Dnes je 14. července 2024, svátek má Karolína, zítra Jindřich.
  • V rámci kulturního léta na náměstí ve Velkém Meziříčí zahrála skupina Listověj.
  • Vydané deště doprovázené bouřkami zvedlo hladinu Balinky v Balinském údolí. Brod lze zatím přejít suchou nohou.
  • Koupaliště PALOUKY bylo dnes otevřeno.
  • VII. ročník historických bicyklů se vydařil. Článek včetně videa připravujeme.
  • Skupina Amarylis vystoupila kvůli počasí v prostorách Lanč Branč - Náměstí 79/3 (bývalá restaurace Obecník). Skupina v rámci kulturního léta vystoupí ještě jednou a to 11. srpna 2024.
  • Postup prací na rekonstrukci silnice na Fajtův kopec (horní část ulice Nad Gymnáziem).

Kraj Vysočina má spolu s Prahou nejnižší nezaměstnanost v ČR

- - 10. 6. 2024 - komentářů  0
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: archiv autora

Nadcházející léto přeje rekvalifikacím, ale studenti raději užívají prázdniny.


V květnu 2024 pokračoval klesající trend v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Kraji Vysočina. Počet klesl o 315 lidí na 9 798, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 8 317 a podíl nezaměstnaných klesl o 0,1 procentního bodu na 2,7 %. Kraj Vysočina se tak může spolu s Prahou pochlubit nejnižším podílem nezaměstnaných lidí v České republice. Úřad práce je připraven pomoci studentům, kterým se nepodaří dostat na vysněnou střední školu. Kromě pomoci s orientací na trhu práce pomáhají specializovaní odborníci díky projektu Záruky pro mladé například i s přípravou životopisu, přípravou na pohovor, ale také nabízí celou škálu dotovaných rekvalifikací. Mimo projekt máme v nabídce i digi kurzy, které jsou dostupné na webu www.jsemvkurzu.cz.

 

Měsíc květen je v České republice tradičně spojován s přijímacími zkouškami na střední školy, které jsou klíčovým krokem pro žáky devátých tříd základních škol. S úspěšností přijetí v prvním kole přijímacího řízení ve výši 97,4 %, což je druhá nejvyšší úspěšnost v ČR, a velmi nízkým počtem žáků, kteří musí podstoupit druhé kolo přijímacích zkoušek, je pravděpodobnost přijetí na střední školu v našem kraji opravdu vysoká. Přesto úřad práce počítá se studenty, kteří se na střední školu nedostanou, a nabízí jim možnost využít vlastní dostupné zdroje a služby, které jim mohou pomoci najít vhodné možnosti pro jejich další vzdělávání a kariéru,“ říká Lenka Nováková, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě. “Pro osoby mladší 30 let je k dispozici projekt „Záruky pro mladé“, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Zde se mladé lidi snažíme v první řadě vrátit zpět ke vzdělání, ale mohou se také zúčastnit různých poradenských programů a Job Clubů, kde získají rady ohledně hledání práce, psaní životopisu a přípravy na pohovory a hlavně mohou absolvovat různé rekvalifikace, které pomohou k uplatnění se na trhu práce. Mezi nejžádanější rekvalifikace patří např. rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, studium pro asistenta pedagoga, různá řidičská oprávnění včetně profesních průkazů, ale také např. kurz tatéra nebo kosmetičky,“ doplňuje ředitelka Nováková.

 

Rekvalifikace jako takové Úřad práce ČR nabízí nejen studentům, ale i ostatním občanům.
A právě nadcházející léto je pro rekvalifikace asi nejvhodnější. V létě mají lidé více volného času nebo hledají příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji mimo hlavní pracovní sezónu. Léto je pro mnoho lidí klidnějším obdobím, což jim umožňuje věnovat více času vzdělávání.
A nakonec absolvování kurzu v letním období může zvýšit šance na nalezení zaměstnání na podzim, kdy je často nabízeno více pracovních pozic
,“ připomíná Lenka Nováková.

 

K 31. 5. 2024 evidoval Úřad práce ČR Krajská pobočka v Jihlavě celkem 9 798 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 315 lidí nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 825 lidí.

 

Vývoj nezaměstnanosti v květnu 2024

ukazatel (celkový počet)

stav k

31. 5. 2023

30. 4. 2024

31. 5. 2024

evidovaní uchazeči o zaměstnání

  8 973

10 113

 9 798

 - z toho

 ženy

  5 040

  5 374

  5 349

 

 absolventi a mladiství

     486

     543

     458

 

 uchazeči se zdravotním postižením

  1 502

  1 590

  1 599

uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti

3 230

  3 668

  3 467

podíl nezaměstnaných osob v %

2,5%

  2,8 %

  2,7 %

volná pracovní místa

8 540

  8 269

  8 317

počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

    1,1

      1,2

      1,2

 

V průběhu května do evidence uchazečů o zaměstnání přibylo 1 229 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 136 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 94 osob méně.

