Prysmian Kabely - Operátor výroby
Dnes je 23. února 2024, svátek má Svatopluk, zítra Matěj.
  • Do Velkého Meziříčí zavítal ministr životního prostředí Petr Hladík. Na náměstí jej přivítali starosta města Alexandros Kaminaras a starosta Oslavice Pavel Janoušek. Více foto na našem Facebooku.
  • Protestní kolona zemědělců dorazila krátce po 10 hodině na okraj Velkého Meziříčí.
  • Kácení tújí u obřadní síně pokročilo.
  • Městská policie spolu se záchrankou zasahovala na autobusovém nádraží.
  • Probíhá prořezávka pomocí plošiny na rozcestí v Čechákách.
  • Ceny PHM atakují hranici 40 Kč ta litr.

Informace k volbám do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR

- - 3. 10. 2014 - komentářů  0
Pozor změna volební místnosti.
Pozor změna volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.


Upozorňujeme na změnu sídla volební místnosti pro okrsek č. 4. Po sloučení středních škol je volební místnost přesunuta do internátu současné školy Hotelová škola Světlá a Střední odborné učiliště na adrese Hornoměstská 395/36, Velké Meziříčí (tedy naproti přes silnici dosavadního sídla volební místnosti).

 

Voliče okrsku č. 5 upozorňujeme, že se volební místnost vrací do budovy Jupiter clubu s.r.o., Náměstí 17, Velké Meziříčí (v předsálí kina).

  

Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. V rámci realizace volebního práva si mohou občané, jimž skončila platnost občanského průkazu, dosud si nepožádali o nový a nevlastní platný cestovní doklad, požádat na Městském úřadě Velké Meziříčí, úseku občanských průkazů, o vystavení občanského průkazu na počkání. Tento občanský průkaz je bez strojově čitelných údajů a jeho platnost je jeden měsíc. Občan k žádosti o OP předloží 2 fotografie a v případě ztráty i rodný list. Ve dnech voleb bude na Městském úřadě Velké Meziříčí rovněž služba pro vyhotovení občanského průkazu na počkání, a to následovně: v pátek dne 10. 10. 2014 v době od 08:00 do 18:00 hodin, v sobotu dne 11. 10. 2014 v době od 9:00 do 12:00 hodin. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR bude tato služba probíhat v pátek a v soboru 17. a 18. října 2014 ve stejných časech.

 

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města je vytištěn oboustranně. V záhlaví je uveden název města a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe.

Úprava hlasovacího lístku

Ve volební místnosti po obdržení úřední šedé obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
  • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

 

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Při hlasování do Senátu Parlamentu ČR si volič vybere ze sady jeden hlasovací lístek se jménem kandidáta, který vloží do žluté úřední obálky, kterou mu vydá okrsková volební komise.

 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že obě úřední obálky vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Na Městském úřadu Velké Meziříčí mohou voliči požádat o hlasování do přenosné volební schránky na podatelně úřadu (tel. 566 781 111) nebo u Evy Krejskové (tel. 566 781 170).

 


Autor: -šve-

Publikoval: -kas-

Čtěte takéKomentáře ke článku

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

Diskuse uzavřena.

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email [email protected].
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.

Vše pro ONLINE: webhosting - e-mail hosting - e-shopy - fakturační systém - SEO.
Nastavení cookies

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

GEST TZB: Hledáme vodaře/topenáře
TOPlist