1. 11. 2022 v 19:30 hodin zjistila hlídka Městské policie Velké Meziříčí (MP) skupinu osob bez domova, které popíjely na náměstí na lavičce alkoholické nápoje, znečišťovaly veřejné prostranství nedopalky cigaret a dalším odpadem. Hlídka MP tyto osoby na místě poučila ve smyslu veřejného pořádku, vyzvala je, aby po sobě uklidily odpad, jinak by se vystavily postihu za přestupek proti veřejnému pořádku. Hlídka z místa odjela a ve 20:30 hodin zjistila, že osoby výzvy neuposlechly. Proto byly tyto osoby opětovně vykázány k úklidu a hlídka MP si počkala, dokud z místa neodešly.

 

2. 11. 2022 v 11:30 hodin bylo přijato telefonické oznámení od ředitele základní umělecké školy (ZUŠ), že v parčíku před budovou ZUŠ leží bezdomovec. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo jimi známou osobu. Na místě byl probrán a z místa vykázán.

 

3. 11. 2022 v 16:15 hodin zjistila hlídka MP na parkovišti za drogerií Rossmann, zaparkované vozidlo, které mělo nejméně 30 minut otevřené dveře u spolujezdce a nikdo se kolem vozidla nezdržoval. Hlídka provedla prověrku prostřednictvím PČR. Vozidlo nebylo hlášené jako odcizené a na majitele nebyl zjištěn kontakt. Hlídka na místě vozidlo zajistila tak, že jej mechanicky uzamkla.

 

3. 11. 2022 v ulici Jižní, byly vloženy výzvy do schránek rodinných domů (RD) u kterých vegetace přesahovala do komunikace a chodníku a zabraňovala jejích obecnému užívání a údržby.

 

7. 11. 2022 v 11:15 hodin byla nalezena hlídkou MP platební karta ČS Spořitelny. Prostřednictvím spořitelny byl vyrozuměn majitel, který si kartu převzal na služebně MP.

 

7. 11. 2022 v 16:00 hodin na žádost o součinnost s PČR, řešila MP drobnou krádež v Penny marketu, K Novému nádraží. Pachatel (pro MP a PČR známá osoba) odcizil zboží ve výši 489,40 korun. Hlídka MP za přestupek proti majetku uložila muži několika tisícovou pokutu.

 

13. 11. 2022 v 01:30 hodin bylo přijato na MP oznámení, že v ulici Hřbitovní má ležet osoba. Hlídka provedla kontrolu uvedené ulice a okolí, ale žádná ležící osoba se nikde nenacházela.

 

13. 11. 2022 v 02:45 hodin přijala MP telefonické oznámení, že na náměstí v Meziříčí mladík v podnapilém stavu vykopl skleněnou výplň vchodových dveří do České spořitelny. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala oznamovatele, aby označil mladíka, který sklo ve dveřích vykopl. Mladík se doznal a uvedl, že neví, proč sklo vykopl, snad jen tak. Hlídka provedla s mladíkem všechny potřebné úkony ke zjištění jeho totožnosti a ke zjištění celé události. Mladík po provedené orientační dechové zkoušce nadýchal více jak 1,5 prom. alkoholu v dechu. Hlídka MP jej na místě poučila, že podezření ze spáchání přestupku proti majetku oznámí příslušnému správnímu orgánu, který skutek projedná. Následně se na místo dostavila jeho babička, která si vnuka odvezla do místa bydliště.

 

13. 11. 2022 v 03:30 hodin byla na místě předešlé události nalezena hlídkou MP pětiset korunová bankovka, která byla zadokumentována a předána na ztráty a nálezy.

 

14. 11. 2022 v 16:15 hodin se dostavil na služebnu MP muž, který našel v odpadkovém koši před Jupiterem na náměstí mobilní telefon. Hlídka MP z mobilu zjistila majitele, který byl kontaktován a telefon si následně na služebně převzal.

 

14. 11. 2022 v 18:00 hodin bylo na služebnu MP oznámeno nájemnicí bytového domu Jercháře 6, že se v domě zdržují dva bezdomovci. Po příjezdu hlídky MP, bylo zjištěno, že ještě před jejich příjezdem oba bezdomovci z domu odešli.

 

16. 11. 2022 v 23:10 hodin hlídka MP provedla kontrolu vlakového nádraží a zjistila, že ve vestibulu spí dva bezdomovci. Strážníci oba vyzvali k úklidu nepořádku, který tam způsobili, a k opuštění budovy nádraží.

 

18. 11. 2022 v 13:00 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že na kruhovém objezdu v ulici Karlov je rozsypána suť. Hlídka MP místo prověřila a zjistila, že se jednalo o malé množství suti po obvodu kruhového objezdu v délce asi 8 m. Věc byla oznámena Krajské správě a údržbě silnic ve Velkém Meziříčí. Závada na komunikaci nebránila provozu vozidel po této komunikaci.

 

19. 11. 2022 v 04:25 hodin přijala MP telefonické oznámení od vrátné firmy Draka Kabely, že se jim v areálu pohybuje neznámá osoba. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o podnapilého devatenáctiletého mladíka z Hartvíkovic, který byl v důsledku podnapilosti zmatený a nevěděl, kde se nachází. Mladík nezpůsobil žádnou škodu na majetku, ani se ve firmě nezdržoval za tímto účelem. Dále mladík uvedl, že byl ve Vlčatíně na soustředění a následně byl na diskotéce Panorama. Strážníci mladíka poučili a pomohli mu se zorientovat, aby mohl odcestovat do místa trvalého bydliště.

 

21. 11. 2022 v 16:05 hodin přijala MP oznámení, že oznamovatel čekal na autobusové zastávce v ulici Novosady na spoj do místa bydliště. Po příjezdu autobusu do něho nastoupil a batoh, který měl s sebou na zastávce zapomněl na lavičce. Hlídka MP se dostavila po oznámení na místo, batoh tam nalezla. Převzala jej do dočasné úschovy. Následně se dostavil na služebnu MP majitel batohu, který si po provedených úkonech na služebně MP batoh převzal.

 

22. 11. 2022 v 09:10 hodin přijala MP oznámení od ženy, která uvedla, že chtěla přejít přes přechod pro chodce v ulici Novosady, a když vstoupila na přechod s dítětem, byla ohrožena projíždějícím vozidlem s přívěsným vozíkem. Hlídka prověřila záznam z městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a zjistila, že žena, která chtěla v uvedenou dobu s dítětem přejít se sama dopustila přestupku. Před vstupem se nerozhlédla a bezhlavě vstoupila na přechod pro chodce v době, kdy již vozidlo s vozíkem projíždělo místem, proto řidič nemohl již reagovat a dát chodcům přednost. Oznamovatelka byla strážníkem poučena, jak se má jako chodec chovat, než vstoupí na přechod pro chodce.

 

23. 11. 2022 v 11:15 hodin přijala MP telefonické oznámení od oznamovatele, který uvedl, že jeho dítě bylo poraženo projíždějícím vozidlem na přechodu pro chodce v ulici Novosady u Domusu ve Velkém Meziříčí dne 23. 11. 2022 v době 06:30-06:35 hodin Řidič nebyl v danou dobu ztotožněn ani nebylo identifikováno jeho vozidlo a uvedl, že nejprve si jeho dítě na nic nestěžovalo, ale po několika hodinách pociťovalo nějaké bolesti. Oznamovatel požadoval výstup z MKDS. Strážníci jej poučili o tom, že by měl dopravní nehodu neprodleně oznámit na Policii ČR, která je oprávněna šetřit dopravní nehody a může si záznamy z MKDS vyžádat, ale že jemu samému záznam nemohou poskytnout.

 

Městská policie Velké Meziříčí řešila za uvedené období 77 dopravních přestupků, které se týkaly nerespektování dopravního značení, zejména v centru města, a dále pak porušování obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy řidiči parkují na místech, kde to je obecnou úpravou zakázáno nebo není dovoleno, např. stání na vjezdu, na vyhrazených parkovištích, v křižovatkách, na chodnících a silniční vegetaci.

 

Za uvedené období MP Velké Meziříčí v Křižanově při úsekovém měření rychlosti odhalila 429 přestupků nedodržení nejvyšší povolené rychlosti, které oznámila příslušnému správnímu orgánu k projednání.