 

Z evidence bylo během sledovaného měsíce vyřazeno celkem 1 544 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 620 osob méně než v předchozím měsíci a o 274 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 301, tj. o 603 osob méně než v předchozím měsíci a o 89 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku, 1 117 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 527 méně než v předchozím měsíci a o 440 více než ve stejném období minulého roku, 243 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

 

 

Tok nezaměstnanosti

ukazatel

počet uchazečů ve sledovaném měsíci

květen

 2023

duben

2024

květen

2024

nově evidovaní uchazeči o zaměstnání

1 323

1 365

1 229

uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

1 818

2 164

1 544

- z toho umístění celkem

1 390

1 904

1 301

- z toho umístění úřadem práce

   677

1 644

1 117

 

 

 

Všechny okresy Vysočiny mají dlouhodobě nižší nezaměstnanost, než je celorepublikový průměr

Nezaměstnanost se v květnu snížila ve většině okresů Kraje Vysočina, z toho nejvíce v okresech Třebíč a Jihlava, kde poklesla o 0,2 p.b., dále v okrese Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, kde se snížila o 0,1 p.b. V okrese Pelhřimov zůstala nezaměstnanost stejná jako minulý měsíc. 

Podíl nezaměstnaných vyšší nebo stejný jako republikový průměr nevykázal v našem kraji ani jeden okres. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob má v našem kraji Pelhřimov (2,0 %), kde se míra nezaměstnaných řadí k nejnižším v celé republice.

 

Nezaměstnanost v okresech k 31. 5. 2024

 

okres

počet nezaměstnaných

volná pracovní místa

počet uchazečů na 1 VPM

podíl nezaměstnaných osob [%]

 

celkem

z toho ženy

 
 

Havlíčkův Brod

1 592

9 09

1 013

1,6

2,5

 

Jihlava

2 188

1 163

3 016

0,7

2,7

 

Pelhřimov

1 020

567

2 032

0,5

2,0

 

Třebíč

2 481

1 423

1 280

1,9

3,1

 

Žďár nad Sázavou

2 517

1 287

976

2,6

3,0

 

Kraj Vysočina

9 798

5 349

8 317

1,2

2,7

 

Česká republika

274 322

148 580

266 517

1,0

3,6

 

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 5. 2024 klesl o 0,1 p.b. na 2,7 %. Podíl nezaměstnaných žen je shodný s minulým měsícem a to 3,1 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil o 0,2 p.b. na hodnotu 2,4 %.

 

Ke konci května bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Jihlavě, 5 349 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,6 %. V evidenci bylo také 1 599 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

 

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 458 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 85 osob. Ve srovnání s květnem 2023 bylo na Krajské pobočce úřadu práce v Jihlavě evidováno o 28 absolventů škol méně. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,7 %.

 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 467 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 05. 2024 klesl o 0,1 p.b. na hodnotu 2,7 %.

 

Kraj Vysočina evidoval k 31. 05. 2024 celkem 8 317 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 48 vyšší než v předchozím měsíci a o 223 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadala v průměru 1,2 uchazeče, nejvíce v okrese Žďáru nad Sázavou (2,6) a naopak nejméně v okrese Pelhřimov (0,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 469 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadaly 3,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 509, na jedno volné místo připadaly 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu 8 317 volných pracovních míst bylo 2 824 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 5 493 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

 

V měsíci květnu 2024 kopírovala situace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti trend z minulého měsíce, tedy uzavíraly se především dohody financované z operačního programu zaměstnanost plus. V minulém měsíci byly z čistě národních finančních prostředků uzavřeny dohody na veřejně prospěšné práce na pracovní pozice „uklízeč veřejných prostranství“. Dále byly uzavřeny dvě dohody na společensky účelná pracovní místa zřízená za účelem samostatně výdělečné činnosti. Jedna dohoda byla během měsíce uzavřena v oboru „holičství, kadeřnictví“ a druhá na „opravy silničních vozidel“.  Během měsíce došlo k několika uznáním zaměstnavatelů za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na dobu tří let i neurčitou.

 

Společensky účelná pracovní místa, financována z Operačního programu zaměstnanost plus, byla uzavírána napříč všemi projekty. V projektu Záruky pro mladé (určené pro lidi do 30 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní pozice „specialisté v oblasti prodeje
a nákupu informačních a komunikačních technologií“, nebo „uklízeči veřejných prostranství“. V projektu Nová etapa (pro lidi ve věku 30-54 let) byli uchazeči o zaměstnání umisťováni na pracovní místa „řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)“, „prodavači v prodejnách“, „ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách“ nebo „ostatní pracovníci péče o děti
v mimoškolských zařízeních“.  Díky projektu Věk není překážkou (pro lidi nad 55 let) se podařilo vytvořit pracovní místa na pozicích „řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)“, „pomocní kuchaři“. Díky projektu OZP II, který je určený pro zdravotně postižené, nastoupili uchazeči na pracovní pozice „ostatní uklízeči a pomocníci“, „uklízeči a pomocníci“ a „kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel“.

