EURO BAGGING: Hledáme SERVISNÍHO DĚLNÍKA
Dnes je 4. března 2024, svátek má Stela, zítra Kazimír.
  • Pozor hráz rybníka Lalůvky je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce betonových částí přepadu.
  • Novou lokalitu na Hliništích lemují nově vysazené stromky.
  • Výtěžek z plesu ZUŠ 56.400 korun poputuje na doboru věc Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
  • V sobotu 2. března proběhl v Jupiter clubu ples Základní umělecké školy Velké Meziříčí. K vidění byla parádní hudební i taneční vystoupení.
  • Čtyři valašské branky zmařily naděje na cenné body do horácké tabulky. Sobotní zápas sledovalo takřka 600 diváků.
  • Známé místo nyní vypadá úplně jinak.

Bude se konat Světový pohár v biatlonu, policisté na něm budou působit především preventivně

- - 23. 2. 2023 - komentářů  0
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: PČR

V Novém Městě na Moravě se ve dnech od 2. do 5. března uskuteční BMW IBU Světový pohár v biatlonu 2023.


Čtyřdenní sportovní klání, kterého se podle informací pořadatelů zúčastní sportovci z mnoha zemí, se zařadilo mezi letošní prestižní sportovní akce v rámci celé České republiky. Pořadatelé počítají s účastí několika desítek tisíc diváků. Jejich příjezd, odjezd i samotný pobyt v Novém Městě na Moravě a okolí, bude klást vysoké nároky nejen na samotnou organizaci, ale především na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zajištění veřejného pořádku.

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina proto v úzké součinnosti s pořadateli akce připravilo adekvátní bezpečnostní opatření. Policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, ale i policisté z některých specializovaných celorepublikových útvarů - pyrotechnické služby, letecké služby - se budou po celou dobu trvání světového poháru starat o bezpečnost a veřejný pořádek v Novém Městě na Moravě a jeho okolí.

 

„Z našeho pohledu se jedná svým rozsahem a předpokládaným počtem návštěvníků o nejvýznamnější letošní sportovní akci v našem kraji. V rámci připraveného bezpečnostního opatření, do kterého bude nasazen adekvátní počet policistů, se budeme podílet na zajištění veřejného a místního pořádku, aby se podařilo zamezit páchání trestných činů i přestupků. Naší prioritou je chránit životy, zdraví a majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti. Při přípravě bezpečnostního opatření jsme museli především vyhodnotit všechna možná rizika nejen s ohledem na lokalitu, kde bude akce probíhat, ale také s ohledem na předpokládaný vysoký počet účastníků a návštěvníků, mezi nimiž bude také vysoký počet cizinců,“ uvedl brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

 

Všichni sportovci, jejich realizační týmy, ale také diváci, se musí do areálu Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě v jednotlivé soutěžní dny dopravit a poté zaparkovat svá vozidla, což bude klást nezvykle vysoké nároky zejména na realizaci účinných opatření v dopravě. Ve spolupráci s pořadatelem akce byla proto navržena některá zásadní dopravní omezení v okolí Nového Města na Moravě. Všechny komunikace, kterých se omezení bude týkat, budou viditelně opatřeny dopravními značkami, aby se řidiči mohli včas a dobře zorientovat. Stejně tak jsou připraveny označené parkovací plochy a je zajištěna kyvadlová doprava pro návštěvníky světového poháru.

 

Policejní hlídky budou po celé čtyři dny dohlížet na plynulost provozu a v případě potřeby budou regulovat dopravu. Dopravní policisté budou po celou dobu konání akce přítomni na všech důležitých příjezdových komunikacích, kterými se lze dostat do oblasti Novoměstska. Policisté apelují na všechny návštěvníky, aby důsledně dbali upozornění pořadatelů, kteří všem návštěvníkům doporučují naplánovat si příjezd do okolí Nového Města na Moravě s dostatečným časovým předstihem. Velké množství návštěvníků, kteří budou na Novoměstsko přijíždět zájezdovými autobusy nebo osobními vozidly, velmi výrazně sníží kapacitu a dopravní obslužnost komunikací ve srovnání s běžným obdobím. Navíc je zapotřebí počítat s možnými komplikacemi, které s sebou mohou přinést také aktuální povětrnostní podmínky.

 

Na příjezdech do Nového Města na Moravě se budou v pravidelných intervalech pohybovat také autobusy kyvadlové přepravy diváků ze záchytných parkovišť, autobusy fanoušků, vozidla týmů, pozvaných hostů, novinářů, vozidla zásobování i organizátorů. Z těchto důvodů se mohou také na silnicích tvořit kolony, které pak zvýší obvyklé dojezdové časy. Všichni řidiči proto musí dbát pokynů policejních hlídek, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v dopravě.

 

Pěší i motorizované hlídky budou provádět hlídkovou službu zejména v Novém Městě na Moravě a jeho bezprostředním okolí. Policisté budou plnit zejména úkoly na úseku ochrany bezpečnosti osob a majetku a budou se podílet na zajištění veřejného a místního pořádku, aby se podařilo zamezit páchání přestupků a trestných činů. Pro pěší i motorizované hlídky bude důležitým úkolem monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách fanoušků.

 

Naším hlavním cílem bude zajistit v místě veřejný pořádek a chránit majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti Musíme zejména preventivně působit na řidiče motorových vozidel, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali ve vozidlech viditelně odložené věcí, které by mohly lákat zloděje. Stejně tak budou pěší hlídky a policisté v civilu preventivně působit ve vztahu k možným kapesním krádežím. S vyšším pohybem osob počítáme nejen na silnicích, ale také na autobusovém a vlakovém nádraží,“ doplnil plk. Mgr. Karel Sehnal, velitel bezpečnostního opatření.

 

Počítáme se systematickým prováděním kontrol vozidel a osob zejména v okolí parkovišť a ubytovacích objektů. Hlídky se zaměří také na kontrolu řidičů se zaměřením na řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě zjištění protiprávního jednání musí lidé počítat s odpovídajícími sankcemi. Velké množství sportovců a diváků bude v okolí Nového Města využívat ubytovací kapacity. I v jejich okolí se budou pohybovat policejní hlídky tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a nedošlo k žádným incidentům, které by se dotýkaly zdraví a majetku místních obyvatel.

 

Všechny návštěvníky, kteří budou vstupovat dovnitř Vysočina Arény, upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření, se kterými bude souviset nutnost provedení pečlivých kontrol při jejich vstupu. Z tohoto důvodu je nutné počítat při vstupu se zdržením a je tedy důležité přicházet s dostatečným časovým předstihem a nenechávat si příchod na poslední chvíli.

 

„Obracíme se na všechny návštěvníky, aby se s předstihem a především důkladně seznámili s návštěvním řádem, tedy pravidly vstupu dovnitř arény, a aby dodržovali tento návštěvní řád, který upravuje pravidla pro vstup návštěvníků a jejich chování uvnitř. Do sportovního areálu proto s sebou nenoste žádné předměty, které návštěvní výslovně řád zakazuje.  Jedná se například o nebezpečné předměty, mezi které patří pyrotechnika, nože a další předměty vyjmenované v návštěvním řádu,“ dodal závěrem velitel bezpečnostního opatření plk. Mgr. Karel Sehnal.

 

Důležité informace pro všechny řidiče a návštěvníky - dopravní omezení:

Dopravní omezení se týkají některých vybraných  silnic a místních komunikací v Novém Městě na Moravě a jejím okolí. Všechny komunikace, kde dojde ke změnám v dopravním značení, budou řádně označeny dopravními značkami. Policisté proto apelují na všechny řidiče, aby pozorně sledovali dopravní značení a aby jej především důsledně dodržovali. Stejně tak, aby dbali všech pokynů policistů a pořadatelů.  Jedině tak lze zajistit v místech příjezdu a odjezdu fanoušků  plynulost v silničním provozu.

 

Úplná uzavírka silnice I/19 v úseku - od kruhového objezdu v Novém Městě na Moravě (kruhový objezd zůstane v provozu) po křižovatkou silnic I/19 a III/35418 (silnice směr Slavkovice).

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny - Nové Město na Moravě - Petrovice - Hlinné - Jámy - Žďár nad Sázavou - Radňovice.  Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro vozidla nad 3,5 tuny - Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě - Radešínská Svratka - Bobrová - Radešín - Bohdalec - Ostrov nad Oslavou - Sazomín - Vatín - Žďár nad Sázavou - Radňovice.

 

Úplná uzavírka silnice Nové Město na Moravě - Vlachovice  (uzavřeno od autobusové zastávky u nemocnice až po obec Vlachovice. Objízdná trasa povede po trase:  Nové Město na Moravě  Maršovice - Rokytno - Kuklík - Sněžné - Krátká - Kadov - Fryšava pod Žákovou horou - Tři Studně - Vlachovice a opačně. Veřejná linková osobní doprava projede uzavírkou.

 

Zjednosměrnění provozu na některých silnicích:

silnice III/35315 - z Radňovic do Jiříkovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Jiříkovic do Radňovic) a z Jiříkovic do Nového Města na Moravě bude průjezd také povolen (uzavřeno z Nového Města na Moravě do Jiříkovic)

silnice III/35418 - z Nového Města na Moravě do Slavkovic bude průjezd povolen (uzavřeno ze Slavkovic k silnici I/19)

silnice III/35417 - ze Slavkovic do Petrovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Petrovic do Slavkovic),

 

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny (stejná jako při uzavírce I/19) - Nové Město na Moravě - Petrovice - Hlinné - Jámy - Žďár nad Sázavou - Radňovice. Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro vozidla nad 3,5 tuny (stejná jako při uzavírce I/19) - Nové Město na Moravě - Nová Ves u Nového Města na Moravě - Radešínská Svratka - Bobrová - Radešín - Bohdalec - Ostrov nad Oslavou - Sazomín - Vatín - Žďár nad Sázavou - Radňovice.

 

Zjednosměrnění provozu účelové komunikace mezi Radňovicemi a Slavkovicemi - ze Slavkovic do Radňovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Radňovic do Slavkovic). Objízdná trasa - Radňovice - I/19 - Slavkovice.

 

Parkování vozidel návštěvníků světového poháru bude možné pouze na vyhrazených parkovištích - pořadatelé pro návštěvníky připravili několik parkovacích ploch v Novém Městě na Moravě a Maršovicích. Při zaplnění těchto ploch se bude využívat k parkování úsek silnice I/19 mezi kruhovým objezdem v Novém Městě na Moravě a odbočkou k nemocnici silnice III/01844. Další parkovací místa budou k dispozici na záchytných parkovištích ve Žďáru nad Sázavou.

 

Aktuální informace týkající se bezpečnostní a dopravní situace v souvislosti s touto sportovní akcí naleznete od 2. března také na:

na policejním twitteru - https://twitter.com/PolicieCZ

a policejním facebooku - https://www.facebook.com/PolicieCZ

 

Zde budeme zveřejňovat každý den aktuální zprávy, které se budou týkat průběhu bezpečnostního opatření, stejně jako aktuální dopravní informace týkající se příjezdových tras do Nového Města na Moravě. Tiskový servis novinářům budeme poskytovat přímo v místě konání světového poháru v biatlonu - telefonický kontakt pro požadavky na konkrétní tisková vyjádření - 725 375 094.


Autor: mjr. JUDr. Dana Čírtková tisková mluvčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

8. 9. 2023 - Pozor na platby předem! Nakupování přes internet má svá rizika

Pozor na platby předem! Nakupování přes internet má svá rizika
Internetové obchody či různé portály s bazarovým zbožím se těší velké oblibě a není to jen trend mladých lidí.

8. 11. 2023 - Z událostí městské policie v září 2023

Z událostí městské policie v září 2023
Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci zaří 2023.

15. 1. 2024 - Operační důstojník zachránil sebevraha v malé obci na Žďársku

Operační důstojník zachránil sebevraha v malé obci na Žďársku
Dlouhé desítky minut trvající hovor vedl k nalezení a záchraně mladíka.

21. 12. 2023 - Vloupání do chaty

Vloupání do chaty
Policisté prověřují vloupání do rekreační chaty v katastru obce Osová Bítýška na Žďársku.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist