PANORAMA FITNESS
Dnes je 22. června 2024, svátek má Pavla, zítra Zdeňka.
 • V centru Beauty&Beast se po celou sobotu koná Kmínový festival. Můžete ochutnat speciality pražských šéfkuchařů, zakoupit regionální potraviny. Kromě toho je zde doprovodný kulturní program a vyžití pro děti.
 • Na našem fotbalovém stadionu se hrají tuto sobotu a neděli zápasy chlapců U14 v rámci turnaje Třebíč Open. Také FCVM zde má svůj žákovský tým. Více foto na našem Facebooku.
 • Letos vyšlo otevření koupaliště na tropický den.
 • Jdu do školy. V mateřské škole na Sokolovské proběhlo ve čtvrtek pasování předškoláků s Dózou.
 • 21.6.2024 - Koupaliště PALOUKY otevře své brány v pátek 21. června 2024 v 10 hodin. Jak to na koupališti aktuálně vypadá můžete sledovat na portále www.NovinyVM.cz v pravém sloupci na ONLINE kameře.
 • Lidl už láká zaměstnance přímo na fasádě prodejny.

Kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2022

- - 17. 1. 2023 - komentářů  0
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: PČR

Podíl kybernetické kriminality se loni výrazně zvýšil, nepomáhá ani prevence.


V Kraji Vysočina v loňském roce policisté vyšetřovali celkem 5 240 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 866 trestných činů více. Meziročně tak jde o poměrně vysoký nárůst nápadu trestné činnosti, a to o 19,8 procenta.  V této souvislosti je ale velice důležité uvést, že statistické porovnání roku 2022 s rokem 2021 není zcela korektní, protože celková kriminalita v roce 2021 byla výrazně ovlivněna covidovými opatřeními a stejná situace byla také v roce 2020. Tehdy platná mimořádná a krizová opatření spočívala v celé řadě omezení pohybu osob nejen v České republice, ale dotkla se také omezení volného pohybu osob mezi jednotlivými státy. Tyto skutečnosti měly v letech 2020 a 2021 přímý vliv na nižší nápad kriminality. Pokud bychom se na vývoj kriminality roku 2022 podívali z dlouhodobějšího hlediska, tak ve srovnání s rokem 2019 došlo v našem kraji k jejímu poklesu. V roce 2019 jsme v Kraji Vysočina vyšetřovali celkem 5 538 trestných činů.

 

Loni se podařilo v našem kraji objasnit 2 925 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 55,8 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 411 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit  3 336 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 715 osob. Pachatelé loni svých jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 799 380 000 korun. „K poměrně výraznému nárůstu  nápadu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže Vysočina nebyla v tomto směru žádnou výjimkou. Loni došlo v našem kraji k poklesu objasněnosti o téměř šest procent, přesto se dosaženými výsledky se loni Kraj Vysočina opětovně zařadil mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování. Na zvýšení nápadu trestné činnosti měla v loňském roce na území našeho kraje vliv řada několika faktorů, a to včetně migrační a uprchlické krize, stejně jako dopady ekonomické krize a vliv celkové negativní nálady ve společnosti.

 

V rámci našeho kraje se loni zvýšil počet trestných činů (nárůst o 905) v oblasti obecné kriminality, což představuje nárůst o téměř třicet procent (29,7 procenta).  Loni jsme v našem kraji zadokumentovali 3 950 případů obecné kriminality, z nichž se jich 1 986 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 50,3 procenta. Dodatečně se podařilo objasnit 244 skutků v oblasti obecné kriminality a celkově jsme objasnili v této oblasti 2 230 trestných činů a stíhali za jejich spáchání 1 805 osob.

 

K mírnému nárůstu došlo loni také v oblasti násilné kriminality. Loni jsme registrovali v kraji 510 násilných trestných činů, což bylo o 35 více než v roce 2021 - vyjádřeno procenty jde o nárůst o 7,4 procenta, ale ve srovnání s rokem 2019 o pokles o dva případy. Kriminalistům se podařilo loni objasnit 407 násilných skutků a objasněnost tak dosáhla 79,8 procenta. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 42 násilných trestných činů spáchaných v předchozích letech a za spáchání 449 skutků v oblasti násilné trestné činnosti jsme loni stíhali 435 osob.

