SVĚTLÁ: Praktické maturitní i učební obory
Dnes je 6. prosince 2023, svátek má Mikuláš, zítra Ambrož.
  • U vjezdu do bývalého areálu Svit uvízl kamion napříč příjezdovou komunikací...? Video naleznete na našem FB.
  • Čerti řádili na Dóze, polepšené děti Mikuláš s anděly odměnil.
  • Vlastivědná a genealogická společnost měla v úterý výroční schůzi. Zvolila si nové funkcionáře, přednesena byla zpráva o činnosti. Kolik měla přednášek, jaké byly nejnavštěvovanější a co chystá v synagoze přístí rok? To se brzy dozvíte.
  • Po městě chodí Mikuláš s čerty a anděly.
  • Dnes (5.12.) se na náměstí ve Velkém Meziříčí konají Vánoční trhy. Při této příležitosti můžete navštívit tradiční vánoční výstavu ve velkém sále Jupiter Clubu (5.-7.12. 9-17 hodin).
  • Vánoční náměstí v Třebíči. Dětský kolotoč a ruské kolo.

Plánované opravy silnic na Žďársku se dvakrát dotknou Velkého Meziříčí

- - 29. 3. 2022 - komentářů  0
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: archiv NovinyVM

V roce 2022 bude v okrese Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či nově vybudováno v rámci obchvatu Velké Bíteše celkem 20 km povrchů silnic II. a III. třídy pokládkou asfaltobetonové směsi a 14 km technologií emulzního nátěru u jmenovitých akcí. Bude provedena celková rekonstrukce 1 mostu, oprava mostního svršku 2 mostů a u 6 mostů rozsáhlejší stavební údržba.


Z  akcí Kraje Vysočina pokračuje další etapou severozápadní obchvat Velké Bíteše. V minulém roce byla dokončena 1. etapa mezi komunikacemi I/37 a III/3791. V letošním roce navazuje 2. etapa obchvatu z komunikace III/3791 a napojena bude na komunikaci II/379 u Rasovny. Dále bude rekonstruována komunikace II/357 mezi Dalečínem a Unčínem, část průtahu Pavlínovem na komunikaci III/3494 a průtah Velkou Bíteší na komunikaci III/3928. Ve Žďáře nad Sázavou proběhne oprava mostního svršku 2 mostů ev.č. 353-018 a 353-019 přes železnici na ulici Jihlavská. Na obchvatu Velkého Meziříčí je plánována výstavba kruhového objezdu na křížení silnic II/360 a III/36054, která by měla být dotována z prostředků SFDI na odstranění nehodových lokalit. 
 
 
Ve Velkém Meziříčí bude opravena také komunikace II/360 kolem zimního stadionu od křižovatky s II/602 po křižovatku s III/36049, jakožto akce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z těchto prostředků budou dále financovány opravy na komunikaci II/379 od obce Křoví na hranici kraje, komunikace II/388 v Bystřici nad Pernštejnem od křižovatky s III/35734 po křižovatku s I/19 a komunikace III/35011 v průtahu obce Malá Losenice. Z prostředků SFDI převedených z roku 2021 bude rovněž dokončena oprava silnice II/353 mezi Rudolcem a hranicemi okresu Jihlava, kde byla v roce 2021 položena pouze první vrstva emulzního mikrokoberce a letos bude následovat pokládka 2. vrstvy. 
 
 
 
 
Z investičních prostředků KSÚSV proběhne již vloni zasmluvněná rekonstrukce mostu 388-023 mezi Obcemi Vír a Rovečné na silnici II/388. 
 
 
Na vybraných silnicích, dle systému hospodaření s vozovkou, bude provedena oprava povrchu – jedná se o opravu komunikace III/36042 mezi Blažkovem a Dolní Rožínkou, komunikace III/3892 od křižovatky s II/389 do Radkoviček, čímž bude dokončena oprava celého tahu zahájení v roce 2021, komunikace III/36044 z Dolní Libochové po křižovatku s II/389 a komunikace II/350 od křižovatky s místní komunikací u Hamerského rybníka v Polničce po křižovatku s I/37. Na zbývající části komunikace II/350 od hranice okresu do Polničky a na komunikaci III/35016 ze Žďáru do Polničky bude proveden emulzní nátěr pro prodloužení životnosti. Dále proběhne oprava komunikace na hrázi Vírské přehrady na komunikaci III/38815. V obci Osová Bítýška bude opravena část průtahu na komunikaci II/390 spolufinancovaná Ředitelstvím silnic a dálnic po dokončení obchvatu obce.  KSÚSV rovněž provede pravidelnou údržbu většího rozsahu na mostech na základě závad z provedených hlavních prohlídek mostů. Jedná o mosty u hotelu Skalský Dvůr před obcí Lísek, přes Lískovecký potok u obce Lískovec, za Osovou Bítýškou ve směru na Křeptovský Dvůr, před obcí Vlkov, u železničního viaduktu za Ostrovem nad Oslavou ve směru na Obyčtov a most v obci Krásné. 
 
 
Pro přehled je nutno uvést ještě stavební akce jiných investorů, které se silnic II. a III. tříd ve správě KSÚSV bezprostředně dotýkají uzavírkami a vedením objízdných tras.  Ředitelství silnic a dálnic plánuje dokončení opravy komunikace I/37 kolem zámku na ulici Santiniho ve Žďáru nad Sázavou, která výrazně omezí provoz ve Žďáru nad Sázavou. Na komunikaci I/37 je dále plánovaná oprava průtahu v Křižanově a prodloužení životnosti vozovky emulzním mikrokobercem u Karlova. Na komunikaci I/19 u obce Radňovice mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě bude po polovinách opraven most ev. č. 19-076. 
 
 
Přehled všech stavebních akcí v roce 2022 a to jak Kraje Vysočina tak KSÚSV a ŘSD, je uveden v přehledné mapové aplikaci na veřejně přístupných webových  stránkách KSÚSV, p.o. pod odkazem www.ksusv.cz/silnicni-stavby-na-vysocine-2022/d-2457
 
 
Vedení objízdných tras v roce 2022, navržených projektanty jednotlivých staveb s dopravním omezením, budou jako každoročně důsledně projednávány zejména se zájmem minimalizovat dopady na uživatele silnic. Veškeré rekonstrukce a opravy jsou realizovány s cílem zlepšení komfortu a bezpečnosti všech uživatelů silnic, ale bez dopravních omezení je nelze realizovat. 
 
 
V současné době do celého procesu bohužel vstupují i další velmi závažné okolnosti, díky kterým dochází i k finančním komplikacím a s tím spojeným výrazným navyšováním cen nejenom jednotlivých komodit, ale i nabídkových cen staveb. Je možné, že některé stavby, které byly v roce 2022 plánovány k realizaci, bude nutné z těchto důvodů zkrátit nebo celé odložit. 
 
 
Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2022 uvádíme v následujícím přehledu.
 
Pokládka asfaltobetonu: 
 
akce Kraje Vysočina:      
II/379, III/3791 - Velká Bíteš - severozápadní obchvat . . . 1,363 km 
II/353 - Oprava mostů na ul. Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou . . . 0,531 km 
II/357 - Dalečín - Unčín . . . 1,531 km 
III/3928 - Velká Bíteš - rekonstrukce násypu . . . 0,417 km 
II/360 - Velké Meziříčí - křiž. silnic II/360 a III/36054 (okružní křižovatka)
III/3494 - Pavlínov průtah . . . 0,383 km 
 
akce KSÚSV: 
II/360 - Velké Meziříčí, kříž. II/602 - křiž. III/36049 . . . 1,467 km 
II/379 - Křoví - hranice kraje . . . 2,750 km 
II/388 - Bystřice n. P. křiž. III/35734 - křiž. I/19 . . . 0,403 km 
III/35011 - Malá Losenice průtah . . . 0,918 km 
III/36042 - Blažkov - Dolní Rožínka . . . 1,592 km 
III/3892 - křiž. II/389 - Radkovičky . . . 2,350 km 
III/38815 - Oprava komunikace na hrázi Vír I . . . 0,380 km 
III/36044 - Dolní Libochová - křiž. II/389 . . . 3,987 km 
II/390 - Osová Bítýška průtah . . . 0,250 km 
II/350 - Polnička – křiž. I/37 . . . 1,352 km 
II/350 - hranice okresu HB - Polnička (emulzní nátěr) . . . 12,112 km 
III/35016 - Žďár nad Sázavou - Polnička (emulzní nátěr) . . . 2,180 km 
III/36051 - Vídeň průtah (dokončení z loňského roku) . . . 0,581 km 
 
Rekonstrukce a opravy mostů : 
most ev. č. 388-023  Vír - rekonstrukce mostu 
 
Vedení KSUSV muselo i letos s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci odložit plánovaná informační a koordinační okresní setkání se samosprávami a klíčovými zadavateli silničních staveb. Informace o stavebních aktivitách, i o těch, které jsou konkrétně s obcemi projednávány, budou v přehledné podobě za každý okres rozeslány na oficiální maily samospráv, zveřejněny na webových stránkách KSUSV a sdíleny s médii.

Autor: KSÚS Vysočiny

Publikoval: -kas-

Čtěte také

4. 5. 2023 - Maturity jsou tady! Zkoušku z dospělosti bude na Vysočině skládat více než tři tisíce žáků

Maturity jsou tady! Zkoušku z dospělosti bude na Vysočině skládat více než tři tisíce žáků
Na svoji první velkou zkoušku se připravuje přibližně 3 300 žáků v závěrečných ročnících maturitních oborů denního studia středních škol v Kraji Vysočina.

1. 12. 2023 - Aktuálně k fungování krajských nemocnic v následujících týdnech

Aktuálně k fungování krajských nemocnic v následujících týdnech
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek se dnes sešel na mimořádném jednání s řediteli všech krajských nemocnic - Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč...

15. 6. 2023 - Přijměte pozvání na Den s Krajem Vysočina. Tentokrát se záchranáři, hasiči a policisty

Přijměte pozvání na Den s Krajem Vysočina. Tentokrát se záchranáři, hasiči a policisty
V sobotu 17. června 2023 se koná další Den s Krajem Vysočina, který se tentokrát zaměří na aktivity spojené s činností Integrovaného záchranného systému.

27. 4. 2023 - Zapojte se do květnové kampaně a soutěže Do práce na kole, pro středoškoláky je tu Do školy na kole

Zapojte se do květnové kampaně a soutěže Do práce na kole, pro středoškoláky je tu Do školy na kole
Ještě do 30. dubna se můžete registrovat v rámci 13. ročníku celorepublikové akce Do práce na kole, do které se v loňském roce zapojilo přibližně 25 000 lidí napříč Českem.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

MATRIGO: Hledáme technika datových sítí
TOPlist