PANORAMA FITNESS
Dnes je 19. června 2024, svátek má Leoš, zítra Květa.
  • Školní sbory koncertovaly v Jupiter clubu.
  • Cesta v Balinském údolí je posypána jemnou prosívkou. Do čtvrtka bude cesta zaválcována. Pak už se bude dobře jezdit i chodit. Více foto na našem Facebooku.
  • Oslavická se roztančila již na třetím ročníku školní taneční soutěže Star dance. Víc jak 50 fotografií najdete na našem Facebooku.
  • Bazény na koupališti jsou připraveny na spuštění provozu. K tomu by mělo dojít v pátek 21. června.
  • Silnčáři stále vylepšují stav vozovky na Uhřínovské silnici.
  • Aby se při pouti neprášilo...

Jednatel Jupiter clubu Milan Dufek diskriminuje zaměstnankyni kvůli kandidatuře

- - 25. 9. 2014 - komentářů  0
Jupiter club - ilustrační foto.
Jupiter club - ilustrační foto.
foto: archiv NovinyVM.cz

Za kandidaturu v letošních volbách jednatel Jupiter clubu Mgr. Milan Dufek poslal dopis ing. Ivaně Horké s oznámením o odvolání z funkce šéfredaktorky a pozdějším přeřazením na jinou práci.


Jednatel Jupiter clubu Dufek diskriminuje zaměstnankyni kvůli kandidatuře. Porušil zákony a radní města tomu tiše přihlíželi

 

Pro server Novinky.cz uvedl následující: „Důvodem odvolání je pozice na kandidátce politické strany jako lídryně kandidátky, čímž došlo jednoznačně ke konfliktu se zájmy firmy. Kandidatura byla přijata bez předchozího souhlasu zaměstnavatele. Rozhodně jste si musela být vědoma, že tím dochází ke střetu zájmu a k možnosti čerpání neoprávněných výhod. Přišlo mi to neetické vzhledem k naší společnosti. To, že bude kandidovat, jsem nevěděl a zjistil to až z kandidátních listin. Naše noviny jsou nezávislé a slyšel jsem i od jiných politických stran obavy, aby neovlivňovala voliče ve svůj prospěch, i když zrovna o ní si nemyslím, že by to udělala,“ řekl Právu Dufek, který bral rozhodnutí Horké jako podraz na svoji osobu, „jako vydavatele mě dostala do velmi složité pozice. Kdyby byla jen někde uprostřed kandidátky, tak mi to nevadí, ale ona je lídryně. Z pracovně právního hlediska ji odvolat nemůžeme. Řešíme to,“ řekl Právu. Dodal také, že kandidatura není jediným důvodem, proč se chtěl šéfredaktorky zbavit. „Byly tam i některé ekonomické aspekty, se kterými jsme byli nespokojeni,“ uvedl Dufek.

 

Reakce na chování jednatele společnosti

 

U společnosti Jupiter club s. r. o. Velké Meziříčí pracuji jako šéfredaktorka týdeníku Velkomeziříčsko. Můj pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou z 22. 4. 1996. Po celou dobu trvání pracovního poměru mi nebylo ze strany zaměstnavatele vytýkáno žádné vážné porušení mých pracovních či jiných povinností. Až 1. 8. 2014 si mě pozval Mgr. Dufek, jednatel společnosti, na jednání, kde mi byla z jeho strany oznámena nespokojenost s mým rozhodnutím kandidovat v letošních komunálních volbách jako lídryně kandidátky Strany svobodných občanů. Hlavně mi bylo vytýkáno, že jsem před tímto rozhodnutím nepožádala zaměstnavatele o souhlas s kandidaturou, a dále, že tímto jednání čerpám neoprávněné výhody a dochází ke střetu zájmu. Na toto jednání navázal Mgr. Dufek dopisem ze dne 6. 8. 2014, v němž mě z výše uvedených důvodů odvolává z funkce šéfredaktorky. S tímto postupem Mgr. Dufka nesouhlasím, a proto jsem celou záležitost konzultovala s právníkem – specialistou na pracovní právo z Odborového svazu KOVO, který mi potvrdil mé závěry. Zástupce zaměstnavatele mě zmíněným dopisem odvolává z funkce šéfredaktorky. Avšak podle § 73 zákoníku práce (dále jen ZP) je možné odvolat z pracovního místa (funkce) pouze (vedoucí) zaměstnance, kterým byl pracovní poměr založen jmenováním. To ale není můj případ, protože mně byl pracovní poměr založen pracovní smlouvou. Navíc v pracovní smlouvě mám pozici vedoucí redakce (šéfredaktorky) uveden jako druh práce, takže zmíněné odvolání z pozice šéfredaktorky by bylo změnou druhu práce, což je podle ustanovení § 40 ZP možné pouze změnou pracovní smlouvy odsouhlasenou zaměstnavatelem i zaměstnancem, nikoliv jednostranným aktem zaměstnavatele (s výjimkou převedení na jinou práci podle § 41 ZP, což však není můj případ). K takové „změně“ druhu práce se vůbec nepřihlíží (je nicotná, viz § 551 občanského zákoníku), protože zde chybí projev vůle jedné ze stran (konkrétně zaměstnance), tudíž je zaměstnavatel i nadále povinen mi přidělovat práci podle pracovní smlouvy a platit mi odpovídající mzdu. Pokud by mi zaměstnavatel nebyl schopen nebo nechtěl přidělovat práci podle pracovní smlouvy, šlo by o překážku na jeho straně a byl by povinen mi platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (§ 208 ZP).

