Dnes je 14. července 2024, svátek má Karolína, zítra Jindřich.
  • V rámci kulturního léta na náměstí ve Velkém Meziříčí zahrála skupina Listověj.
  • Vydané deště doprovázené bouřkami zvedlo hladinu Balinky v Balinském údolí. Brod lze zatím přejít suchou nohou.
  • Koupaliště PALOUKY bylo dnes otevřeno.
  • VII. ročník historických bicyklů se vydařil. Článek včetně videa připravujeme.
  • Skupina Amarylis vystoupila kvůli počasí v prostorách Lanč Branč - Náměstí 79/3 (bývalá restaurace Obecník). Skupina v rámci kulturního léta vystoupí ještě jednou a to 11. srpna 2024.
  • Postup prací na rekonstrukci silnice na Fajtův kopec (horní část ulice Nad Gymnáziem).

Z událostí městské policie - květen 2024

- - 14. 6. 2024 - komentářů  0
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
foto: archiv NovinyVM

Soupis událostí, které řešili městští strážníci v měsíci květen 2024.


2. 5. 2024 v 15:15 hodin hlídka MP zajišťovala dopravu na komunikaci 602 ve směru na Brno, kdy zůstalo na uvedené komunikaci stát porouchané vozidlo a řidič čekal na odtahovou službu. Do odstranění vozidla hlídka MP řídila dopravu.

 

4. 5. 2024 v 01:30 hodin bylo zjištěno z MKDS pohyb osoby po náměstí a osoba se dopouštěla křičení. Na místo byla vyslána hlídka MP, která uvedenou osobu poučila ve smyslu veřejného pořádku a rušení nočního klidu z možnými následky, pokud se to bude opakovat. Muž poučení porozuměl a v tichosti odešel do místa bydliště. ODZ prokázala 2,44 promile alkoholu v dechu.

 

4. 5. 2024 v 01:50 hodin přijala MP telefonickou žádost od OO Policie ČR o součinnost při odchytu psa bojového plemene, neboť nebylo možné se přiblížit k jeho majiteli, který bezvládně ležel na komunikaci v ulici Radnická. Hlídka MP za použití odchytové techniky a ochranných prostředků psa odchytla a muž byl hlídkou Policie ČR dopraven do PZS v Jihlavě. Pes byl umístěn do kotce záchytné stanice VM. Podezření z přestupků bude zpracovávat Policie ČR.

 

4. 5. 2024 v 02:10 hodin uklidňovala hlídka MP skupinu osob, která šla po náměstí. Mezi osobami docházelo k fyzickému napadání. Hlídka všechny osoby zadokumentovala a zjistila že byly pod vlivem alkoholu. Na žádné osobě nebylo zřejmé zranění ani nežádaly ošetření. Stav byl hlídkou uklidněn a osoby byly poučeny ve smyslu, pokud budou chtít podezření z přestupku proti občanskému soužití oznámit, aby se obrátili v pracovní den na služebnu MP, případně kterýkoli den na OO Policie ČR ve Velkém Meziříčí.

 

6. 5. 2024 v 19:45 hodin hlídka MP vykázala z autobusové zastávky podnapilého muže se psem bojového plemene, který vzbuzoval veřejné pohoršení, obtěžoval cestující a ohrožoval bezpečnost osob, neboť pes neměl nasazený náhubek.

 

9. 5. 2024 v 07:38 bylo přijato telefonické oznámení od Policie ČR o útěku chovanky VÚVM. Hlídka MP a operační na MKDS pátrali po uvedené chovance bez výsledku.

 

9. 5. 2024 v 15:15 hodin bylo na služebnu MP přijato telefonické oznámení o volném pohybu psa v ulici Třebíčská. Hlídka MP byla vyslána na místo, kde se již pes nezdržoval. Následně bylo zjištěno, že se pes pohybuje po parkovišti ve Svitu a na Malé Stránce. Hlídka zjistila od obyvatel majitele psa, který byl kontaktován a zajistil příbuzné, které měli psa převzít. Hlídka MP psa následně odchytla ve firmě na Malé Stránce a psa předala majiteli do zahrady. Následně se dostavil syn majitele, který si psa zabezpečil.

 

9. 5. 2024 v 16:10 hodin byl na služebnu MP předán nález klíčů. MP klíče převzala a následně předala na podatelnu, kde se nálezy klíčů odevzdávají.

 

9. 5. 2024 v 20:15 hodin přijala MP oznámení o pohybu mladíka v kolejišti v ul. Čermákova, který chodil po kolejišti, telefonoval a celkově se choval podivně. Hlídka mladíka vyzvala, aby opustil drážní těleso a poučila jej o tom, že by se mohlo z jeho strany jednat o přestupek. Dále byl vyzván, aby podal vysvětlení, proč se zdržuje na kolejích. Mladík odpověděl, že si potřeboval zavolat, aby to nikdo neslyšel. Po několika otázkách mladík uvedl, že má nějaké vztahové problémy a byl značně rozhozený. Strážníci jej vyzvali, aby věc řešil rozumně a z domu, aby se nic vážného nestalo. Mladík uposlechl strážníky a odešel do místa bydliště, kam jej strážníci doprovodili.

 

10. 5. 2024 v 10:37 hodin hlídka MP usměrňovala provoz v ulici K Novému nádraží, kde se snažil zacouvat kamion zásobující Penny market. Hlídka zajistila bezpečnost silničního provozu, aby nedošlo k nehodě. Následně byl provoz zcela obnoven.

 

10. 5. 2024 v 12:06 hodin byl z MKDS zjištěn kamion UA značky na náměstí, kterého tam zavedla navigace. Strážníci kamion vyvedli ulicí Vrchoveckou do provozu tak, aby nedošlo ke škodám na majetku města a nebyl ohrožen provoz.

 

14. 5. 2024 v 16:30 hodin si všimla hlídka MP spícího muže na autobusové zastávce v ulici Novosady. Hlídka MP muže probrala a zjistila, že se jednalo o podnapilého místního muže bez domova. Strážníci muže poučili ve smyslu veřejného pořádku a doporučili mu, aby se odebral do místa pobytu, kde se může v klidu vyspat.

 

15. 5. 2024 v 15:15 hodin přijala MP oznámení o osobě v podnapilém stavu, která se nevhodně chová k ostatním cestujícím na autobusové zastávce u Domusu. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo o stejného bezdomovce jako předchozí den. Muž byl poučen o tom, jak se má chovat. Muž uvedl, že odjíždí do Třebíče. Strážníci setrvali na místě do příjezdu autobusu a jakmile muž odjel autobusem hlídka MP pokračovala v další činnosti.

 

15. 5. 2024 v 18:30 hodin přijala hlídka MP telefonickou žádost o součinnost od Policie ČR OO VM ve věci, že na kruhové křižovatce se měla pohybovat žena romské národnosti, které padají nákupní tašky do komunikace a hrozilo, že by mohlo dojít k dopravní nehodě. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se již žena nenacházela ani žádné tašky nebyly v komunikaci. Věc předali strážníci PČR.

 

18. 5. 2024 v 02:36 hodin si hlídka MP všimla, jak muž, který vyšel z Blues baru udeřil pěstí do reklamního poutače Muzikanti dětem, který srazil ze sloupu. Hlídka muže na místě ztotožnila a poučila jej i jeho matku, která tam byla přítomna o tom, že se ve věci bude provádět další šetření o škodě na majetku. Jakmile bude škoda zjištěna bude věc dále projednána příkazem na místě, případně bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání. Muže čeká finanční postih a náhrada škody, kterou způsobil na cizím majetku.

 

20. 5. 2024 v 19:55 hodin na základě telefonického oznámení hlídka MP odchytla volně se pohybujícího psa, který se pohyboval v ulici Skřivanova. Pes byl umístěn do péče záchytné stanice VM. Následně bylo zjištěno, že pes utekl paní, která jej měla na hlídání a psa si v záchytné stanici převzala.

 

21. 5. 2024 během celého dne hlídka MP monitorovala osoby v prostoru před prodejnou nábytku, které se scházely na lavičkách, popíjely alkohol a kouřily. Hlídka osoby na místě poučila ve smyslu zachování veřejného pořádku a zachování čistoty veřejného prostranství.

 

23. 5. 2024 v 16:00 hodin MP prověřila oznámení od Policie ČR, že v ulici A. Neumanna stojí na parkovišti vozidlo Ford Transit stříbrné barvy, které není zajištěno a má propadlou STK. Hlídka na místě vykonávala úkony k dokumentaci vozidla, kdy ke strážníkům přistoupil muž cizí národnosti a uvedl, že vozidlo je jeho. Dále uvedl, že čeká na jeho opravu a poté, že bude provedena STK. Strážníci jej vyzvali, aby vozidlo v co nejkratší době odstranil z komunikace jinak se dopouští přestupku a díle jej poučila o možných následcích.

 

23. 5. 2024 v 16:20 hodin MP kontaktovala majitele odstaveného vozidla bez RZ, které stálo v ulici Rozkoš, aby vozidlo bylo odstraněno, neboť nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích. Muž přislíbil, že vozidlo bude během víkendu případně během dalšího týdne z veřejného prostranství odstraněno.

 

24. 5. 2024 v 10 hodin oznámila prodavačka z Kotvičky (Coop VM), že se v prodejně zdržuje muž, který tam požívá dosud nezaplacený alkohol. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o muže z Moldávie, s nímž již před hodinou na náměstí řešila jeho povalování na zemi. Muž v prodejně konzumoval lahev Jägermeistra v hodnotě 334 korun, na kterou neměl hotovost k zaplacení. U muže byla provedena zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, při které nadýchal téměř 3 promile. Muž byl transportován na záchytku v Jihlavě, kde strávil několik hodin do vystřízlivění. Podezření ze spáchání přestupku proti majetku bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

 

25. 5. 2024 během charitativní akce Muzikanti dětem se na místě opakovaně pohyboval muž v podnapilém stavu se psem bojového plemene. Vzhledem k tomu, že pes neměl náhubek a ohrožoval občany na koncertě, zejména děti, které měly zrovna program před pódiem, byl opakovaně strážníky vyzván, aby se psem odešel. Muž výzvy neuposlechl. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a v součinnosti s MP se jim muže podařilo z náměstí vyprovodit. Následně se po několika hodinách muž na náměstí vrátil. Jeho jednání bude oznámeno k projednání příslušnému správnímu orgánu s podezřením na přestupky proti veřejnému pořádku.

 

Za uvedené období odhalila MP 137 dopravních přestupků v katastru Velkého Meziříčí. Jednalo se především o porušení dopravního značení, případně porušení obecné úpravy silničního provozu.

 

V Křižanově bylo za uvedené období odhaleno 250 dopravních přestupků, které se týkaly překročení nejvyšší dovolené rychlosti při úsekovém měření na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městy Velké Meziříčí a Křižanov.


Autor: Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Publikoval: -kas-

Čtěte také

30. 11. 2023 - Odešel Jindřich Hubl

Odešel Jindřich Hubl
Smutná zpráva zasáhla naše město Velké Meziříčí.

10. 5. 2024 - Sexuální obtěžování na střední škole na Žďársku

Sexuální obtěžování na střední škole na Žďársku
Dvě studentky ze střední školy nahlásily ředitelce školy obtěžování s náznaky sexuálního obtěžování ze strany jednoho učitele. Učitel již dal ve škole výpověď.

17. 1. 2024 - Meteorologové vydali výstrahu před ledovkou a sněhem

Meteorologové vydali výstrahu před ledovkou a sněhem
Český hydrometeorologický ústav vydal dvě výstrahy před nebezpečnými jevy.

26. 6. 2024 - Město připravuje vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti v centru

Město připravuje vyhlášku o zákazu pití alkoholu na veřejnosti v centru
V reakci na zvyšující se počet opilství a s ním spojených výtržností v centru města, chce vedení města připravit vydání nové vyhlášky.


Komentáře ke článku


NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist