V září 2022 schválili zastupitelé podání žádosti o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury (NSA) na první etapu rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí. Jelikož je však šance na získání dotace pro bodové hodnocení nízká a stav betonové desky včetně mantinelů je již velmi špatný, zastupitelé města rozhodli o financování ve výši maximálně 50 milionů korun i v případě neúspěchu získání dotace. V následujících dnech se dokončí výběrové řízení na dodavatele této stavby. Předpokladem je, že by stavba měla proběhnout ještě v letošním roce. Na začátku sezóny (na podzim) by mělo být hotovo.

 

Rozdělení přebytku 2022

Zastupitelstvo schválilo rozdělení přebytku z loňského roku. Volné finanční zdroje ve výši 65 494 135 korun městu poslouží například na financování opravy komunikace v ulici Oslavická, druhou etapu rekonstrukce ulice Nad Gymnáziem nebo modernizaci odborných učeben na základních školách. V ulici Nad Gymnáziem se stav zlepší pro řidiče i chodce. Silnice se opraví a přibude nový chodník. Stavební akce proběhne v návaznosti na kapacity budoucího zhotovitele stavby, to znamená, že velmi pravděpodobně až v příštím roce.

 

Odborné učebny

Modernizace učeben základních škol vyžaduje povinný podíl k dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Město v letošním rozpočtu vyhradilo na tuto akci zhruba 35 milionů korun. V případě Základní školy Oslavická a Základní školy Sokolovská je předpokládaná celková výše dotace cirka 56 milionů korun.

 

Probíhající investiční akce

Ulice Ve Vilách a Nad Sv. Josefem je uzavřená a pracuje se na její kompletní rekonstrukci. Obyvatelé zmíněných ulic smí po dobu uzavírky bezplatně parkovat na dočasně vytvořeném parkovišti v ulici Kolmá mezi bytovými domy. Další možnost v případě potřeby příjezdu k domu nabízí stavbyvedoucí Radim Hlatký. Vjet do zákazu vjezdu lze jen s povolením stavby, které vám může vystavit pan Hlatký. K dispozici je na telefonním čísle 606 078 617 vždy ve všední den od 7 do 15 hodin.

 

Akce

 

Zdravé město

Dvě zajímavé březnové akce pořádá naše Zdravé město. Jednou z nich je Den pro Ženu, ten se uskuteční v sobotu 11. března od 10 do 17 hodin v předsálí kina Jupiter clubu. Podrobnější informace vidíte na plakátu pod článkem.


Druhou akcí je Den vody, na němž se mimo Zdravé město podílí Chaloupky, městská knihovna, místní skauti a otužilci. Ačkoliv Den vody připadá na 22. března, akce se rozprostřely do celého měsíce, zejména pak do jednoho týdne. Podívejte se na plakát a vyberte si, kam zavítáte. Třeba si poslechnete Dešťovou kapelu, zkusíte vodní stezku nebo třeba přímo otužování.

 

DPS

Zveme vás na slavnostní otevření bytového domu pro seniory. Součástí programu bude prohlídka zrekonstruovaného internátu, kde vzniklo třicet nových bytových jednotek.

 

Kdy: v úterý 21. března v 16 hodin
Kde: U Světlé 2310/9, Velké Meziříčí (bývalý internát)