 

Zástupce zaměstnavatele Mgr. Dufek v dopise, kterým mě odvolal z funkce, uvádí tři důvody odvolání. I když bych se k nim vzhledem k nicotnosti a nemožnosti odvolání z funkce (viz výše) nemusela vyjadřovat, přesto tak činím, abych tyto důvody vyvrátila a uvedla věci na správnou míru. Za prvé je mi vyčítáno, že přijetím kandidatury se dostávám do konfliktu zájmu, což je však nesmysl. Momentálně nejsem politik (veřejný funkcionář), samotná účast na kandidátce nic neznamená. Ale ani v případě zvolení do zastupitelstva bych nebyla v konfliktu zájmů. Novinářská činnost totiž není považována za konfliktní (střetovou) činnost, protože výkon publicistické činnosti je umožněn i osobám (např. úředníci či soudci) a funkcionářům (např. poslanci nebo zastupitelé), kterým je jiná činnost zakázána (viz např. zákon o střetu zájmů nebo § 303 ZP).

 

Dále je mi vyčítáno, že po přijetí kandidatury mohu čerpat z pracovního poměru neoprávněné výhody ve svůj prospěch a prospěch své strany a že se mohu prostřednictvím týdeníku Velkomeziříčsko aktivně zapojovat do volební kampaně a ovlivňovat občany (dělat si zadarmo reklamu). Avšak zástupce zaměstnavatele již neuvádí konkrétní příklad nějaké neoprávněné výhody, kterou bych mohla získat. Mně osobně žádné možné neoprávněné výhody, které bych mohla získat, nenapadají, a tato výtka mi přijde naprosto nesmyslná. Co se týká aktivního zapojování do volební kampaně prostřednictvím své pracovní činnosti, tak to je v podstatě nemožné. Nejenže vůbec nepíši politické komentáře, ale navíc kdybych napsala článek, který by dle Mgr. Dufka byl zapojením do volební kampaně, může ho z titulu vydavatele zadržet a v týdeníku neotisknout. Nehledě k tomu, kdybych se snažila zneužít své pracovní činnosti k předvolební kampani, spíš bych si tím uškodila, než získala. Hlavně je však třeba si uvědomit, že mě zaměstnavatel preventivně trestá („odvoláním“ z funkce) za porušení povinností, ke kterému však ještě vůbec nedošlo (a ani nedojde), a to je naprosto nepřípustné. Nejenže jde o naprosté porušení základních zásad pracovněprávních vztahu a zákoníku práce, ale dalo by se to považovat i za šikanování ze strany zaměstnavatele.

 

Nejdůraznější výtka (nejdůležitější důvod k odvolání z funkce) ze strany zástupce zaměstnavatele Mgr. Dufka směřuje na to, že jsem zaměstnavatele předem nepožádala o souhlas k mé kandidatuře. A to je nejzásadnější pochybení z jeho strany. Podle ustanovení § 316 odst. 4) ZP zaměstnavatel nesmí za žádných okolností po zaměstnanci vyžadovat informace o členství v politické straně či hnutí, a tím spíš si nemůže dovolit chtít po zaměstnanci, aby ho žádal o souhlas, zda může kandidovat do voleb. Avšak Mgr. Dufek to nejenže požadoval, ale dokonce mě potrestal za to, že jsem o souhlas nepožádala. Tím se však dopustil diskriminace z důvodu politického smýšlení a členství v politických stranách, což je nejen porušením Zákoníku práce (§ 16 ZP) a antidiskriminačního zákona, ale hlavně jde o správní delikt na úseku rovného zacházení podle § 24 odst. 1) písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, za nějž hrozí pokuta až do výše 400 000 Kč. To by si měl zástupce zaměstnavatele uvědomit a zamezit pokračující diskriminaci mé osoby z důvodu kandidatury v komunálních volbách.

 

Ještě je zde též třeba dodat, že NEJSEM členkou žádné politické strany a kandiduji jako nezávislá kandidátka (bez politické příslušnosti).

 

Navíc je s podivem, že jednatel takovéto společnosti nezná základní právní normy, jíž bezesporu Zákoník práce je.

 

Jednání ředitele JC je nemorální

 

Ze všeho výše uvedeného se domnívám, že jednání zástupce zaměstnavatele Mgr. Dufka je nejen nemorální, ale i nezákonné, a požaduji, aby tohoto jednání zanechal. Dále též považuji jím předané odvolání z funkce šéfredaktorky za nicotné právní jednání, tudíž zůstávám i nadále šéfredaktorkou týdeníku Velkomeziříčsko,. O celé záležitosti bylo informováno vedení města - starosta Radovan Necid, místostarosta Josef Komínek, radní Jiří Michlíček, Ivo Šulc, Vincenc Záviška, Miroslav Jágrik a Jindřich Hubl, a také dvě svědkyně, pracovnice Jupiter clubu, které byly přítomny jednání, na němž mi ředitel JC Dufek oznámil odvolání z funkce a pod nátlakem se mě snažil přimět podepsat odvolací dokument. Rada města je v působnosti valné hromady nadřízeným orgánem jednatele JC, a s tichým souhlasem „posvětila“ jeho protiprávní jednání vůči zaměstnankyni a občance města.

 

Ekonomické aspekty? Noviny byly ztrátové i dřív

 

Aby odvedl pozornost od svého problému, jehož si musí být vědom, nebo by alespoň jako jednatel společnosti měl být, pokud ovšem zná Zákoník práce, uvedl pro Právo, že kandidatura není jediným důvodem odvolání a poukázal na (cituji) „…některé ekonomické aspekty.“ Zajisté měl na mysli ztrátu na novinách. Pokud si dobře pamatuji, tak týdeník je ztrátový více jak 20 let. Při nákladu, který pokrývá region Velkomeziříčska je to i celkem logické. Ovšem Dufek zapomněl uvést, že on sám se na ztrátě podepsal: s jeho nástupem do funkce přeřadil do redakce třetího pracovníka, což před tím nebylo, v redakci za mého vedení pracovali i se mnou jen dva lidé! Dále připravil JC, a potažmo i město, o další peníze, neboť jsem navrhovala v roce 2001 úsporu na novinách tím, že by redakce dělala DTP sazbu sama. Tento můj nápad a návrh nikdy nezrealizoval. Za další – před dvěma roky jednal o barevném tisku sám, bez zástupců redakce, pouze s radními a šéfem tiskárny, stejně tak o ceně novin, která měla být (dle mého návrhu) buď 10 Kč nebo 13 Kč, ale s televizním magazínem. Odsouhlasena byla cena 13 Kč a BEZ magazínu. To mnohé čtenáře od koupi novin také odradilo. Vyšší ztráta na novinách od roku 2009 kopíruje situaci na trhu v celostátním i celosvětovém měřítku – s nástupem internetu, kde lidé najdou stejné informace zdarma, klesly náklady vytištěných kusů všem tištěným médiím, což se odrazilo na tržbách, stejně jako příjmy z inzerce se snížily všem novinám. Rada města a vydavatel JC si musí uvědomit, jaké noviny chtějí, zdali nezávislé (a tedy se svobodným obsahem), které budou více vydělávat, anebo městské, které budou PR radnice. Ale pak by je měli lidem rozdávat zdarma. Což by vyšlo na nemalé peníze. Ve ztrátě není promítnuta částka za inzerci města v týdeníku VMsko. Poté by byla ztráta rázem o poznání nižší, téměř o polovinu. Tedy částka, která se objevovala na novinách běžně.


Autor: Ing. Ivana Horká

Publikoval: -kas-

Čtěte také

5. 2. 2024 - Masopustní průvody v sobotu prošly Oslavicí, Mostištěmi i Martinicemi

Masopustní průvody v sobotu prošly Oslavicí, Mostištěmi i Martinicemi
V sobotu 3. února začalo v mnoha okolních obcích masopustní veselí.

14. 3. 2024 - Detaily k plánované hale za Světlou

Detaily k plánované hale za Světlou
Jsou známy konkrétní parametry pro plánovanou sportovní halu na míčové sporty.

16. 2. 2024 - Nominujte nejlepší sportovce města za rok 2023

Nominujte nejlepší sportovce města za rok 2023
Letos se koná již pětadvacátý ročník ankety o nejlepšího sportovce města. Nominujte úspěšné jednotlivce a družstva, kterým se v roce 2023 mimořádně dařilo, a to do 28. února 2024.

24. 4. 2024 - Cesta na Fajťák je na dva dny překopaná

Cesta na Fajťák je na dva dny překopaná
Ve středu 24. dubna a čtvrtek 25. dubna je zcela uzavřena cesta na Fajtův kopec.


Komentáře ke článku

Počet komentářů 76.

[1] Vložil: Lumír Nikl, 25.9.2014, 11:39:29
Stejně stála za nic a ty noviny se nedali čist!
[2] Vložil: svobodný občan, 25.9.2014, 11:55:24
No jo ale tu jde hlavně o princip. Jednání pana Dufka připomíná praktiky minulého režimu...
[3] Vložil: Marek Veselý, 25.9.2014, 12:03:28
Tak paní šéredaktorka nám za poslední měsíce vytrvale ukazovala, jak využít týdeníku k osobní propagaci (Medříčan), proto se nedivím obavám o střet zájmů.
Díky "jejím" článkům jsem přestal týdeník číst.
Jen si to p. Dufek měl načasovat a odůvodnit jinak.
[4] Vložil: občan vm, 25.9.2014, 12:24:44
Když výpověď dostala už v srpnu tak proč to vytahuje až teď před volbama? Asi si to paní bývalá šéfredaktorka uměla načasovat. A jestli tam byla od roku 1996 tak to stejně chtělo změnu, tak dlouho na jedmon místě tam už se nemohla projevit žádná kreativit....za ty roky.
[5] Vložil: 4, 25.9.2014, 12:49:30
ad 4) A jaká kreativita je u pana Dufka? Ten je JC kolik roků? Myslím nejméně také tolik, ale možná se pletu....
[6] Vložil: diskutér, 25.9.2014, 12:53:53
Co vím, tak Ivana Horká například pořádá vánoční koncerty již několik let. O těch se v týdeníku též pravidelně psalo. Určitě i toto bylo součástí dlouhodobé osobní propagace A ostatně, jak jinak se mají lidé dozvědět o činnosti spolků, souborů, klubů, jednotlivců apod.? Ale kdo chce psa být, hůl si vždy najde...
[7] Vložil: petros, 25.9.2014, 13:52:25
Myslím si a jsem o tom docela přesvědčen,že toto odvolání není jen z hlavy p. Dufka podle seznamu přísedících
[8] Vložil: občan vm, 25.9.2014, 13:57:19
Hej diskutere,trochu té češtiny a bude to OK
[9] Vložil: Slunečnice, 25.9.2014, 14:16:20
Pěkný den všem, nestojím na žádné z jmenovaných stran, avšak každé jednání by mělo být nejdříve zcela jasně ověřeno v návaznosti na zákony a morálku. Myslím, že jednání Mgr. Dufka nebylo a není v pořádku, i když záměr byl pravděpodobně správný. Jsem ráda, že není mým nadřízeným. Slova a kroky, které potom nejdou vzít zpět ... nepříjemné.
[10] Vložil: Rodacka z Meziříčí, 25.9.2014, 14:29:23
Myslim si, ze pani Horke vubec nejde o misto sefredaktorky! Miri daleko vys a ted ze sebe dela chudinku, aby ziskala vice hlasu. Jednani pana Dufka plne schvaluji a doufam , ze v brzke dobe privitame noveho redaktora!
Rekla bych, ze vyse jmenovana ma vice nepratel nez pratel, proto doufam, ze obcane naseho mesta ji prokoukli a budou volit ve prospech mesta a ne proti!
[11] Vložil: čtenář, 25.9.2014, 14:32:17
Ivano, bud sebekriticka a odejdi!
[12] Vložil: Roman, 25.9.2014, 14:41:40
Situace je velice jednoduchá. Novinář, který je živen za veřejné peníze musí být ve svých postojích striktně nezávislý nebo to aspoň úspěšně předstírat. Paní Horká to nikdy nedělala. Bohužel nebo bohudík?
[13] Vložil: Pavel, 25.9.2014, 14:45:14
Pani Horka bohuzel vsem jednozacne dava najevo, jak je bezchybna a povysuje se nad ostatni. Vnucuje sve politicke nazory a nedokaze naslouchat druhym!
[14] Vložil: P, 25.9.2014, 14:48:42
Řekl bych, že pan ředitel dostal příkaz a musel konat. Nebo půjde on.Podívejte se na podporovatele "To pravé Meziříčí: Jsou tam lidé z organizací, které zřizuje město a podporují starostu: Proč asi?
[15] Vložil: Vaclav, 25.9.2014, 14:51:14
Pan Dufek je v pravu. Noviny posledni dva roky upadaji. Je jasne, ze jsou ztratove a musi byt dotovany z nasich penez. A prave proto, by mel prijit nekdo novy a ozivil je.
Pokud chce pani Horka delat politiku (buh nas ochranuj), at ji dela , ale ne na ukor novin naseho mesta!
[16] Vložil: Miloš, 25.9.2014, 14:54:34
Většině tu nedochází podstata věci. Pokud se zdržíme osobních antipatií vůči jedné či druhé straně, tak je tu zcela evidentní porušovaní zákonů ze strany zaměstnavatele. Co kdyby se takto zachoval zaměstnavatel ke všem kandidátům? Nebo k vám, kteří tu chování p. Dufka obhajují? Kandiduješ? Máš padáka! Chodíš do kostela? Letíš! A tak dále. Myslete hlavou, lidi...
[17] Vložil: Radka, 25.9.2014, 15:03:42
Neni divu, ze pani Horka se neda. Dostava penize za nic. Vsechnu praci za ni delaji ostatni a ona z toho jen tezi. Vzdyt noviny zivily celou jeji rodinu. Ovsem ted prestrelila a jak tak koukam na predchozi komentare, tak moc priznivcu nema.
Snazi se hodne zviditelnovat, ale pozor, neni to pro nas obcany, ale pouze se snazi dostat lidi na svou stranu.
[18] Vložil: Harry, 25.9.2014, 15:04:03
No ono je také otázkou zda není spíše potřeba oživení na pozici jednatele a tím i vydavatele. Vydavatel je ten kdo má konečné slovo o podobě novin. Takže redakce může vymýšlet cokoliv ale pokud vydavatel tomu dá červenou, tak nenadělají nic.
[19] Vložil: Iva M., 25.9.2014, 15:21:17
No doufejme, ze pan Dufek jeste nerekl posledni slovo a ma trumfy v rukavu!
[20] Vložil: občan vm, 25.9.2014, 15:23:47
5. pan Dufek není novinář je to manažer.
[21] Vložil: ww, 25.9.2014, 15:53:06
Když to tak tady pročítám, kolik je zde zášti a malosti! Plně se stavím za příspěvek od Miloše 16/a 9/. Zkroťte emoce a přemýšlejte, dík.
[22] Vložil: D.H., 25.9.2014, 16:07:30
Nevím, koho půjdu volit, ale rozhodně vím, koho volit nebudu. Ať už to bylo jakkoliv, mám pocit, že paní Horká se cítí ublíženě a hodlá toho náležitě využít.
[23] Vložil: dědeček Hříbeček, 25.9.2014, 16:07:49
Divím se pouze tomu, že k tomuto kroku nepřistoupil p. Dufek již mnohem dříve. V době, kdy se paní inženýrka nemohla ohánět "politickým" nátlakem. Pokud se paní šéfredaktorka rozhodla něco napsat, byly to většinou opravdové perly, jak si jistě pamětníci vzpomenou
Její reakce mě taky moc nepřekvapuje, je to "bojovnice"
[24] Vložil: jerry, 25.9.2014, 16:23:10
Asi mu došlo,že jako lídrině projde,a pak by mohl letět on.Hoši,co spolu mluví,taky asi budou končit,tak je potřeba ukázat,že ještě mají moc.Fakt je ten,že každý příspěvek,který byl podán,nebyl otištěn,i když splňoval všechny náležitosti.Prostě se nehodil.To by se dneska nemělo stávat.Jak už někdo napsal,i on,ze své pozice ovlivňoval chod redakce.Takže měl podíl na všem,co kritizuje.Měl by odejít taky.14,16,18 to napsali jasně.
[25] Vložil: kuk, 25.9.2014, 16:27:25
Bojím se sem něco napsat, kouká na mne z banneru v pravo... :O :( :D
[26] Vložil: M.Klement, 25.9.2014, 16:30:23
Obávám se, že v tomto případě musím stranit panu Dufkovi, kterého znám jako pracanta s jasnou vizí, narozdíl od paní Horké, jejíž vystřídání jsem několikrát inicioval i na jednáních zastupitelstva. Přál bych Velkomeziříčsku takovou podobu, která by oslovovala naše občany, kteří by nelitovali ani oněch třinácti korun. Navíc jsem zcela přesvědčen, že zde jde o střet zájmů a není důležité, zda šéfredaktorka tuto možnost využije či nikoli. Ale hlavu vzhůru paní Horká. Po volbách budete mít dozajista možnost o svou práci znovu žádat v korektním výběrovým řízením.
[27] Vložil: VB, 25.9.2014, 16:31:19
KDYBY VOLBY NĚCO ZMĚNILY DÁVNO BY JE ZRUŠILY.
[28] Vložil: 4, 25.9.2014, 16:37:18
podívejte se do rozpočtu města, jak vysokou částkou je z městské kasy dotován každoročně JC, takže o ztrátě novin bych nediskutoval
a vydávat týdeník na tak malé město je při internetu docela sousto
[29] Vložil: zdravý rozum, 25.9.2014, 16:44:14
áááá soudruh podpořil soudruha je to jasné rozdělení dvou skupin v této diskuzi soudruha podporují a obhajují další soudruzi a soudružky, demokratku zase demokrati a demokratky Není to k smíchu, ale k pláči a zamyšlení, že dvacet pět let po revoluci, aby člověk měl strach projevit své politické smýšlení...
[30] Vložil: P, 25.9.2014, 17:41:04
To že vše prochází cenzurou (kontrolou) radnice je jasné. Neumím posoudit, jestli pracuje dobře nebo ne, týdeník nečtu. Ale vyhodit ji, až začne kandidovat je nesmysl. Pokud ředitel uvádí, že týdeník je v červených číslech, což byl také důvod, pak viděno stejnou optikou už by měl jít pan ředitel dávno pryč, protože celý JC je pořád v mínusu, proto to město dotuje.Poslední jednání zastupitelstva: udělena dotace 450.000 Kč na opravu fasády domu - je uvedeno pouze na jaký dům a ne komu: Proč? dostal ji zastupitel kandidát za TO PRAVÉ MEZIŘÍČÍ.
[31] Vložil: Bernadeta, 25.9.2014, 17:53:25
Reditel ji nevyhodil, stale pracuje jako sefredaktorka! Nemel nic proti tomu, ze kandiduje, ale ze je liedrem strany!
Zrejme jste pane P. nikdy nepracoval v kulture! Potoze v teto oblasti je moc tezke vydelavat a nebyt v cervenych cislech. Dnes v dobe PC je dost obtizne vydelavat na kulture.
Podle Vas si nasi obcane v minulych volbach zvolili samy nymandy, kteri by odsouhladili dotaci, bez toho, aby vedeli o jakou fasadu se jedna? Jupiter klub se snad opravuje pro nas pro vsechny, nemyslite?
[32] Vložil: P, 25.9.2014, 18:01:07
Ale tady se nejedna o fasádu JC, ale fasádu domu, kde je prodejna MAXIM!
Je těžké sehnat peníze na kulturu, ale pokud někomu vytýkám špatné hospodaření a sám hospodařím ještě hůř, tak to je celkem zvláštní. Pokud by byla zvolena členkou zastupitelstva, tak je to v pořádku,ale odvolávat někoho před tím je hloupost.
[33] Vložil: dědeček Hříbeček, 25.9.2014, 18:36:27
Taky bych potřeboval opravit fasádu. Kde si mohu zažádat?
[34] Vložil: Psisko, 25.9.2014, 18:38:20
Pan Dufek je dinosaurus a sám by potřeboval vyměnit
[35] Vložil: kája, 25.9.2014, 18:56:27
Někdy mi VM připadá jako Farské noviny.
[36] Vložil: Arbitr2, 25.9.2014, 19:24:54
At se pan Dufek stane šéfredaktorem a paní Horká starostkou...to se potom budou dít věci...
[37] Vložil: Lomikar, 25.9.2014, 19:41:39
To je ale "Horká" kampaň
[38] Vložil: Tom, 25.9.2014, 19:59:18
Jestli pan Dufek porusil zakon, pak neni asi co resit.
[39] Vložil: Anna H., 25.9.2014, 20:24:53
Tak to je mazec! Je tu ctyricet komentaru a z toho cca 80% v neprospech pi Horky. Blbe zjisteni, jak je "oblibena"!
To je k zamysleni pi Horka!
[40] Vložil: Vladimír., 25.9.2014, 20:44:08
Iva Horká je jedna z mála lidí která se nebojí je nepodplatitelná a píše realitu a hlavně pravdu a za to jí chtějí vyhodit jenom zbabělci kteří se bojí že by je ženská mohla nahradit!
[41] Vložil: rozumbrada, 25.9.2014, 20:44:34
Je směšné brát tuto "diskuzi" jako relevantní měřítko oblíbenosti jakéhokoliv kandidáta. A to se týká jak paní Horké, tak pana Necida, pana Bradáče, lidovců, topkařů atd. V každé diskuzi pod jakýmkoliv kandidátem, stranou nebo sdružením je většina komentářů negativních. Spíše to vypovídá o "úrovni" samotných diskutérů než kandidátů Ale je určitě potěšující pro škodolibce typu Anny H. že někdo je méně oblíbený než ona sama, byť se jedná o bezvýznamnou diskuzi
[42] Vložil: M.Klement, 25.9.2014, 20:45:00
Odpověď člověku s chabým rozumem, jež se nazývá "zdravý rozum": To je komentář hodný absolutního imbecila. Drtivá většina komunistů jsou větší demokrati než ti, jež se honosí slovem demokracie v názvu své strany. Ale chápu, že někdo takto reaguje-že Aleši?
[43] Vložil: velkoměšťák, 25.9.2014, 20:54:00
Maloměstská taškařice
[44] Vložil: P, 25.9.2014, 20:59:14
To přeci není o tom, jestli je nebo není oblíbená. Je to o nějakých pravidlech a selském rozumu.
Co je to za argumentaci, že vadí někomu to, že je v čele kandidátky? Jinými slovy, kdyby byla na pozici číslo 7, tak zůstává dále šéfredaktorkou? Na druhou stranu pozice 6 a výše znamená odvolání? Nebo od které čísla jste odvoláni v zaměstnání?
A upozorňuji, že p.Horkou a p.Dufka vůbec neznám, tudíž v tom není nic osobního.
Každý by si to měl přebrat sám a zamyslet se nad tím, co je správné. Je potřeba se odprostit od svých sympatií a antipatií a vzít rozum do hrsti.
Třeba pan starosta: chodí po městě s vysavačem a vysává listí a na to se snaží nalákat voliče? Na to mu jako někdo skočí?
1. Zajímalo by mě, jestli tak bude chodit i po volbách a nebo tak vysával listí na náměstí každý podzim v minulých letech?
2. To nemá jako starosta nic důležitějšího na práci?
Myslím si, že tím ukazuje buďto to, že je na náměstí nepořádek, který TS neumí uklidit, ale vlastníkem TS je město(jako starosta bych se tím tedy moc nechlubil) nebo dělá z lidí šašky.
[45] Vložil: Tom, 25.9.2014, 21:44:26
Jestli starosta chodí s vysavačem po městě a uklízí, je to takové laciné podbízení voličům, i když to nemá zapotřebí. Dosavadní práce podle mě za něj mluví víc než dost, tenhle způsob sebeprezentace je podle mě krok vedle.
[46] Vložil: Vladimír., 25.9.2014, 21:47:26
Iva Horká mě to vysvětlovala jaký je rozdíl mezi novinami VM a jejími tedy ona řekla my to musíme ověřovat zjistit aby to nebyla tzv."kachna"pan Kolář to převezme a nic nemusí potvrzovat poněvadž je internetový tedy okamžitý,prosím zamysleme se nad tímto názorem?
[47] Vložil: rododendron, 25.9.2014, 22:00:35
Takovejch komentářů tu ještě nebylo. Je to sračka, kdyby byl co k cemu tak to nehroti, fak
[48] Vložil: Vladimír., 25.9.2014, 22:04:58
Původně jsem nechtěl ale Martine nejenom ty jsi měl pravdu dnes USA podporuje v Sýrii syna Afíze Asada Bašára a když rusové řekli ještě si na něho vzpomenete a je to tady!Vím že jsem se odklonil od regionálních zpráv myslím ač nejsem občan VM že by Martin Klement měl být zastupitelem ikdyž nejsem člen KSČM ale Martin má přehled a ví co říká a píše. vím že rozhodnou voliči.
[49] Vložil: Nekrolog., 25.9.2014, 22:11:07
Vzkaz pro "zn"rododendron tys nebyl na vojně buď rád pokud bys měl tyto názory na v armádě ČEskoslovenské lidové by našli kámoši na záchodě mrtvého.L.N.
[50] Vložil: nick 22, 25.9.2014, 22:21:27
Ruka ruku myje...pan Dufek by mel davno skoncit...
[51] Vložil: Vladimír., 25.9.2014, 22:23:28
Pravda je jenom jedna ve dnech volby 11.10. vyhrají voliči a ta bitva bude ještě chvilku pokračovat chtějí někteří do senátu a cítí možnost pokud by byli zvoleni vykašlu se na občany kteří je zvolili a budou se ozbrojovat pasem EU který ale platí na některých státech USA ale ne např. ve Virginia takže to jim nebude vadit budou v trestné věci na šest let nazasažitelní tedy ikdyby spáchali podvod v okamžiku zvolení není možno senátora jakýmkolůiv způsobem v ČR stíhat.Rozmysleme si to?
[52] Vložil: občanka, 25.9.2014, 23:35:17
Přišlo by mi tak nějak FÉROVĚJŠÍ, kdyby autorka zveřejnila svůj článek hned v srpnu.
[53] Vložil: Vladimír., 26.9.2014, 00:43:22
Proč jste Evelýno neprotestovala dřív teď jí házejí pod nohy lidé které léta živila vy to nevíte?Je mě z vás špatně.
[54] Vložil: Vladimír., 26.9.2014, 01:04:41
Mně hrozně naštvala ing,Iva Horká svého času dobře necháme to raděj Ivu Horkou než zástupce za Velké Meziříčí kteří někdy jezdí stejným autem na kraj do Jihlavy pane na všech autobusech Bradáči-"Bůch vám milostiv"Dokažte kvalitu na regionální úrovni pak budete mít nárok být v Senátu?Vaše reklama na autobnusech nestačí!Deset hlasů ne já hlasuji proti!L.N.
[55] Vložil: Jana Svobodová, 26.9.2014, 01:59:49
No, Dufek zase ukázal, jaký je manažer. Totálně neschopnej, ale bohužel neodvolatelnej. Ti přísedící (rada města) ho potřebují. JC dělal zdarma vernisáže p.Michlíčka, když provozoval restauraci, tak bral maso od Komínka, zařízení do kuchyně od Šulce atd. Ruka ruku myje.
[56] Vložil: beďar, 26.9.2014, 02:02:14
Pane Vladimíre, čtete někdy po sobě svoje příspěvky? A pokud ano, rozumíte jim? Jsem asi mdlého rozumu, ale význam většiny z nich nejsem ve své malosti jaksi schopen pochopit. Ale invence Vám nechybí, zdá se...
[57] Vložil: beďar, 26.9.2014, 02:06:24
Paní Svobodová, zdá se, že Vaše vědomosti by zasloužily větší prostor. Co takhle samostatný článek, nejlépe ve Velkomeziříčsku? To jej určitě rádo otiskne. A nemyslím to vůbec ironicky.
[58] Vložil: P.Dodo, 26.9.2014, 10:14:28
Souhlasím p.Svobodovou.A to si říká pan Dufek demokrat? A co svobodné volby? Trošku mi to připomína středověk.I když v té době byli lidé k sobě lidštětější než dnes.Brečíte po demokracii,a vyhazujete lidi z práce kvůli politice.No fuj,to se nedělá.
[59] Vložil: Myšák, 26.9.2014, 12:23:26
Aby si Dufek zachoval své teplé místečko, tak se ohnul pod nátlakem vedení. Jinak se projevil jako naprosto neschopnej, možná lépe řečeno všeho schopnej.
[60] Vložil: jerry, 26.9.2014, 14:19:59
Hoši,co spolu mluví,mají necelý měsíc čas kopat kolem sebe.Za měsíc budou kopat do nich.Ale to už je jiná kapitola.Jak chce ODS posilovat,když ve městě nemají ani kandidátku?Schovávat se za něco,to dělají jen zbabělci a křiváci všehoschopní.Pane LN,nepsal jste na jiném místě,že končíte s příspěvky?
[61] Vložil: spoluobčan, 26.9.2014, 15:59:12
myslím si, že by bylo potřeba vyměnit půlku lidí ve vedoucích pozicích v tomto městě. Pak to tady možná bude k něčemu vypadat pokud se tam neusadí podobní lidé jako doposud. A p. Horká by měla mít dost hrdosti a odejít a ne rozjiždět tuhle frašku
[62] Vložil: kája, 26.9.2014, 18:39:15
K 64: nemohlo by to býti jinak, třeba ohledně té frašky?
[63] Vložil: občanka, 26.9.2014, 22:31:05
Tak já nevím, jestli je úroveň článků paní Horké zas tak hrozná, nejsem odbroník. I když, novinařinu asi paní Horká vystudovanou nemá, soudě dle jejího titulu.
Mě zaráží jiná věc - a to, že se lídryně Strany Svobodných, tedy strany téměř krajně pravicové, obrátila ve své záležitosti na právníka – specialistu na pracovní právo z ODBOROVÉHO SVAZU KOVO. Strana Svobodných a odbory - to nejde vůbec dohromady.
