Elektroopravna Raus je zde opět pro Vás!
Dnes je 5. června 2023, svátek má Dobroslav, zítra Norbert.
  • Po několika letech se pěvecký sbor Harmonie vrátil k oblíbenému muzikálu Johanka z Arku a sklidil velký úspěch.
  • Nedělní odpoledne v kinosále bylo ve znamení dvou pohledů na problémy českého zdravotnictví po pandemii. Přednášeli a později diskutovali lékařské kapacity doktoři Zdeněk Hostomský a Petr Smejkal.
  • Nedělní odpoledne nabídlo dětem v Jupiter clubu známou pohádku S čerty nejsou žádné žerty.
  • V Meziříčí v sobotu večer koncertoval Vlasta Redl s kapelou. Ke krásným písničkám také diváky bavil bodrým valašským humorem.
  • Kdy lokální architektura může mít globální dopad byla sobotní přednáška na Evropském filozofickém festivalu manželů Jiřího a Barbory Weinzettlových.
  • O víkendu můžete zavítat na sýpku u Jordánku. Koná se tam výstava absolventů výtvarných oborů ZUŠ. Otevřeno je v so-ne od 13-18 hodin.

Rozhodněte o tom, co se bude realizovat. Návrhy participativního rozpočtu odtajněny

- - 3. 4. 2022 - komentářů 0

Rozhodněte, jak využít 300 tisíc korun z participativního rozpočtu.


Participativní rozpočet vzbudil vlnu zájmu o veřejné prostranství. „Děkujeme všem předkladatelům inspirativních návrhů. Děkujeme za iniciativu, podnětnost a chuť změnit kousek města k lepšímu," uvedl starosta města Alexandros Kaminaras s tím, že město přijalo 12 návrhů, a z toho jich pracovníci investorského oddělení 9 vyhodnotili jako realizovatelných. O tom, který projekt se uskuteční, rozhodnete vy prostřednictvím hlasování.

 

Hlasovat můžete pomocí aplikace Hlášenírozhlasu.cz nebo vhozením hlasovací lístku do sběrného boxu v přízemí hlavní budovy městského úřadu. Hlasovací lístek naleznete v dubnovém tištěném zpravodaji Velkomeziříčsko nebo přímo v hale radnice u sběrného boxu. Každý může hlasovat pouze jednou, a to od 1. do 30. dubna. Poté se všechny hlasy sečtou. Během května se vyhlásí vítězný návrh, který město podle časové náročnosti příprav a povolení, avšak nejpozději do konce roku, zrealizuje.

 

Vítězné návrhy

NÁVRH A) Relaxační zóna – náplavka 
NÁVRH B) Osázení protipovodňové stěny zelení
NÁVRH C) Navýšení počtu laviček k sezení u pomníků padlých z II. sv. války
NÁVRH D) Plot mezi Svitem a Čechovými sady
NÁVRH E) Dřevěná lávka přes řeku Balinku
NÁVRH F) Stoly na stolní tenis u dětského hřiště
NÁVRH G) Hmyzí hotely do veřejného prostoru
NÁVRH H) Učebna s počítači pro veřejnost
NÁVRH CH) Odpočinková terasa na Hliništích

 

NÁVRH A) Relaxační zóna – náplavka 


Lokalita: Ostrůvek


Odůvodnění navrhovatele: Vybudováním náplavky by se vytvořila nová relaxační zóna v centru města. V rámci zóny u řeky Balinky by se mohl umístit mobiliář v podobě laviček. Přístup do vody umožní prokrvení nohou na oblázkové dlažbě (Kneippova metoda) a odpočinek na slunném místě v památkové zóně města.


Stanovisko oddělení investic: Z uvedeného návrhu lze realizovat pouze osazení laviček na náplavce.

 

P1480320

 

NÁVRH B) Osázení protipovodňové stěny zelení


Lokalita: Protipovodňová stěna za Billou, Hornoměstská 51


Odůvodnění navrhovatele: Při stavbě protipovodňové stěny se zde vybudovala i místa pro osázení popínavých rostlin, aby tyto pokryly šedou betonovou stěnu. Po vybudování stěny zde téměř všechny rostliny uschly. V roce 2019 byl o této skutečnosti uvědomen odbor životního prostředí městského úřadu. Město rostliny vysázelo znovu. Ty nebyly ale nijak udržovány (pletí, zálivka, mulč proti vysychání, přihnojování). V současné době je stav rostlin žalostný. Většina jich uschla, zbytek je ve velmi špatné kondici. V březnu 2021 byla o tomto faktu informována také zahradní architektka města. Ta mi přislíbila, že se toto místo bude řešit. Doposud se tak však nestalo. Navrhuji tedy vytvořené plochy znovu osázet popínavými rostlinami s pravidelnou péčí tak, aby betonová stěna obrostla zelení (jako na protipovodňové stěně v ulici Nábřeží).

Blažek foto4

 

NÁVRH C) Navýšení počtu laviček u pomníků padlých z 2. světové války
Lokalita: Hřbitov na Karlově


Odůvodnění navrhovatele: Jedná se o pravou část lokality před pomníky postřílených nacisty ve 2. světové válce, a to pod pomníkem padlých na Městském hřbitově Velké Meziříčí. Před stavební úpravou, jež před nedávnem proběhla, tam lavičky byly a bylo možno tam přisednout. Dle mého názoru došlo k závažné projekční chybě, a tím poškození pozůstalých.

 

P1180638

 

NÁVRH D) Plot mezi Svitem a Čechovými sady


Lokalita: chodník z Čechových sadů do Svitu směrem ke Katovně (podél pozemků Svitu)


Odůvodnění navrhovatele: Smyslem projektu je odstranit stávající rozbitý, nevzhledný, částečně nebezpečný a vlastně zbytečný plot. Tam kde je to možné odstranit plot úplně, kde je to třeba, přeměnit na zábradlí. Hlavním účelem je zpříjemnit cestu daným místem s co nejnižšími náklady a s ohledem na to, že územní studie může do budoucna změnit užívání lokality. Sídliště Čechovy sady nad Katovnou podle Integrovaného plánu rozvoje města (2021–2028) obývá 1600 obyvatel a zmíněná cesta je přirozenou pěší spojnicí s centrem města. Připočteme-li k tomu i 1400 obyvatel sídliště „Na Blatinách" (průchod od železničního mostu na Třebíčské do centra) a rekreační funkci celé lokality, zaslouží si tato cesta pozornost. Relativně nenáročná úprava by zpříjemnila a zkrátila průchod těmito místy.

 

KAMAN 2

 

NÁVRH E) Dřevěná lávka přes řeku Balinku


Lokalita: pozemky města p. č. 2968 a p. č. 2966 (v blízkosti panelu naučné stezky č. 5 Tvář krajiny)


Odůvodnění navrhovatele: Propojení levého a pravého břehu řeky Balinky v Balinském údolí chybí. Pro přístupnost atraktivní destinace Balinského údolí od Oslavice (kolem hájovny) a Třebíčské ulice (stezka viaduktem pod firmou P&L) je nutné překonat řeku Balinku. Lávky zde již dříve byly. Snaha obnovit svépomocí přemostění v korytě řeky však vždy skončila po roce odnesením „velkou" vodou. Překonání řeky je možné až přes zatrubněný přechod ve vzdálenějším místě údolí, který byl po větší část loňského roku ucpán a zaplaven. Další nejbližší přechod suchou nohou je možný až v obci Baliny, která je od zmíněného místa vzdálená 5 kilometrů.

 

kAŠPAR 2

 

NÁVRH F) Stoly na stolní tenis u dětského hřiště


Lokalita: hřiště v ulici Nová na Karlově, hřiště na Kunšovci


Odůvodnění navrhovatele: Vzhledem k tomu, že tato dvě hřiště navštěvujeme nejčastěji s přáteli a jejich dětmi, tak bychom se rádi zabavili stolním tenisem během dovádění na dětském hřišti. Navrhuji ke každému stolu zakoupit bednu, do které by se umístilo základní příslušenství ke hře.

P1420467

 

NÁVRH G) Hmyzí hotely do veřejného prostoru


Lokalita: květnatá louka „u starého Penny", travnatá plocha po bývalém domově důchodců (okresním soudu), prostor mezi domovem s pečovatelskou službou a domovem důchodců


Odůvodnění navrhovatele: Do tří lokalit ve městě by se mohl nainstalovat hmyzí hotel pro podporu divokých včel a jiných ohrožených druhů hmyzu. Návrh projektu částečně navazuje na založení květnaté louky v loňském roce a snížení intenzity sečení. Hmyzí hotel podporuje ve městě divoké včely a jiné ohrožené druhy hmyzu. Jeho instalace je vhodným doplňkem k založeným květnatým loukám a k trávníkům s nízkou intenzitou sečení. Zároveň plní edukativní charakter environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zdánlivě nenápadné místo dokáže zatraktivnit a zvýšit tak povědomí o vymírání hmyzu ve střední Evropě. Po realizaci záměru se pak obyvatelé a samospráva města mohou zařadit mezi subjekty, které aktivně podporují důležité složky životního prostředí a jdou příkladem ostatním městům.

Kvetnata louka

 

NÁVRH H) Učebna s počítači pro veřejnost


Lokalita: prostory Městského úřadu Velké Meziříčí / Jupiter clubu


Odůvodnění navrhovatele: Navrhuji zajistit jednu místnost jako učebnu, kde by bylo cca 8 počítačů, které by se mohly využívat na placené kurzy nejrůznějšího druhu s velkými možnostmi využití obyvateli našeho města. Místnost by mohl poskytnout například městský úřad nebo Jupiter klub. Učebnu by využívali firmy na školení zaměstnanců a další aktivity, členové jednotlivých spolků a menších organizací, matky na rodičovské dovolené, senioři a mnozí další. Kurzy by mohly být krátkodobé i dlouhodobé, pro začátečníky i pokročilé.

P1460665

 

NÁVRH CH) Odpočinková terasa na Hliništích


Lokalita: ulice Sluneční v lokalitě Hliniště


Odůvodnění navrhovatele: Odpočinková terasa, která by mohla vzniknout na Hliništích, by rozšířila volnočasovou plochu zrealizovanou v uplynulém roce. V rámci terasy by dle finančních možností mohlo dojít například k odstranění keřů, stupňovité úpravě terénu, zpevnění povrchu pomocí gabionových schodů, chodník mezi plotem dětského hřiště a svahem, rozšíření stávajícího dětského hřiště o hřiště lanové nebo osázení keři a stromy pro zastínění hřiště.
Stanovisko oddělení investic: Tento podnět obsahuje více návrhů. Z pohledu vyčleněných finančních prostředků doporučujeme vybrat pouze jeden z uvedených, a to odstranění keřů, stup-ňovitou úpravu terénu, zpevnění povrchu pomocí gabionových schodů.

 

IMG 20220323_141638

 

Upozornění: Rozsah realizace vítězného návrhu se bude odvíjet dle aktuálních cen na trhu tak, aby byla zachována vymezená finanční částka 300 000 korun.


Autor: Zuzana Najtová

Publikoval: -kas-

Čtěte také

21. 12. 2022 - Zastupitelé rozpočet schválili, posvětili také účast ve 105 mil. investici na odkanalizování Olší

Zastupitelé rozpočet schválili, posvětili také účast ve 105 mil. investici na odkanalizování Olší
Na zasedání zastupitelstva města konaném v úterý 20. prosince zastupitelé schválili rozpočet města na příští rok 2023.

30. 5. 2023 - Cena atrakcí na letošní pouti

Cena atrakcí na letošní pouti
Pouťové atrakce letos opět budou na ploše ve Svitu.

2. 3. 2023 - Odborné učebny základních škol projdou nákladnou rekonstrukcí

Odborné učebny základních škol projdou nákladnou rekonstrukcí
Zastupitelé na svém zasedání 28. února schválili předfinancování projektu modernizace odborných učeben základních škol.

2. 5. 2023 - Stovky lidí navštívily na prvního máje žďárský ŽĎAS

Stovky lidí navštívily na prvního máje žďárský ŽĎAS
Také letos ve sváteční den 1. května otevřela své brány největší továrna na Žďársku ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist