CAFÉ GUSTO - CHLEBÍČKY
Dnes je 17. července 2024, svátek má Martina, zítra Drahomíra.
  • Na ulici Novosady došlo ke střetu motocyklu s vozidlem.
  • Frézování vozovky pokročilo od Martinic až k rozcestí U Zlatého křížku u Velkého Meziříčí.
  • Pokud jdete/jedete se podívat na most v Rakůvkách, tak si nezapomeňte přibalit tepláky, neboť po nově opravené cestě potkáte metrové kopřivy.
  • Za Kauflandem buďte obezřetní - budou zde prováděny až do 21. 7. stavební práce.
  • Na náplavce byl instalován nový prvek - lehátko.
  • O prázdninách je možné si o vybraných víkendech prohlédnout kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí včetně komentované prohlídky.

Otevřený dopis starostovi

- - 31. 5. 2013 - komentářů  0

Občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny ve městě Velké Meziříčí a jeho blízkém okolí. se sídlem Velké Meziříčí, Bezručova 1552/10, 594 01 Velké Meziříčí.


Vážený pane starosto,

dovolujeme si obrátit se na Vás tímto otevřeným dopisem a apelujeme na Vaše stanovisko ohledně dopravy v našem městě, které jste zveřejnil dne 27.9.2011 v týdeníku VelkoMeziříčsko č.34 / 2011- viz archiv:

 

Vyjímáme z textu:

...dokud stát a kraj neuznají, že Velké Meziříčí je jedním z nejsložitějších dopravních uzlů na silnici 602 a nezačnou s námi spolupracovat na odstranění všech problémů, sami nemůžeme ve městě v otázce dopravních komplikací nic udělat. Město nemůže zakázat vjezd kamiónů a nemůže k takovému opatření nijak přemluvit, či donutit kraj ani stát proti jejich vůli.

 

.......chce to jen jedinou věc, uznat konečně, že obyvatelé našeho města mají právo na normální život, nikoliv na neustálé problémy s ucpaným údolím, ve kterém žijeme..........

 

Při našem setkání s Vámi jsme vznesli námitky proti výstavbě bioplynové stanice v k.ú. Velké Meziříčí. Opětovně jsme Vás upozornili na negativní dopady provozu BPS na dopravu a životní prostředí v našem městě. Naše námitky vůči výstavbě jsou podloženy našimi konzultacemi  s odborníky z řad odborné veřejnosti. V podstatě se shodují s Vašim výše uvedeným článkem.

 

Opakovaně jsme požadovali písemnou formou na stavebním odboru možnost nahlédnutí do dokumentace výstavby BPS a nikdy nám to nebylo umožněno. Z hlediska  svobodného přístupu občanů k informacím toto jednání stav.odboru VM považujeme za protiprávní.

 

Přesto proběhlo vydání územního rozhodnutí za cenu porušování zákona. Krajským úřadem bylo nařízeno přezkumné řízení. O přezkumném řízení a jeho výsledku nemáme žádné informace. V současné době probíhá stavební řízení, jehož oznámení nebylo vyvěšeno na Úřední desce města VM, ani na webových stránkách města. Je s podivem, proč jsou tyto informace před občany utajovány!

 

Jako Občanské sdružení nemůžeme s takovýmto postupem souhlasit, neboť stavební povolení nelze vydat, jestliže by došlo k porušení územně technických požadavků na stavby a jejich umisťování viz

 

vyhláška č.501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využití území

§ 23

Obecné požadavky na umisťování staveb

(1) .... Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích15). Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Vzhledem k velké dopravní náročnosti v našem městě nelze o stavebním povolení vůbec uvažovat.

 

Opakovaně uvádíme stručný přehled našich připomínek:

 

-          petice občanů proti výstavbě

 

-          navážení a vyvážení materiálu do BPS přes město – vysoká dopravní zátěž v našem městě (více než dvanáct tisíc projíždějících vozidel denně), v případě poruchy na dálnici D1 navýšení  o další desítky tisíc vozidel (město vlastně slouží jako obchvat D1), oprava místních  komunikací, začínající oprava D1

 

-          v případě zvýšené dopravní zátěže značně ztížena dostupnost záchranné služby a požárního sboru

 

-          v důsledku zplodin z dopravní zátěže negativní vliv na zdraví občanů (dle informací lékařů každý sedmý občan v našem městě trpí dýchacími potížemi, město leží v údolí)

 

-          nebylo posouzeno podloží v historické části našeho města (na soutoku řek Oslavy a Balinky)

 

-          umístění BPS v bezprostřední blízkosti Chráněné krajinné oblasti Balinské  údolí

 

-          zamítavé vyjádření zastupitelů obce Oslavice , vzdálené cca 300m

 

-          město Velké Meziříčí nemá žádnou zemědělskou činnost

 

-          umístění BPS v blízkosti městského sídliště

 

-          opomenutý účastník - vlastník  lesa dotčeného výstavbou BPS

 

-          negativní dopad na zemědělskou půdu

 

-          porušení Listiny základních lidských práv a svobod čl.35. odst.2- Každý má právo na včasné a úplné informace….

 

-          porušení Občanského zákoníku (40/1964 Sb.), § 3, § 6 a § 11 a § 415-Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

 

Je třeba si uvědomit, že v případě vydání stavebního povolení nemá městský úřad již možnost do dalšího provozu schválené stavby zasahovat!!! Tzn., že smlouvy uzavřené na dodávky krmiva pro BPS jsou záležitostí provozovatele a veškerá doprava by pak klidně mohla směřovat přes město, čemuž by nemohl nikdo zabránit!

 

Úřad starosty, kterému byla dána důvěra voličů, by neměl spočívat v tom, že oprávněné námitky občanů nejsou brány v úvahu. Svým rozhodováním by měl zamezit snahám  o devastaci životního prostředí, ohrožení majetku občanů a zajistit normální život občanů ve městě.

 

 

Velké Meziříčí 30.5.2013

 

Za Občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny

 ve městě Velké Meziříčí a jeho blízkém okolí                     

Dana Tvrdá  

Ing. Marie Benešová     

Václav Bradáč

Ing. Josef Beneš


Autor: Občanské sdružení na ochranu přírody a krajiny

Publikoval: -kas-

Čtěte také

4. 12. 2023 - Za Jindrou Hublem

Za Jindrou Hublem
Potkal jsem ve čtvrtek před poliklinikou známého doktora. Jindra Hublu umřel - bylo jeho strohé sdělení.

24. 6. 2024 - Závažná ekologická havárie na řece Bečvě odstartovala novelu vodního zákona

Závažná ekologická havárie na řece Bečvě odstartovala novelu vodního zákona
Jedovaté látky ve formě kyanidů vypuštěné do Bečvy v září 2020 poškodily velký kus vodního biotopu. Do kafilerie bylo tehdy odvezeno kolem 40 tun uhynulých ryb. Není možné zůstat nečinným, novela vodního...

11. 3. 2024 - Poděkování Pečovatelské službě Zdenky Vorlové

Poděkování Pečovatelské službě Zdenky Vorlové
Po vážné operaci hlavy jsem byl necelé dva měsíce pacientem Odlehčovací služby VM.

30. 1. 2024 - Radioaktivní odpad bude 300 m pod zemí

Radioaktivní odpad bude 300 m pod zemí
Jaderné elektrárny jsou na území České republiky dvě, Dukovany a Temelín. Aktuálně produkují kolem 35% celkové vyrobené energie v ČR, zbytek tvoří uhelné elektrárny a obnovitelné přírodní zdroje energie z vody, z...


Komentáře ke článku

Počet komentářů 54.

[1] Vložil: Llibuše Kotoučková, 31.5.2013, 15:58:28
Milí spoluobčané výše podepsaní, přeji Vám brzkou odpověď pana starosty na Váš otevřený dopis, já na odpověď otevřeného dopisu, zveřejněného zde na portále 2.10.2012 čekám doposud.
Je možné, že jako Občanské sdružení budete mít větší úspěch, než já, kdy jsem byla sama za sebe...
[2] Vložil: jj, 1.6.2013, 19:03:22
Stejne uz je po znich.

www.rozhlas.cz/zprav…
[3] Vložil: ww, 1.6.2013, 23:39:01
k/2/: To je vynikající zpráva! To teď budou tlaky, aby to stavebni povolení dostali co nejdříve, na výstavbu BPS jim prý stačí 1/2 roku.
[4] Vložil: ironik, 2.6.2013, 20:54:42
Jistá věc.Volby se nezadržitelně blíží,je potřeba co nejvíc nahrabat,a po nich potopa,i když dneska,reálná.
[5] Vložil: optimista, 3.6.2013, 08:24:56
No, hlavně že, pan starosta ke svému domu pojede po hlavní silnici a nebude muset dávat přednost. A Paluky (nádherné betonové zdi ) to je jeho takový pomníček se kterým se ještě chlubí. Ještě to s ním a radou města bohužel musíme vydržet do voleb, pak už bude líp (hůř už být nemůže).
[6] Vložil: Jířa, 3.6.2013, 14:36:18
Představitelé města držte se tohoto citátu - „Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.“
Marcus Tullius Cicero
Zatím konáte hlavně pro svoje blaho.
[7] Vložil: rejpal, 3.6.2013, 19:05:02
To by mě zajímalo,jak probíhají tolik avízované chaty se starostou.Když vidím ty reakce tady,tak mi to příjde,že chatuje pouze s pochlebovači.Z kraje taky není slyšet avizovaný křik,tak mi jdou na mysl slova písně jednoho,prý protirežimního muzikálu,Táhněte do háje,.....Tenkrát to prý bylo proti komančům,dnes je to ještě aktuálnější.
[8] Vložil: Nevolič kmotrů, 3.6.2013, 22:48:11
Nevolme v příštích komunálních volbách stávající kmotry, kteří jsou v současné radě
[9] Vložil: ObObyč, 4.6.2013, 09:10:59
ad[8]Správně! Volte Ironika, Optimistu, Rejpala a pí Kotoučkovou. Ti nejlépe vědí co město potřebuje. A můžete přidat i Prófu se Šmudlou.
[10] Vložil: ww, 5.6.2013, 11:19:34
ad(8) Ne všichni v radě města hlasovali pro bioplynku, byl tam i hlas proti!
[11] Vložil: Kamil, 5.6.2013, 11:51:17
8. Ja raději budu volit to co tam je než komunistu z Mostišt a nebo aktivní pí Kotoučkovou. Ti dva mají akorád plnou hubu keců, ale kdy bym byli tak by jim sklaplo!!!! A pro město stejně nic neudělali protože by zjistili že na to nejsou peníze.
[12] Vložil: rejpal, 5.6.2013, 21:10:13
K 9.Od doby kdy začala lež vítězit nad pravdou,mě ani nepřekvapují reakce lidí,bez názoru,či bez mozku.Sami názor nemají,tak papouškují lži svých idolů,a nejsou schopni rozeznat realitu.Vámi jmenovaní lidé mají bohužel pravdu,kterou nejste schopni vstřebat,natož pochopit,tak jen kopete kolem,a myslíte si,jak jste vtipní.Bohužel,jste trapní.Pro vás,je asi korupce,bourání města,boj proti šmejdům,atd,asi to nejdůležitější pro město.Kolik akcí měli šmejdi v Jéčku,to starosta neviděl?Dneska,když je to celostátní,tak se potřebuje zviditelnit.Trochu pozdě.
[13] Vložil: doktor, 6.6.2013, 08:13:18
nejem lež, ale i přetvářka. Viz například výstavba Paramont centra... Už od počátku stavby osobně vím, co to mělo být. Vylezli s tím teprve teď, s tím , že čekají na změnu územního plánu..... Změnit se dá všechno, jednou za 4 roky se stane zázrak...
Klidně si postavte budky na každou křižovatku, řekněte, že jo to ambulantní knihovna nebo infocentrum, pak klidně můžete prodávat párky v rohlíku a nebo zmrzliny.Ono se to nějak zkolauduje, na to tu máme fachmany a kámoše ze stavebního. Dnešní číslo Velkomeziříčska mě velmi pobavilo
[14] Vložil: občan, 6.6.2013, 20:54:45
13.Já bych ten Paramont zas neviděl tak černě.Vím,jak začínali,že se jim daří,je jen dobře.Zaměstnávají lidi,což je dneska zázrak.Je fakt,že u Beranů budou mít konkurenci,ale o tom to je.To ostatní,jak popisujete,je bohužel realita dneška.
[15] Vložil: úředník, 7.6.2013, 09:32:14
To co vyšlo ve Velkomeziříčsku ohledně Paramontu je neuvěřitelný výsměch ostatním. Pan Fejt se nabonzuje přímo do novin, že staví něco co nemá povoleno a ještě se chlubí tím, jak má všechno na stavební úřadě domluveno. Už jenom zapoměl napsat za kolik si to tam domluvil. Je to přesně ukázka toho v jakém právním prostředí žijeme. Vůbec nezpochybňuji, že se mu daří a přeji mu to, ale toto už je neuvěřitelné a přitom to pánové Kozina, Necid, Pospíchal vědí a tváří se že se nic neděje. Velice mě bude zajímat, kde budou parkovat např. návštěvnící tohoho objektu, když někteří přijedou na dikotéku, další do restaurace, dalši se tam ubytují. Jsem zvědav, jestli jim těch 35 míst bude stačit a co na to odbor dopravy ??
[16] Vložil: pepé, 7.6.2013, 23:55:52
15.Na vaši otázku,jednoduchá odpověď.Zbourá se okolí,a parkoviště bude dostačující pro všechny.Na bourání ve městě,mají patent.Hlavně,aby to do voleb stihli.
[17] Vložil: Veronika, 8.6.2013, 13:07:21
Sleduji diskuzi. Všichni reagují jen starosta na nic neodpovídá. Úžasný zajem na dotazy od radnice.
[18] Vložil: Profesor, 8.6.2013, 18:27:59
A ty bys na jeho místě reagovala na anonymní prosťáčky? Každý má možnost jít na setkání se starostou, nebo zajít k němu do kanclu a uvidíme, kdo koho ubije argumenty. Plivat na cokoliv z bezpečí domova dokáže každej chudák.
[19] Vložil: rejpal, 9.6.2013, 09:49:42
18.Kontrolní otázka.Profesor není anonymní?Taky chudák.
[20] Vložil: Profesor, 9.6.2013, 20:02:55
Kontrolní odpověd. Já nejsem ten, kdo tady neustále kvůli něčemu brečí a stěžuje si, pouze reaguji na anonyma, logicky tedy také anonymně. A až mi bude vážně něco vadit, půjdu to řešit osobně, ne pláčem na diskuzním foru.
[21] Vložil: jan vančura, 9.6.2013, 20:03:42
Velmi jsem se též pobavil při čtení rozhovoru s panem Fejtem To je opravdu učebnice investora. Žádné zlato! Investuj několik desítek milionů, pak pusť hudbu 90´tá léta a tančící střední generace se postará o výnos 5% . Žádná věda! A zbytek vydělá několik butiků s čínským zbožím! Více takových rozhovorů ať poznáme naše hvězdy!
[22] Vložil: občanka, 10.6.2013, 14:52:15
Profesore, toto je otevřený dopis starostovi, navíc podepsaný.
[23] Vložil: občan, 10.6.2013, 21:18:20
20.Konstatování pravdy,není neustálé brečení.Jenže pravda se dnes nenosí,tak je to brečení.Kdybych vás neznal,věřil bych,že jste taky studoval v Plzni,podle toho,co tu občas vyloudíte.
[24] Vložil: Profesor, 11.6.2013, 12:44:28
22: Ten já vůbec nekomentuji, mluvím tady pouze o anonymním pláči na diskuzi, na který starosta určitě reagovat nebude.
23: Proč si myslíte, že mne znáte? Pokud si vykládáte pravdu dle nějaký svých iluzí, jako např. že víte, kdo se skrývá pod značkou Profesor, tak pak se není čemu divit. Jsou zkrátka lidi, kteří si budou stěžovat furt, na vše, za každého režimu.
[25] Vložil: ww, 11.6.2013, 15:49:01
k 24/ Ten článek je tam zřejmě uveden k okomentování, něco sděluje. A co se týče p.starosty, také si nedělám iluze, že by reagoval. Ale myslím si, že si příspěvky přečte.
[26] Vložil: Libuše Kotoučková, 11.6.2013, 16:13:23
Jednoznačně hraní si na "mrtvého brouka" panu starostovi reputaci spíše kazí a navíc z toho člověk nabyde dojmu, že vrchnosti nestojí ani za zlámanou grešli.
Je samozřejmé, že na každý příspěvek odpovídat nelze a navíc někomu, kdo se bojí vystoupit pod svým občanským jménem, to také není to pravé ořechové...
Nicméně tento příspěvek adresovaný jako otevřený dopis panu starostovi, je podepsaný občanskými jmény, je zcela seriozní a určitě by si tedy odpověď zasloužil. O tom, že vedení města pravidelně tyto diskuze navštěvuje, není pochyb!
Ne každý má čas, chuť a odvahu zúčastňovat se čtvrtečních dýchánků s panem starostou /pokud se ještě praktikují/ a navíc, já po jednom veřejném dýchánku, kterého jsem se zúčastnila osobně jsem nabyla dojmu, že tam byli lidé buď bojácní a nebo pochlebovači. Takže setkání o ničem.
Kdysi jsem v týdeníku Velkomeziříčsko psala otevřený dopis panu Františku Bradáčovi, tehdy starostovi města a i když měl vůči mému dopisu výhrady /dopis se týkal samozřejmě krytého bazénu/, tak mi v dalším čísle novin odpověděl.
[27] Vložil: Profesor, 11.6.2013, 21:44:12
Jasně, odpověď by si zasloužil, ale du rukou autorů petice. Ne na nějaké zaplivané diskuzi, kde si kdejakej anonymní prosťáček hojí mindráky a kritizuje zcela vše. Pokud máte na určitou věc konkrétní názor, stůjte si za ním (viz Kotoučková a spol.). Pokud pláčete anonymně, nečekejte odpověď neanonymní.
[28] Vložil: občanka, 12.6.2013, 10:59:31
Profesore, plivete a urážíte momentálně Vy. Navíc na otevřený dopis se očekává "otevřená" odpověď.
[29] Vložil: ObObyč, 12.6.2013, 16:07:54
Tohle je zářný případ výsledků činnosti všech těch "občanských združení" a aktivit !www.novinky.cz/zahra…
[30] Vložil: ww, 12.6.2013, 22:03:08
k 29/ To je závěr, jak bič! Vše smíchat na jednu hromadu.
[31] Vložil: Tom, 12.6.2013, 22:04:07
Co je vlastně cílem toho otevřeného dopisu? Buďto obsahuje nějaká nová fakta a nová zjištění, která vrhají na projekt bioplynky nové světlo - pak by měly zaznít v nějakém správním řízení, u soudu - zkrátka na kompetentních místech. Nebo je cílem jen a pouze zopakovat už tisíckrát řečené, případně i vyvrácené a apelovat spíš na občany. Pak ale nechápu, k čemu další starostovo vyjádření. A pokud už ho opravdu chcete, pak přece můžete napsat oficiální dotaz na město a odpověď dostanete.
Myslím, že zrovna pravidelné sedánky se starostou by situaci prospěly víc než nějaký otevřený dopis. Když tam tak vidím ty prázdné židle, to si pak těžko může někdo stěžovat, že starosta kašle na hlas lidu.
[32] Vložil: ww, 13.6.2013, 07:32:56
k 31/ Správní řízení na kompetentních místech zřejmě probíhá, jinak by se ta bioplynka už dávno začala stavět. Tady je zřejmě poukázáno na nepříliš šťastné rozhodnutí rady města (1 hlas proti!), která vyslovila s výstavbou BPS předběžný souhlas,aniž by si udělala předběžný průzkum mezi občany a zeptala se na jejich názor. I když toto rozhodnutí je v kompetenci rady města, jsem toho názoru,že v takové důležité věci to bylo nezbytné!!! A musíme si přiznat, že dopravě v našem městě to vůbec neprospěje, byť p.starosta je jiného názoru.
A k sedánkám s p. starostou - on by měl řešit, proč jsou židle prázdné. Také již nechodím, nic se tam nevyřeší.
[33] Vložil: rejpal, 13.6.2013, 21:01:09
Po dnešní razii na ptáky,se toho asi už moc nevyřeší.Když zavřeli Ratha,to bylo kvičení a smíchu.Když začali čistit ptáky,tak je to hrubé porušení demokracie,jak plácla krasavice ze Žďáru.To je k smíchu.Na toto jsem čekal dost dlouho.Konečně došlo na moje slova,že pravičáci jsou zločinci.Jen co na to budou říkat přispěvovatelé bez mozku.Koho budou nyní papouškovat,když jim jejich idolové nebudou z basy rozdávat moudra?Než to dojde z Prahy k nám,chvilku to potrvá.Možná vyjde taky najevo,jak se kuly pikle na zakázkách,jako je bioplynka,solárka,bourání,atd.Už je to jen otázka času.
[34] Vložil: doktor, 13.6.2013, 22:42:20
na setkání se starostou v kulturáku ani osobní intervence a psaní neanonymních dopisů a e-mailů nevyřeší vůbec nic!! Na něco se odpoví, na většinu ne (pravdivost argumentů je nedohledatelná a nebo velmi sporná) na většinu se něco zalže a výsledek je, že se NIC NESTANE!! pokud má někdo zájem, rád to objasním. Držím pěsti panu starostovi a hlavně ing. Kozinovi, ať se jim ty jejich plány povedou! Pak si můžou v restauracích posedět s dalším výkvětem Mgr. Doleželem a vyprávět , jak to mysleli dobře....
[35] Vložil: Tom, 14.6.2013, 07:54:36
ad 32: Ono je taky otázkou, na kolik by byla nějaká anketa mezi občany ohledně jejich názoru na výstavbu bioplynky pro stavební řízení relevantní. Když to vezmete do důsledku, nepostavilo by se takhle nikdy nic, vždycky bude existovat někdo, komu bude cokoli vadit. Na druhou stranu každý musí pochopit, že není možné za každou cenu omezovat snahu investora nakládat s nějakým svým soukromým majetkem. Bude to asi nepopulární, ale i on má právo se snažit (za současného dodržování zákonů) vydělat. Důležité je umět si svoje argumenty proti bioplynce řádně obhájit a pokud to za to stojí, řešit to oficiální cestou. Otevřený dopis je o ničem.

Starosta ty prázdné židle těžko zaplní. Jsou určeny pro občany, kteří se chtějí zeptat. Když ale nikdo nepřijde, těžko si pak stěžovat, že město odpůrce neposlouchá.
[36] Vložil: Jackxl, 14.6.2013, 09:42:38
Kdyby občané VM více používali nohy a nebo kolo při cestách po městě, tak by to město nebylo zase tak ucpaný :D
[37] Vložil: ctihodný občan, 22.6.2013, 19:02:18
Nezlobte se na mě, ale většina z vás nemáte tušení, co funkce starosty obnáší a jak se pan Necid snaží pro město udělat maximum. Kdybyste ho znali osobně mluvíte jinak. Je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Podívejme se zpátky, co tady udělalo předchozí zastupitelstvo. Krom kostela a fary. Řekl bych, že zhola nic. A ohánět se tady, že pravičáci jsou zločinci je zcela nemístné. Zvolte si komunisty a půjdem všichni do.... :-)
[38] Vložil: občan, 23.6.2013, 09:44:17
37,tam už jsme,nyní můžem jedině ven.S pravičáky ale těžko.To,co předvedli v posledních dnech,tomu může věřit,tedy té jejich ideologii,jedině chudý na duchu.
[39] Vložil: ctihodný občan, 23.6.2013, 13:46:26
38. Jak můžete srovnávat situaci ve vysoké politice s našimi zastupiteli? Jsou sice ve stejné straně, ale nevim o tom, že by jim pomáhali schovávat cihličky a podobně. Trochu si to srovnejte. O tom, že u nás korupce kvete to už víme dávno, ale pokuď si myslíte, že se to vyřeší levicí, tak se nenechte vysmát, ale to právě vy máte zřejmě slabehé ducha. Absolutně nemá smysl zde řešit to, co se nyní děje v Praze. Je to tu jeden odborník vedle druhého. Běžte a kandidujte já vám dám hlas, protože podle toho, co tady píšete jste všichni odborníci ve všech oborech.
[40] Vložil: občan, 23.6.2013, 20:55:06
39,právě proto,že jsou ve stejné straně,tak musí držet linii,jak tady prezentujete,že to dělali komanči.Takže nic nového.Kandidoval bych rád,ale vaši idolové mají preferenční místa,takže mezi sebe nikoho nepustí.Že se nemá řešit Praha?Právěže musí.Tam kují pikle,a burani z venkova,jim tupě věří.Pak když se něco semele,se nezmůžou na nic jiného,než na jejich prolhané fráze.Jeden z Balin,dá ještě odkaz na dalšího mentoše,a neštěstí je hotovo.Asi jim taky hodně věříte.Ještě jich pár pozavírají,a jsem zvědav,čím nás tady ohromíte.K 37,o faru a kostel bych se neotíral.Oni takoví,až jim teče do bot,je vyhledávají.Pořád je to lepší investice,jak zbourané město.Strašit dneska komanči,to opravdu dělají chudí duchem.Pokud jsou starší,všichni z nich těžili,dnes po nich plivou.To o něčem svědčí.Detaily snad rozebírat nemusíme.
[41] Vložil: Tom, 24.6.2013, 07:58:19
40: Jenže komanči si ta svoje zvěrstva (třídní boj, vládu jedné strany, cenzuru...) vtělili do zákonů a do volebního programu a každý na ně byl krátký. ODS nemá korupci v programu, ani ji nemůže protlačit do zákonů. Když vidět rozdíl nechcete, vaše škoda.
[42] Vložil: ObObyč, 24.6.2013, 12:22:17
40: Déjá vu. Všichni by chtěli, ale nikdo nic. Do městského zastupitelstva může kandidovat jakákoliv strana nebo sdružení. Tak běžte a založte spolu s ostatními rádoby "odborníky na všechno" třeba hnutí "Nespokojení občané Velmezu" a kandidujte. Pokud prokážete, že Vaše vize je lepší, pro občany přijatelnější než ty ostatní a že řízení města v celém rozsahu zvládnete lépe, tak proč Vás nevolit. Pokud ale na to nemáte odbornost a přehled, tak raději držte "ústa" a rozumujte jen v hospodě.
Jinak pane starosto držte se, protože nejhorší je srážka s blbcem.
[43] Vložil: rejpal, 24.6.2013, 21:02:31
Tome,Tome.Když nemá ODS korupci ve svém programu,tak to neznamená,že ji musí praktikovat.Nebo ano?Včera,kdo sledoval Primu,nebo Moravce,tam to bylo řečeno jasně,co prováděli.Proti nim,je Rath břídil.Je vidět,že je tu ještě několik lidí,kteří jsou schopni tvrdit,že je to lež.Potom je diskuze marná.
[44] Vložil: bioplyn, 25.6.2013, 13:08:34
Ono se nemůžete divit,že náš pan starosta se tak snaží protlačit BPS, když je to tak "výhodné" Když ho pak vidíte na privátních večírcích s lidmi,kteří tyto hrůzy staví a je velice zřetelně vidět jak velcí jsou kamarádi.Aby jsme neměli brzo zakuklence i u nás na radnici ODS zdar a korupci zmar !!
[45] Vložil: Tom, 25.6.2013, 14:00:09
43: ODS nemá korupci v programu a ani si ji nemůže vtělit do zákonů. To znamená, že pachatelé z jejích řad se legálně nevyhnou trestu, pakliže budou usvědčeni a odsouzeni.
Komanči si vládu jedné strany, třídní boje a další lahůdky do zákonů vnesli, jedna jediná strana se stala zákonodárcem, soudcem a katem. Za jejich éry by si nikdo ani nedovolil pomyslet, že si policie zajde pro někoho na úřad vlády. Jen zajít si pro straníka někam na místní národní výbor bylo na pováženou.

Pokud policie současnou kauzu dotáhne řádně do konce, bude to jedině v pořádku.
[46] Vložil: petra, 25.6.2013, 14:05:34
Ctihodný občane pokud vím tak pan starosta šel do volební kampaně s tím,že se v našem městě udělá něco s dopravou. A copak se stalo?? vůbec nic !! problematika ohledně doprvy ve městě se stále zhoršuje a starosta,aby jakoby uklidnil občany vytáhne nějakou studii,která se dělala ještě dávno předtím než seděl na radnici a vydává to za své dílo.to je fakt mazec
[47] Vložil: rejpal, 25.6.2013, 18:13:33
Tome,opět neúplná zpráva.Komanči vnesli do zákonů,za podpory stran Národní Fronty,tedy strany Lidové,dnešní KDU ČSL,socialistů a dalších.Nebyli sami,což se běžně prezentuje.Neznamená to,že bych to schvaloval,ale to byl fakt.Když argumenty,tak pravdivé.
[48] Vložil: Tom, 25.6.2013, 22:34:06
Ono Národní Frontě nic jiného nezbývalo, když byla součástí ústavy formulka o vedoucí pozici KSČ ve státě (ústava z roku 1960). To se prostě mohli stavět na hlavu a bylo by jim to houby platné. Rozhodující bylo slovo KSČ, Národní Fronta byla krátce po roce 1948 už jen stafáž. A to se aspoň od roku 1960 začínalo soudit podle práva (byť takto pochybného). Do vzniku téhle ústavy se soudy řídily jen jakýmisi centrálně vydávanými směrnicemi a judikatura byla vydávána za zákon.
[49] Vložil: kája, 26.6.2013, 12:02:03
Výše uvedené příspěvky od různých autorů se nehodí k tématu Otevřenému dopisu... Nedá mi to, abych nedoplnil Toma. Asi nepostřehl, že 25.6., president ČR Jednu slepenou vládní NF pod Kalouskovým vedením odvolal. Brzy bude mít Němcová dost času, aby si udělala řidičák, když to nestihla do této doby třeba v jedné velkomeziříčské autoškole.
[50] Vložil: Tom, 26.6.2013, 17:31:59
Ano, klika, že nás pan prezident zachránil před vším tím zlem. Vždyť on je v této zemi jediný zvolený zástupce občanů a proto je nejmoudřejší. A vlastně má taky ten největší mandát, abych nezapomněl. :-) Náš parlamentární systém je totiž založen na tom, že si jednotlivé státní moci svoje mandáty vzájemně poměřují a ten, kdo ho má větší, je zrovna u kormidla. Čekám, kdy se ozve ještě soudní moc s tím, že si sestaví vlastní vládu.
[51] Vložil: kája, 26.6.2013, 18:18:12
K 50: Já také čekám. asi nejen já, na soudní moc, až se dořeší všechny skandály a podezdření na korupční jednání. Díky Tome.
[52] Vložil: Tom, 27.6.2013, 17:45:06
Však to je její práce. A policie má v popisu práce řádně skandály vyšetřit.
[53] Vložil: rejpal, 30.6.2013, 10:15:50
48.Vychází mi podle příspěvku,že NF a současná koalice,jsou stejní zločinci.Ti první,si udělali zákony,aby to bylo legální,těm současným stačí fixa,nebo na někoho ukázat prstem,a je z něj taky politický vězeň.Nebo se místo StB,zaúkoluje vojenská rozvědka.Historie se stále opakuje.
[54] Vložil: Tom, 2.7.2013, 22:04:43
Ale rozdíl je v tom, že k rozkrytí těchhle špatností není potřeba převrat, ale bohatě postačí standardní mechanismy trestního řízení. Nebo taky volby (viz vykroužkovaní potenciální poslanci v minulých volbách).
Mimochodem doufám, že za politického vězně nepovažujete třeba Ratha. Pevně věřím, že soud bude veřejný a odposlechy uslyšíme na vlastní uši.
Diskuse uzavřena.

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Lisovna plastů, spol. s r.o. hledá zaměstnance
TOPlist