 

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, které jsou určeny jak pro zájemce o zaměstnání, tak i pro uchazeče o zaměstnání. V květnu 2024 zahájilo rekvalifikaci v Kraji Vysočina 298 osob, což je o 14 méně než v dubnu 2024.

 

 

 

ukazatel (celkový počet)

 

stav k

 

celkem od počátku roku do

 
 

31.5.

2023

31.5.

2024

31.5.

2023

31.5.

2024

 

osoby podpořené v rámci APZ

 

veřejně prospěšné práce (VPP)

95

3

77

2

 

veřejně prospěšné práce (VPP) - ESF1)

136

0

112

0

 

společensky účelná prac. místa (SÚPM)

28

0

132

0

 

společensky účelná prac. místa (SÚPM)-ESF1)

95

230

56

197

 

SÚPM - samostatně výděleč. činnost (SVČ)

28

22

11

3

 

SÚPM - samostatně výděleč. činnost (SVČ)-ESF1)

0

0

0

0

 

zřízení pracovního místa pro OZP (bez SVČ)

0

0

0

0

 

zřízení pracovního místa pro OZP - SVČ

3

2

0

0

 

vytvořená pracovní místa (NIP)

30

0

13

0

 

ostatní nástroje APZ (vč. ESF)

37

25

0

25

 

 

 

uchazeči a zájemci zařazení do rekvalifikací

1

0

3

0

 

uchazeči a zájemci zařazení do rekvalifikací - ESF

28

2

99

2

 

uchazeči a zájemci zařazení do rekvalifikací - NPO

52

71

139

168

 

uchazeči a zájemci, kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci

16

2

15

38

 

uchazeči a zájemci, kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci - ESF

84

176

393

582

 

uchazeči a zájemci, kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci - NPO

26

62

70

158

 

 

 

Uchazeči a zájemci, kteří zahájili Digitální vzdělávání

261

58

10

182

 

osoby podpořené v rámci APZ celkem

920

653

1130

1357

 

Osoby podpořené v rámci APZ a rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání - květen 2024

  

Vývoj počtů rekvalifikací v průběhu roku 2024 v Kraji Vysočina

 

k 31.1.

2024

k 29.2.

2024

k 31.3.

2024

k 30.4.

2024

k 31.5.

2024

uchazeči a zájemci zařazení do rekvalifikací

0

0

0

0

0

uchazeči a zájemci zařazení do rekvalifikací - ESF

1

1

1

2

2

uchazeči a zájemci zařazení do rekvalifikací - NPO

0

0

0

10

168

uchazeči a zájemci, kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci

11

19

32

37

38

uchazeči a zájemci, kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci  - ESF

57

161

315

475

582

uchazeči a zájemci, kteří zahájili zvolenou rekvalifikaci - NPO

31

66

82

126

158

Uchazeči a zájemci, kteří zahájili Digitální vzdělávání

18

38

75

126

182

 

Celostátní informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na  
 www.mpsv.cz/web/cz/mesicni


Autor: Ing. Lenka Nováková Ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě

Publikoval: -kas-

Čtěte také

10. 6. 2024 - Pozor na změnu termínu zasedání zastupitelstva

Pozor na změnu termínu zasedání zastupitelstva
Nejbližší zasedání zastupitelstva bude v úterý 25. června, kde dojde i k případnému prodeji stavebních pozemků na Hliništích. Původní termín 18. 6. tedy neplatí.

12. 3. 2024 - Blíží se pravidelná deratizace města

Blíží se pravidelná deratizace města
Pravidelná deratizace města se ve Velkém Meziříčí uskuteční od 25. 3. 2024 do 3. 5. 2024. Jde o opatření směřující k ochraně zdraví osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před...

25. 4. 2024 - Jak na bezpečné pálení čarodejnic?

Jak na bezpečné pálení čarodejnic?
Podle lidové zvyklosti se budou pálit ohně v předvečer prvního máje. Tento původně pohanský zvyk, jehož význam souvisí s ukončením zimy a příchodem jara, následně převzala křesťanská kultura. Od středověku se o...

14. 2. 2024 - Finanční úřad přijede v březnu do Bíteše, Náměště i Nového Města

Finanční úřad přijede v březnu do Bíteše, Náměště i Nového Města
Finanční úřad pro Kraj Vysočina ve spolupráci s příslušnými městskými úřady rozšiřuje služby daňové veřejnosti k problematice daně z příjmů za rok 2023. Přinášíme informace o tom, jak to bude na území...


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist