policie (MP) majitelku psa, kterého neměla na vodítku. Vzhledem k tomu, že se téhož přestupku dotyčná dopustila opakovaně, proto byl na místě řešen příkazem uložením pokuty ve výši 500 korun.

 

26. 1. 2022 v 15:35 hodin přijala MP oznámení, respektive žádost o pomoc, od muže, který si uzamkl klíče od vozidla uvnitř vozu a žádal o pomoc strážníky, zda by mu mohli v nastalé situaci nějak pomoci. Muž byl pouze v bermudách a mikině a uvedl, že si jen odskočil do prodejny Kaufland pro nějaký nákup a dveře si zamkl. Hlídka na místě zjistila, že vzhledem k povětrnostním podmínkám a oděvu muže hrozilo, že by mohlo dojít k prochladnutí, a proto zavolala prostřednictvím tísňového volání na čísle 150 Hasiče. Hasiči klíče z vozidla asi po 30 minutách vyndali a vozidlo bylo následně odemčeno. Po prověření vlastnictví vozidla mohl muž z místa odjet domů.

 

30. 1. 2022 v 00:09 hodin byla MP telefonicky požádána Policií ČR Velké Meziříčí o součinnost při zákroku v ulici Radnická před Sport barem Aréna ve Velkém Meziříčí, kde došlo ke rvačce několika osob. Hlídka MP se dostavila na místo do jedné minuty, kde zjistila, že na zemi ležela krvácející zraněná osoba. U zraněné osoby byly další osoby, které ji držely ve stabilizované poloze. Hlídka MP se rozdělila. Jeden strážník prověřoval stav zraněné osoby, zajišťoval svědky a zjišťoval skutečnost, zda byla přivolána rychlá záchranná služba. Druhý strážník se snažil uklidnit útočníka, který byl pod vlivem drog a značně agresivní. Následně na místo přijela hlídka Policie ČR. Společně se snažili stav nějak uklidnit, vyhodnotit a útočníka zpacifikovat. Útočník kladl aktivní odpor, proto bylo použito donucovacích prostředků. Zraněného sanitka odvezla v bezvědomí do nemocnice v Jihlavě. Celou věc si převzala Policie ČR k dalšímu šetření. Útočník byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice Jihlava. Na místo byl vyslán celý výjezd kriminální policie s vyšetřovatelem. Útočník je podezřelý ze spáchání trestného činu útoku na úřední osobu, výtržnictví, násilí proti jednotlivci a skupině osob a z úmyslného ublížení na zdraví.

 

31. 1. 2022 v 18:14 hodin bylo řešeno používání zábavné pyrotechniky v ulici Čechova. Osoby dostaly na místě poučení o pravidlech použití zábavné pyrotechniky ve smyslu rušení nočního klidu a v souladu s občanským zákoníkem. Věc se na místě vyřešila domluvou.

 

3. 2. 2022 v 13:00 hodin strážníci na základě telefonického oznámení řešili kouření chovanky VÚDM ve školních prostorách. Chovance se uložila pokuta příkazem na místě.

 

4. 2. 2022 v 15:35 hodin strážníci usměrňovali dopravu při dopravní nehodě na křižovatce ulic Hornoměstská a Uhřínovská ve Velkém Meziříčí. Došlo ke střetu osobního vozidla a cyklisty se zraněním. MP na žádost dopravní policie provoz usměrňovala až do vyšetření dopravní nehody Policií ČR.

 

4. 2. 2022 v 23:40 hodin kontrolovala hlídka MP 2 osoby romského původu na autobusovém nádraží ve značně podnapilém stavu. Na místě se zjistilo, že do města obě osoby přijely autobusem, ale řidič autobusu je vysadil z důvodu nevhodného chování. Na místo strážníci přivolali vůz taxislužby, který po zaplacení cesty předem muže dopravil do Brna.

 

9. 2. 2022 v 10:00 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Karlov ve Velkém meziříčí je od kruhové křižovatky u Kauflandu až na kruhovou křižovatku k dálničnímu přivaděči na komunikaci č. 602 znečištěna komunikace sypkým materiálem. Hlídka MP na místě usměrňovala provoz. Neprodleně byla událost oznámena Policii ČR a vlastníkovi komunikaci Správě a údržbě silnic. Z MKDS bylo dohledáno nákladní vozidlo, ze kterého se materiál sypal a byl kontaktován vlastník vozidla, který zajistil úklid komunikace.

 

10. 2. 2022 v 11:22 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici K Novému nádraží směrem k betonárce se volně pohybuje velký pes, který ohrožuje paní na procházce se psem. Hlídka na místě zjistila, že se dostavila hlídka Policie ČR, která měla velkého psa odchyceného jeho majitel byl vyrozuměn. MP vyčkala do příjezdu majitele psa, se kterým Policie ČR přestupek projednala, a psa mu předala.

 

12. 2. 2022 v 05:00 hodin zjistila hlídka MP z městského kamerového dohlížecího systému, že v ulici Třebíčská před Panoramou došlo k fyzickému napadání dvou osob. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zabránila dalšímu vzájemnému napadání. Vzhledem k tomu, že obě podnapilé osoby nepožadovaly přivolání záchranky ani lékařské ošetření či náhradu škody, byly vyzvány, aby se odebraly do místa bydliště. Podezření z přestupku bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

 

15. 2. 2022 v 15:42 hodin zajistila hlídka MP osobu, na které měla zájem Policie ČR. Po telefonické domluvě s PČR, byla osoba vyzvána, aby setrvala na místě do příjezdu hlídky PČR, která si následně osobu převzala k dalším úkonům.

 

15. 2. 2022 v 22:00 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že na parkovišti Sambornu stojí vozidlo, které nepatří nikomu ze zaměstnanců. Kolem parkoviště se navíc mělo pohybovat několik osob, které po upozornění strážným, že jsou na soukromém pozemku, tomuto vyhrožovaly. Strážný měl podezření, že by mohlo dojít ke vloupání do tohoto vozidla a na místo přivolal hlídku MP. Po příjezdu hlídky MP bylo zjištěno, že po oznámení na MP skupina osob nasedla do vozidla a z místa odjela. Strážný byl poučen hlídkou, aby v případě obdobné situace neprodleně přivolal hlídku PČR nebo MP.

 

15. 2. 2022 v 21:11 hodin řešila hlídka oznámení OC Kaufland na drobnou krádež zboží v hodnotě 194,70,- Kč. Podezřelá z přestupku několikrát měnila svoje vysvětlení. Jednou, že si zboží omylem strčila do kapsy a u pokladny na to zapomněla. Podruhé, že to chtěla odcizit. Z důvodu toho, že nebylo možné přestupek spolehlivě prokázat, bude věc postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 

16. 2. 2022 v 23:50 hodin přijala hlídka MP oznámení na rušení nočního klidu skupinou osmi osob, které v ulici Školní popíjely alkohol a hlasitě se bavily. Hlídka osoby na místě ztotožnila a poučila je o jejich protiprávnímu jednání. Osoby se za své jednání omluvily a vzdálily se od domů, aby nedocházelo k dalšímu rušení nočního klidu.

 

17. 2. 2022 ve 03:54 hodin přijala hlídka MP telefonickou žádost o součinnost od hlídky Police ČR při prověření přijatého oznámení. Dojít mělo k fyzickému napadení osoby v ulici Třebíčská u Panoramy. Po příjezdu hlídky PČR, byla ve spolupráci s oznamovatelem a napadeným ustanovena osoba, která se dopustila bezdůvodného fyzického napadení poškozeného. Oba muži nadýchali přes jednu promile alkoholu v dechu. Podezřelý na místě urážel hlídku PČR. Po zajištění svědků poškozeného a podezřelého z přestupku si hlídka PČR celou věc převzala na místě k dalším úkonům.

 

17. 2. 2022 v 09:30 hodin hlídka MP zjistila v ulici Novosady poškozené vozidlo pádem střešní krytiny na vozidlo a rozbitím zadního okna. Majitel vozidla byl vyrozuměn a vyzván, aby si vozidlo zajistil. Majitelka nemovitosti byla rovněž vyrozuměna, aby si zajistila uvolněnou střešní krytinu v důsledku větru, aby nedošlo k dalším škodám na majetku, případně na zdraví.

 

18. 2. 2022 v 11:30 hodin řešila hlídka MP opakovaně chovanku Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí, která kouřila v prostorách školního zařízení, což je v rozporu se zákonem. Hlídka přestupek vyřešila uložením pokuty příkazem na místě.

 

18. 2. 2022 v 23:25 hodin přijala hlídka MP oznámení na rušení nočního klidu před provozovnou Rock Depo v ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. Hlídka na místě zjistila, že se tam nachází asi 20 osob, které se bavily normálním způsobem. I přesto, že hlídka rušení nočního klidu nezjistila, osoby na místě poučila o případných následcích.

 

19. 2. 2022 ve 03:00 hodiny přijala hlídka MP oznámení, že došlo k rozbití skleněné výplně vchodových dveří u domu v ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP na místě prověřila všechny skutečnosti a následně prohlédla kamerové záznamy a zjistila pohyb osobního vozidla právě u zmíněných dveří. Dle záznamů strážníci zjistili registrační značku vozidla. Celá věc je v šetření a dojde k předvolání provozovatele uvedeného vozidla k podání vysvětlení.

 

19. 2. 2022 v 04:05 a 04:25 hodin došlo u Panoramy v ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí ke dvěma fyzickým napadením, která jsou v současné době v šetření. V uvedených případech byly osoby v podnapilém stavu a nebylo proto možné podezření z přestupků proti občanskému soužití vyřešit na místě.

 

Za uvedené období MP evidovala 51 dopravních přestupků. Jednalo se především o přestupky porušení zóny zákazu stání, nezaplacení parkovného v centru města, stání na silniční vegetaci, stání v křižovatkách, před vjezdem, porušením zákazu stání a v neposlední řadě stání na vyhrazených parkovištích pro tělesně postižené.


Autor: Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

14. 3. 2022 - Řidič měl přes tři promile alkoholu

V sobotu 12. března odhalili policisté řidiče vozidla, který usedl za volat opilý.

3. 2. 2022 - V lednu zemřeli při nehodách tři lidé

Dvanáct řidičů usedlo za volant v podnapilém stavu a s vozidlem havarovalo.

21. 4. 2022 - Krádež profilů

V době od středy 13. dubna do úterního dopoledne došlo ke krádeží v katastru Velké Bíteše.

1. 7. 2022 - Při včerejší dopravně bezpečnostní akci policii pomáhal dron

Při včerejší dopravně bezpečnostní akci, kde nám v odpoledních hodinách poskytla podporu také Letecká služba Policie České republiky nasazením bezpilotního dronu, jsme zkontrolovali 919 vozidel a zjistili 206 dopravních přestupků.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
Dámské KADEŘNICTVÍ - Daniela Pokorná - Měřín
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

AUTOCOLOR: OPERATIVNÍ LEASING
TOPlist