[64] Vložil: budvar, 27.9.2014, 08:49:18
Sranda, jak se před každými volbami vyvážejí septiky.....
[65] Vložil: Horák, 27.9.2014, 10:03:40
Velkomeziříčsko čtu asi tak jednou do roka, když je tam něco pro mě zajímavého a známí mě o tom řeknou a donesou mě je. Já osobně bych je nekoupil.Nečtu je asi 15, nebo více let a to jen z toho důvodu, že mě to připomíná Katolické noviny. Nevím zda je to zásluha Horké, nebo nějaké rady ale takto jednostranné noviny, pro mě, jsou zcela zbytečné. Grafická úprava přímo otřesná.Upozorňuji, že je to čistě můj názor.
[66] Vložil: soudce, 28.9.2014, 09:29:39
Sdělení článku je jasné: porušení zákonů ze strany zaměstnavatele.
[67] Vložil: Vladimír., 28.9.2014, 10:09:09
Přesto že s paní šéfredaktorkou sympatizuji a její práce 22let ve Velkomeziříčsku oceňuji dnes jsem věc konzultoval s paní docenkou JAMU A.B. která mě sdělila že ona to dokonce vyučuje u nich že je to jasný střed zájmů a podle ní se musí paní šéfredaktorka rozhodnout kam se přiklonit píše že nemůže vykonávat obě funkce.
[68] Vložil: strejda, 28.9.2014, 10:32:18
Taky si myslím, že je to jasný střet zájmů. Ano, jako řadový redaktor OK, ale šéfredaktor nese odpovědnost za noviny a upravuje je dle svého "nejlepšího" já a bohužel teď je pro nejlepší "já" paní Horké zviditelňovat sebe a ostatní činy protikandidátů tlumit a to, že stopí, upraví články protikandidátů, to nemůže ohlídat ani pan Dufek.
[69] Vložil: Jack Sparrow, 28.9.2014, 21:54:23
Paní ing.Horká dokázala slogan vzít vážně a pořádně. Dala nám voličům jasně najevo, že jednat "svobodně a férově" myslí vážně. Předpokládá se, že tak jedná i ve svém soukromém životě. A tady je v nevýhodě, protože není takovou osobností abychom ji toliko znali a věřili, že to dokáže. Ta fotka je zřejmě pořízená po návratu s představení Manéže Bolka Polívky. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Paní Horká je spíš známá jako morous, otrávená stejně jako její kolegyně. Ta "ochota" mi byla překážkou do redakce chodit a využít třeba jen inzerci. No co, každý jsme nějaký. Někdy je nám kandidatura nastaveným zrcadlem. Že paní Horká.
[70] Vložil: Jack Sparrow, 28.9.2014, 22:22:42
Presto, že je mi tento spor naprosto volný, tak posuzuji aktéry z vlastní zkušenosti. O paní ing. Horké jsem se stručně vyjádřil, měl bych se zmínit i o panu Mgr. Dufkovi. Znám ho osobně 17 roků ale to neznamená, že dobře. Nic méně, zatím jsem ho poznal jako férového chlapa, který dokázal přiznat chybu a než udělal vážné rozhodnutí, dobře si je promyslel. Věřím, že tak učinil i v tomto případě a určitě nejednal pod tlakem nějaké mafie z blízkého západu. Je ve funkci zodpovědný a pracovitý, což je v tomto městě hodně viditelné.
[71] Vložil: L.N., 29.9.2014, 11:30:15
Vzkaz pro zn.Jerry ano již nebudu mít příspěvky ve věcech zastupitelů za VM v Jihlavě na kraji aniž bych to tušil tak jsem je hrozně naštval jeden mě domlouval až tak že jsem magor ovšem to se netýká paní Horké neboť jsem dělal 10let dopisovatele pro týdeník Velkomeziříčsko moc nás nebylo byl jsem na základě stížností jistého starosty vyhozen tak cítím povinnost se nyní k ní vyjádřit snad to Jerrymu stačí.
[72] Vložil: Michal, 29.9.2014, 18:08:13
Na dané věci jsou smutné tři věci: Smutné je, že jednatel obecní organizace ani neumí dát výpověď/odvolat. Smutné jsou ty důvody odvolání (jako před rokem 1989 - neskutečné!). Smutné je, jak týdeník již několi let vypadá... Ve skutečnosti ale týdeník nemůže být nic víc, než PR magazínem radnice, protože radnice financuje jeho činnost. Zde není a nebude pro nezávislou činnost nikdy prostor.
[73] Vložil: zvídavý, 2.10.2014, 07:59:06
A že se to nepropíralo ve včerejším místním bulváru?Nebo půjdou oba?
[74] Vložil: Ela, 4.10.2014, 13:19:02
To: Jezevec - hezky popsaná situace. Pěkné.
[75] Vložil: Alibaba, 4.10.2014, 21:47:59
To: občanka. Nadávala na socany a podkuřovala organizovaným zločincům a teď, když jí hrozí vyhazov, tak už jí lumpenproletariát a odborářští bosové nesmrdí.
[76] Vložil: pan Spokojený, 12.10.2014, 11:55:30
Nevíte náhodou, kdo dělá ve Velkomeziříčsku korekturu? V posledním čísle je tolik chyb až mě to zvedá ze židle!
Diskuse uzavřena.

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

Happy Sport Club
TOPlist