PANORAMA FITNESS
Dnes je 19. června 2024, svátek má Leoš, zítra Květa.
  • Školní sbory koncertovaly v Jupiter clubu.
  • Cesta v Balinském údolí je posypána jemnou prosívkou. Do čtvrtka bude cesta zaválcována. Pak už se bude dobře jezdit i chodit. Více foto na našem Facebooku.
  • Oslavická se roztančila již na třetím ročníku školní taneční soutěže Star dance. Víc jak 50 fotografií najdete na našem Facebooku.
  • Bazény na koupališti jsou připraveny na spuštění provozu. K tomu by mělo dojít v pátek 21. června.
  • Silnčáři stále vylepšují stav vozovky na Uhřínovské silnici.
  • Aby se při pouti neprášilo...

Nezaměstnanost v Kraji Vysočina klesla na 2,8 procent a dohnala Prahu

- - 10. 5. 2024 - komentářů  0
Nezaměstnanost v Kraji Vysočina klesla na 2,8 procent a dohnala Prahu
Nezaměstnanost v Kraji Vysočina klesla na 2,8 procent a dohnala Prahu

V dubnu 2024 klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání evidovaných v Kraji Vysočina o celkem 799 lidí na 10 113, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 8 269 a podíl nezaměstnaných klesl o 0,3 procentního bodu na 2,8 %.


Vysočina je tak krajem s nejnižším podílem nezaměstnaných osob v Česku a dohnala v tomto kritériu dlouhodobě vedoucí Prahu. Webové stránky www.jsemvkurzu.cz nabízí stovky rekvalifikací a kurzů dostupných pro každého, včetně matek na rodičovské dovolené, kterým může další vzdělávání výrazně pomoci s návratem na pracovní trh.

 

K 30. 4. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Jihlavě celkem 10 113 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 799 lidí nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 645 lidí.

 

Zaměstnanost v našem kraji Vysočina pokračuje v pozitivním trendu poklesu nezaměstnanosti po vrcholu v zimních měsících. Všechny okresy našeho kraje jsou na tom v tomto ohledu lépe, než činí celorepublikový průměr. Pokles nezaměstnanosti je dán pokračujícím nástupem sezónních prací zejména v zemědělství a ve stavebnictví a tím, že lidé opět zahájili živosti přerušené na zimu. Daří se nám také neustále zvyšovat počet uchazečů o zaměstnání, pro které dokáže Úřad práce najít nové pracovní místo,“ pochvaluje si  ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě Lenka Nováková. A připomíná, že druhou květnovou neděli se již tradičně slaví Svátek matek, tedy den, kdy vzdáváme hold maminkám a mateřství vůbec.

 

Ze strany žen se nejedná v rámci mateřství o lehký úkol, protože po ukončení rodičovské dovolené musí skloubit péči o rodinu s pracovními povinnostmi. Sama to znám, mám dvě malé děti. Proto je důležité, aby matky s malými dětmi měly přístup k podpoře a možnostem, které jim v nemalém rozsahu a se svými relevantními programy a službami nabízí i Úřad práce. Například v rámci Národních individuálních projektů při zařazení do projektů Nová etapa nebo Záruky pro mladé, které spolufinancuje Evropská unie, mohou být tyto ženy zařazeny do odpovídající rekvalifikace nebo do řady různých poradenství, popřípadě mohou být umístěny na vhodné dotované společensky účelné pracovní místo. Úřad práce se také snaží  maminkám usnadňovat vstup a udržení se na trhu práce v případě, že se nemohou nechat z různých důvodů zaměstnat na plný pracovní úvazek,“, říká ředitelka Lenka Nováková. Úřad práce samozřejmě poskytuje rodičovský příspěvek pro matky s malými dětmi, kdy dávka je vyplácena až do 3 let věku dítěte nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč. Ředitelka Nováková přitom upozorňuje, že výše uvedený výčet je jen část celého portfolia služeb, které Úřad práce maminkám nabízí.

 

 

Vývoj nezaměstnanosti

 

ukazatel (celkový počet)

stav k

30. 4. 2023

31. 3. 2024

30. 4. 2024

evidovaní uchazeči o zaměstnání

9 468

10 912

10 113

 - z toho

 ženy

5 162

5 537

5 374

 

 absolventi a mladiství

528

559

543

 

 uchazeči se zdravotním postižením

1 519

1 622

1 590

uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti

3 503

4 392

3 668

podíl nezaměstnaných osob v %

2,7 %

3,1 %

2,8 %

volná pracovní místa

8 537

8 121

8 269

počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

1,1

1,3

1,2

 

V průběhu dubna bylo jako nezaměstnaní nově zaevidováno 1 365 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 51 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 140 osob více.

 

Z evidence bylo během sledovaného měsíce vyřazeno celkem 2 164 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 174 osob více než v předchozím měsíci a o 51 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 904, tj. o 125 osob více než v předchozím měsíci a o 46 osob více než ve stejném měsíci minulého roku, 1 644 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 119 více než v předchozím měsíci a o 975 více než ve stejném období minulého roku, 51 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

 

Tok nezaměstnanosti

ukazatel

počet uchazečů ve sledovaném měsíci

duben

2023

březen

2024

duben

2024

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání

1 225

1 314

1 365

uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

2 215

1 990

2 164

- z toho umístění celkem

1 858

1 779

1 904

- z toho umístění úřadem práce

   669

1 525

1 644

 

 

Všechny okresy Vysočiny lepší než celorepublikový průměr

 

Nezaměstnanost se v dubnu snížila ve všech okresech našeho kraje, z toho nejvíce v okrese Třebíč, kde se propadla o 0,4 %, dále v okrese Žďár nad Sázavou, kde se snížila o 0,3 %, potom v okrese Jihlava, kde klesla o 0,2 %, a konečně v okresech Havlíčkův Brod
a Pelhřimov, kde shodně klesla o 0,1 %. 

Podíl nezaměstnaných vyšší nebo stejný jako republikový průměr nevykázal v našem kraji ani jeden okres. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (2,0 %).

 

Nezaměstnanost v okresech k 30. 4. 2024

okres

počet nezaměstnaných

volná pracovní místa

počet uchazečů na 1 VPM

podíl nezaměstnaných osob [%]

 

celkem

z toho ženy

 
 

Havlíčkův Brod

    1 650

       912

    1 018

1,6

2,6

 

Jihlava

    2 278

    1 178

    3 000

0,8

2,9

 

Pelhřimov

    1 026

       558

    2 047

0,5

2,0

 

Třebíč

    2 602

    1 463

    1 283

2,0

3,3

 

Žďár nad Sázavou

    2 557

    1 263

       921

2,8

3,1

 

Kraj Vysočina

  10 113

    5 374

    8 269

1,2

2,8

 

Česká republika

280 078

150 163

268 046

1,0

3,7

 

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 4. 2024 klesl o 0,3 % na 2,8 %. Zároveň podíl nezaměstnaných žen se proti minulému měsíci snížil o 0,1 % na 3,1 %, podíl nezaměstnaných mužů se zmenšil o 0,3 % na hodnotu 2,6 %.

 

Ke konci dubna bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Jihlavě, 5 374 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,1 %. V evidenci bylo také 1 590 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 543 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 16 osob; ve srovnání s dubnem 2023 bylo na Krajské pobočce úřadu práce v Jihlavě evidováno o 15 absolventů škol více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,4 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 668 uchazečů o zaměstnání, tj. 36,3 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 04. 2024 klesl o 0,3 % na hodnotu 2,8 %.

 

Kraj Vysočina evidoval k 30. 04. 2024 celkem 8 269 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 148 vyšší než v předchozím měsíci a o 268 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadala v průměru 1,2 uchazeče, v okresech nejvíce ve Žďáru nad Sázavou (2,8) a naopak nejméně v okrese Pelhřimov (0,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 463 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadaly 3,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 525, na jedno volné místo připadaly 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu 8 269 volných pracovních míst bylo 2 743 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 5 526 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

 

V měsíci dubnu 2024 kopírovala situace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti trend z minulého měsíce, tedy uzavíraly se především dohody financované z operačního programu zaměstnanost plus.

 

Pokud se zaměříme na dohody financované čistě s národních zdrojů, byly podány žádosti na společensky účelná pracovní místa zřízená za účelem samostatně výdělečné činnosti. Jedna žádost byla během měsíce uzavřena v oboru „chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) - střihačka psů“.  Dále byla uzavřena dohoda na společensky účelné pracovní místo na pracovní pozici „pomocní pracovníci v zahradnictví“. Došlo k několika uznáním zaměstnavatelů za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na dobu tří let i neurčitou.

 

Společensky účelná pracovní místa byla uzavírána napříč projekty, které jsou spolufinancované Evropskou unií. V projektu Záruky pro mladé (určené pro lidi do 30 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní pozice „stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)“, „pomocní pracovníci v zahradnictví“, „uklízeči veřejných prostranství“ nebo „strojírenští technici projektanti, konstruktéři“. V projektu Nová etapa (pro lidi ve věku 30-54 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní místa „řidiči os. a malých dodávkových automobilů (kromě taxi a ř. ZDS)“, „uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních“, „ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních“ a „číšníci a servírky“. Díky projektu Věk není překážkou (pro lidi nad 55 let) se podařilo vytvořit pracovní místa na pozicích „pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu“, „pomocní pracovníci v rostlinné výrobě“, „ostatní uklízeči a pomocníci“, „úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví“ nebo „zahradníci a pěstitelé“. A neposlední řadě díky OZP projektu, který je určený pro zdravotně postižené, nastoupili uchazeči na pracovní pozice „realitní makléři“, „číšníci a servírky“, „uklízeči veřejných prostranství“ nebo „montážní dělníci ostatních výrobků“.

 

Celostátní informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na  
 www.mpsv.cz/web/cz/mesicni

 


Autor: Martin Bušo, tiskový mluvčí Úřadu práce ČR

Publikoval: -kas-

Čtěte také

6. 11. 2023 - Svatomartinský trojboj v SCVM

Svatomartinský trojboj v SCVM
Zveme všechny sporťáky i ty, kdo by jen chtěli vyzkoušet dané disciplíny na SVATOMARTINSKÝ TROJBOJ do Sportovního centra Velké Meziříčí.

24. 4. 2024 - Před podvody kyberšmejdů varovala policistka veřejnost v kinosále

Před podvody kyberšmejdů varovala policistka veřejnost v kinosále
V úterý 23. dubna se od 16 hodin v kinosále Jupiter clubu uskutečnila preventivní osvětová akce Policie ČR a Besipu. Akci pro veřejnost zdarma uspořádala Vlastivědná a genealogická společnost.

14. 11. 2023 - Příběh Lukáše se nepíše snadno

Příběh Lukáše se nepíše snadno
Vyhlášená veřejná sbírka může pomoci rodině vážně nemocného policisty.

3. 1. 2024 - V novoměstské porodnici se v roce 2023 nejčastěji rodili Jakubové a Anny

V novoměstské porodnici se v roce 2023 nejčastěji rodili Jakubové a Anny
Nejvíce dětí se v loňském roce v novoměstské porodnici narodilo v měsíci prosinci (66).


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Olejový mlýn Petráveč zve na Kmínový festival a talkshow s Josefem Dvořákem
TOPlist