 

V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem čtyři případy kvalifikované jako zločin vražda, kdy v jednom případě šlo o vraždu dokonanou, ve dvou případech o vraždu ve stádiu pokusu a v jednom případě o vraždu ve stádiu přípravy, kdy všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Kromě toho je prověřován i jeden případ možné přípravy vraždy, kdy v tomto případě ještě nebylo prověřování prozatím ukončeno.

 

K nárůstu o 7,4 procenta došlo loni u případů trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině prověřovali 29 případů loupeží, což bylo o dva případy více než v roce 2021. Celkem 27 případů loupeží se podařilo policistům objasnit, což představuje vynikající výsledkem a objasněnost tak dosáhla v této oblasti  93,1 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce. Za tyto loupeže kriminalisté stíhají 39 osob.

 

Nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 250 případů, což je o 39 případů více než v roce 2021 - vyjádřeno procenty činí nárůst 18,5 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice téměř 85 procent. Dalších 26 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme celkem 265 osob. K poklesu počtu případů o 11,5 procenta došlo loni u trestných činů porušování domovní svobody, kdy jsme vyšetřovali 54 případů, objasnili z nich 37 případů, což představuje objasněnost 68,5 procenta. Za tento trestný čin jsme loni stíhali 37 osob.

 

V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému poklesu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 6,5 procenta.  Loni jsme vyšetřovali 130 případů mravnostních trestných činů a 78 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 60 procent.  Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality jsme loni stíhali 75 osob. Ze 130 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 27 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 15 případů kriminalisté objasnili) a dalších 38 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání, z nichž celkem 23 případů kriminalisté objasnili, a objasněnost dosáhla 60,5 procenta. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

 

Z celkového počtu 130 případů mravnostní kriminality byly ve 42 případech, což představuje 32,3 procenta, k jejímu spáchání využity informační technologie a sociální sítě. V rámci tohoto druhu trestné činnosti je již několik let - minimálně od roku 2017, kdy je tato statistika sledována -  patrný trend, že více než třicet procent ze všech mravnostních trestných činů je spácháno prostřednictvím informační technologií a sociálních sítí. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let.

 

Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému nárůstu nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 49,7 procenta, kdy na tomto meziročním nárůstu o 782 případů se právě svým vlivem nejmarkantněji podílelo ukončení všech výše zmíněných restrikcí a opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19, promítly se také změny týkající se stanovení výše škody v rámci novely trestních předpisů a svůj vliv měly také důsledky migrační, uprchlické a ekonomické krize. Loni jsme prověřovali celkem 2 357 trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti a 721 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 30,6 procenta, což je v rámci celé České republiky poměrně uspokojivý výsledek. Dalších 126 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně, kdy celkově jsme tak loni objasnili 847 majetkových trestných činů, za které jsme stíhali 639 osob.

 

Na majetkové trestné činnosti se 628 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2021 je to o 120 případů více - vyjádřeno procenty jde o nárůst o 23,6 procenta. Celkem 203 skutků jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 32,3 procenta. Dodatečně jsme objasnili dalších 23 případů z uplynulých let a za krádeže vloupáním jsme stíhali loni 158 osob. Na majetkové trestné činnosti se dále 665 případy podílely krádeže prosté, u nichž jsme zaznamenali výrazný nárůst, a to o více než 33 procent, když 337 krádeží prostých se podařilo policistů na Vysočině objasnit a dalších 32 policisté objasnili dodatečně. Objasněnost v této oblasti dosáhla hodnoty 50,7 procenta. Za tyto skutky jsme loni stíhali 318 osob.  

 

Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 56 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel, což je nárůst o deset případů ve srovnání s rokem 2021. Celkem 33 těchto krádeží dvoustopých motorových vozidel kriminalisté objasnili. Kromě toho se podařilo objasnit také tři případy krádeže dvoustopých vozidel z předešlých let. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla téměř 59 procent, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Za tyto krádeže jsme stíhali 39 osob. Poměrně vysoký počet trestných činů - 82 - se týká krádeží vloupáním do motorových vozidel, kdy 11 případů se nám podařilo objasnit. Celkem 46 těchto případů se týkalo krádeže součástek motorových vozidel, včetně pohonných hmot z nádrží vozidel.

 

Loni jsme zadokumentovali celkem 63 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, když 20 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 31,7 procenta.  Za tyto skutky jsme stíhali 14 pachatelů. Dalších 63 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se nám podařilo objasnit 24 případů, když objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla 38,1 procenta. Dodatečně jsme objasnili tři případy a celkově to představuje 27 případů, za které jsme stíhali 29 osob.

 

V loňském roce se na Vysočině zvýšil o 11,3 procenta nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 953, což bylo v meziročním porovnání o 97 případů více. Loni policisté 780 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 81,8 procenta a dodatečně objasnili dalších 58 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, nebo ohrožování výchovy mládeže. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 432 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 149 případů sprejerství. Mírný pokles jsme loni zaznamenali u zbývající kriminality. Loni jsme vyšetřovali 880 případů, z nichž jsme 756 objasnili a objasněnost tak dosáhla 85,9 procenta. Mezi tento druh trestné činnosti řadíme ohrožení pod vlivem návykové látky - 412 případů nebo zanedbání povinné výživy - 175 případů.

 

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 193 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 17 skutků více než v roce 2021, vyjádřeno procenty nárůst představuje 9,7 procenta. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 90 procent. Dalších 19 případů jsme objasnili dodatečně a celkově jsme objasnili 193 drogových trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 175 osob. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti, což je v Kraji Vysočina dlouhodobě daří.

 

K mírnému poklesu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2022 v Kraji Vysočina i v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 409 trestných činů, což je o 16 méně než za rok 2021. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 3,8 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na hranicí 45 procent. Dalších 70 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (135 trestných činů), dále úvěrové podvody (57 trestných činů), a také daňovou trestnou činnost (35skutků).

 

„Výrazný pokles o téměř 26 procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 35 případů a 15 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice finančního šetření a zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku v trestním řízení rekordní částku ve výši 171,21 mil. korun, a v této souvislosti jsme provedli celkem 1 120 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

 

Loni jsme v Kraji Vysočina zaznamenali výrazně (o téměř 87 %)  zvýšený počet trestných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí internetu či informačních, komunikačních technologií a sociálních sítí.  Loni jsme zadokumentovali 722 těchto případů, což činí již 13,77 procenta nápadu ze všech spáchaných trestných činů v roce 2022 (v roce 2021 - 386 případů). Pachatelé internetové kriminality způsobili poškozeným celkovou škodu ve výši 130 058 845 korun.

 

Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu kriminality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 procent z celkového nápadu. Celkem 98 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 13,5 procenta. Dalších 65 případů kriminalisté objasnili dodatečně - jednalo se o případy z předešlých let a celkově se tak loni podařilo policistům objasnit 165 případů. Největší počet případů internetové kriminality - celkem 529 - se týká majetkové trestné činnosti, což představuje 22,44 procenta ze všech majetkových trestných činů. Jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se obohatit za využití různých legend. Pachatelé u tohoto druhu trestné činnosti způsobili svým jednáním škodu v celkové výši  88 736 668 korun. Další případy internetové kriminality se týkají mravnostní kriminality (41 případů), ale také násilné kriminality (16 případů) a oblasti nehmotných práv.

 

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté. Z celkově loni 2715 stíhaných osob bylo stíháno 947 osob, které se již v minulosti opakovaně dopustili trestné činnosti, což představuje podíl 34,9 procent.  V oblasti násilné trestné činnosti bylo loni stíháno 142 recidivistů, v oblasti majetkové trestné činnosti 332 těchto osob a třináct v oblasti mravnostních trestných činů.

 

Loni se v našem kraji dopustilo provinění či činu jinak trestného celkem 163 dětí ve věku do 17 let, což činí 6 procent ze všech osob. Z tohoto počtu se 27 dětí ve věku do 17 let dopustilo násilné trestné činnosti, 10 mravnostní trestné činnosti a 40 majetkové trestné činnosti.

 

Činu jinak trestného se loni v našem kraji dopustilo celkem 78 dětí ve věku do 14 let, což představuje 2,9 procenta ze všech osob. Z tohoto počtu se 23 dětí ve věku do 14 let dopustilo násilné trestné činnosti, 10 mravnostní trestné činnosti a 19 dětí ve věku do 14 let majetkové trestné činnosti.

 

Na loňské trestné činnosti se podílely také ženy, kterých bylo stíháno celkem 354, a to 36 pro násilnou trestnou činnost, 74 pro majetkovou trestnou činnost, a čtyři pro mravnostní trestnou činnost.

 

 V loňském roce došlo v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice, k nárůstu počtu trestných činů, kterých se dopouštěli cizinci. Cizinci mají na svědomí celkem 313 trestných činů, což je o 85 skutků více než v roce 2021, vyjádřeno procenty se jednalo o nárůst o 37,3 procenta. Trestně stíháno bylo 286 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši 10,5 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Ukrajiny (127 trestných činů), Slovenské republiky (63 trestných činů), Polska (23 trestných činů), Rumunska, Moldavska a Bulharska. Cizinci se v našem kraji nejčastěji dopouštěli trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (89), maření výkonu úředního rozhodnutí (39), úmyslného ublížení na zdraví (20), nedovoleného překročení státní hranice (15) a podvodu (12).

            

Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Počet trestných činů

5 312

5 538

4 835

4 374

5 240

Objasněno

3 152

3 470

3 103

2 697

2 925

% objasněnosti

59,34

62,7

64,2

61,65

55,8

Objasněno dodatečně

384

409

403

400

411

Objasněno celkem

3 536

3 879

3 506

3 097

3 336

Počet stíhaných osob

2 858

2 948

2 773

2 489

2 715

 

 

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2022:

 

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 609

1 014

913

922

782

Objasněno

828

619

481

501

496

% objasněnosti

51,46

61,05

52,68

53,34

63,43

Objasněno dodatečně

135

75

75

72

54

Objasněno celkem

963

694

556

573

550

Počet stíhaných osob

757

621

481

505

391

 

 

 

Pro rok 2023 byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:

Trestná činnost

 • trestná činnost v internetovém prostoru
 • hospodářská trestná činnost a korupce
 • majetková kriminalita
 • primární a sekundární drogová kriminalita

Trestní řízení a operativně pátrací činnost

 • Zvýšení intenzity využívání prostředků OPČ
 • Kvalitní a lhůtované vyšetřování případů
 • Identifikace a zajišťování výnosů z trestné činnosti
 •  

Trendy a prognóza vývoje kriminality v ČR:

 • Registrovaná kriminalita se bude nadále zvyšovat u většiny druhů kriminality, do stavu v roce 2019, kriminalita páchaná v kyberprostoru bude mít pravděpodobně vyšší podíl na celkové kriminalitě než je tomu dnes
 • Transformace a množství protiprávního jednání, které se přesouvá do kyberprostoru, bude dále pokračovat.

Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

6. 5. 2024 - Řidič byl pod vlivem alkoholu

Řidič byl pod vlivem alkoholu
V neděli 5. května po desáté hodině večer zastavili policisté ve Velkém Meziříčí osobní vozidlo Citroën, jehož řidič jel po ulici Pod Hradbami.

8. 1. 2024 - Z událostí městské policie - prosinec 2023

Z událostí městské policie - prosinec 2023
Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci prosinci 2023.

23. 4. 2024 - Zloději vykradli hasičskou Avii

Zloději vykradli hasičskou Avii
Policisté z obvodního oddělení v Náměšti nad Oslavou zadokumentovali případ krádeže vloupáním do zaparkovaného nákladního vozidla Avia.

6. 2. 2024 - Opilý řidič u obce Křoví

Opilý řidič u obce Křoví
V pondělí 5. února po jedenácté hodině dopoledne odhalili policisté řidiče, který usedl za volant opilý.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

PBS Velká Bíteš - PŘISTAŇTE V PBS
TOPlist