SVĚTLÁ: Praktické maturitní i učební obory
Dnes je 8. prosince 2023, svátek má Květoslava, zítra Vratislav.
  • Hasiči zasahovali u nebezpečné námrazy na střeše radnice.
  • Pozor na nebezpečné ledové převisy na budovách. Uvolnit se při oblevě mohou kdykoliv a někoho zranit.
  • U vjezdu do bývalého areálu Svit uvízl kamion napříč příjezdovou komunikací...? Video naleznete na našem FB.
  • Čerti řádili na Dóze, polepšené děti Mikuláš s anděly odměnil.
  • Vlastivědná a genealogická společnost měla v úterý výroční schůzi. Zvolila si nové funkcionáře, přednesena byla zpráva o činnosti. Kolik měla přednášek, jaké byly nejnavštěvovanější a co chystá v synagoze přístí rok? To se brzy dozvíte.
  • Po městě chodí Mikuláš s čerty a anděly.

Z událostí městské policie - červen 2023

- - 12. 7. 2023 - komentářů  0
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: archiv NovinyVM

Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci červnu 2023.


1. 6. 2023 v 17:00 hodin přijala MP oznámení od pracovníků firmy Okna Vekra, že se na jejich parkovišti nachází již asi 2 hodin vozidlo s mužem, který projevuje známky podnapilosti. Hlídka na místě zjistila, že muž je podnapilý. ODZ prokázala přítomnost alkoholu v dechu v hodnotě převyšující více jak 4,0 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž u sebe neměl žádné doklady ani doklady od vozidla a jednalo se osobu cizí státní příslušnosti (LITVA), byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která muže i vozidlo prolustrovala, zda není v pátrání. Vše bylo v pořádku. Muži byla zakázána další jízda a byl poučen o případných následcích při jízdě pod vlivem alkoholu.

 

1. 6. 2023 v 22:00 hodin bylo přijaté telefonické oznámení, že na schodech bytového domu v ulici Nad Sv. Josefem leží muž pod vlivem alkoholu. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže cizince (LITVA) bez dokladů. Na místo, byla přivolána hlídka Policie ČR. Provedena lustrace a následně po ODZ byl hlídkou PČR transportován do PZS Jihlava.

 

6. 6. 2023 brzy ráno přijala Městská policie Velké Meziříčí (MP) oznámení od zaměstnanců prodejny Kotvička, že jim zloděj ukradl zboží z přepravek na rampě v hodnotě přes 500 korun. Zaměstnanci uvedli, že muže zachytila kamera, kterou mají na rampě umístěnou. Po prohlédnutí záznamu z městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) strážníci zjistili, kde se podezřelá osoba z krádeže pohybovala. Dalším pátráním MP zjistila, že se muž nachází na náměstí, tam si pro něj následně došla. Strážníci zloděje vyzvali, aby je následoval na služebnu k sepsání zápisu. Na služebně byla ověřena totožnost podezřelého a potvrdila se jeho přítomnost na záznamu z MKDS. Muž se k činu doznal. Uvedl, že měl hlad a neměl žádné finanční prostředky, proto se rozhodl potraviny odcizit. 33letý muž se bude zodpovídat z přestupku proti majetku před správním orgánem, ten bude rozhodovat o jeho vině a o výši správního trestu (pokuty), která se může vyšplhat až do výše 50 000 korun.

 

8. 6. 2023 v 12:45 hodin bylo na služebně MP VM přijato oznámení z prodejny Kotvička v ulici Hornoměstská, která patří Coop družstvo Velké Meziříčí, že mají zadrženou osobu podezřelou z krádeže zboží. Hlídka MP se neprodleně dostavila do prodejny, kde bylo zjištěno, že se jedná o stejného podezřelého jako v předchozím případě. Jednalo se o bezdomovce, který se ve VM zdržuje asi 2 týdny a je synem místní osoby bez domova. Ten byl vyzván, aby vyndal vše z kapes a co má u sebe. Bylo zjištěno, že odcizil oplatek Miňonka v hodnotě 18,90 Kč. Muž byl hlídkou vyzván, aby je následoval na služebnu MP, kde byla prostřednictvím Policie ČR ověřena totožnost a dále bylo zjištěno, zda se nejedná o recidivu v majetkovém TČ. Vzhledem k tomu, že oplatek nebyl poškozen a mohl být vrácen do prodeje, byl přestupek s mužem projednán pokutou příkazem na místě, která byla zapsána do CRP.

 

7. 6. 2023 v 18:45 hodin zjistila hlídka MP na Ostrůvku skupinu osob, která tam pomáhala další zraněné osobě. Na místo byla přivolána RZZS. Muž měl drobnou oděrku na hlavě, kterou mu strážníci na místě ošetřili. Po příjezdu RZZS lékař zranění zkontroloval a sdělil, že se nejedná o vážná zranění, které by si vyžádalo další ošetření v nemocnici. Vzhledem k tomu, že zranění nebylo vážné, byl muž propuštěn domů.

 

8. 6. 2023 v 15:00 hodin v ulici Ostrůvek (Náplavka) zjištěn muž v podnapilém stavu, který na místě spal. Hlídka jej vzbudila na místě byl poučen a bylo mu doporučeno, aby se šel vyspat do místa pobytu. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dalšího opatření, byl muž propuštěn a z místa odešel.

 

8. 6. 2023 v 19:50 hodin přijala MP telefonické oznámení, že v obci Hrbov‑Svařenov se volně pohy-buje pes bez průvodce nebo majitele. Jednalo se o velkého psa labradora. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se pokusila psa odchytit, ale akce byla bez výsledku, pes odběhl mimo obec a již se neukázal. Hlídka poučila oznamovatele, aby v případě, že se pes znovu objeví, neprodleně informoval MP.

12. 6. 2023 v 17:35 hodin přijala MP telefonické oznámení - muž spící na autobusové zastávce v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP vyjela na místo. Jednalo se o místního muže bez domova, kterého strážníci probudili a vyzvali jej, aby se šel vyspat do místa pobytu.

 

13. 6. 2023 v 12:40 hodin přijala MP oznámení z prodejny Družstvo Koop - Kotvička, že došlo ke krádeži zboží a pachatele mají zachyceného na kamerovém záznamu. Hlídka MP si záznam převzala a vyhodnotila. Po konzultaci s Policií ČR došlo k ustanovení podezřelé osoby, která se bude zodpovídat ze svého jednání před správním orgánem.

 

13. 6. 2023 v 17:30 hodin přijala MP telefonické oznámení, že na schodech protipovodňové zdi leží nějaká žena. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jednalo o 44 letou ženu bez domova, kterou strážníci z místní znalosti znají. Žena jevila známky podnapilosti, proto byla provedena ODZ na přítomnost alkoholu v dechu, kterou se prokázalo, že alkohol požila. Žena během kon-troly procitla prokázala, že je schopná samostatného pohybu a komunikovala srozumitelně. Strážníkům uvedla, že odjíždí autobusem k rodičům. Strážníci ji propustili. Pod dohledem strážníků došla na autobusové nádraží, kde nastoupila do autobusu a odjela.

 

14. 6. 2023 v 07:05 hodin přijala MP telefonické oznámení z pohřební služby, že došlo k úmyslnému poškození zpětného zrcátka u jejich vozidla. Dle popisu podezřelého, byla následně osoba hlídkou MP dohledána. Na výzvu strážníků, aby osoba podala vysvětlení se k činu přiznal. Vzhledem ke škodě, která na vozidla byla způsobena bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 

16. 6. 2023 v 22:00 hod. se dostavil na služebnu muž, který uvedl, že byl pokousán v ulici Radnická psem bojového plemene a muž, který měl psa na vodítku mu pouze řekl promiňte a z místa se psem odešel. Hlídka vyhodnocovala záznam MKDS a neprodleně pátrala po možném pachateli přestupku, ale bezvýsledně. Poškozený byl na místě poučen, aby si nechal ránu na ruce ošetřit. V současné době se po muži se psem pátrá, neboť je nutné nechat psa vyšetřit veterinářem a aby se provedla kontrola očkování psa, která je nutná pro následnou lékařskou péči poškozeného. Případ je stále v šetření.

 

17. 6. 2023 v 18:50 hodin přinesla na služebnu MP oznamovatelka nález peněženky s hotovostí, do-klady a platební kartou. Nález byl MP zadokumentován, oznámen na Policii ČR a následně odevzdán na ztráty a nálezy MěÚ VM.

 

17. 6. 2023 v 21:45 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že dochází k rušení nočního klidu, které pochází pravděpodobně ze sportovního areálu ZŠ Oslavická a Školní. Muž byl strážníkem poučen, že akce, která se na hřišti konala je nahlášena a dále byl poučen, že dne 16. a 17. 6. 2023 je začátek nočního klidu obecně závaznou vyhláškou posunut na 01:00 hodin. Prověřováním oznámení bylo zjištěno, že produkce na hřišti byla těsně po 22 hodině ukončena.

 

17. 6. 2023 v 21:10 hodin zakročovala MP proti silně podnapilému muži se psem bojového plemene, který se snažil pohybovat mezi návštěvníky koncertu na náměstí při konání pouťové kulturní akce. Při pacifikaci muže, byla hlídka napadána psem. Nakonec se hlídka dohodla s mužem, že jej odveze do místa bydliště, aby nedošlo k nějaké nešťastné události. Muž souhlasil, následně jej hlídka dopravila do místa pobytu v katastru VM. Tímto úkonem byla zajištěna bezpečnost návštěvníků koncertu i psa.

 

19. 6. 2023 v 9:00 hodin kontrolovala hlídka MP a Policie ČR skupinu osob bez domova z důvodu stížnosti od občanů, že po nich žebrají peněžní hotovost. Hlídka celou skupinu bezdomovců zkontrolo-vala a poučila je ve smyslu právních předpisů s ohledem na veřejný pořádek, pravidel občanského soužití.

 

19. 6. 2023 v 10:45 hodin přijala MP Velké Meziříčí oznámení od projíždějícího občana ulici Třebíčskou, který uvedl, že u prodejny STIHL leží muž. Hlídka neprodleně vyjela na místo. Na místě bylo zjištěno, že podnapilý muž se již zvednul a šel směrem k místu pobytu. Hlídka u muže provedla kontrolu dokladů a provedla ODZ na přítomnost alkoholu s výsledkem převyšující hranici 4 promile alkoholu v dechu. Následně hlídka zjistila, že několik metrů od bydliště muž sedí na trávníku a odpočívá. Na místě byl opětovně poučen, aby se šel vyspat domů, ale jeho stav byl takový, že se nemohl sám postavit na nohy. Strážníci mu pomohli se postavit, ale muž se podepřel nohou tak nešťastně, že mu prasklo v koleni. Na místo byla přivolána RZZS, která jej následně přepravila do nemocnice v Třebíč. Hlídka vyrozuměla jeho matku, aby se postarala o jeho psa, který zůstal v bytě.

 

19. 6. 2023 v 17:15 hodin přijala hlídka MP od občana nalezený batoh s peněženkou a doklady patřící občanovi z Hradce Králové. Hlídka nález zadokumentovala a předala na ztráty a nálezy MÚ ve Velkém Meziříčí.

 

21. 6. 2023 v 21:25 hodin přijala MP oznámení na rušení nočního klidu v altánku v ulici Družstevní. Hlídka na místě zjistila, že se tam zdržuje jedna osoba a k žádnému rušení nočního klidu v uvedenou dobu nedocházelo. Jednak tam žádná hudební produkce nebyla a jednak noční klid je až od 22:00 hodin Muž byl na místě poučen ve smyslu rušení nočního klidu, následně z místa odešel.

 

22. 6. 2023 v 14:35 hodin přijala hlídka MP oznámení o volném pohybu velkého černého psa bez majitele po komunikaci v ulici Poříčí. Hlídka oblast propátrala, ale psa nenalezla. Následně přijala hlídka MP oznámení od majitele psa Bernského salašnického psa, že mu utekl a uvedl hlídce kontaktní údaje pro případ, kdyby se nalezl. Rovněž byl oznamovatel poučen, aby v případě, že se jeho pes najde, aby vyrozuměl hlídku MP.

 

Za uvedené období MP odhalila 61 dopravních přestupků. Jednalo se především o přestupky spojené s parkovacím systémem v centru města, ale i přestupky z celého katastru Velkého Meziříčí. Jednalo se především o nedovolené stání na vegetaci, před vjezdem, v křižovatkách, zastavení a jiné porušení dopravního značení.

 

V městysi Křižanov, kde MP měří překročení dovolené rychlosti na základě Veřejnoprávní smlouvy, radarem úsekového měření za uvedené období odhalila celkem 434 dopravních přestupků, které po zaevidování předává na odbor dopravy k jejich zpracování.


Autor: Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

19. 11. 2023 - Dechová zkouška byla pozitivní

Dechová zkouška byla pozitivní
Policisté z obvodního oddělení Velké Meziříčí dohlíželi v rámci běžného výkonu služby v sobotu 18. listopadu na veřejný pořádek a bezpečnost v dopravě.

5. 9. 2023 - Během víkendu dva záchyty migrantů

Během víkendu dva záchyty migrantů
Řidič vozidla s migranty po zastavení na dálniční odpočívce utekl.

4. 9. 2023 - Muž pod vlivem alkoholu havaroval

Muž pod vlivem alkoholu havaroval
V sobotu 2. září krátce po čtvrté hodině odpoledne přijali policisté na integrovaném operačním středisku oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo v katastru obce Velké Meziříčí.

23. 5. 2023 - Po dálnici D1 se řítil rychlostí 222 km/h

Po dálnici D1 se řítil rychlostí 222 km/h
Policisté z dálničního oddělení velký Beranov kontrolovali v sobotu 20. května dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích na dálnici D1.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

LightSolar: Komplexní služby v oblasti fotovoltaických systémů
TOPlist