Panorama Fitness: Vylaď u nás formu na léto
Dnes je 1. dubna 2023, svátek má Hugo, zítra Erika.
  • Motorkáři v sobotu v poledne zahájili sezónu společným setkáním na parkovišti pod rozhlednou. Více foto v galerii na našem Facebooku.
  • Vstupní turniket rozhledny byl rozšířen o další zábrany proti vniknutí.
  • Dlouhodobá uzavírka Záseka-Zahradiště dnes začala. Na mostě na Vrchovecké měla být kvůli vedení objížďky zúžená vozovka. Zatím je zde jen značka přednosti v jízdě.
  • Silnice do Mostišť je opět zavřená, probíhá kácení lesa. Objížďka vede přes Martinice. Více foto a video na našem Facebooku.
  • Na komín v Tasově již přiletěl čáp. Jak se mu daří můžete sledovat v pravém sloupci na titulní stránce portálu www.NovinyVM.cz

Z událostí městské policie - červen 2022

ZPRÁVY - KRIMI - 18. 7. 2022 - komentářů 0

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

27. 5. 2022 v 13:10 hodin přijato telefonní oznámení od občana, že v ulici Komenského za bránou naproti parčíku leží opilý muž. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o muže z Brna ve věku 58 let, který nadýchal 3,28 promile alkoholu. Po lustraci Policií ČR, bylo zjištěno, že se po úrazu hlavy léčil na psychiatrii, ze které opakovaně utíkal. Na místo, byla přivolána RZS a lékař po jeho vyšetření rozhodl o převozu na PZH Jihlava. Muž byl následně transportován do PZH v Jihlavě MP.

 

28. 5. 2022 v odpoledních hodinách poučila hlídka MP občana, který na náměstí ve Velkém Meziříčí v podnapilém stavu při charitativní akci Muzikanti dětem obtěžoval občany a choval se nevhodně, aby opustil náměstí a zanechal protiprávního jednání s výhrůžkou, že může skončit na PZS v Jihlavě. Občan výzvy strážníků uposlechl a z náměstí odešel.


Následně téhož dne, bylo MP oznámeno že u kruhové křižovatky leží opilý muž. Vzhledem k tomu, že MP zajišťovala charitativní akci, byla na místo v součinnosti přivolána Policie ČR, která se o muže postarala.

 

28. 5. 2022 v 20:25 hodin řešila hlídka MP krádež deky ze zahrádky JKP, které se dopustil mladý muž, který se následně k přestupku přiznal a deku vrátil. Přestupek proti majetku strážníci vyřešili uložením vysoké pokuty příkazem na místě.

 

28. 5. 2022 v 23:30 hodin na žádost PČR prověřovala hlídka MP oznámení, že v ulici Družstevní mělo docházet k výtržnostem, manipulaci kontejnerů na domovní odpad. Hlídka MP oblast prověřila a nezjistila žádný pohyb osob ani nepořádek kolem kontejnerů či manipulaci s nimi.

 

31. 5. 2022 v 8:45 hodin přijali strážníci oznámení, že u kanceláře sekretariátu starosty se nachází žena, která uvedla, že jí má někdo pronásledovat. Strážníci prověrkou u Policie ČR zjistili, že PČR řešila nějakou krádež u zmíněné ženy, proto byla odkázána, aby věc řešila s PČR, že ta má k jejímu případu bližší informace. Strážníci doprovodili ženu k jejímu vozidlu a žádné osoby ani vozidla podezřelé z pronásledování nezjistili. Následně strážníci ženu zavedli k budově Policie ČR, která věc šetří.

 

31. 5. 2022 v 19:35 hodin zastavila hlídka MP muže na krosovém motocyklu bez RZ, neregistrovanou k provozu na pozemních komunikacích, bez zákonného pojištění. Jednalo se motocykl o objemu 250 ccm. Muž bydlící ve Velkém Meziříčí, 30 roků nevlastnil žádné řidičské oprávnění. Za uvedené přestupky hrozí řidiči pokuta 25 000 - 50 000 Kč ve správním řízení, kam věc byla postoupena. Muž se na motocyklu pohyboval v lokalitách ulice Družstevní - Palouky, Uhřínovská, Hliniště. Dvakrát hlídce MP ujel, potřetí jej hlídka zastavila směrem k hotelu Amerika, kde byly zahájeny potřebné úkony k objasnění jeho jednání.

 

1. 6. 2022 v 15:10 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Novosady poškodilo nákladní vozidlo veřejné osvětlení při odbočování z ulice Moráňská do ulice Novosady a jízdou přes chodník se opřel o SVO a v důsledku toho se uvolnilo světelné těleso a hrozil jeho pád na komunikaci. Hlídka MP prověřila MKDS a vozidlo, které způsobilo dopravní nehodu dohledala. Věc neprodleně strážníci oznámili prostřednictvím linky 158 na Policii ČR, oddělení dopravních nehod, které nehodu šetřilo. Na místo byla přivolána jednotka hasičů, kteří zajistili osvětlení před pádem na komunikaci za použití výškové techniky. Řidič, který nehodu způsobil z místa ujel.

 

4. 6. 2022 v 01:55 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že v ulici Rozkoš leží opilý muž. Hlídka na místě zjistila jeho totožnost provedla u něho ODZ s výsledkem 2,53 promile alkoholu. Muž byl na místě probrán a vzhledem k tomu, že nebyl zraněn, ošetření lékařem nežádal a byl schopen samostatné chůze, byl vyzván, aby se odebral k domovu. Muž výzvě vyhověl a šel do místa bydliště do ulice Čermákova ve Velkém Meziříčí, kam jej hlídka MP doprovázela, aby se mu po cestě něco nestalo.

 

6. 6. 2022 v 17:20 hodin přijala MP oznámení, že u prodejny Coop Kotvička je skupina podnapilých a zfetovaných osob, které tam dělají nepořádek, obtěžují kolemjdoucí občany, vzbuzují veřejné pohoršení a bouchají do kontejnerů. Po příjezdu hlídky MP, byla skupina osob na Rozkoši. Hlídka hlavní iniciátory uklidnila a ztotožnila. Jednalo se o MP známé osoby. Hlídka MP osoby na místě poučila ve smyslu veřejného pořádku, veřejného pohoršování a občanského soužití.

 

7. 6. 2022 v 18:00 hodin řešila hlídka MP dva bezdomovce z autobusové zastávky u Domusu na Novosadech, neboť tam obtěžovali cestující a žebrali peníze na alkohol.

 

8. 6. 2022 v 19:00 hodin řešila hlídka MP opakovaně spícího podnapilého muže, který spal na lavičce v ulici Rozkoš. Hlídka jej probrala a v rámci zachování veřejného pořádku jej vyzvala, aby místo opustil.

 

9. 6. 2022 během celého dne opakovaně řešila hlídka MP bezdomovce, který žebral peníze na koupi alkoholu v centru města (Rozkoš, Náměstí, Billa apod). Při žebrání osobám vyhrožoval. Opakovaně jej hlídka vykazovala mimo centrum města, současně mu odebírala alkohol, na kterém je závislý. V odpoledních hodinách odcizil na Náměstí ve stánku zeleniny z pokladny 2000 korun. Celou věc si převzala k šetření Policie ČR.

 

11. 6. 2022 v 01:00 hodin hlídka MP zjistila v ulici Třebíčská ležícího mladíka na chodníku u odbočky k Poexu, který nebyl schopen samostatného pohybu, špatně artikuloval a nebyl schopen dýchnout do Dregru ke zjištění hladiny alkoholu v dechu. Mladík zvracel a byl zvratky potřísněn. Vzhledem k jeho stavu byla na místo přivolána RZS. Jednalo se o mladíka ročník 2002, který uvedl, že užívá léky na deprese a nato požil alkohol. Po základním vyšetření, bylo rozhodnuto lékařkou, že bude transportován MP do Protialkoholické záchytné stanice v Jihlavě.

 

13. 6. 2022 bylo přijato TS oznámení, že došlo k poškození DZ hlavní silnice na křižovatce Jihlavská směr na Hliniště. MP z MKDS dohledala vozidlo, kterým byla dopravní značka poškozena a vzhledem k tomu, že řidič z místa dopravní nehody ze dne 12. 6. 2022 v 02:45 hodin ujel byla přivolána dne 13. 6. 2022 v ranních hodinách Policie ČR oddělení dopravních nehod k vyšetření dopravní nehody.

 

13. 6. 2022 v 02:45 hodin po nahlášení dopravní nehody, MP dohledala pachatele z MKDS a zajistila šetření Policií ČR oddělení dopravních nehod. Díky MKDS zjištěno vozidlo, které v ulici Arch. Neumana přerazilo dopravní značku a z místa DN ujelo. Škoda na majetku půjde na vrub řidiči, který z místa nehody ujel.

 

14. 6. 2022 v 16:10 hodin MP zjistila známého muže spícího na lavičce v ulici Radnická. Muž byl hlídkou MP probrán, ale nebyl schopen samostatné chůze, proto byl nejprve přepraven na záchranku, kde bylo po vyšetření lékařem rozhodnuto o jeho umístění do PZS Jihlava. Při dechové zkoušce nadýchal 3,18 promile alkoholu a ohrožoval své zdraví a život.

 

15. 6. 2022 ve 13:35 hodin řešila hlídka MP na základě telefonického oznámení zabouchnuté klíče v bytě v ulici Bezručova. Oznamovatelka se nemohla dostat do bytu. Hlídka MP do bytu vylezla po žebříku a ten oznamovatelce otevřela. Ke škodám na zdraví ani majetku nedošlo.

 

16. 6. 2022 v 11:15 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že na starém hřbitově ve křoví spí nějaký muž s kolem. Hlídka na místě zjistila, že muž, který tam spal byl v podnapilém stavu a ani nevěděl, kde se nachází. Jednalo se muže z Bohumína, který byl propuštěn ze zaměstnání, a tak se opil. Muž byl hlídkou MP vyzván, aby hřbitov opustil. Po lustraci prostřednictvím Policie ČR nebyl o osobu zájem, proto byl propuštěn s poučením ve smyslu veřejného pořádku.

 

17. 6. 2022 v 10:30 hodin přijala MP oznámení, že na veřejných záchodech na Rozkoši spí nějaký muž. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o stejného muže z Bohumína, který předchozí den spal na hřbitově. Strážníci muže probrali a vykázali z veřejných toalet. Bylo mu doporučeno, aby se vrátil do místa bydliště.

 

17. 6. 2022 v 17:00 hodin byl nalezen na zvonku služebny MP mobilní telefon. Nález byl zadokumentován a bude předán na ztráty a nálezy.

 

17. 6. 2022 v 22:22 hodin bylo hlídkou zjištěno, že v areálu parkoviště Svit je lunaparkem provozovaná reprodukovaná hudba v rozporu s podepsanou smlouvou. Hlídka upozornila na zjištěný nedostatek a byla vydána výzva k vypnutí hudební produkce.

 

17. 6. 2022 ve 22:30 hodin byla hlídka MP oslovena oznamovatelem, který uvedl, že v areálu Svitu leží muž se psem a je v podnapilém stavu. Hlídka se dostavila na místo, zjistila místní znalostí, že se jedná o MP známou osobu se psem bojového plemene. Hlídka muže vyzvala, aby místo opustil, a doporučila mu, aby se šel vyspat do místa bydliště. Muž místo opustil.

 

17. 6. 2022 v 22:45 hodin byly hlídkou MP nalezeny dvě spící osoby v pasáži Svitu, které byly v podnapilém stavu. Hlídka osoby probrala a vyzvala je, aby místo opustily. Obě osoby výzev uposlechly a z místa odešli.

 

17. 6. 2022 v 23:15 hodin bylo hlídkou MP zjištěno, že byly provozovány atrakce lunaparku. Dle smlouvy mělo být provozování atrakcí ukončeno v 23:00 hodin. Hlídka MP opětovně vyzvala obsluhu, aby provoz ukončila. Po výzvě byl provoz atrakcí ukončen.

 

19. 6. 2022 v 00:15 hodin nelezla hlídka MP ležícího muže v podnapilém stavu s jednou botou a mobilem, který ležel v jeho blízkosti v ulice Třebíčská. Hlídka muže probrala a zjistila jeho totožnost. Muž nebyl zraněn ani nepožadoval žádnou pomoc. Vzhledem k tomu, že muž byl schopen samostatné chůze, byl vyzván, aby se odebral do místa bydliště, které měl v ulici Družstevní.

 

20. 6. 2022 v 14:15 hodin přijala MP oznámení, že v průchodu staré pošty na Náměstí ve Velkém Meziříčí leží podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o muže slovenské národnosti, který nebyl schopen komunikace a nebyl schopen samostatného pohybu. Provedenou orientační dechovou zkouškou byla muži naměřena hodnota 4,16 promile alkoholu. Na místo byla přivolána RZS. Lékař muže prohlédl a nezjistil žádné zranění ani jiné okolnosti ohrožující jeho zdraví a život, proto bylo rozhodnuto o jeho přepravě MP do PZS v Jihlavě, kam jej následně hlídka MP převezla.

 

20. 6. 2022 v 19:10 hodin bylo na MP oznámeno, že v bankomatu KB u Kauflandu U Tržiště ve Velkém Meziříčí zůstala hotovost, která nebyla po výběru odebrána. Hlídka na místě hotovost od oznamovatelky převzala a zadokumentovala a následně, byla předána na ztráty a nálezy.

 

21. 6. 2022 v 17:45 hodin bylo na MP oznámeno, že na čerpací stanici HAD se nachází osoba, která se tam chová nevhodně. Hlídka na místě zjistila totožnost muže, kterého poučila ve smyslu přestupků proti občanskému soužití a veřejného pořádku a z místa byl vykázán.

 

24. 6. 2022 v 23:50 hodin zjistil operační MP z MKDS, že na Náměstí ve Velkém Meziříčí se koupají dvě osoby v podnapilém stavu. Hlídka MP byla vyslána na místo. Na místě byly obě osoby vyzváni k prokázání totožnosti a dále byly poučeny, o tom, že kašna je majetkem města a není určena ke koupání. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému poškození a obě osoby vyhověly výzvě, aby kašnu opustily byla věc na místě vyřešena domluvou.

 

25. 6. 2022 v 00:44 hodin MP zjistila, že na diskotéce v Blues baru se nachází muž se psem bojového plemene a nereaguje na výzvy obsluhy, aby se psem odešel. Na místo, byla vyslána hlídka MP, která muže z místní znalosti již znala. Muž byl hlídkou MP opakovaně vyzván, aby bar se psem opustil. Muž neuposlechl, proto byl hlídkou MP z baru vyveden. Odmítal provedení orientační dechové zkoušky, neprokázal svoji totožnost, nekontroloval své chování a jednání, ohrožoval zdraví sobě i ostatním a choval se agresivně. Hlídka po všech nezbytných úkonech přistoupila k jeho přepravě do PZS v Jihlavě. O psa se postarali jeho kamarádi.

 

25. 6. 2022 v 23:20 hodin přijala MP žádost od operačního Policie ČR Jihlava o součinnost při prověření fyzického napadené matky synem. Hlídka MP se dostavila na místo, kde zjistila pokojný stav. Obě osoby byly na místě, nikdo nebyl zraněn a v bytě nebylo zjištěno žádné poškození majetku. Obě osoby uvedly, že se v bytě nic nestalo. Následně se na místo dostavil druhý syn oznamovatelky, který uvedl, že matka se léčí s psychickou poruchou a oznámení podala v jejím špatném psychickém stavu. Hlídka z místa odjela po ujištění, že se o matku oba synové postarají.

 

25. 6. 2022 v 23:50 hodin přijala hlídka MP oznámení, že dochází k rušení nočního klidu v místní části Velkého Meziříčí - v Hrbově, které pochází ze sportovního areálu. Hlídka MP na místě zjistila, že v uvedeném areálu slaví jedna osoby narozeniny. Na místě se nacházelo asi 10 dalších osob. Při příjezdu hlídky na místo ani po celou dobu prováděného úkonu, nebyla slyšet žádná reprodukovaná hudba a ani jiné hlasité projevy přítomných osob. Hlídka všechny přítomné poučila ve smyslu nočního klidu a z místa odjela. Opakované oznámení ke zmíněné věci již MP nepřijala.

 

Za uvedené období MP Velké Meziříčí odhalila 73 dopravních přestupků, které z převážné většiny vyřešila pokutou, příkazem na místě, pouze malý zlomek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Jednalo se především o přestupky spojené s parkovacím systémem v centru města Velkého Meziříčí, a to: porušení dopravního značení Zóny zákazu stání, neplacení parkovného, stání před vjezdem, v křižovatkách, po rušení zákazu stání a zákazu zastavení, stání na silniční vegetaci, stání na chodníku, v křižovatce, neumístění parkovacího kotouče v místech, kde je to povinnost řidiče apod.


Autor: Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

3. 1. 2023 - Tragická dopravní nehoda na komunikaci II/602

Tragická dopravní nehoda na komunikaci II/602
V úterý 3. ledna přijali policisté krátce po půl jedné odpoledne oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na silnici druhé třídy číslo 602 u obce Kozlov.

4. 12. 2022 - Křeptov: Žena za volantem dostala smyk, který nezvládla

Křeptov: Žena za volantem dostala smyk, který nezvládla
Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali v pátek 2. prosince deset minut po půl osmé hodině ranní oznámení o dopravní nehodě, která se stala na Žďársku.

14. 2. 2023 - Z událostí městské policie - leden 2023

Z událostí městské policie - leden 2023
Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci lednu 2023.

21. 9. 2022 - Policisté objasnili případ sprejerství ve Velkém Meziříčí

Policisté objasnili případ sprejerství ve Velkém Meziříčí
Policisté objasnili případ sprejování, ke kterému došlo v červenci ve Velkém Meziříčí.


Komentáře ke článku


Facebook Twitter INSTAGRAM Youtube
MUZEUM Velké Meziříčí
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Prodávejte on-line na kvalitním a responzivním e-shopu.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist